סגל מנהלי

שםיחידהיחידת משנהתפקידמקצועמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
עירית נוילנדרפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהמזכירת המחלקה להנדסת חשמל מערכות, חדר 124
03-6408764
03-6407095
נסים נפתליפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהמנהל בית, חדר 009
054-3080444
03-6408919
ולרי סטוסמןפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהמתאם מערכות מחשוב ומידע, חדר 408
03-6408958
03-6405576
אלי סטיפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהעובד תחזוקהוולפסון - הנדסה, חדר 1
03-6408121
דורית סרוסיפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהאחראי כיתות מחשבים
03-6405210
03-6408773
אברהם עובדיהפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהמרכז משקוולפסון - הנדסה, חדר 1
03-6408120
03-6405228
ד"ר ויקטור פורמןפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהאחראי מעבדות הוראה ומחקרוולפסון - הנדסה, חדר 276
03-6407326
03-6408992
03-6408992
ורד פיורקופקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהמזכירת ראש מינהלוולפסון - הנדסה, חדר 200
03-6408736
יעקב פיינגלרנטפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהאחראי מעבדות הוראה ופרוייקטי גמר, חדר 218
03-6409947
03-6407095
רמי פרלפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהמהנדסים וטכנאיםוולפסון - הנדסה, חדר 426
03-6406622
נירה ציצילוקפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהעוזרת מינהלית המחלקה להנדסת תעשייהוולפסון - הנדסה, חדר 422
03-6408389
03-6409547
אולג קגנוביץ'פקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהאחראי מחסןוולפסון - הנדסה, חדר 002
03-6408175
דניאל קראוספקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהמתאם מערכות מידע ומולטימדיה, חדר 405
03-6405279
03-6407309
אילנה רוטמןפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהעוזרת מזכירת בית הספר להנדסת חשמל, חדר 244
03-6405646
יערית רחמיםפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהרכזת קשרי תעשיהוולפסון - הנדסה, חדר 200
03-6405532
03-6407221
דגנית שורפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהמרכזת פרויקטי גמר
03-6406015
מאיה שחףפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהמזכירת ועדת מינוייםוולפסון - הנדסה, חדר 207
03-6407315
יפעת אתי שטטלרפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהמזכירת משק
03-6409426
03-6407050
ישראל שינברגרפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהראש צוות מחשוב, חדר 410
08-9469836
03-6407991
03-6407309
ד"ר רחל שמואלפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהמהנדסים וטכנאיםוולפסון - הנדסה, חדר 013
03-6408126
03-6406631
מיכאל עוז שמואלובפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהסגן ראש מינהל לתקציבוולפסון - הנדסה, חדר 103
03-6408136
0000
ורדה שמולביץפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהעוזרת מנהלית בכירה בית הספר להנדסה מכניתוולפסון - הנדסה, חדר 222
03-6408930
03-6407334
ורד שפיגלפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהעוזרת מינהלית בכירה בית הספר להנדסת חשמל, חדר 425
03-6406194
03-6405027
אושרית שרמןפקולטה להנדסהמנהלת הפקולטה להנדסהרכזת כח אדםוולפסון - הנדסה
03-6405409

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive