חוזר תשע"ח - ממשיכים

תמוז תשע"ז

יולי 2017

 

 

לתלמידי הפקולטה שלום רב,

 

לקראת פתיחת שנת הלימודים אנו מברכים אתכם בשנה טובה ומאחלים לכם הצלחה בלימודים.

שנת הלימודים תשע"ח תיפתח ביום ראשון, ב' בחשון תשע"ח, 22 באוקטובר 2017.

להלן מידע על סדרי ההרשמה והלימודים:

ידיעון הפקולטה להנדסה יתפרסם באינטרנט באתר הפקולטה: http://www.eng.tau.ac.il,

במהלך חודש אוגוסט.

רישום לקורסים והרכבת תכנית לימודים

הרישום לקורסים מתבצע בשיטת ה"מכרז" (Bidding), באתר: https://www.tau.ac.il/bidding

באתר יש מצגת מילולית המסבירה את עקרונות הרישום. בנוסף, יש אפשרות לעיין בדף של שאלות נפוצות בענייני רישום במכרז, הכניסה באמצעות הכפתור של הסבר כללי.

הרישום מתבצע לשני הסמסטרים, פרט לתלמידי שנה ג' חשמל ואלקטרוניקה כל המגמות (סמסטר 6, שיירשמו לכל סמסטר בנפרד. תלמידים אלה, כאשר הם נכנסים למערכת הרישום, עליהם לציין את מספר השעות המוערך שילמדו בסמסטר ב'. על סמך מספר זה יחושב שכר הלימוד שלהם. החישוב הסופי והמעודכן של שכר הלימוד ייעשה לאחר תקופת הרישום והשינויים של סמסטר ב'.

 

סדרי הרישום

 

 

 
  Text Box: גישה למערכת הרישום תתאפשר אך ורק לתלמידים אשר שילמו את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ח. 
יש לבצע את תשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד לפחות שבוע לפני היום הראשון לרישום, כדי לוודא קליטת הוראת התשלום במערכת (גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר). 
סטודנט שלא יסדיר את שכ"ל במועד, לא יוכל להשתתף בבידינג במועד ועקב כך סיכוייו להירשם לקורסים או למנה הרצויים לו, ירדו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח זמנים לרישום לקורסים

הרישום לקורסים בשיטת ה"מכרז" ייערך בשתי ריצות מחשב (פרט לרישום ל"מנות").

מועדי הריצה הראשונה: מתאריך 4.9.17 בשעה 11:00 עד תאריך 7.9.17 בשעה 10:00

לנרשמים מהבית - ניתן לבצע את הרישום בכל שעות היממה (אלא אם הרישום יהיה סגור בשעות מסוימות בשל עומס יתר. הודעה על כך תופיע באתר הרישום).

לנרשמים במעבדת המחשבים - ניתן לבצע את הרישום בשעות הפעילות הרגילות של המעבדה (08:00 –20:00).

מועדי הריצה השנייה: מתאריך 13.9.17 בשעה 11:00 עד תאריך 17.9.17 בשעה 10:00.

הערה: הרישום למנות ייערך בריצה אחת בלבד. רק תלמידים שלא יירשמו למנה בריצה הראשונה, יוכלו להירשם בריצה השנייה. (כלומר, תלמיד שיירשם למנות בריצה הראשונה לא יוכל לבצע רישום למנות, או שינוי מנות במקצה השני).

תוצאות הרישום יתפרסמו יום לאחר סיום הבידינג, או לכל המאוחר יומיים אחרי, באתר בו התבצע הרישום לבידינג.

הקצאת הנקודות בבידניג

מכסת הנקודות לתלמידי שנה ב' היא 200, תלמידי שנה ג' – 300, תלמידי שנה ד' – 400.

תלמידים שמלאו את סקר רמת ההוראה הממוחשב, קיבלו נקודות בונוס בבידינג – 2% לכל קורס שמילאו.

 

ניתן להקצות מינימום 5 נקודות לקורס. ניתן להקצות "0" נקודות כאשר משמעות ההקצאה מבטאת "הצהרת כוונות" של התלמיד על כך שהקורס מהווה חלופה בלבד לקורס שידחה. (קורס עם "0" נקודות שלא יועברו אליו נקודות, לא יטופל).

ניתן לבחור בין אופן העברת נקודות אוטומטי (ברירת מחדל) לבין אופן העברת נקודות לפי בחירה. באופן העברת נקודות לפי בחירה יש לציין ליד כל קבוצה לאיזה מספר סידורי להעביר את הנקודות במקרה של דחייה בזמן השיבוץ.

ניתן, כמובן, בכל עת לחזור לשנות את אופן ההעברה.

יש לוודא שאופן העברת הנקודות נמצא בהתאם לבחירת הסטודנט.

הסברים נוספים ניתן לראות במצגת בקישור:  https://www.tau.ac.il/bidding

 

הרכבת תכנית לימודים
  • ברוב המגמות, בשנים ב', ג' נעשה הרישום לפי מנות. את מערכת השעות ופירוט המנות ניתן לראות באתר הפקולטה: www.eng.tau.ac.il.
  • על כל סטודנט לבחור במנה המתאימה לו ביותר ובמנות אלטרנטיביות, שבהן יהיה מעוניין אם לא יצליח להירשם למנה שבה בחר. יש לדרג את כל המנות, בסדר יורד. תלמיד שלא ידרג את כל המנות, עלול להישאר ללא רישום לקורסים.

 

 

 

  • על תלמידים שהשתתפו בקורסים בסמסטר הקיץ לבטל את הרישום לקורסים אלה בתחילת סמסטר א', על מנת שלא לשלם שכר לימוד כפול.
  • תלמידי שנה ד' במסלול הישיר לתואר שני חייבים להירשם לפרויקט. עם קבלת אישור המנחה על הגשת פרק ראשון של התיזה, יוזן להם ציון  "עובר" בקורס.
  • לאחר הרישום לקורסים, בגלל אילוצים שונים, עלולים לחול שינויים במערכת השעות. שינויים אלה לא יופיעו לאחר הרישום במנות המפורסמות באתר, אלא במערכת השעות במידע האישי בלבד. על התלמידים לוודא ב"מידע אישי לתלמיד", באתר http://ims.tau.ac.il, מהי מערכת השעות הסופית שלהם. מערכת השעות מתפרסמת תחת המידע האישי רק לאחר פרסום תוצאות הריצה השנייה של הבידינג. באתר זה ניתן לראות גם את החדרים בהם מתקיימים השיעורים.
  • חובה על כל תלמיד לבדוק את מערכת השעות שלו ולוודא כי הוא רשום לכל הקורסים שביקש להירשם אליהם ואינו רשום לקורסים עודפים, על מנת לא לשלם שכר-לימוד מיותר. מומלץ לעשות זאת מספר פעמים במהלך הסמסטר, במיוחד אם בוצעו שינויים במערכת השעות כמו הוספה או ביטול רישום לקורס.

לתשומת לב: ציון "נכשל" בקורס מחייב את הסטודנט ברישום מחודש לאותו הקורס בהזדמנות הראשונה שהקורס מוצע. מאחר וחלק גדול מקורסי החובה ניתן פעמיים בשנה, חייב תלמיד שנכשל בקורס לחזור ולהירשם אליו בסמסטר העוקב (במסגרת המגמה בה הוא רשום).

סטודנט המבקש לשפר ציון חיובי בקורס יוכל לעשות זאת על ידי רישום חוזר לקורס בשנת הלימודים העוקבת, או בסמסטר העוקב, במסגרת המגמה בה הוא רשום ובתנאי שהרישום מתבצע תוך 3 שבועות, לכל היותר, מתחילת הסמסטר.

טופס שינוי רישום לקורסים

  • תלמיד, שמבקש להירשם לקורס שנכשל בו או לקורס שבו הוא מעונין לשפר ציון חיובי (חזרה על קורס לצורך שיפור ציון ניתן לעשות רק בשנה העוקבת), ימלא את פרטי הקורס בטופס "שינוי רישום לקורסים". את הטופס ניתן לקבל במזכירות הסטודנטים, או באתר הפקולטה באינטרנט. לאחר מילוי הטופס, יש להחזירו למזכירות הסטודנטים (ניתן לשלוח את הטופס במייל למזכירת הסטודנטים). 
  • תלמיד, שקיבל "פטור" מקורס הכלול במנה, יירשם למנה, אך יהיה עליו לבטל את הרישום לקורס בו קיבל פטור דרך אתר האינטרנט בשבועיים הראשונים לסמסטר.
  • שינויים במערכת השעות ניתן לעשות במזכירות הסטודנטים בשבועיים הראשונים של הסמסטר.

 

 

ייתכנו שינויים במועדי הקורסי, התרגולים וחדרי הלימוד ולכן יש לעקוב באינטרנט בנוגע לשינויים אפשריים במועדי הקורסים ובחדרי הלימוד.

 

 

 

 

 

מזכירות הסטודנטים עומדת לרשותכם בכל שאלה  בענייני לימודים.

 

בחודש הראשון של שנת הלימודים תהיה המזכירות פתוחה גם אחה"צ, בימים ראשון ושלישי בשעות 15:00 – 17:00.

במידת הצורך, ניתן לקבוע פגישה גם מחוץ לשעות הקבלה בתיאום טלפוני או בדוא"ל.

אין במכתב זה משום אישור מעבר לשנה מתקדמת לתלמידים שאינם עומדים בתנאי המעבר.

 

 

 

בברכת שנת לימודים פורייה,

 

                                                                                                צוות מזכירות סטודנטים

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>