תוכנית לימודים לתואר שלישי

Ph.D
  • שלב א'
  • שלב ב'
  • מסלול ישיר מתואר שני
  • מזכירות תלמידי ותלמידות מחקר

הנחיות ודרישות במהלך הלימודים

הנחיות אלה משלימות את הדרישות מתלמידי.ות דוקטורט עפ"י התקנון היחידתי (באנגלית) ותקנון ביה"ס. במקרה של סתירה בין הנחיות אלה והתקנונים הנ"ל, יגברו התקנונים.
 

חובות תלמיד.ת מחקר שלב א' במסלול הרגיל:

על התלמיד.ה להגיש תוך שנה וחצי ממועד הקבלה ללימודים הצעת מחקר בחתימת המנחה, ולהשלים עד אז  6 נ"ז עם ציון של לפחות 80 בכל קורס. לאחר הגשת הצעת המחקר, התלמיד.ה ייבחן/תיבחן עליה בעל-פה, על בסיס תוצאות הבחינה מתקבלת החלטה לגבי מעבר התלמיד.ה לשלב ב' להנחיות לכתיבת הצעת מחקר.

 קבלה

 

1. הפניה לפקולטה להנדסה להרשמה לתואר שלישי תכלול את המסמכים הבאים:

  • מכתב בקשה לקבלה ללימודי תואר שלישי בפקולטה להנדסה הכולל: שם מלא, מספר זהות, שם מנחה, מחלקה/בי"ס.
  • מכתב מהמנחה בו הוא מצהיר על הסכמתו להנחות את המועמד, כולל התייחסות המנחה לקורסי השלמה, במידה והתואר השני אינו באותו התחום של התואר השלישי.
  • תעודות של תואר ראשון ותואר שני, ואישור זכאות לתואר כולל גיליונות ציונים. תלמיד אשר לא סיים לימודיו באוניברסיטת ת"א ימציא תעודות מקוריות. יש לוודא שציון עבודת הגמר והציון המשוקלל לתואר מופיעים בגיליון הציונים, ואם לא – להמציא אישור נפרד.
  • 2 המלצות מחברי סגל אקדמי בכיר, אחד מהם מהמנחה לתואר השני.  לינק לטופס המלצה הממליצים יעבירו את המלצותיהם ישירות למזכירות תלמידי מחקר.
  • הצהרות המנחה והתלמיד בנוגע לניגוד עניינים במחקר. יש לחתום על עמ' 7-8. לתקנון לניגוד עניינים.
  • קורות חיים

 

 

2. במידה והנך עובד מחוץ לאוניברסיטה יש להגיש מכתב מהמעסיק, מכתב מהמנחה ומכתב ממך עם הצהרות מפורטות על העדר קשר בין תחום העבודה לבין המחקר לדוקטורט.

על המעסיק לפרט את היקף הזמן שמאושר ללימודים.

על התלמיד ועל המנחה לפרט את היקף הזמן שיוקדש ללימודים.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>