בעלי תפקידים - המחלקה להנדסת תעשיה

ראש מחלקה: פרופ' יואכים מאיר

 

ד'ר טל רביב, ראש תכנית הלימודים לתואר ראשון

וולפסון - הנדסה 432, טל' 03-6409677

 

פרופ' יבגני חמלניצקי, ראש תכנית הלימודים לתואר שני

וולפסון - הנדסה, טל' 03-6408949

 

נירה   ציצילוק ,מזכירת המחלקה להנדסת תעשייה

וולפסון - הנדסה מכנית, 422, טל' 6408389

 

ורד דבורי ,מזכירת הסטודנטים לתואר ראשון

וולפסון - הנדסה מכנית, 115, טל' 6408489

 

ליאורה לויצקי ,מזכירת תואר שני

וולפסון - הנדסה מכנית, 110, טל' 6408372

 

זיוה ליפוביצקי ,מזכירת תואר שלישי

וולפסון - הנדסה מכנית, 116, טל' 6407329

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive