חונכים אקדמיים

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה:

חונך אקדמי לתלמידי שנה א' וב' – פרופ' רם זמיר  zamir@post.tau.ac.il

חונך אקדמי לתלמידי שנה ג' וד' – ד"ר עופר עמרני  ofera@post.tau.ac.il

חונך אקדמי לתלמידי שהחלו לימודיהם בסמסטר אביב - שנה א' ו ב' – פרופ' דורון שמילוביץ  shmilo@post.tau.ac.il

חונך אקדמי לתלמידי שהחלו לימודיהם בסמסטר אביב - שנה ג' ו ד' –ד"ר עופר עמרני  ofera@post.tau.ac.il

חונך אקדמי לתלמידי הנדסת חשמל ומדעי המחשב שנה א' ו ב' – פרופ' גיא אבן  guy@eng.tau.ac.il

חונך אקדמי לתלמידי הנדסת חשמל ומדעי המחשב שנה ג' ו ד' – פרופ'  אריה ירדאור  arie@eng.tau.ac.il

חונך אקדמי לתלמידי הנדסת חשמל ופיזיקה שנה א' ו ב' – ד"ר אמיר נתן  amirnatan@post.tau.ac.il

חונך אקדמי לתלמידי הנדסת חשמל ופיזיקה שנה ג' ו ד' – פרופ' ערן סוחר  socher@eng.tau.ac.il

 

הנדסה מכנית:

חונך אקדמי לתלמידי שנה א' – ד"ר אמיר פסטר   paster@tau.ac.il

חונך אקדמי לתלמידי שנה ב' – פרופ' נעימה בראונר    brauner@eng.tau.ac.il

חונך אקדמי לתלמידי שנה ג'  - פפרופ' נעימה בראונר   brauner@eng.tau.ac.il

 

הנדסה ביו-רפואית:

חונך אקדמי לתלמידי הנדסה ביו-רפואית - פרופ' חיית גרינשפן חי  hayit@eng.tau.ac.il

 

הנדסת תעשיה וניהול:

חונך אקדמי לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול – ד"ר טל רביב talraviv@eng.tau.ac.il

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive