נגישות אתר

יישום תקנות הנגישות באתרי האינטרנט האוניברסיטאיים נדחה עד אוקטובר 2017.

החובה לעמוד בתקנות הנגישות הינה של האוניברסיטה, ולכן עלינו להבטיח שכל אתרי האוניברסיטה עומדים בתקנות.
אי-עמידה בדרישות החוק חושפת את האוניברסיטה לתביעות כספיות מהותיות בגין כל אתר ואתר.

 

אתרי האוניברסיטה ואתרים בשרת הפקולטה שנבנו ע"י צוות המחשוב יבדקו על ידינו.

 

אתרים שנבנו באופן עצמאי או ע"י חברות חיצוניות מתבקשים לבדוק נגישות בעצמם.

 

עלינו לעמוד ברמת נגישות  A

 

להלן קישור ובו מידע על כלי מצוין לבדיקת נגישות ראשוני ומהימן.

הקישור הגיע מיועצת נגישות שעובדת עם אגף השיווק באוניברסיטה.
http://www.nagish.org.il/?page_id=2711

אילנה בניש - יעוץ, הדרכה והערכת נגישות אינטרנט ומערכות מידע

מורשית נגישות שירות
טלפון: 050-7100367

 

אתרים נוספים

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive