מלגות קיום ומשרות לתואר שני

המשתלמים לתארים מתקדמים נחלקים לשתי קבוצות:

  1. משתלמים פנימיים המקדישים את מלוא זמנם ללימודים ומחקר במחלקה.
  2. משתלמים חיצוניים המועסקים במקביל ע"י התעשייה.

 

משתלמים פנימיים במעמד "מן המניין" זכאים לקבלת מלגות ומשרות עוזרי הוראה, בהתאם להישגיהם בלימודים (ממוצע תואר ראשון ומדרג), לזמינות הקורסים ולמדיניות העדכנית של הפקולטה להנדסה. מלגה בשנה שניה מותנית במציאת מנחה קבוע. תלמיד החייב השלמות אקדמיות מתואר ראשון, אינו זכאי למלגה ומשרה מהפקולטה להנדסה. לאחר השלמת חובותיו בהצלחה ומעבר למעמד מן המניין, יקבל מלגה ומשרה בהתאם לכללים הנהוגים בפקולטה להנדסה.

 

לפרטים נוספים > 

 

כמו כן ניתן ליצור קשר עם מזכירות המחלקה למדע והנדסה של חומרים.

 

מעבר למסלול ישיר לדוקטורט:

תלמיד תואר שני שיתקבל בשנתו השנייה למסלול הישיר לדוקטורט, יקבל מלגה ומשרה כתלמיד תואר שלישי.

 

כללי סיוע למלגאים:

ניתן לקבל פרטים נוספים על כללי סיוע למלגאים באוניברסיטת תל-אביב באתר של מדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive