סגל אקדמי - בית הספר להנדסה מכנית

עודכן: 08.10.2015

ראש בית הספר להנדסה מכנית

שםמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' עמוס אולמןוולפסון - הנדסה, חדר 210
03-6407829
03-6407334
ד"ר איגור ברינסקיוולפסון - הנדסה, חדר 237
03-6408397
03-6408397
פרופ' אלכסנדר גלפגטוולפסון - הנדסה, חדר 310
03-6407207
03-6407334
ד"ר הרמן האושטייןוולפסון - הנדסה, חדר 339
03-6406515
פרופ' יצחק הרריוולפסון - הנדסה, חדר 225
03-6409439
03-6407334
פרופ' אברהם זייפרטוולפסון - הנדסה, חדר 217
03-6405310
03-6407334
פרופ' ראמי חג'-עליוולפסון - הנדסה, חדר 210A
03-6408207
03-6407617
ד"ר יצחק ירון טולדווולפסון - הנדסה, חדר 335
03-6406361
03-6406361
פרופ' זהר יוסיבאשוולפסון - הנדסה, חדר 227
03-6408809
03-6408809
פרופ' אלכסנדר[אלכס] ליברזוןוולפסון - הנדסה, חדר 316
03-6408928
03-6408928
03-6407334
ד"ר יואב[יואב לינזון] לינזוןוולפסון - הנדסה, חדר 233
03-6406224
ד"ר איילת לסמןוולפסון - הנדסה, חדר 331
03-6408233
פרופ' הדס ממן שטינדלוולפסון - הנדסה, חדר 226
03-6408129
03-6407334
ד"ר גיל מרוםוולפסון - הנדסה, חדר 231
03-6408788
ד"ר עמירם[עמי] משיובוולפסון - הנדסה, חדר 228
03-6407098
03-6407098
03-6407617
ד"ר בת אל שני פנחסיקוולפסון - הנדסה, חדר 226
03-6405261
03-6405261
ד"ר אינס צוקרוולפסון - הנדסה, חדר 305
03-6408227
073-3804581
פרופ' אברהם קריבוסוולפסון - הנדסה, חדר 221
03-6405924
03-6407334
פרופ' ויאצסלב[סלבה] קרילובוולפסון - הנדסה, חדר 332
03-6405930
03-6407617
ד"ר אבינעם רבינוביץוולפסון - הנדסה, חדר 232
03-6407176
פרופ' שמואל רבקיןוולפסון - הנדסה, חדר 223
03-6408130
פרופ' משה רוזנפלדוולפסון - הנדסה, חדר 212
03-6408534
03-6407334
פרופ' יורם רייךוולפסון - הנדסה, חדר 230
03-6407385
03-6407617
פרופ' יאיר שוקףוולפסון - הנדסה, חדר 334
03-6408393
פרופ' דב שרמןוולפסון - הנדסה, חדר 229
03-6405233
03-6405233
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive