תואר כפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה עם הדגש במדעי המוח - תשע"ט

תואר כפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה

עם הדגש במדעי המוח

 

הפקולטה להנדסה, בשיתוף עם הפקולטה למדעי החיים ובית הספר סגול למדעי המוח מאפשרים לתלמידים מצטיינים ללמוד במסגרת מסלול לתואר ראשון כפול.

בסיום התואר יוענקו לבוגרים שני תארים במקביל:

תואר ראשון (B.sc) בהנדסה ביו רפואית ותואר ראשון B.sc)) בביולוגיה עם הדגש במדעי המוח.

 

מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים נמשכת ארבע וחצי שנים, עם אפשרות לסיים בארבע שנים.

התכנית מבוססת על תכניות הלימוד לתואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה ובנוסף קורסים ייעודיים במדעי המוח.

התכנית כוללת קורסים במתמטיקה, בפיזיקה ובהנדסה (שיינתנו בפקולטה להנדסה)  ומקורסים בביולוגיה ובפרט בתחום המוח, שיינתנו בפקולטה למדעי החיים ובבית הספר למדעי המוח.

שנות הלימוד המתקדמות (ג'- ד') כוללות קורסים ייחודיים שיעסקו בשיטות מתמטיות ופיזיקליות לחקר מוח (ביופיזיקה, חישוביות עצבית, טכנולוגיות דימות, רישום פעילות מוח) ובכלל זה פרויקט מחקר/פיתוח רב תחומי בתחום המוח.

 

סה"כ הנדסה ביו-רפואית:  140 ש"ס

סה"כ ביולוגיה ובמדעי המוח: 106 ש"ס

סה"כ שעות לתואר: 246 ש"ס

 

תנאי מעבר משנה לשנה

המעבר מסמסטר לסמסטר בפקולטה להנדסה מותנה בעמידה בציון ממוצע של 70 לפחות בקורסי ההנדסה, בכפוף לתקנון הפקולטה להנדסה.

המעבר משנה לשנה בקורסי הביולוגיה מותנה בעמידה בציון ממוצע של 80 לפחות.

במידה וסטודנט יקבל ציון נכשל באחד הקורסים, ייערך דיון בוועדת ההוראה היחידתית בנוגע להמשך לימודיו בתכנית. שני ציוני נכשל יהוו סיבה להפסקת הלימודים בתכנית.

 

זכאות לתואר

לקבלת התואר יהיה זכאי סטודנט שצבר בהצלחה 188 שעות סמסטריאליות (הרצאה, תרגול ומעבדה) בלימודי המגמה, ו-6 שעות לימודי העשרה בתכנית "כלים שלובים".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכנית הלימודים

 

 

סמסטר 1

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1524

אלגברה לינארית

5

2

-

7

6

 

0509.1546

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'

4

2

-

6

5

 

0509.1821

תכנות (פיתון)

2

2

-

4

3

 

0555.1161

מבוא להנדסה ביו-רפואית

1

-

-

1

-

 

0455.1512

מבוא לביולוגיה א'

4

-

-

4

4

 

0455.1566

כימיה כללית ואנליטית

5

2

-

7

7

 

1500.1003

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית למדעי המוח

1

-

-

1

1

 

 

סה"כ

22

8

-

30

26

 

 

 

סמסטר 2

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1545

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

1

-

4

3.5

חדו"א 1ב'; אלגברה לינארית

0509.1547

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

4

2

-

6

5

חדו"א 1ב'; אלגברה לינארית

0509.1826

פיזיקה (1)

4

2

-

6

5

חדו"א 1ב'; אלגברה ליניארית

0509.1834

מעבדה בפיזיקה

-

-

2

2

2

פיזיקה (1)

0555.1140

הסתברות

2

1

-

3

2.5

חדו"א 1ב'; אלגברה ליניארית

0455.1562

כימיה אורגנית

4

2

-

6

6

 

1882.1001

מבוא למדעי הפסיכולוגיה (מקוון)

2

-

-

2

2

 

 

סה"כ

19

8

 

29

26

 

 

 

סמסטר 3

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1829

פיזיקה (2)

4

2

-

6

5

פיזיקה (1)

0509.2843

אנליזה הרמונית

2

1

-

3

2.5

חדו"א 2ב';  משוואות דיפ'  רגילות

0509.2844

פונקציות מרוכבות

2

1

-

3

2.5

חדו"א  2ב'; משוואות דיפ'  רגילות

0512.1201

מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

4

2

-

6

5

משוואות דיפ' רגילות; פיזיקה (2)

0555.2240

סטטיסטיקה

2

1

-

3

2.5

הסתברות

 

סה"כ

14

7

-

21

17.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמסטר 4

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

 

0509.2846

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

2

1

-

3

2.5

אנליזה הרמונית; חדו"א 2ב'; פונקציות מרוכבות

0512.1202

אלקטרוניקה בסיסית

3

1

2

6

4.5

מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

0512.1203

מבוא לעיבוד אותות

3

1

-

4

3.5

אנליזה הרמונית; מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

0555.2401

תרמודינמיקה

3

1

-

4

3.5

כימיה להנדסה ביו-רפואית; חדו"א 2ב'

0555.3115

שדות וגלים אלקטרומגנטיים להנדסה ביו-רפואית

3

1

-

4

3.5

פיזיקה 2; מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

0455.1513

מבוא לביולוגיה ב'

4

-

-

4

4

 

0455.1514

מבוא לביולוגיה ג'

4

-

-

4

4

 

 

סה"כ

22

5

 

29

25.5

 

 

 

סמסטר 5

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0555.3120

עיבוד תמונות רפואיות (1)

3

1

-

4

3.5

מבוא לעבוד אותות

0555.4550

מבוא לביופיזיקה של התא

3

1

-

4

3.5

פיזיקה 2; משוואות דיפרנציאליות חלקיות;ביולוגיה של התא

0455.1569

זואולוגיה

3

-

-

3

3

 

0455.2501

 

מבוא לביולוגיה מולקולרית – מעבדה

 

 

3

3

3

 

 

או

 

 

 

 

 

 

0455.2508

מעבדה אינטגרטיבית אורגניזמית

 

 

 

 

 

 

0455.2548

ביוכימיה, אנזימולוגיה

3

 

 

3

3

 

0455.2552

פיסיולוגיה

3

 

 

3

3

 

 

סה"כ

15

2

 

20

19

 

 

 

סמסטר 6

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0555.4540

מבוא לגנומיקה חישובית ומערכתית

3

1

-

4

3.5

הסתברות; ביולוגיה של התא

0555.2403

מכניקת הזורמים

3

1

-

4

3.5

משוואות דיפ' רגילות; תרמודינמיקה

0555.4282

מעבדה מתקדמת בביו אלקטרוניקה

-

-

4

4

3.5

 

 

קורס בחירה בהנדסה1

3

1

 

4

3.5

 

0455.1510

ביולוגיה של התא

3

-

-

3

3

 

1500.2000

נוירוביולוגיה2

3

1

-

3

3

 

1500.3042

פרויקט מעבדה ביולוגי הנדסי3

10

-

-

10

 

 

 

סה"כ

25

4

4

32

21

 

 

 

 

 

סמסטר 7

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.2804

אנליזה נומרית

3

1

-

4

3.5

תכנות; חדו"א  2ב'

0555.2280

בקרה במערכות ביולוגיות

3

1

-

4

3.5

פיזיקה (1); משוואות דיפ' רגילות;  מבוא למערכות ומעגלים חשמליים; מע' פיז' בגוף האדם  (2)

0555.4100

פרויקט גמר (1)

3

-

-

3

3

 

0555.4560

אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאים

3

1

-

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם 2; משוואות דיפרנציאליות חלקיות

 

קורס בחירה בהנדסה1

3

1

 

4

3.5

 

0455.1521

ביולוגיה מולקולרית של צמחים

4

-

-

4

4

 

0455.1809

אקולוגיה

3

-

-

3

3

 

0455.2526

גנטיקה

3

2

-

5

5

 

0455.3066

מבוא לביואינפורמטיקה

3

-

-

3

3

 

1501.1005

מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית2

3

1

-

3

3

 

 

סה"כ

31

7

 

37

35

 

 

 

סמסטר 8

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0555.4200

פרויקט גמר (2)

3

-

-

3

3

 

0555.4450

שיטות חישוביות בהנדסה ביו-רפואית

3

1

-

4

3.5

הסתברות; סטטיסטיקה; אנליזה נומרית; אנליזה הרמונית; פונקציות מרוכבות; משוואות דיפ' חלקיות

1500.3004

מידול מתמטי של תאי עצב ורשתות עצבים

4

-

 

4

4

 

 

קורס בחירה בהנדסה1

3

1

 

4

3.5

 

0455.2536

אבולוציה

3

-

-

3

3

 

0455.2549

ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה

4

-

 

4

4

 

0455.2580

מיקרוביולוגיה

3

-

-

3

3

 

 

סה"כ

23

2

 

25

24

 

 

 

קורסים שנתיים

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

שעות

משקל

                 שנה א

1500.1100

הכרות עם מערכת העצבים

2

 

 

2

 

                 שנה ב

1500.2005

מבנה המוח

4

-

-

4

4

1500.2006

מבנה המוח 

 

-

2

2

2

1500.2111

סוגיות במדעי המוח

4

-

-

4

4

                 שנה ג

1500.3211

סמינר אוריינות מדעית

4

 

 

4

 

                 שנה ד

1500.4000

סמינר פרוייקטי גמר במדעי המוח

4

 

 

4

 

 

 

 

קורסי בחירה מסלול אותות ומערכות

 

סמסטר א

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0555.3170

 

קרינה ודימות ברפואה

3

1

-

4

3.5

מבוא לעבוד אותות; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2); פיזיקה (2)

7

0555.3240

 

התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות1

3

1

-

4

3.5

אופטיקה ולייזרים ברפואה; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

7

0555.4550

מבוא לביו-פיזיקה וביו-הנדסה של התא

3

1

-

4

3.5

פיזיקה (2); משוואות דיפרנציאליות חלקיות; ביולוגיה של התא

5/7

0555.4560

אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאים1

3

1

-

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2); משוואות דיפרנצ'  רגילות

7

0555.4561

חישה רציפה של פרמטרים פיזיולוגיים

3

1

-

4

3.5

סטטיסטיקה; מבוא לעיבוד אותות

5/7

0555.4712

נוירו-פרוטזות

3

1

-

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

7

0555.4716

פרויקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו – IGEM: חלק א'

3

1

-

4

3.5

ממוצע ציונים 88 ומעלה + ראיון אישי

7

 

 

סמסטר ב

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

0555.3110

מדידות ומתמרים ביו-רפואיים

3

1

-

4

3.5

אלקטרוניקה בסיסית; בקרת מערכות ביולוגיות; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

8

0555.4510

עיבוד אותות ביולוגיים ורפואיים

3

1

-

4

3.5

מבוא לעיבוד אותות; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

6/8

0555.4520

עיבוד תמונות רפואיות (2)

3

1

-

4

3.5

עיבוד תמונות רפואיות (1)

8

0555.4530

אופטיקה ולייזרים ברפואה

3

1

-

4

3.5

פיזיקה (2); אלקטרוניקה בסיסית

6/8

0555.4570

מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטית/ MRI2

3

1

-

4

3.5

פיזיקה 2; מבוא לעיבוד אותות;  משוואות דיפרנציאליות חלקיות; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

6/8

0555.4575

אופטיקה ודימות אופטי

3

1

-

4

3.5

שדות וגלים אלקטרו מגנטיים להנדסה ביו רפואית

6/8

0555.4717

פרויקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו – IGEM: חלק ב'

3

1

-

4

3.5

ממוצע ציונים 88 ומעלה + ראיון אישי

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 קורס בחירה בהנדסה במסלול אותות ומערכות

2 תרגיל רשות ללא ניקוד

3 פרויקט מעדה בתחום ביולוגי הנדסי, ניתן לבצע בכל אחת מהמעבדות של חברי בית הספר סגול.

  ניתן לבצע את הפרויקט בסמסטר א'/ב'/קיץ בתיאום עם ראש המעבדה ובאישור יועצי התכנית.

 

1 קורס בחירה בהנדסה במסלול אותות ומערכות

2 תרגיל רשות ללא ניקוד

1 לא יינתן בתשע"ט

2 הקורס יועבר בשפה האנגלית

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive