טקסי הענקת תארים של בוגרי הפקולטה ומוסמכיה

לשנת הלימודים תשע"ט

08 נובמבר 2017
טקסי הענקת תארים של בוגרי הפקולטה ומוסמכיה

טקסי הענקת תארים של בוגרי הפקולטה ומוסמכיה, לשנת הלימודים תשע"ט יערכו במועדים הבאים:

3.6.2019 – טקס העקת תארים לבוגרי ומוסמכי ביה"ס להנדסה מכנית, התכנית להנדסת סביבה, המחלקה להנדסה ביו-רפואית, המחלקה להנדסת תעשייה, המחלקה למדע והנדסה של חומרים

 4.6.2019 – טקס הענקת תארים לבוגרי ומוסמכי ביה"ס להנדסת חשמל

 

בטקסים אלה יהיו זכאים לקבל את התואר תלמידים אשר סיימו את לימודיהם ועמדו בכל החובות בשנה החולפת או שיסיימו את לימודיהם במהלך סמסטר א' תשע"ט.

תלמיד המבקש להשתתף בטקס הענקת תארים זה, חייב לסיים את כל חובותיו ולהיות זכאי לתואר לא יאוחר מה-10.3.2019

לאחר תאריך זה נסגרת רשימת מקבלי התארים לשנה זו

.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive