תוכנית לימודים "מדע והנדסה של חומרים" לתואר שני

תוכנית לימודים "מדע והנדסה של חומרים" לתואר שני

תקנון הלימודים לתואר שני בפקולטה להנדסה

תקנון התכנית כפוף לתקנון הלימודים לתואר שני בפקולטה להנדסה.

 

שם התואר השני המוענק

"מוסמך אוניברסיטה במדע והנדסה של חומרים"

Master of Science (M.Sc.) in Materials Science and Engineering

אוכלוסיית היעד

התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון ותואר שני במדע והנדסה של חומרים, הנדסות אחרות, כימיה, פיזיקה וביולוגיה, ממוסדות אקדמיים מוכרים בארץ ובעולם.

תנאי הקבלה

הנוסח המחייב בנושא דרישות הרישום והקבלה, בנוסף לתנאים אוניברסיטאיים כלליים, מתפרסם כל שנה ב- "חוברת המידע למועמדים", היוצאת לאור לקראת כל שנת לימודים על-ידי המרכז למרשם. מידע עדכני זמין באתר ההרשמה של האוניברסיטה. הממוצע המשוקלל של ציוני המועמד בלימודי התואר הראשון יהא 80 לפחות. בנוסף, על המועמד להמציא אישור על מיקומו היחסי (מדרג) במחזור בו סיים את לימודי התואר הראשון. במקרים חריגים מוסמך ראש המחלקה לאשר קבלת סטודנט מתחת לסף הקבלה הרשמי, אך לפחות 75, ללימודי תואר שני במעמד על-תנאי לתקופה שלא תעלה על שנה. במקרים אלה יתחשב ראש המחלקה בשיקולים כגון ניסיון מקצועי משמעותי בתחום החומרים, מדרג, מכתבי המלצה חמים מאנשי מקצוע ברי סמכא (מהאקדמיה ו/או מהתעשייה), וכו'.

בוגרי הנדסת חומרים מאוניברסיטאות מוכרות יתקבלו במעמד "מן המניין" או "לימודי צבירה". בוגרים אחרים יתקבלו לתכנית השלמות על-פי חתכי קבלה ויתקבלו ללימודי תואר שני רק לאחר שיעמדו בדרישות.

 

לסטודנטים מצטיינים במיוחד בלימודי התואר הראשון בהנדסת חשמל, הנדסה מכאנית או בהנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל-אביב מוצעת אפשרות להמשיך במסלול הישיר לתואר שני ולהשלים תואר ראשון ותואר שני בכחמש שנות לימוד.

 

האחראי האקדמי על התכנית לתואר שני

במחלקה למדע והנדסה של חומרים מונה אחראי אקדמי על התוכנית לתואר שני (פרופ' שחר ריכטר). אחראי זה הוא הכתובת הראשונה לכל סוגיה הקשורה בתכנים האקדמיים, דרישות הקבלה, דרישות ההשלמה, אישור מינויים של מנחים ובוחנים לעבודות גמר ופרויקטי גמר, וכיו"ב. במקרים מסוימים יידרש אישור ראש המחלקה.

שלבי הלימודים לתואר שני

לאחר סיום חובת ההשלמות בהצלחה, או אם לא נדרשות השלמות, לימודי התואר השני בפקולטה להנדסה כוללים שני שלבים: הראשון – "לימודי צבירה", והשני – "לימודים מן המניין".

במהלך השלב הראשון יצבור התלמיד נ.ז. לתואר שני; תכנית הלימודים השנתית תאושר בשלב זה על-ידי מנחה זמני. בכל שנה במהלך לימודי צבירה יש ללמוד לפחות 3 קורסים הנדסיים ולסיים לפחות שניים מהם בהצלחה. יש לסיים את הלימודים בשלב הצבירה במהלך שלוש שנים אקדמיות לכל היותר. כמו כן, תלמיד בשלב לימודי הצבירה חייב לסיים בהצלחה את קורסי החובה של המחלקה (לרבות רישום חוזר לאחר כישלון, אם נדרש) לא יאוחר מתום הסמסטר הרביעי ללימודיו. מומלץ לכן להירשם לכל קורסי החובה במהלך השנה הראשונה ללימודים, כך שניתן יהיה לתקן כישלון, במידה ויהיה כזה, עד תום השנה השנייה ללימודים.

בשלב השני ישלים התלמיד את הדרישות לקבלת התואר השני, כולל סיום שמיעת קורסים וכתיבת עבודת תזה או פרויקט גמר. תלמידים ב"זמן מלא" יתקבלו לשלב "מן המניין" מיד עם תחילת לימודיהם לתואר שני. התנאים למעבר לשלב "מן המניין" בנתיב מחקרי: (1) התקשרות עם מנחה קבוע, ו- (2) צבירת לפחות 12 ולכל היותר 18 נ.ז. בקורסים הנדסיים (מחצית הקורסים הנדרשים לתואר). הקורסים הנצברים יהיו בציון ממוצע של 80 לפחות לתלמידים המתכוונים ללמוד ב"זמן מלא", ו- 70 לפחות לכל היתר, וכן נדרש לסיים בהצלחה את כל קורסי החובה של המחלקה. תלמיד בשלב לימודי הצבירה העובר ללימודים ב- "זמן מלא" יעבור למעמד "מן המניין". בכל נתיב לימודים על התלמיד ללמוד לפחות 25% מתכנית הלימודים, קורסים הנדסיים במעמד "מן המניין". בשלב השני ללימודי התואר השני (שלב "מן המניין") ישלים התלמיד את הדרישות לקבלת התואר השני במסלול שבחר במהלך שנתיים לכל היותר.

על כל הסטודנטים מוטלת חובה להשתתף בסמינרים המחלקתיים. כמו כן, לקחת את הקורס המתמטי ושני קורסים נוספים מהרשימה (סה"כ 8 נ.ז., 9 ש"ס). יש לבחור לפחות 12 נ.ז. קורסי בחירה במסלול עם תזה ו- 22 נ.ז. קורסי בחירה במסלול עם פרויקט. קורסים נבחרים מתכנית לימודי תואר ראשון המוגדרים "קורסי רמה מקבילה" יאושרו כקורסים לתארים מתקדמים בתנאי שהם או דומים להם לא נלמדו בתואר הראשון. בכל אחד משני המסלולים ניתן ללמוד עד שני קורסים בהיקף של עד 6 נ.ז. קורסי רמה מקבילה. בנוסף, לאור האופי הבין-תחומי של תכנית הלימודים ורשימת המנחים ובמטרה לאפשר לסטודנט להרחיב ידיעות בנושאים החשובים למחקר שלו ו/או לעבודתו בתעשייה, ניתן ללמוד קורסים מחוץ למחלקה באישור המנחה הקבוע, עד 4 נ.ז. במסלול עבודת גמר ועד 6 נ.ז. במסלול פרויקט. לחילופין, ניתן להשלים את מכסת נ.ז. הדרושה לתואר ע"י לקיחת קורסים נוספים מהרשימה המוצעת בתכנית החומרים. תלמידי תואר שני בשני המסלולים חייבים לסיים שמיעת קורסים בממוצע 75 לפחות.
 

מבנה התואר

 

עבודת גמר

פרויקט

נקודות זכות בקורסים לתואר, מינימום

24 נ.ז.

36 נ.ז.

משקל הפרויקט/התזה (בנוסף לקורסים)

12 ש"ס *

3 נ.ז. **

קורסי השלמה (אם נדרשו)

ללא נ.ז.

ללא נ.ז.

סמינרים מחלקתיים

ללא נ.ז.

ללא נ.ז.

קורסי חובה, מינימום

8 נ.ז.

8 נ.ז.

קורסי בחירה, מינימום

12 נ.ז.

22 נ.ז.

קורסים אחרים באישור מנחה קבוע, מקסימום

4 נ.ז.

6 נ.ז.

 

*  הנחיית תזה (לצורך חישוב שכר לימוד)

** ללא שעות סמסטריאליות (לצורך חישוב שכר לימוד)

מידע נוסף על התוכנית ניתן למצוא כאן.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>