סגל אקדמי -אמריטוס, בית הספר להנדסה מכנית

שםמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
ד"ר יצחק בייליס
03-6409794
03-5070208
פרופ' לזלי בנקס-סילסוולפסון - הנדסה, חדר 337
03-6408132
03-6407617
פרופ' נעימה בראונרוולפסון - הנדסה, חדר 311
03-6408127
03-6407334
פרופ' דבורה ברנעוולפסון - הנדסה, חדר 313
03-6408504
03-6407334
פרופ' גדעון דגןוולפסון - הנדסה, חדר 215
03-6408392
03-6407334
פרופ' אברהם דייןוולפסון - הנדסה, חדר 315
03-6596986
פרופ' ישראל ויגננסקי
03-6408788
03-6407334
ד"ר גריגורי זילמןוולפסון - הנדסה, חדר 214
03-6409716
03-6407334
ד"ר מיכאל חולמיאנסקי
פרופ' הרצל חיוולפסון - הנדסה, חדר 219
03-6408342
03-6407617
פרופ' צבי חשין
03-6408522
פרופ' יהודה טייטלוולפסון - הנדסה, חדר 312
03-6408220
03-6407334
פרופ' טוביה מילואוולפסון - הנדסה, חדר 317
03-6408231
03-6407334
פרופ' מרדכי[מוטי סוקולוב] סוקולוב
פרופ' ליאוניד סלפיאןוולפסון - הנדסה
פרופ' יעקב עבודיוולפסון - הנדסה, חדר 314
03-6408131
03-6407617
פרופ' ראובן פופילסקי ז"ל
03-6408158
03-6407617
פרופ' משה פוקסוולפסון - הנדסה, חדר 315
03-6407298
03-6407617
פרופ' רימונד פרנסוולפסון - הנדסה
03-6414621
פרופ' ארקדי צינובר
03-6407334
03-6408509
03-6407334
פרופ' אליעזר קיטוולפסון - הנדסה, חדר 317
03-6408929
03-6407334
פרופ' משה רוזנפלדוולפסון - הנדסה, חדר 212
03-6408534
03-6407334
פרופ' ליאוניד[שטילמן] שטילמן
פרופ' לב שמרוולפסון - הנדסה, חדר 317
03-6408128
03-6407334
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive