תואר ראשון הנדסת תעשיה סמסטר א' מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
הנדסת תעשייה וניהול (0571 )
0571.1804.01 כלכלה למהנדסי תעשייה שיעור ג 11:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה מר עמנואל ג'וזף
0571.1804.02 כלכלה למהנדסי תעשייה תרגיל ה 09:00-08:00 207 כיתות הנדסה מר ענפי עידו
0571.1804.03 כלכלה למהנדסי תעשייה תרגיל ה 10:00-09:00 206 כיתות הנדסה מר ענפי עידו
0571.2119.01 מבוא למימון וכלכלה הנדסית שיעור ד 16:00-13:00 103 כיתות הנדסה מר רוטשטיין יובל
0571.2119.02 מבוא למימון וכלכלה הנדסית תרגיל א 13:00-12:00 130 וולפסון מר כהנא דור
0571.2119.03 מבוא למימון וכלכלה הנדסית תרגיל א 14:00-13:00 130 וולפסון מר כהנא דור
0571.2120.01 תכנון מערכות בסיסי נתונים שיעור ג 12:00-10:00 102 כיתות הנדסה ד"ר שמואלי ארז
0571.2120.02 תכנון מערכות בסיסי נתונים תרגיל ד 10:00-08:00 120 וולפסון מר מנדל תמיר
0571.2120.03 תכנון מערכות בסיסי נתונים תרגיל ד 13:00-11:00 206 כיתות הנדסה מר מנדל תמיר
0571.2123.01 הנדסת מערכות מידע שיעור א 12:00-10:00 101 כיתות הנדסה מר רוזנפלד אריאל
0571.2123.02 הנדסת מערכות מידע תרגיל ד 13:00-11:00 008 תוכנה גב' שריג רות
0571.2123.03 הנדסת מערכות מידע תרגיל ד 10:00-08:00 008 תוכנה גב' שריג רות
0571.2803.01 מבוא להסתברות שיעור ה 13:00-10:00 103 כיתות הנדסה גב' חלוזין נורית
0571.2803.02 מבוא להסתברות תרגיל ה 16:00-15:00 120 וולפסון מר אורנשטיין עידו
0571.2803.03 מבוא להסתברות תרגיל ה 15:00-14:00 120 וולפסון מר אורנשטיין עידו
0571.2901.01 כתיבה טכנית שיעור ד 21:00-20:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר שדה ענת
0571.3123.01 ניתוח מערכות מלאי שיעור ב 12:00-09:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' צור מיכל
0571.3123.02 ניתוח מערכות מלאי תרגיל ד 12:30-11:00 118 וולפסון גב' הופר נועה
0571.3123.03 ניתוח מערכות מלאי תרגיל ד 14:00-12:30 118 וולפסון גב' הופר נועה
0571.3133.01 אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקות שיעור ה 17:00-14:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר גורן גורדון
0571.3133.02 אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקות תרגיל ד 14:00-12:30 120 וולפסון מר ברקן יונתן
0571.3133.03 אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקות תרגיל ד 12:30-11:00 120 וולפסון מר ברקן יונתן
0571.3136.01 היבטים קוגניטיביים בהנדסת גורמי אנוש שיעור ד 20:00-17:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר שדה ענת
0571.4107.01 פרוייקט 1 פרויקט ב 18:00-15:00 007 שאפל פרופ' בוקצין יוסף
ד"ר אופנהיים עלית
0571.4107.01 פרויקט ב 18:00-15:00 008 שאפל פרופ' בוקצין יוסף
0571.4107.01 פרויקט ב 18:00-15:00 009 שאפל פרופ' בוקצין יוסף
0571.4107.01 פרויקט ב 18:00-15:00 012 שאפל פרופ' בוקצין יוסף
0571.4117.01 תכן מפעלים שיעור ב 13:00-11:00 238 וולפסון פרופ' בוקצין יוסף
0571.4117.02 תכן מפעלים תרגיל ב 14:00-13:00 104 תוכנה גב' מילון יעל
0571.4117.03 תכן מפעלים תרגיל ב 15:00-14:00 104 תוכנה גב' מילון יעל
0571.4126.01 מערכות ייצור ממוחשבות שיעור ב 20:00-18:00 134 וולפסון ד"ר גרובר אביב
9571.4126.01 מערכות ייצור ממוחשבות שיעור
0571.4138.01 ניתוח החלטות שיעור ה 12:00-09:00 120 וולפסון פרופ' חנני ערן
0571.4145.01 רשתות תקשורת מחשבים שו"ת ה 18:00-15:00 134 וולפסון ד"ר הירשפרונג שמחה רן
0571.4152.01 מעבדה בייצור משולב מחשב (CIM) מעבדה ה 12:00-09:00 455 וולפסון פרופ' בן גל עירד
גב' יפעת דואק-פינקוביץ
0571.4152.02 מעבדה בייצור משולב מחשב (CIM) מעבדה ה 15:00-12:00 455 וולפסון פרופ' בן גל עירד
גב' יפעת דואק-פינקוביץ
0571.4152.03 מעבדה בייצור משולב מחשב (CIM) מעבדה ה 18:00-15:00 455 וולפסון פרופ' בן גל עירד
גב' יפעת דואק-פינקוביץ
0571.4174.01 תיכון וחשיבה המצאתית שיעור א 18:00-16:00 438 וולפסון ד"ר אל גד עופר
0571.4175.01 ניהול משאבי אנוש שיעור א 16:00-14:00 238 וולפסון גב' מילנר ענת
0571.4804.01 מימון חברות שיעור ד 10:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל רו"ח ליפשיץ משה
0571.4804.02 מימון חברות תרגיל ד 11:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' נריה גל
0571.4808.01 דיני עסקים שיעור ד 17:00-15:00 438 וולפסון עו"ד בן דב מיכאל
0571.3110.01 סימולציה שיעור א 13:00-11:00 438 וולפסון ד"ר ימין דן
9571.3110.01 סימולציה- שעת קבלה שיעור א 14:00-13:00 438 וולפסון ד"ר ימין דן
0571.3110.02 סימולציה תרגיל ב 13:30-12:00 001 כיתות הנדסה מר מטלון יוגב
0571.3110.03 סימולציה תרגיל ב 15:00-13:30 001 כיתות הנדסה מר מטלון יוגב
0571.3134.01 איכות כוללת שיעור ב 11:00-08:00 438 וולפסון פרופ' בן גל עירד
0571.3134.02 איכות כוללת תרגיל ב 14:00-13:00 206 כיתות הנדסה גב' צמח ליטל
0571.3134.03 איכות כוללת תרגיל ב 15:00-14:00 206 כיתות הנדסה גב' צמח ליטל
0571.3137.01 ניתוח נתונים סטטיסטי שיעור ב 18:00-15:00 101 כיתות הנדסה פרופ' חמלניצקי יבגני
0571.3137.02 ניתוח נתונים סטטיסטי תרגיל ה 14:00-13:00 120 וולפסון מר בלוך אלון
0571.3137.03 ניתוח נתונים סטטיסטי תרגיל ה 13:00-12:00 120 וולפסון מר בלוך אלון
0571.4177.01 מערכות לניהול קשרי לקוחות CRM שיעור ד 13:00-11:00 130 וולפסון מר עסיס אבי
0571.4177.02 מערכות לניהול קשרי לקוחות CRM תרגיל ד 14:00-13:00 130 וולפסון מר עסיס אבי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive