קול קורא להענקת "מלגות KLA למצוינות"

חברת KLA משיקה קול קורא להענקת מלגות לסטודנטים מצטיינים מתקדמים (תואר שני או שלישי).

17 נובמבר 2019
קול קורא להענקת "מלגות KLA למצוינות"
סטודנטים לתארים מתקדמים (תואר שני או שלישי), הלומדים בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב חברת KLA משיקה קול קורא להענקת מלגות.
 
 
סה"כ תוענקנה 8 מלגות כמפורט להלן
  • 4 סטודנטים/יות לתואר שני (מחקרי) בפקולטה להנדסה. גובה המלגה: 2000$
  • 4 סטודנטים/יות לתואר שלישי בפקולטה להנדסה. גובה המלגה: 3000$
אמת המידה העיקרית לזכייה במלגה הינה מצוינות הן בלימודים והן בפעילות המחקר. הסטודנטיות/ים הזוכים ישתתפו בטקס הענקת מלגות בהשתתפות נציגי החברה.
 
 
כללי
  • המלגה היא לשנת לימודים תש"פ (2019-2020)
  • הסטודנטיות/ים שיקבלו את המלגות ייפגשו עם נציגי KLA פעמיים במהלך השנה האקדמית. פגישה אחת תתקיים במשרדי החברה במגדל העמק ופגישה נוספת באוניברסיטת ת"א. במסגרת המפגשים יציגו הסטודנטיות/ים את מחקרם.

 

הגשת מועמדות

  • הגשת מועמדות עד ליום 24.11.2019
  • יש לצרף קורות חיים (יש לציין השכלה; התנסות; פרסומים כולל מאמרים ופטנטים), תיאור בן עמוד של המחקר, המלצה ותדפיס ציונים כולל תואר ראשון.

 

לפרטים נוספים והגשת מועמדות

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive