מטקס הענקת תעודות הערכה מטעם הרקטור למורים מצטיינים בתשע"ה, שהתקיים ביום ד' 6.1.16

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive