בעלי תפקידים - המחלקה להנדסה ביו רפואית

פרופ' אורי נבו

ראש המחלקה

nevouri@post.tau.ac.il
בניין למחקר רב-תחומי, 306 03-6407542
פרופ' נתי שקד  

יועץ אקדמי לתואר ראשון

nshaked@tauex.tau.ac.il
בניין למחקר רב-תחומי, 410 03-6407100
פרופ' תמיר טולר 
 
יועץ אקדמי לתארים מתקדמים

tamirtul@post.tau.ac.il
בניין למחקר רב-תחומי, 406 03-6409940
ד"ר בן מעוז   

אחראי סמינרים
bmaoz@tauex.tau.ac.il
בניין למחקר רב-תחומ 405 03-6404319
ד"ר תמיר גבאי  

מהנדס מעבדה

tamirgab@tauex.tau.ac.il
בניין למחקר רב-תחומי 03-6408001
ד"ר אורי זרצקי

מהנדס מעבדה

zaretsky@tauex.tau.ac.il
בניין למחקר רב-תחומי, 309  03-6407399

ענת אוסקר

מזכירת מחלקה

anatba@tauex.tau.ac.il

בניין למחקר רב-תחומי, 309

03-6408123

ורד דבורי

מזכירת תלמידים תואר ראשון

verdd@tauex.tau.ac.il
בניין וולפסון להנדסה מכנית , 115 03-6408489

ורד ידגר רז

מזכירת תואר שני

veredyr@tauex.tau.ac.il
בניין וולפסון להנדסה מכנית,  110 03-6408372
זיוה ליפוביצקי

מזכירת תואר שלישי

Zival@tauex.tau.ac.il
בניין וולפסון להנדסה מכנית , 116  03-6407329

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive