סגל מנהלי

שםתפקידמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
ורדה שמולביץעוזרת מנהלית בכירה בית הספר להנדסה מכניתוולפסון - הנדסה, חדר 222
03-6408930
03-6407334
רות אביבמזכירת מינהלת בית הספר להנדסה מכניתוולפסון - הנדסה, חדר 220
03-6408158
03-6407334
רחמים אליאסימהנדסים וטכנאיםוולפסון - הנדסה, חדר 276
03-6408992
03-6407617
ד"ר דנה אשכנזימהנדסים וטכנאיםוולפסון - הנדסה, חדר 333
03-6405579
03-6407617
ד"ר תומר בכרמהנדסים וטכנאיםוולפסון - הנדסה, חדר 239
03-6407296
03-6407334
אברהם בלאסעובד מחקרוולפסון - הנדסה, חדר A-3
03-6406272
03-6406272
מרק וסרמןעובד מחקרוולפסון - הנדסה, חדר 263
03-6408957
03-6408957
עובד מחקרוולפסון - הנדסה, חדר 263
03-6408957
03-6408957
עדו בצלאל[עידו לאופר] לאופרעובד מחקרוולפסון - הנדסה, חדר 350
03-6405962
03-6405962
עובד מחקרוולפסון - הנדסה, חדר 350
03-6405962
03-6405962
דני משה ברקואחראי פרויקטי גמר לתואר ראשוןוולפסון - הנדסה, חדר 235
03-6405249
ד"ר ויקטור פורמןאחראי מעבדות הוראה ומחקרוולפסון - הנדסה, חדר 276
03-6407326
03-6408992
03-6408992
אליהו קרונישמהנדסים וטכנאים
03-6408166
03-6407334
תמיר משה אילןמהנדסים וטכנאיםוולפסון - הנדסה, חדר 371b
03-6408526
הילה מאסטרומזכירת מינהלת בית הספר להנדסה מכניתוולפסון - הנדסה, חדר 218
03-6405415
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive