תארים מתקדמים הנדסת חשמל סמסטר א' מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
תואר 2
בית הספר להנדסת חשמל (0510)
0510.5001.01 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות שיעור ו 12:00-09:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' מלמד בוריס
ד"ר שקלובסקי יבגניה
0510.5003.01 מתמטיקה בדידה שיעור ג 19:00-16:00 207 כיתות הנדסה ד"ר תמו יצחק
0510.5004.01 אלקטרוניקה קוונטית שיעור ד 19:00-16:00 206 כיתות הנדסה פרופ' שטייף מרק
0510.5005.01 תהליכיים אקראיים שיעור ד 19:00-16:00 205 כיתות הנדסה פרופ' ירדאור אריה
0510.6101.01 תורת האינפורמציה (1) שיעור ב 19:00-16:00 101 תוכנה פרופ' זמיר רם
0510.6205.01 למידת מכונה סטטיסטית שיעור א 18:00-15:00 101 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0510.6401.01 תכנון וניתוח אלגוריתמים שיעור ג 18:00-15:00 205 כיתות הנדסה פרופ' גולדרייך רון דנה
0510.6501.01 עיבוד הספק שיעור ב 18:00-15:00 206 כיתות הנדסה פרופ' זינגר זיגמונד
0510.7003.01 כתיבה מדעית באנגלית שיעור ד 16:00-14:00 008 תוכנה גב' ברוידו מוניקה
0510.7003.02 כתיבה מדעית באנגלית- הדרכה אישית הדרכה אישית לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה גב' ברוידו מוניקה
0510.6802.01 קרינה והתפשטות של גלים שיעור ד 18:00-15:00 103 תוכנה פרופ' שטינברג בן ציון
0510.7103.01 פרקים נבחרים בתקשורת ספרתית OFDM-MIMO שיעור ה 20:00-18:00 001 כיתות הנדסה ד"ר עזרי דורון
0510.7105.01 מערכות תקשורת אלחוטיות שיעור ג 20:00-18:00 120 וולפסון ד"ר רפאלי דן
0510.7115.01 תכן מעגלי תקשורת בRfic שיעור א 20:00-18:00 207 כיתות הנדסה פרופ' סוחר ערן
0510.7140.01 הסתברות במימד גבוה ושימושים שיעור א 18:00-16:00 008 כיתות הנדסה ד"ר שייביץ עופר
0510.7204.01 עקרנות מכ"ם-מורחב שיעור ד 19:00-16:00 103 כיתות הנדסה פרופ' לבנון נדב
0510.7255.01 למידה עמוקה סמינר ה 18:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר רג'א ג'יריס
0510.7312.01 נושאים מתקדמים באלגברה לינארית עם יישומים למערכות דינמיות שיעור ג 18:00-16:00 001 כיתות הנדסה פרופ' מרגליות מיכאל
0510.7315.01 מערכות מושהות בזמן שיעור א 18:00-16:00 106 תוכנה פרופ פרידמן אמיליה
0510.7420.01 מעבדים מרובי ליבות ומערכות משובצות מחשב שיעור ג 20:00-18:00 103 תוכנה פרופ' וייס שלמה
0510.7427.01 נושאים מתקדמים בניתוב שיעור א 17:00-15:00 207 כיתות הנדסה פרופ' שביט יובל
0510.7604.01 אלמנטים אופטיים דיפרקטיביים שיעור ה 20:00-18:00 008 כיתות הנדסה ד"ר גולוב מיכאל
0510.7510.01 אנרגיות מתחדשות :1 אנרגיה פוטוולטאית ואנרגית רוח שיעור ב 20:00-18:00 008 כיתות הנדסה ד"ר בק יובל
0510.7807.01 נושאים מתקדמים בתורת האנטנות שיעור ב 18:00-15:00 008 כיתות הנדסה פרופ' בוג אמיר
0510.7815.01 מבוא לננו-אלקטרומגנטיות שיעור ב 20:00-18:00 206 כיתות הנדסה דר סלפיאן גריגורי
0510.9995.01 פרוייקט פרויקט
0510.9999.01 עבודת גמר (תיזה)
0510.6251.01 ראייה ממוחשבת שיעור ב 19:00-16:00 103 כיתות הנדסה פרופ' קריתי נחום
פרופ' אבידן שי
0510.7107.01 גישה אינפורמציונית לתקשורת בערוצים גאוסים לינארים שיעור ד 18:00-16:00 101 תוכנה פרופ' ארז אורי
0510.7614.01 שיטות מדידה אופטיות שיעור ד 20:00-18:00 103 תוכנה פרופ אייל אבישי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive