נוהל יציאה לשבתון חל"ת פטמ"ה

בכל סתירה בין נוהל זה לנוהל האוניברסיטאי נוהל האוניברסיטה הוא המחייב.חבר סגל אקדמי במסלול הרגיל, זכאי לשבתון ואותו הוא מקדיש לעבודת מחקר והשתלמות מדעית בארץ או בחו"ל.

שבתון

א. יציאה לשבתון

 1. חבר סגל אקדמי במסלול הרגיל זכאי לשבתון של חודשיים בגין כל שנה אקדמית.
 2. חבר סגל יוכל לצאת לשבתון ראשון לאחר שסיים לפחות ארבע שנות עבודה באוניברסיטה.
 3. חבר סגל שיצא לשבתון בן סמסטר (לא כולל סמסטר קיץ) יוכל לצאת לשבתון נוסף לאחר שלוש שנות עבודה.
 4. חבר סגל ששהה בחל"ת סמסטר אחד ומעלה ישלים שנתיים רצופות של עבודה משובו מהחל"ת האחרונה בטרם יוכל לנצל זכויות שבתון.
 5. חבר סגל אשר שהה בחל"ת ארבע סמסטרים ומעלה במהלך ארבע שנים ישלים שלוש שנות עבודה רצופות משובו מהחל"ת האחרונה.
 6. חבר סגל אשר לא צבר את מלוא מכסת השבתון לתקופת ההיעדרות תיחשב לו יתרת התקופה כחופשה ללא תשלום.
 7. חבר סגל היוצא לחופשת שבתון לסמסטר א' בלבד חייב לחזור לעבודה סדירה בתחילת הלימודים בסמסטר ב'.
 8. זכויות שבתון אינן ניתנות לפדיון.
 9. חבר סגל הפורש לגמלאות רשאי לנצל את זכויות השבתון שהצטברו לזכותו בשנה הראשונה שלאחר הפרישה. משך הזמן המכסימלי במקרה זה שנים עשר חודשים.

ב. אישור יציאה לשבתון

 1. אישורי יציאה לשבתון ניתנים לתקופות של 6 חודשים או 12 חודשים בהתאם לתאריכים המתפרסמים מידי שנה ובתקופות הקיץ לתקופה שלא תפחת מחודשיים ולא תעלה על שלושה חודשים.
ג. שכר

1.       חבר סגל אקדמי היוצא לשבתון בארץ ממשיך לקבל את משכורתו הרגילה בארץ .

2.       חבר סגל היוצא לשבתון חו"ל יקבל מענק שבתון במטבע חוץ אשר יישלח באמצעות מוסד בנקאי לחשבון הבנק שימציא חבר הסגל בחו"ל, בכפוף לתקנות משרד האוצר ושלטונות מס ההכנסה.

ד. כרטיסי טיסה

1. בנוסף למענק צובר חבר סגל אקדמי הזכאי לשבתון גם זכות לכרטיסי טיסה רגילים במחלקת תיירים ליעד הרחוק ביותר בו ישהה בשבתון.

1.1. חבר סגל במסלול הרגיל - כרטיס לכיוון אחד עבור כל שתי שנות עבודה במשרה מלאה.

 1. הזכות לכרטיסי טיסה ניתנת לצבירה. במסגרת זכות זו יינתנו לחבר הסגל שני כרטיסי טיסה לכל היותר כל אחד בכיוון אחד אלא אם כן נלווים אליו בני משפחתו במספר בני המשפחה הנלווים אליו כל זאת בהתאם לצבירה העומדת לרשותו.

ה. ביטוח רפואי

 1. חבר סגל היוצא לשבתון בחו"ל יוכל לבטח את עצמו ואת בני משפחתו הנלווים אליו בביטוח רפואי בחו"ל באמצעות האוניברסיטה או בצורה עצמאית. האוניברסיטה משתתפת במחצית מהוצאות הביטוח עד לתקרה שנקבעת מידי פעם.

ו. ביטוח לאומי

 1. לשם הבטחת רצף זכויותיו של חבר הסגל בביטוח לאומי בתקופת שהייתו בשבתון בחו"ל יהיה עליו להסדיר את תשלום הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות בסניף המוסד לביטוח לאומי במקום מגוריו. האוניברסיטה תחזיר את ההוצאות לחבר הסגל כנגד קבלות.

ז. חברות בארגון הסגל

1.       על חבר הסגל להסדיר את דמי החברות בארגון הסגל האקדמי, פוליסת ביטוח החיים, החזרי הלוואות וכד'.

ח. חזרה משבתון

1.       בתום שלושה חודשים ממועד סיום השבתון על חבר הסגל להגיש לדקאן דו"ח פעילות אקדמית שיועבר לענף הסגל האקדמי.

2.       עם שובו מחו"ל על חבר הסגל להגיש למדור נסיעות דו"ח הכולל פירוט היעדים שהם שהה במהלך השבתון, מועד יציאתו לחו"ל, מועד שובו, מועדים בהם שהה בארץ בתקופת השבתון ולצרף כרטיסי טיסה.

פטור מהוראה

חברי סגל הזכאים לזכויות שבתון יוכלו לצאת לתקופת פטור מהוראה. תמורת כל חודש של פטור מהוראה  תופחת יתרת חודשי השבתון.

הגשת בקשה לשבתון/פטור מהוראה:

 1. חבר סגל ימלא בקשה ליציאה לשבתון/פטור מהוראה על גבי הטופס המצ"ב.
 2. הבקשה תוגש לא יאוחר מאשר 8 חודשים ממועד היציאה המבוקש.
 3. הבקשה תכלול את פירוט משך השבתון, מועד היציאה והחזרה, יעד השבתון, תכנית עבודה מתוכננת ומכתבי הזמנה.
 4. ראש היחידה יעביר את הבקשה בצירוף המלצתו לדקאן והדקאן יצרף את המלצתו ויעבירה לרקטור.
 5. חבר סגל המבקש לצאת לשבתון בטרם הסתיימה התקופה המינימלית בין תקופות השבתון הרצויות יעביר מכתב בקשה לקיצור פז"מ.
 6. מכתב אישור השבתון בחתימת הרקטור יועבר לדקאן לחבר הסגל  ולאחר מכן ליחידת כח-אדם.

חל"ת

 

1.       חופשה ללא תשלום אינה זכות מוקנית לחבר הסגל ואישורה הוא בשיקול הגופים המאשרים.

 1. חבר סגל הנמצא בחל"ת כפוף לחובה להימנע מניגוד אינטרסים בין עיסוקו בתקופת החל"ת לבין מחויבותו לאוניברסיטה.
 2. האישור לחל"ת ניתן ע"י הרקטור לשנה אחת בלבד.
 3. אישורים לחל"ת הם בכפולות של שישה חודשים בהתאם לתאריכים מדויקים המתפרסמים מדי שנה.
 4. חל"ת לא מאושר לתקופה העולה על שנתיים ברציפות.
 5. תקופת חל"ת לשם מילוי תפקיד ציבורי יכולה בכפוף להמלצת דקאן ואישור רקטור לעלות לכדי ארבע שנים רצופות.

הגשת חל"ת

 1. חבר סגל היוצא לחל"ת ימלא את הטופס המצ"ב.
 2. בקשה לחל"ת מוגשת שמונה חודשים לפחות לפני מועד היציאה המבוקש.
 3. הבקשה תוגש ותאושר מידי שנה.

 

מצ"ב:

נוהל שבתון : pdf8

טופס שבתון, פטור מהוראה וחל"ת: pdf9

קישור למזכירות האקדמית:

http://www.tau.ac.il/acad-sec/segelsite/

קישור למדריך לסגל האקדמי:

http://www.tau.ac.il/hr/hr/madricha.html

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive