תואר ראשון - הנדסה מכנית סמסטר א' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0512.1204.01 המרת אנרגיה והנע חשמלי שיעור א 16:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר אברמוביץ אלכסנדר
0512.1204.02 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ג 14:00-12:00 207 כיתות הנדסה מר גוולבר רועי
0512.1204.03 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ג 10:00-08:00 406 וולפסון מר גוולבר רועי
0512.1204.04 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ב 10:00-08:00 120 וולפסון מר חיים אליהו
0512.1204.05 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 10:00-08:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.06 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 12:00-10:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.07 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 14:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.08 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 16:00-14:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
הנדסה מכנית (0542)
0542.1800.01 מבוא להנדסה מכנית שיעור ב 12:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' זייפרט אברהם
0542.2110.01 דינמיקה של גוף קשיח שו"ת א 12:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון גב' מרקמן אלה
0542.2110.01 שו"ת ג 16:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון גב' מרקמן אלה
0542.2200.01 מכניקת המוצקים (1) שו"ת ב 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.01 שו"ת ד 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.01 שו"ת ב 11:00-10:00 238 וולפסון מר סימון עידו
9542.2200.01 מכניקת המוצקים (1) שו"ת ג 10:00-09:00 מר סימון עידו
0542.4320.01 מכניקת הזורמים (2) שיעור ב 14:00-11:00 438 וולפסון ד"ר טולדו ירון
0542.4320.01 שיעור ה 16:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' קליין אשרת
0542.2400.01 תכן מכני (1) שו"ת א 10:00-08:00 134 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2400.01 שו"ת ד 10:00-08:00 134 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2400.02 תכן מכני (1) שו"ת א 12:00-10:00 134 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2400.02 שו"ת ד 12:00-10:00 134 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2500.01 מכניקת הזורמים (1) שיעור ב 12:00-10:00 134 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
0542.2500.01 שיעור ג 12:00-10:00 238 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
0542.2500.02 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ד 13:00-12:00 238 וולפסון מר שנפ רון
0542.2500.03 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ג 15:00-14:00 206 כיתות הנדסה מר שנפ רון
0542.2600.01 תרמודינמיקה (1) שו"ת ב 14:00-11:00 101 כיתות הנדסה פרופ' ברנע דבורה
מר פרשטמן אדם
0542.2600.01 שו"ת ד 12:00-10:00 101 כיתות הנדסה פרופ' ברנע דבורה
מר פרשטמן אדם
0542.3243.01 מבוא לבקרה שיעור ד 16:00-13:00 003 דן-דוד ד"ר לינזון יואב
0542.3243.02 מבוא לבקרה תרגיל ד 18:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה מר הראל מאיר
0542.3243.08 מבוא לבקרה תרגיל ד 13:00-11:00 011 ברגלס מר הראל מאיר
0542.3243.04 מבוא לבקרה - מעבדה מעבדה ה 12:00-08:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3243.05 מבוא לבקרה- מעבדה מעבדה ה 16:00-12:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3243.06 מבוא לבקרה - מעבדה מעבדה ד 20:00-16:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3243.07 מבוא לבקרה- מעבדה מעבדה ה 20:00-16:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3360.01 הנעה שו"ת א 12:00-10:00 120 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
0542.3360.01 שו"ת ד 10:00-08:00 130 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
0542.3620.01 מעבר חום שיעור ה 15:00-12:00 108 וולפסון פרופ' גלפגט אלכסנדר
0542.3620.02 מעבר חום תרגיל ב 11:00-10:00 406 וולפסון מר גולקוב רומן
0542.3780.01 תהליכי עיבוד (1) שו"ת ה 12:00-09:00 238 וולפסון מר אלברג בוריס
0542.3791.01 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.02 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.03 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.04 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.05 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.06 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.4010.01 תיכון ופרוייקט (1) פרויקט לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' רייך יורם
0542.4020.02 תיכון ופרוייקט (2) פרויקט לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' רייך יורם
0542.4091.01 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 10:00-08:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.02 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.03 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 14:00-12:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.05 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ג 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4092.01 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 11:00-08:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
0542.4092.02 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 14:00-11:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
0542.4092.03 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 17:00-14:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
0542.4092.04 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 20:00-17:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
0542.4120.01 תרמודינמיקה (2) שו"ת א 18:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר קושניר רועי
0542.4120.01 שו"ת ג 18:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר קושניר רועי
0542.4132.01 אנרגיה מתחדשת שו"ת ב 10:00-08:00 134 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
0542.4132.01 שו"ת ה 10:00-08:00 134 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
0542.4179.01 מתקנים לייצור כח וניצול אנרגיה שו"ת ה 20:00-16:00 406 וולפסון ד"ר ברנע יעקב
0542.4223.01 מבוא לאלמנטים סופיים שו"ת ג 15:00-13:00 118 וולפסון פרופ' יוסיבאש זהר
מר כץ יקותיאל
0542.4223.01 שו"ת ד 14:00-12:00 103 תוכנה פרופ' יוסיבאש זהר
מר כץ יקותיאל
0542.4224.01 מכניקת המוצקים (2) שו"ת ב 14:00-12:00 134 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
0542.4224.01 שו"ת ד 10:00-08:00 438 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
מר סופר רותם
0542.4224.01 שו"ת ד 20:00-18:00 130 וולפסון מר סופר רותם
0542.4391.01 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום שיעור ד 17:00-15:00 106 תוכנה פרופ' רוזנפלד משה
0542.4391.02 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום מעבדה ד 20:00-17:00 008 תוכנה פרופ' רוזנפלד משה
0542.4422.01 תכן הנדסי: מבוא ושיטות שו"ת ג 20:00-16:00 102 כיתות הנדסה פרופ' רייך יורם
0542.4422.01 שו"ת ג 20:00-16:00 053 שאפל פרופ' רייך יורם
0542.4422.01 שו"ת ג 20:00-16:00 121 שאפל פרופ' רייך יורם
0542.4422.01 שו"ת ג 20:00-16:00 126 שאפל פרופ' רייך יורם
0542.4522.01 מכניקה של טייס וגופים בחלל שו"ת ד 12:00-08:00 108 וולפסון פרופ' רוזנפלד משה
0542.4620.01 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים שו"ת ב 13:00-10:00 103 תוכנה דר גבאי רן
0542.4620.02 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים מעבדה ב 16:00-13:00 278 וולפסון דר גבאי רן
0542.4620.03 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים מעבדה ה 17:00-14:00 278 וולפסון דר גבאי רן
0581.4131.01 מעבדה בחומרים הנדסיים מעבדה ה 11:00-08:00 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0542.4121.01 תהליכי הפרדה בהנדסת סביבה שו"ת א 18:00-16:00 406 וולפסון פרופ' אולמן עמוס
0542.4121.01 שו"ת ד 18:00-16:00 207 כיתות הנדסה פרופ' אולמן עמוס
0542.4166.01 מכניקה אנליטית שו"ת ה 13:00-10:00 406 וולפסון פרופ' שוקף יאיר
0542.4166.01 שו"ת ה 14:00-13:00 406 וולפסון פרופ' שוקף יאיר
0542.4351.01 הנדסה ימית שיעור ב 19:00-16:00 108 וולפסון ד"ר טולדו ירון
9042.4351.01 הנדסה ימית מעבדה שיעור ב 18:00-16:00
0542.4351.01 הנדסה ימית שיעור ב 20:00-19:00 108 וולפסון גב' קליין אשרת
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive