בעלי תפקידים - המחלקה להנדסת תעשיה

פרופ' מיכל צור ראשת מחלקה tzur@eng.tau.ac.il וולפסון הנדסה, 429 03-6407420
         
פרופ' טל רביב ראש תכנית הלימודים לתואר ראשון talraviv@tauex.tau.ac.il וולפסון הנדסה 432 03-6409677
         
פרופ' יבגני חמלניצקי ראש תכנית הלימודים לתואר שני xmel@tauex.tau.ac.il וולפסון הנדסה 03-6408949
         
נירה ציצילוק מזכירת המחלקה להנדסת תעשייה niraz@tauex.tau.ac.il וולפסון הנדסה מכנית, 422 03-6408389
         
ורד דבורי מזכירת הסטודנטים לתואר ראשון veredd@tauex.tau.ac.il וולפסון הנדסה מכנית, 115 03-6408489
         
ליאורה לויצקי מזכירת תואר שני LioraL@tauex.tau.ac.il וולפסון הנדסה מכנית, 110 03-6408372
         
זיוה ליפוביצקי מזכירת תואר שלישי Zival@tauex.tau.ac.il וולפסון הנדסה מכנית, 116 03-6407329
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive