פיצה עם הדקאן

מפגש בלתי אמצעי של סטודנטים עם הדקאן ובעלי תפקידים בפקולטה.

10 פברואר 2015

לכל קהילת הסטודנטים בפקולטה שלום רב,

 

במהלך הסמסטר ערך הדקאן, פגישות עם סטודנטים ממגמות הלימוד השונות  במסגרת "פיצה עם הדקאן". בפגישות נכחו גם סגן הדקאן להוראה ועניני סטודנטים, ראשי יחידות הלימוד ונציגי הסגל מנהלי.  

בפגישות אלה התבקשו הסטודנטים להעלות בעיות ולהעיר הערות לגבי מהלך ואווירת הלימודים  בפקולטה וזאת בצורה חופשית ובלתי אמצעית ובאווירה נינוחה.

להלן עיקרי הנושאים שהועלו במפגשים אלה והתייחסות הפקולטה.

רמת הוראה – בעיקר נשאלה השאלה "מה נעשה בפקולטה עם מרצים ומתרגלים שמקבלים ציון נמוך בסקר ההוראה?". הפקולטה רואה חשיבות רבה לנושא זה. למעשה, מדובר על כ-5% מסגל ההוראה שמקבל ציונים נמוכים בסקרים. הפקולטה עושה ככל יכולתה לטפל במקרים אלה. הדקאן וראשי היחידות משוחחים אישית עם אנשי הסגל הבכיר והזוטר שקיבלו ציונים נמוכים ובמידת הצורך מפנים אותם לקבלת סיוע מעמיתיהם ולהיעזר בשרותי המרכז לקידום ההוראה. במקרים של מרצים מן החוץ במידה והבעיה אינה נפתרת לא מחדשים את חוזה העבודה. בהקשר זה חשוב לציין כי לאיכות ההוראה ניתן משקל בקידום הסגל האקדמי. אנשי סגל בכיר וזוטר חדשים מופנים להדרכה מרוכזת במרכז לקידום הוראה.

צפיפות בכיתות – הבעיה עלתה בעיקר השנה, כתוצאה מהגידול במספרי הסטודנטים. הבעיה ידועה ומטופלת ברמה אוניברסיטאית, והפקולטה עושה כל מאמץ להימנע ממנה בסמסטר הבא.

קורסי הקיץ  - הועלתה בקשה להגדלת מספר הקורסים שיינתנו בסמסטר קיץ. נושא זה נמצא בבדיקה והודעה מסודרת על הקורסים אותם ניתן יהיה לקיים בקיץ ונוהל הרישום תצא בהקדם. פתיחת קורס תהיה מותנית במספר מינימלי של נרשמים. לעת עתה לא מתקיימים התנאים להקטנת התשלום לקורסים בשל עלותם הגבוהה.

צילומי קורסים – הפקולטה נערכת לצלם קורסים נוספים לפי בקשת הסטודנטים. יש מרצים שאינם מוכנים שהשיעורים שלהם יצולמו (מסיבות פרקטיות ואידאולוגיות) ולא ניתן לכפות זאת עליהם. כמו כן נעשה שיפור באיכות הצילום.

סיכומי שיעור – תעשה פנייה לכל המרצים בפקולטה לעלות את החומרים לאתר הקורס עוד לפני השיעור.

שעות קבלה – תלמידים שנתקלים בקושי להגיע לשעת קבלה מסיבה מוצדקת, מוזמנים לפנות למרצה או למתרגל הקורס במייל, בבקשה לקביעה פגישה מחוץ לשעת הקבלה. תלמידים שלא יענו מוזמנים לפנות לעזרת ראשי היחידות.

בדיקת תרגילים – לדברי התלמידים, חסרה להם בדיקה טובה של תרגילי הבית והם מרגישים שלעיתים, גם המרצים וגם המתרגלים נותנים שיעורי בית כחלק מהרחבת החומר שלא מספיקים בשיעורים ובתרגולים. כמו כן קבלו הסטודנטים על אי התאמה ברמת התרגילים ושאלות הבחינה. הפקולטה רואה בתרגילי הבית כלי לימודי חשוב ומעודדת בדיקת תרגילים וזאת במגבלות התקציב וכוח האדם. במקרים בהם לא מתבצעת בדיקה, יחולקו לסטודנטים פתרונות של עבודות הבית. כמו כן, התבקשו המרצים לשלב בעבודות הבית, בעיקר בשלבים המתקדמים של הסמסטר, שאלות ממבחנים קודמים. בקורסי המתמטיקה הוחלט השנה לוותר על בדיקת תרגילים, לעשות בוחן רגיל ולא בוחן אמריקאי ולהשקיע את הזמן של בודקי התרגילים בבדיקת הבוחן, על מנת לדמות בבוחן מצב של מבחן רגיל.

בחני אמצע סמסטר – עלתה טענה לגבי בחני אמצע הסמסטר ובמיוחד לבחנים שציוניהם תקפים (מהווים חלק מהציון בקורס). תקופת הבחנים יוצרת מתח ועומס רב באמצע הסמסטר ופוגעת במהלך הלימודים בתקופה זו. הפקולטה רואה חשיבות בבחני אמצע הסמסטר המאפשרים למרצים ולסטודנטים לקבל הערכה טובה של רמת רכישת החומר וקליטתו כבר במהלך הסמסטר ומאפשרים להם לאתר את הנושאים בהם התגלו קשיים ולטפל בכך בזמן שנותר עד לסיום הסמסטר. על כן מומלץ להמשיך ולקיים את הבחנים. עם זאת, על מנת להקטין את המתח והפגיעה בלימודים, תצא למורים המלצה פקולטית לשקלל את ציוני הבחנים כציוני מגן אך להחיל חובת נוכחות שתמנע השתמטות מהבוחן (לסטודנט שיעדר מסיבה לא מוצדקת הציון יהיה תקף) ולעודד בכך את הסטודנטים ללמוד כמיטב יכולתם לבוחן.

מעבדה בפיזיקה – הטענה שהועלת נגעה לכמות העבודה הנדרשת בקורס זה שאינה פרופורציונאלית למשקלו הנמוך. נבדקת האפשרות להעלות את מספר נקודות הזכות במעבדה החל משנה"ל  הבאה.

שיפור ציון בקורסים ע"י רישום לקורס חוזר– על פי תקנון הפקולטה מותר להירשם לקורס לשיפור ציון רק בשנה העוקבת. לתקנה זו סיבות רבות שהוצגו לסטודנטים שהשתתפו בפגישות והיא לא תשונה

שעות תרגול - בחלק מהקורסים יש שעת תרגול אחת. היעילות של שעת תרגול אחת פחותה ולכן הועלתה ההצעה לתת פעם בשבועיים תרגול של שעתיים. בחלק מהקורסים הדבר כבר נעשה. בקורסים בהם לא נעשה הדבר, תועבר הצעה ליחידות לבדוק את ההתכנות לבצע זאת.

בחינות – הועלה הנושא של מרווח קטן בין מבחנים, לעיתים מרווח של יומיים. אומנם תקופת הבחינות היא מוגבלת על מנת לאפשר סיום מחזור של שני מועדים ללא פגיעה משמעותית בסמסטר העוקב או חופשת הקיץ.  למרות זאת מוקדשת (ותוקדש) מחשבה רבה בשיבוץ הבחינות על מנת, במקרים שניתן, לאפשר מרווח גדול יותר בין המבחנים. עם זאת אנו מבקשים להדגיש כי לימוד נכון ומעמיק של החמר אפשרי רק באמצעות לימוד רצוף לכל אורך הסמסטר ולא רק בתקופת המבחנים.

שעות פתיחת בניינים – הועלתה הבקשה להגדיל את האפשרות ללמידה עצמית בשעות הערב במתקני הפקולטה. הוחלט על כן, לפתוח את בניין תכנה, וכיתות המחשבים בבניין זה עד חצות על מנת לאפשר לתלמידים ללמוד לבד או בקבוצות בחדרי המחשבים או בפינות למידה (תוך כדי שימוש במחשבים אישיים) בבניין זה.

ימי זרקור – יתואמו ימי זרקור למגמות להנדסה מכנית ולהנדסה ביו-רפואית עם יחידת קשרי אקדמיה-תעשייה של הפקולטה (IAP), בנוסף לימי הזרקור שכבר התקיימו ומתקיימים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive