תואר ראשון הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר א' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה (0512)
0512.1201.01 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים שיעור ב 14:00-12:00 003 דן-דוד ד"ר זיו עפר
0512.1201.01 שיעור ד 13:00-11:00 002 דן-דוד ד"ר זיו עפר
0512.1201.02 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים תרגיל ב 17:00-15:00 011 ברגלס מר שמעון כרמי
0512.1201.03 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים תרגיל ה 16:00-14:00 207 כיתות הנדסה מר שמעון כרמי
0512.1204.05 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 10:00-08:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.06 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 12:00-10:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.07 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 14:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.08 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 16:00-14:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1820.09 תכנות 2 שפת C שיעור ד 12:00-10:00 238 וולפסון ד"ר גבאי פרדי
0512.1820.10 תכנות 2 שפת C תרגיל ג 15:00-13:00 008 תוכנה גב' גרביץ אסיה
0512.2508.01 התקנים אלקטרוניים שיעור א 13:00-11:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר בן כהן אסיה
0512.2508.01 שיעור ד 13:00-11:00 102 כיתות הנדסה ד"ר בן כהן אסיה
0512.2508.02 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 10:00-08:00 438 וולפסון מר ונה דניאל
0512.2510.07 מבני נתונים ואלגורתמים שיעור ד 17:00-14:00 101 כיתות הנדסה ד"ר אפלבאום בני
0512.2510.08 מבני נתונים ואלגורתמים תרגיל ד 18:00-17:00 101 כיתות הנדסה מר אברהם אלישי
0512.2510.09 מבני נתונים ואלגורתמים תרגיל ד 19:00-18:00 101 כיתות הנדסה מר אברהם אלישי
0512.2525.01 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ב 15:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' שטינברג בן ציון
0512.2525.02 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ד 11:00-10:00 120 וולפסון מר קוזלוב ויטלי
0512.2525.03 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ג 12:00-11:00 406 וולפסון מר קוזלוב ויטלי
0512.2830.01 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק שיעור א 11:00-09:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר בן כהן אסיה
0512.2830.01 שיעור ב 12:00-10:00 003 דן-דוד ד"ר בן כהן אסיה
0512.2830.02 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ד 17:00-15:00 207 דן-דוד מר פרימור דניאל
0512.2830.03 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ד 17:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר שולגה גאורגיי
0512.2830.04 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק שיעור ב 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר באב"ד אלון
0512.2830.04 שיעור א 14:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר באב"ד אלון
0512.2830.05 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ה 15:00-13:00 101 תוכנה מר שולגה גאורגיי
0512.2830.06 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ה 17:00-15:00 206 כיתות הנדסה מר פרימור דניאל
0512.2830.07 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ד 10:00-08:00 118 וולפסון מר שאבי אורן
0512.2832.01 מעגלים ומערכות ליניאריות שיעור ב 14:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר בק יובל
0512.2832.01 שיעור ה 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר בק יובל
0512.2832.02 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ד 15:00-13:00 206 כיתות הנדסה גב' בר-שביט אלונה
0512.2832.03 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ד 15:00-13:00 406 וולפסון מר רגב אביב
0512.2832.04 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ד 13:00-11:00 406 וולפסון מר רגב אביב
0512.2832.05 מעגלים ומערכות ליניאריות שיעור ב 10:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר בק יובל
0512.2832.05 שיעור ה 13:00-11:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר בק יובל
0512.2832.06 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ה 18:00-16:00 103 תוכנה מר דדוש יוסי
0512.2832.07 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ג 17:00-15:00 103 כיתות הנדסה מר דדוש יוסי
9512.2832.07 שעת קבלה יוסי דדוש ה 20:00-18:00 103 תוכנה מר דדוש יוסי
0512.2832.08 מעגלים ומערכות ליניאריות תרגיל ד 15:00-13:00 205 כיתות הנדסה מר ויסמן שרון
0512.2835.08 אותות ומערכות שיעור ב 19:00-16:00 102 כיתות הנדסה ד"ר חדד יקיר
0512.2835.09 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ה 16:00-14:00 103 כיתות הנדסה גב' דובא סיוון
0512.2835.10 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ה 18:00-16:00 001 כיתות הנדסה גב' דובא סיוון
0512.3513.01 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור ב 16:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3513.01 שיעור ד 10:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3513.02 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ה 12:00-10:00 106 תוכנה מר אלעזר טל
0512.3513.03 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ה 11:00-09:00 118 וולפסון מר פרימור דניאל
0512.3513.04 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור ב 12:00-10:00 002 דן-דוד פרופ' רוזין אריה
0512.3513.04 שיעור ד 16:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3513.05 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ד 18:00-16:00 104 תוכנה מר אלעזר טל
0512.3513.06 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ד 18:00-16:00 205 דן-דוד מר הרן אביעד
0512.3513.07 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ה 16:00-14:00 008 כיתות הנדסה מר טרנבסקי אלכסנדר
0512.3514.01 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ד 12:00-09:00 003 דן-דוד גב' ברנדה דנה
0512.3514.02 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ג 11:00-10:00 108 וולפסון מר פז דניאל
0512.3526.01 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור ד 13:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' שויער קובי
פרופ' אלנבוגן טל
0512.3526.02 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ה 13:00-12:00 118 וולפסון מר טובי רם
גב' בן חיים דניאל
0512.3526.03 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ה 12:00-11:00 108 וולפסון מר טובי רם
גב' בן חיים דניאל
0512.3526.04 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור א 12:00-09:00 102 כיתות הנדסה פרופ' שויער קובי
פרופ' אלנבוגן טל
0512.3526.05 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ב 17:00-16:00 127 שאפל גב' בן חיים דניאל
מר טובי רם
0512.3526.06 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ב 18:00-17:00 127 שאפל גב' בן חיים דניאל
מר טובי רם
0512.3542.01 מעבדת בקרה מעבדה ג 14:00-10:00 202 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3542.02 מעבדת בקרה מעבדה ג 18:00-14:00 202 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.01 מבוא לתורת הבקרה שיעור ד 16:00-14:00 102 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
פרופ' מרגליות מיכאל
0512.3543.02 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ה 14:00-13:00 134 וולפסון מר חיים אליהו
0512.3543.03 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ה 15:00-14:00 134 וולפסון מר חיים אליהו
0512.3543.04 מבוא לתורת הבקרה שיעור א 15:00-13:00 101 כיתות הנדסה פרופ' מרגליות מיכאל
פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.05 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ב 18:00-17:00 238 וולפסון מר חיים אליהו
0512.3543.06 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ב 17:00-16:00 238 וולפסון מר חיים אליהו
0512.3561.01 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור ג 13:00-10:00 438 וולפסון ד"ר גבאי פרדי
0512.3561.02 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ה 12:00-11:00 104 תוכנה מר יעקובי דרור
0512.3571.01 המרת אנרגיה שיעור ד 11:00-08:00 102 כיתות הנדסה פרופ שמילוביץ דורון
0512.3571.02 המרת אנרגיה תרגיל ג 12:00-11:00 120 וולפסון מר פרגאי יאיר
0512.3571.03 המרת אנרגיה תרגיל ב 19:00-18:00 130 וולפסון מר פרגאי יאיר
0512.3571.04 המרת אנרגיה שיעור ג 20:00-17:00 101 כיתות הנדסה פרופ שמילוביץ דורון
0512.3571.05 המרת אנרגיה תרגיל ג 11:00-10:00 120 וולפסון מר פרגאי יאיר
0512.3571.06 המרת אנרגיה תרגיל ג 17:00-16:00 238 וולפסון מר פרגאי יאיר
0512.3572.01 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ד 18:00-14:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.02 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ה 18:00-14:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3591.01 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ג 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
0512.3591.02 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ג 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
0512.3591.03 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ג 20:00-16:00 306 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
0512.3591.04 אלקטרוניקה-מעבדה (1) מעבדה ה 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
0512.3592.01 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ה 20:00-16:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3592.02 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ה 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3593.01 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה ד 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3593.02 אלקטרוניקה -מעבדה (3) מעבדה ד 20:00-16:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3593.03 אלקטרוניקה -מעבדה (3) מעבדה ב 16:00-12:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
0512.3594.01 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה א 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.3594.02 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה א 16:00-12:00 306 וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.3594.03 מעבדה במעגלים אלקטרוניים מעבדה א 20:00-16:00 306 וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.3632.01 אותות אקראיים ורעש שיעור ב 19:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר חינה אנטולי
ד"ר תמו יצחק
0512.3632.02 אותות אקראיים ורעש תרגיל ה 16:00-14:00 238 וולפסון מר גרצקין דוד
מר ערו מוחמד
0512.3632.03 אותות אקראיים ורעש תרגיל ה 14:00-12:00 238 וולפסון מר ערו מוחמד
מר גרצקין דוד
0512.3632.04 אותות אקראיים ורעש תרגיל ג 12:00-10:00 315 רב-תחומי מר ערו מוחמד
מר גרצקין דוד
0512.3632.05 אותות אקראיים ורעש שיעור ב 15:00-12:00 102 כיתות הנדסה ד"ר תמו יצחק
ד"ר חינה אנטולי
0512.3632.06 אותות אקראיים ורעש תרגיל ד 13:00-11:00 205 כיתות הנדסה גב' אורן לוברמן מור
מר ערו מוחמד
0512.3632.07 אותות אקראיים ורעש תרגיל ד 13:00-11:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר לובלינסקי עידו
מר ערו מוחמד
0512.4001.01 פרוייקט שלב א' פרויקט ב 13:00-12:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4001.01 פרויקט ג 14:00-13:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4001.01 פרויקט ד 14:00-13:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4001.01 פרויקט ה 12:00-11:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר עמרני עופר
מר פיינגלרנט יעקב
0512.4000.01 פרוייקט שלב ב' פרויקט ב 12:00-11:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה מר פיינגלרנט יעקב
ד"ר עמרני עופר
0512.4000.01 פרויקט ה 11:00-10:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה מר פיינגלרנט יעקב
ד"ר עמרני עופר
0512.4161.01 תקשורת ספרתית שיעור א 12:00-09:00 238 וולפסון ד"ר שייביץ עופר
0512.4161.02 תקשורת ספרתית (אחת לשבועיים) תרגיל ב 10:00-08:00 106 תוכנה מר בן ישי אסף
0512.4161.03 תקשורת ספרתית (אחת לשבועיים) תרגיל ב 12:00-10:00 106 תוכנה מר בן ישי אסף
0512.4163.01 מבוא לקודים לתיקון שגיאות שיעור ד 13:00-10:00 207 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4163.02 מבוא לקודים לתיקון שגיאות תרגיל ה 12:00-11:00 118 וולפסון פרופ' אבן גיא
0512.4164.01 מעגלי תקשורת שו"ת ב 16:00-14:00 122 שאפל ד"ר עמרני עופר
גב' ברנדה דנה
0512.4164.01 שו"ת ה 18:00-16:00 101 תוכנה ד"ר עמרני עופר
גב' ברנדה דנה
0512.4190.01 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה ג 12:00-09:00 201 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4261.01 מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי שו"ת א 14:00-12:00 238 וולפסון פרופ' ירדאור אריה
0512.4261.01 שו"ת ה 14:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' ירדאור אריה
מר וייס אמיר
0512.4262.01 עיבוד תמונות שיעור ד 17:00-14:00 001 דן-דוד פרופ' קריתי נחום
0512.4262.02 עיבוד תמונות מעבדה ג 13:00-11:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.03 עיבוד תמונות מעבדה ג 13:00-11:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.04 עיבוד תמונות מעבדה ה 16:00-14:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.08 עיבוד תמונות מעבדה ה 16:00-14:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.05 עיבוד תמונות מעבדה ה 18:00-16:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.06 עיבוד תמונות מעבדה ה 18:00-16:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4262.07 עיבוד תמונות מעבדה ה 20:00-18:00 203 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
0512.4290.01 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות מעבדה ה 11:00-08:00 201 כיתות הנדסה מר כהן יצחק
0512.4290.02 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות מעבדה ג 17:00-14:00 201 כיתות הנדסה מר כהן יצחק
0512.4362.01 מערכות משוב שימושיות שיעור ד 17:00-14:00 238 וולפסון פרופ' גרשון אליהו
0512.4362.02 מערכות משוב שימושיות (אחת לשבועיים במקום הרצאה) תרגיל ב 20:00-18:00 101 כיתות הנדסה מר קאופמן שי
0512.4390.01 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה א 14:00-11:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4390.02 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה א 18:00-15:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4400.01 מבנה המחשב שיעור ג 14:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר אוקסמן גדליה
0512.4400.02 מבנה המחשב תרגיל א 20:00-18:00 101 כיתות הנדסה מר נאור איל
0512.4400.03 מבנה המחשב תרגיל ד 20:00-18:00 102 כיתות הנדסה מר לוגסי רז לאון
0512.4402.01 מבוא לתכנות מערכות שיעור א 15:00-12:00 001 שאפל פרופ' וול אבישי
0512.4402.02 מבוא לתכנות מערכות תרגיל א 09:00-08:00 238 וולפסון מר נאור איל
0512.4402.03 מבוא לתכנות מערכות תרגיל ב 09:00-08:00 207 כיתות הנדסה מר נאור איל
0512.4402.04 מבוא לתכנות מערכות תרגיל ב 10:00-09:00 207 כיתות הנדסה מר נאור איל
0512.4461.01 ארכיטקטורה של מחשבים שיעור ב 19:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר אוקסמן גדליה
0512.4461.02 ארכיטקטורה של מחשבים תרגיל ב 20:00-19:00 102 רוזנבלט תוכנה מר נאור איל
0512.4491.01 מעבדה מתק' בתקשורת מחשבים מעבדה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4491.02 מעבדה מתק' בתקשורת מחשבים תרגיל ג 20:00-18:00 001 כיתות הנדסה מר מלר תום
0512.4492.01 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה ב 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה ד"ר אפלבאום בני
0512.4492.02 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה א 18:00-15:00 204 כיתות הנדסה ד"ר אפלבאום בני
0512.4492.03 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה א 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה ד"ר אפלבאום בני
0512.4492.04 מעבדה מתק' במבנה המחשב מעבדה ב 16:00-13:00 204 כיתות הנדסה ד"ר אפלבאום בני
0512.4492.05 מעבדה מתק' במבנה המחשב תרגיל ה 14:00-12:00 205 כיתות הנדסה מר עוז נבות
0512.4493.01 מעבדה מתקדמת בשפת C מעבדה א 20:00-17:00 103 תוכנה מר אבירם נמרוד
0512.4493.02 מעבדה מתקדמת בשפת C תרגיל א 21:00-20:00 103 תוכנה מר אבירם נמרוד
0512.4502.01 הנע חשמלי של מנועים שו"ת א 12:00-10:00 106 תוכנה פרופ' אפלבוים יוסף
0512.4502.01 שו"ת ד 12:00-10:00 103 תוכנה פרופ' אפלבוים יוסף
0512.4504.01 תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים שו"ת ג 11:00-08:00 101 תוכנה ד"ר בק יובל
מר פנחסוב אביחי
0512.4504.01 שו"ת ד 14:00-13:00 238 וולפסון מר פנחסוב אביחי
0512.4506.01 אלקטרוניקת הספק שיעור ב 11:00-08:00 104 תוכנה פרופ' זינגר זיגמונד
0512.4506.02 אלקטרוניקת הספק (אחת לשבועיים) תרגיל א 10:00-08:00 106 תוכנה מר בדוג תומר
0512.4590.01 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ב 16:00-13:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4601.01 מבוא לליזרים שיעור ג 15:00-12:00 101 תוכנה פרופ' גינזבורג פבל
0512.4601.02 מבוא לליזרים תרגיל א 13:00-12:00 120 וולפסון מר קוזלוב ויטלי
0512.4690.01 מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה מעבדה 012 וולפסון פרופ' אלנבוגן טל
0512.4700.01 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה שיעור א 18:00-15:00 104 תוכנה פרופ' שחם יוסף
0512.4700.02 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה תרגיל א 19:00-18:00 104 תוכנה גב' דותן טלי
0512.4700.03 טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה תרגיל ה 12:00-11:00 008 כיתות הנדסה גב' דותן טלי
0512.4706.01 מעגלים אנלוגיים משולבים שיעור ה 15:00-12:00 103 תוכנה פרופ' סוחר ערן
0512.4706.02 מעגלים אנלוגיים משולבים תרגיל א 20:00-19:00 406 וולפסון מר לוינגר רן
9512.4706.02 מעגלים אנלוגיים משולבים תרגיל מר לוינגר רן
0512.4790.01 מעבדה מתקדמת להתקנים מעבדה 005 כיתות הנדסה פרופ' שחם יוסף
0512.4802.01 התקני מיקרוגלים פאסיביים שו"ת ד 14:00-12:00 007 שאפל פרופ' ג'רבי אליהו
ד"ר גרב חונה
0512.4802.01 שו"ת א 18:00-16:00 007 שאפל פרופ' ג'רבי אליהו
ד"ר גרב חונה
0512.4861.01 אנטנות וקרינה שו"ת ד 14:00-12:00 008 כיתות הנדסה פרופ' בוג אמיר
0512.4861.01 שו"ת ד 18:00-16:00 008 כיתות הנדסה פרופ' בוג אמיר
0512.4862.01 התפשטות ופיזור גלים שיעור ג 18:00-15:00 008 כיתות הנדסה פרופ' הימן אהוד
0512.4862.02 התפשטות ופיזור גלים תרגיל ג 19:00-18:00 008 כיתות הנדסה פרופ' הימן אהוד
0512.4890.01 מעבדה מתקדמת למיקרוגלים מעבדה 327 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
0512.4490.01 מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים מעבדה ג 11:00-08:00 008 תוכנה פרופ' וייס שלמה
מר ברסטיז'בסקי קונסטנטי
0512.4490.02 מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים מעבדה ה 11:00-08:00 008 תוכנה פרופ' וייס שלמה
מר ברסטיז'בסקי קונסטנטי
0512.4603.01 מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים שיעור א 11:00-08:00 406 וולפסון פרופ' מנדלוביץ דוד
0512.4603.02 מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים תרגיל א 12:00-11:00 406 וולפסון מר אלמלאם שי אברהם
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive