תואר כפול בהנדסה מכנית ובמדעי כדור הארץ עם הדגש בלימודי סביבה

תכנית לתואר כפול בהנדסה מכנית ובמדעי כדור הארץ

עם הדגש בלימודי סביבה

 

 

 

 

מטרת התכנית להכשיר בוגרי תואר ראשון בעלי הכשרה הן בהנדסה מכנית והן במדעי כדור הארץ עם הדגש בלימודי סביבה. התכנית מציעה מבט בינתחומי ייחודי על הקשר שבין הנדסה מכאנית ותשתיות לבין מדעי כדור הארץ, משאבי טבע וסביבה, ומהווה תכנית לימודים אטרקטיבית לסטודנטים בעלי השקפה רב-תחומית המעוניינים לשלב לימודים אקדמיים עם אתגרים פרקטיים וסביבתיים.

 

מסגרת לימודים חדשנית זו מציעה ליצור מומחים רב-תחומיים, במסגרת תכנית עשירה ומאתגרת, בה יקבלו הבוגרים קורסים מקצועיים הן בהנדסה מכנית והן בלימודי כדור הארץ בתוספת למקבץ משמעותי של קורסים בנושאי אקולוגיה וסביבה. מטרת התואר הכפול היא להכשיר מהנדסים שהם גם מדענים במדעי כדור הארץ, אשר מודעים להיבטים הסביבתיים שבתחומים אלה. זהו תואר ייחודי ומאתגר שמטרתו לספק לסטודנטים את הכלים הפיסיקליים, המתמטיים והחישוביים יחד עם מודעות להיבטים האתיים והסביבתיים של הנדסה ומדעי כדור הארץ, באופן שיכשיר אותם להיות מומחים בתחומם, ובעלי ראייה מערכתית רחבה. 

 

בוגרי התכנית צפויים להיות מבוקשים הן ע"י תעשייה ומקומות עבודה העוסקים במחצבים ובמשאבי טבע וסביבה, במיוחד בתחום הבנייה, הנדסת מאגרי גז ונפט, הידרולוגיה, חיפוש וכריית מחצבים, ובפרויקטים גדולים של תשתיות, בחברות היי טק העוסקות באנרגיות מתחדשות, קיימות, ועוד, והן ע"י גופי רגולציה או ייצוג של גופים העוסקים בתחום, הן בארץ והן בחו"ל, וכן במסגרת מוסדות ממשלתיים (כמו המכון הגיאולוגי או בשירות המטאורולוגי).

 

משך הלימודים בתכנית הוא 4 וחצי שנים (תשעה סמסטרים) ומבוססת על תכניות הלימודים לתואר ראשון בהנדסה מכנית ובמדעי כדור הארץ וכן על קורסים ייעודיים בלימודי הסביבה. בסיומם יוענקו לבוגרים שני תארים במקביל: תואר "בוגר אוניברסיטה" במדעי כדור הארץ, ותואר "בוגר אוניברסיטה" בהנדסה מכנית. לכל אחד מהתארים יינתן ציון גמר נפרד.

 

כל סטודנט יידרש ללמוד במהלך התואר הכפול -  חמישה קורסי בחירה מביה"ס להנדסה מכנית (20-17.5 ש"ס), קורסי בחירה מביה"ס למדעי כדור הארץ (3 - 5 ש"ס) וארבעה קורסי בחירה (8 ש"ס) מלימודי סביבה  (בכל שנה אקדמית יוצעו שניים מבין קורסי הבחירה. כלומר,  כל קורס הכלול ברשימת קורסי הבחירה יוצע אחת לשנתיים). רשימת קורסי הבחירה של כל בית-ספר מופיעה לאחר שנה ה'.

 

על מנת להיות זכאי לתואר, נדרש הסטודנט ללמוד:

קורסי הנדסה מכנית: 151.5 ש"ס

קורסים במדע כדור הארץ1: 80-82 ש"ס

קורסי לימודי סביבה2: 15 ש"ס

 

תנאי מעבר משנה לשנה

מצב לימודים תקין בכל הקורסים (ציון "עובר" בכל אחד מהקורסים) וממוצע ציונים 70 ומעלה בנוסף לתנאים המפורטים בתקנון.

יהיו זכאים לקבל את התואר סטודנטים, שקיבלו ציון "עובר" (60) בכל אחד מהקורסים שיחושבו לתואר, וכן שממוצע הציונים בקורסים יהיה 70 ומעלה.

 

 

 

 

בוגרי התכנית יקבלו שני תארים:

  • בוגר אוניברסיטה  (B.Sc) בהנדסה מכנית

 B.Sc. in Mechanical Engineering

 

  • בוגר אוניברסיטה (B.Sc.) במדעי כדור הארץ עם הדגש בלימודי סביבה

B.Sc. in Geosciences with an emphasis on Environmental Studies

 

תכנית לימודים לתואר ראשון כפול

בהנדסה מכנית ובמדעי כדור הארץ עם הדגש בלימודי סביבה (הכ"ס)

 

 

 

תכנית לימודים

 

 

 

 

סמסטר 1

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0341.1201

מבוא למדעי כדור הארץ

4

 

 

4

4

 

0509.1510

גרפיקה הנדסית

1

2

2

5

3

 

0509.1624

אלגברה לינארית

5

2

-

7

6

 

0509.1646

חשבון דיפרנציאלי ואיטגרלי 1ב'

4

2

-

6

5

 

0509.1820

תכנות

2

2

-

4

3

 

0542.1800

מבוא להנדסה מכנית* **

-

-

-

-

-

 

0910.1100

מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית

2

-

-

2

2

 

סה"כ

 

20

8

2

28

23

 

 

 

 

 

סמסטר 2 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0341.2221

מבוא לכימיה

4

-

-

4

4

 

0509.1645

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

1

-

4

3.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'; אלגברה לינארית

0509.1647

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

4

2

-

6

5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'; אלגברה לינארית

0509.1834

מעבדה בפיזיקה

-

-

2

2

2

 

 

0542.1810

מכניקה של חלקיקים

3

2

-

5

4

 

0542.1820

סטטיקה של גוף קשיח

3

1

-

4

3.5

מכניקה של חלקיקים

סה"כ

 

17

6

2

25

22

 

 

 

 

 

סה"כ שנה א: 51 שעות

הנדסה: 41  

מדעי כדור הארץ: 8

סביבה: 2

 

 

 

 

 

 

סמסטר 3

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1829

פיזיקה (2)

4

2

-

6

5

מכניקה של חלקיקים 

0509.2844

פונקציות מרוכבות

2

1

-

3

2.5

חשבון דיפ' ואינטגרלי 1ב' + 2ב'

0542.2110

דינמיקה של גוף קשיח

3

1

-

4

3.5

סטטיקה של גוף קשיח

0542.2200

מכניקת המוצקים (1)

4

1

-

5

4.5

משוואות דיפ' רגילות; סטטיקה של גוף קשיח

0542.2600

תרמודינמיקה (1)

3

2

-

5

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב';  מבוא לכימיה; מכניקה של חלקיקים

סה"כ

 

16

7

-

23

19.5

 

 

 

 

 

סמסטר 4

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0341.1200

מבוא למדעי האטמוספירה

4

-

-

4

4

 

0341.1206

מבוא לגיאופיזיקה

3

-

-

3

3

מבוא למדעי כדור הארץ

0509.2804

אנליזה נומרית

3

1

-

4

3.5

תכנות; משוואות דיפ' רגילות

0509.2843

אנליזה הרמונית

2

1

-

3

2.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  1ב'; משוואות דיפ' רגילות; פונקציות מרוכבות 

0509.2846

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

2

1

-

3

2.5

משוואות דיפ' רגילות; פונקציות מרוכבות; אנליזה הרמונית

0542.2500

מכניקת הזורמים (1)

3

2

-

5

4

משוואות דיפרנציאליות רגילות; תרמודינמיקה (1); דינמיקה של גוף קשיח; מכניקת המוצקים 1; מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.1111

מבוא למדע והנדסת חומרים

3

1

-

4

3.5

מבוא לכימיה

0581.1132

מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה

-

-

1

1

0.5

 

סה"כ

 

20

6

1

27

23.5

 

 

 

 

 

סה"כ שנה ב: 54 שעות  

הנדסה: 43

מדעי כדור הארץ: 11

סביבה: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמסטר 5

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0341.2000

מעבדת שדה בגיאולוגיה (קורס מרוכז בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים)

4

-

-

4

4

מבוא למדעי כדור הארץ; מבוא לגאופיזיקה

0341.2005

פיזיקה של האטמוספירה*

Physics of the Atmosphere

3

-

-

3

3

מבוא למדעי האטמוספירה

0341.2009

מכניקת רצף גאופיזית -זורמים

3

 

 

3

3

אלגברה ליניארית; חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב' + 2ב'; משוואות דיפרנציאליות רגילות; מכניקה של חלקיקים; פונקציות מרוכבות; תרמודינמיקה (1)

0509.2805

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

-

4

3.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב' + 2ב'; אלגברה לינארית

0542.2400

תכן מכני (1)

2

2

-

4

3

מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים; גרפיקה הנדסית

0542.3620

מעבר חום

3

1

-

4

3.5

מכניקת הזורמים (1); משוואות דיפרנציאליות חלקיות; אנליזה הרמונית; תרמודינמיקה (1)

0910.1150

אקולוגיה תעשייתית

3

-

-

3

3

 

סה"כ

 

23

4

-

27

25

 

 

 

 

 

סמסטר 6

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0341.2206

גיאולוגיה סטרוקטורלית

4

-

-

4

4

מבוא לגאופיזיקה; מבוא למדעי כדור הארץ

0341.2301

מבוא למערכת השמש

4

-

-

4

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ג+ 2ג; אלגברה לינארית 1ג; שיטות מתמטיות בכימיה;  פיזיקה כללית א1+א2; פיזיקה כללית ב1

0341.3105

מכניקת רצף גאופיזית -מוצקים

3

 

 

3

3

פיזיקה כללית א1+א2; פיזיקה כללית ב1; חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א; מבוא מתמטי לפיזיקאים 1+2

0341.3229

מבוא למטאורולוגיה דינמית

3

-

-

3

3

מכניקת חלקיקים; פיזיקה 2;  מבוא למדעי האטמוספירה; אלגברה לינארית; אלגברה לינארית 1ג; חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב + 2ב; משוואות דיפרנציאליות רגילות; מכניקת הרצף זורמים; חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ג + 2ג; פיזיקה כללית א1+א2; פיזיקה כללית ב1; שיטות מתמטיות בכימיה

0512.1205

מבוא למעגלים: מערכות ואותות חשמליים

3

1

-

4

3.5

פיזיקה (2); משוואות דיפר' רגילות

0542.3792

הנדסת ניסויים ומדידות - מעבדה

2

-

3

5

3

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מכניקת הזורמים (1); אלקטרוניקה בסיסית

0542.4091

מעבדה במכניקת המוצקים

-

-

2

2

1.5

מבוא למדע והנדסת חומרים; מכניקת המוצקים (1)

0910.1500

פרקים במבוא לאקולוגיה

2

-

-

2

2

 

 

קורס בחירה –הנדסה מכנית

4

-

-

4

3.5

 

סה"כ

 

23

1

5

29

25.5

 

 

 

סה"כ שנה ג: 56 שעות  

הנדסה: 27

מדעי כדור הארץ: 24

סביבה: 5

סמסטר 7

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0341.2215

שיטות פוטנציאל בגיאופיזיקה

3

-

-

3

3

מבוא למדעי כדור הארץ; מבוא לגאופיזיקה; פיזיקה כללית א1+א2; חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א; מבוא מתמטי לפיזיקאים 1+2

0341.3106

מבוא ללוויינות*

Introduction to Satellites

2

-

-

2

2

מכניקה מסלולית בסיסית

0341.3207

גאודינמיקה

3

-

-

3

3

מבוא למדעי כדור הארץ; מבוא לגאופיזיקה; גיאולוגיה סטרוקטורלית; פיזיקה כללית א1+א2

0341.3211

דינאמיקה של מערכות סינופטיות

3

-

-

3

3

מבוא למדעי האטמוספירה; מבוא למטאורולוגיה דינמית

0341.3214

עיבוד אותות גאופיזיים

3

-

-

3

3

אנליזה נומרית; מחשבים לפיזיקאיים; מבוא לגאופיזיקה

0542.3243

מבוא לבקרה

3

2

0.5

5.5

4.5

מבוא למעגלים ומערכות חשמליים

0542.4092

מעבדת זרימה ומעבר חום

-

-

3

3

3.5

תרמודינמיקה (1); הנדסת ניסויים ומדידות- מעבדה; מכניקת הזורמים (1); מעבר חום

0542.4351

הנדסה ימית**

4

-

-

4

3.5

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1); תרמודינמיקה (1)

 

קורס בחירה – הנדסה מכנית

4

 

 

4

3.5

 

סה"כ

 

25

2

3.5

30.5

29

 

 

 

 

 

סמסטר 8

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0341.2007

מעבדה במדעי כדור הארץ

4

-

-

4

4

מבוא למדעי כדור הארץ; מבוא לגאופיזיקה; מבוא למדעי האטמוספירה

0341.3013

תורת האקלים

3

-

-

3

3

מבוא למטאורולוגיה דינמית; אנליזה נומרית; פיזיקה של האטמוספירה; שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ

0341.3018

סכנות טבע

3

-

-

3

3

מבוא למטאורולוגיה דינמית; מבוא למדעי האטמוספירה; פיזיקה של האטמוספירה

0341.3205

שיטות סיסמיות בחיפושי נפט  וגז

3

-

-

3

3

מבוא למדעי כדור הארץ; מבוא לגאופיזיקה; מבוא לעיבוד אותות סייסמיים

0341.3236

מעבדה בסיסמיקה רדודה

3

-

-

3

3

מבוא לגיאופיזיקה; שיטות סייסמיות בחיפושי נפט וגז (במקביל)

0341.3258

סייסמולוגיה של רעידות אדמה

3

-

-

3

3

גיאודינמיקה; אנליזה נומרית; מבוא לגאופיזיקה; מכניקת מוצקים (1)(במקביל)

0542.4010

פרוייקט

3

-

-

3

3

 

0542.4125

מבוא להנדסת סביבה***

4

-

-

4

3.5

כימיה בסיסית; מכניקת הזורמים 1

סה"כ

 

26

-

-

26

25.5

 

 

 

 

סה"כ שנה ד: 56.5 שעות  

הנדסה: 22.5

מדעי כדור הארץ: 33

סביבה: 0
סמסטר 9

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0341.3014

מבוא לתורת הכאוס

3

-

-

3

3

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב + 2ב;  אלגברה לינארית; מכניקה של חלקיקים; שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ;  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ג + 2ג; אלגברה לינארית 1ג; פיזיקה כללית א1+א2; פיזיקה כללית ב1; שיטות מתמטיות בכימיה; שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ

0349.2913

הידרוגיאולוגיה ושימוש בעוקבים כימיים

4

-

-

4

4

מבוא למדעי כדור הארץ

0542.4020

פרוייקט

3

-

-

3

3

 

 

שלושה קורסי בחירה – הנדסה מכנית

12

-

-

12

10.5

 

 

קורסי בחירה בלימודי סביבה

8

-

-

8

8

 

 

קורסי בחירה בגאופיזיקה

3-5

 

 

3.53-5

3-5

 

סה"כ

 

33-35

-

-

33-35

28.5-30.5

 

 

 

 

סה"כ שנה ה: 33-35 שעות  

הנדסה: 15

מדעי כדור הארץ: 7-12

סביבה: 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קורסי בחירה

 

 

  • ביה"ס להנדסה מכנית - יש לבחור חמישה קורסים מהרשימה שלהלן

(ייתכנו שינויים בהיצע הקורסים שלהלן)

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0512.1204

המרת אנרגיה והנע חשמלי

2

1

0.5

3.5

2.5

פיזיקה (2); מבוא למעגלים; מערכות ואותות חשמליים

0542.4120

תרמודינמיקה (2)

4

-

-

4

 

תרמודינמיקה (1)

0542.4121

תהליכי הפרדה בהנדסת סביבה

4

-

-

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

0542.4122

הסעת מזהמים בסביבה1

4

-

-

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

0542.4123

תהליכי מעבר חום וחומר

4

-

-

4

3.5

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1)

0542.4132

אנרגיה מתחדשת

4

-

-

4

3.5

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1); תרמודינמיקה (1)

0542.4221

מבוא לתורת האלסטיות

4

-

-

4

3.5

מכניקת המוצקים (1)

0542.4223

מבוא לאלמנטים סופיים

4

-

-

4

4.5

מכניקת המוצקים (1)

0542.4320

מכניקת הזורמים (2)

4

-

-

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

 

 

 

  • ביה"ס פורטר - יש לבחור 8 ש"ס מהרשימה שלהלן

(ייתכנו שינויים בהיצע הקורסים שלהלן)

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0910.1000

דיני איכות הסביבה

2

-

-

2

2

 

0910.4003

משק המים בישראל

2

-

-

2

2

 

0910.4015

אדריכלות אקולוגית

2

-

-

2

2

 

0910.4017

לימנולוגיה – מדעי המים המתוקים

2

-

-

2

2

 

0910.4019

אקלים ומחזור הידרולוגי

2

-

-

2

2

 

0910.4060

קיימות במאה ה 21

2

-

-

2

2

 

0910.4200

סביבה ובריאות הציבור

2

-

-

2

2

 

 

 

 

  • החוג לגאופיזיקה- יש לבחור 5-3 ש"ס מהרשימה שלהלן

(ייתכנו שינויים בהיצע הקורסים שלהלן)

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0341.3019

פלנטות מחוץ למערכת השמש

3

-

-

3

3

כדור הארץ כפלנטה או מבוא לאסטרופיזיקה

0341.3245

פיזיקה של כוכבים

4

-

-

4

4

פיזיקה קלאסית 1; פיזיקה קלאסית 2; מבוא מתמטי לפיזיקאים 1+2; שיטות בפיזיקה עיונית 1; כדור הארץ כפלנטה

0341.4009

פיזיקה של שביטים 

3

-

-

3

3

כדור הארץ כפלנטה; מכניקה מסלולית בסיסית; פיזיקה קלאסית 1+2, מבוא מתמטי לפיזיקאים 1+2; מחשבים לפיזיקאים; גלים; אור ואופטיקה; שיטות בפיזיקה עיונית 1

0349.2913

ההידרוגיאולוגיה ושימוש בעוקבים כימיים

4

-

-

4

4

מבוא למדעי כדור הארץ

0349.4312

חישה מרחוק היפרספקטרלית

4

-

-

4

4

חישה מרחוק למתקדמים

 

נושאים באוקינוגרפיה פיזיקלית

3

-

-

3

3

קורס של המכון הבינאוניברסיטאי באילת - פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד

 

גיאולוגיה של הסביבה הימית

3

-

-

3

3

קורס של המכון הבינאוניברסיטאי באילת - פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד

 

 

 

1 קורסים פיזיקליים ומתמטיים, המהווים את הבסיס ללימודי מדעי כדור הארץ, ניתנים במסגרת הקורסים בהנדסה מכנית.

2 בנוסף לקורסים שניתנים על ידי ביה"ס פורטר, יינתנו שני קורסים (8 ש"ס) בנושאי סביבה על ידי ביה"ס להנדסה מכנית, וקורס אחד (3 ש"ס) על ידי החוג למדעי כדור הארץ. סה"כ יינתנו קורסים בנושאי סביבה, בהיקף של 24 ש"ס. 

1 לא יינתן בתשע"ט

* הקורס ללא בחינה ולכן אינו נכלל בחישוב הממוצע לתואר

** יינתן באנגלית

* הקורס יינתן באנגלית

*  הקורס יינתן באנגלית

** קורסי חובה במסלולים של הנדסה מכנית

*** לא יינתן בתשע"ט – באופן חד פעמי יתאפשר לסטודנטים לקחת 5 קורסי בחירה במקום 4 בהנדסה מכנית.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive