קורסים - תואר ראשון

  • קורסי חובה
  • קורסי בחירה
קורסי חובה תשעז

הורד קובץ בגרסת PDF

 

סמסטר 1

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1191

הדרכה בספריה

-

-

-

-

-

 

0509.1824

אלגברה לינארית

5

2

-

7

6

 

0509.1826

פיזיקה 1

4

2

-

6

5

 

0509.1846

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (חדו"א) 1ב'

4

2

-

6

5

 

0351.1105

כימיה כללית 1

5

2

-

7

7

 

0351.1110

כימיה כללית 2

3

2

-

5

4

 

0581.1112

אופקים בהנדסת חומרים

1

-

-

1

0.5

 

  סה"כ 22 10 - 32 27.5  
 

 

 

סמסטר 2

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1829

פיזיקה 2

4

2

-

6

5

פיזיקה 1

0509.1834

מעבדה בפיזיקה א1

-

-

2

2

1

 

0509.1847

חשבון דיפרנציאלי

ואינטגרלי (חדו"א) 2ב'

4

2

-

6

5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'

0351.1108

מעבדה בכימיה 1

-

-

7

7

7

כימיה כללית 1, 2; קינטיקה במקביל

0351.1109

מבוא לכימיה אורגנית

2

1

-

3

3

כימיה כללית 1

0351.1825

קינטיקה

2

1

-

3

3

כימיה כללית 1, 2

 

סה"כ

12

6

9

27

24

 

 

 

 

סמסטר 3

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1845

משוואות דיפרנציאליות רגילות (מד"ר)

3

1

-

4

3.5

חדו"א 1 ב'; אלגברה לינארית

0509.2801

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

-

4

3.5

חדו"א 2 ב'; אלגברה לינארית

0581.2111

מבוא למדע והנדסת חומרים

3

1

-

4

3.5

כימיה כללית 1, 2

0581.2132

מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה

-

-

1

1

0.5

במקביל: מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.2191 מבוא לגלים ולמוליכים למחצה 3 1 - 4 3.5 פיזיקה 2

0351.2202

תרמודינמיקה

4

2

-

6

6

קורסי שנה א' פרט למעבדות

0351.2304

כימיה אורגנית 1

4

1

-

5

5

כימיה כללית 1,2; מבוא לכימיה אורגנית

 

סה"כ

20

7

1

28

25.5

 

 

 

 

סמסטר 4

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1820

תכנות (פייתון)

2

2

-

4

3

 

0555.2407

מכניקת המוצקים

3

1

-

4

3.5

מד"ר; פיזיקה 1

0509.2192 כתיבה טכנית באנגלית 2  - - 2 2  

0351.2206

קוונטים וקשר כימי

5

2

-

7

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות), תרמודינמיקה

0351.2210

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

-

-

4

4

4

קורסי שנה א' פרט למתמטיקה, קינטיקה, תרמודינמיקה

0351.2305

כימיה אורגנית 2

4

1

-

5

5

כימיה אורגנית 1

 

סה"כ

16

6

4

26

23.5

 

 

 

 

סמסטר 5

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

 0509.3193

משוואות דיפרנציאליות חלקיות (מד"ח)

2

1

-

3

2.5

משוואות דיפרנציאליות רגילות

0581.3111

מטלורגיה פיזיקלית

3

1

-

4

3.5

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3112

חומרים פולימריים

3

-

-

3

3

כימיה כללית 1;  מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3113

חומרים קרמיים

3

-

-

3

3

כימיה כללית 1; מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3121

תכונות חשמליות של חומרים

3

1

-

4

3.5

מבוא לגלים ולמוליכים למחצה

0581.3131

מעבדה בחומרים הנדסיים

-

-

1

1

0.5

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3191

תכן ניסויים

2

-

-

2

2

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

0581.4371

חומרים במערכות אנרגיה[1]

3

-

-

3

3

 

0351.3110

אופקים בכימיה

2

-

-

2

1

 

 

סה"כ

20

3

1

25

22

 

 

 

 

סמסטר 6

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0581.3122

מידול ותכן חומרים באמצעות מחשב

3

2

-

5

4

מבוא למדע והנדסת חומרים; תכונות חשמליות של חומרים

0581.3123

דיפוזיה במוצקים

2

2

-

3

2.5

משוואות דיפרנציאליות חלקיות; מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3132

מעבדת שיטות מתקדמות באפיון חומרים[2]

-

-

3

3

1.5

מבוא למדע והנדסת חומרים, תכונות חשמליות של חומרים

0581.3181

התנהגות מכאנית של חומרים

3

1

-

4

3.5

מבוא למדע והנדסת חומרים או מכניקת המוצקים

0512.1205

מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

4

1

-

5

4.5

משוואות דיפרנציאליות רגילות, פיזיקה 2

0351.2302 מעבדה בכימיה אורגנית - - 8 8 8 כימיה אורגנית 1; מעבדה בכימיה 1
0351.2809 ביוכימיה לכימאים 4 2 - 6 5 כימיה אורגנית 1; מומלץ: פרקים בביולוגיה של התא – מבוא, כימיה אורגנית 2 במקביל
  סה"כ 16 9 11 31-34 27.5-29  
 

 

 

סמסטר 7

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

 

קורס בחירה מ- "כלים שלובים"[3]

-

-

-

-

-

 

0581.4112

חומרים מרוכבים

2

1

-

3

2.5

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.4113

תהליכי עיבוד וייצור חומרים 1

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים, מטלורגיה פיזיקלית

0581.4121

מעבר תנע, חום ומסה (להנדסת חומרים)

3

1

-

4

3.5

משוואות דיפרנציאליות חלקיות; דיפוזיה במוצקים

0581.4311

הנדסת קורוזיה1

3

-

-

3

3

כימיה כללית 1, 2; מבוא למדע והנדסת חומרים

0351.3208

מבוא לספקטרוסקופיה

2

1

-

3

3

קוונטים וקשר כימי

 

סה"כ

15

2

-

16

15

 

 

 

 

סמסטר 8

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

 

קורס בחירה מ- "כלים שלובים"3

-

-

-

-

-

 

0581.4114

תהליכי עיבוד וייצור חומרים 2

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים; מטלורגיה פיזיקלית; תהליכי עיבוד וייצור חומרים 1

0581.4115

בחירת חומרים

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים

0351.3104

מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מבנית

3

-

-

3

3

קינטיקה, תרמודינמיקה, קוונטים וקשר כימי

0351.3206

מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית2

-

-

6

6

6

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1; קינטיקה; תרמודינמיקה; קוונטים וקשר כימי; אחד משני הקורסים: כימיה קוונטית או תרמודינמיקה סטטיסטית

 

סה"כ

11

-

6

9-15

9-15

 

 

 

 

סמסטר 9

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0581.4116

פרויקט מתקדם בהנדסת חומרים[4]

-

-

12

12

12

 

 

סה"כ

-

-

12

12

12

 

 

 

 

[1] קורס זה פתוח גם ללימודי מוסמך.

[2] כל סטודנט חייב לקחת את הקורס "מעבדת שיטות מתקדמות באפיון חומרים" שבסמסטר 6 יחד עם קורס נוסף בהיקף 3 ש"ס מרשימת קורסי הבחירה או את הקורס "מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית" שבסמסטר 8.

[4] סטודנטים מצטיינים בתכנית מדע והנדסה של חומרים וכימיה יוכלו לבצע את פרויקט הגמר החל מחופשת הקיץ שלאחר שנת הלימודים השלישית ו/או לפרוש אותו על סמסטרים 7 ו- 8, כך שיתאפשר להם להשלים את התואר המשולב בארבע שנים (8 סמסטרים).

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>