סגל מנהלי - בית הספר להנדסת חשמל

שםיחידת משנהתפקידמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
עירית נוילנדרמנהלת הפקולטה להנדסהמזכירת המחלקה להנדסת חשמל מערכותהנדסת חשמל מ, חדר 124
03-6408764
03-6407095
יעקב פיינגלרנטמנהלת הפקולטה להנדסהמהנדסים וטכנאיםהנדסה כתות ח, חדר 218
03-6409947
03-6407095
בשארה בשארהמנהלת הפקולטה להנדסהמנהל מעבדת הוראה לאנרגיה במחלקה ללימודים בינתחומייםוולפסון הנדסה, חדר 132/1
03-6408892
03-6408892
ד"ר יוסי לריאהמנהלת הפקולטה להנדסהמהנדסים וטכנאיםהנדסת תוכנה, חדר 004
03-6407776
03-6407776
03-6423508
ורד שפיגלמנהלת הפקולטה להנדסהעוזרת מינהלית בכירה בית הספר להנדסת חשמלהנדסת חשמל מ, חדר 425
03-6406194
03-6405027
אילנה זנגינהמנהלת הפקולטה להנדסהמזכירת המחלקה להנדסת חשמל לאלקטרוניקה פיזיקליתחדר 224
03-6408765
03-6423508
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive