תואר ראשון הנדסה ביו רפואית סמסטר ב' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0555.2401.01 תרמודינמיקה שיעור ב 12:00-09:00 134 וולפסון פרופ' שוקף יאיר
0555.2401.02 תרמודינמיקה תרגיל ה 10:00-09:00 206 כיתות הנדסה מר שנפ רון
0555.2401.03 תרמודינמיקה תרגיל ה 09:00-08:00 207 כיתות הנדסה מר שנפ רון
0555.3160.01 הנדסת תאים ורקמות שיעור ג 14:00-11:00 207 כיתות הנדסה פרופ' גפן עמית
0555.3160.02 הנדסת תאים ורקמות תרגיל ה 13:00-12:00 206 כיתות הנדסה גב' גרייפמן רונה
0555.3260.01 מעבדה בהנדסה ביו-רפואית מעבדה א 12:00-08:00 328 וולפסון דר בן אליעזר נועם
0555.3260.02 מעבדה בהנדסה ביו-רפואית מעבדה א 16:00-12:00 328 וולפסון דר בן אליעזר נועם
הנדסה ביו רפואית (0555)
0555.1131.01 כימיה להנדסה ביו-רפואית שיעור ב 17:00-15:00 101 כיתות הנדסה ד"ר ליידרמן פבל
0555.1131.02 כימיה להנדסה ביו-רפואית תרגיל ד 15:00-14:00 001 כיתות הנדסה גב' בן סעדון שרה
0555.1131.03 כימיה להנדסה ביו-רפואית תרגיל ד 10:00-09:00 001 כיתות הנדסה גב' בן סעדון שרה
0555.1820.01 תוכנה 2: מבני נתונים ותכנות במטלב שיעור א 13:00-12:00 238 וולפסון דר בן אליעזר נועם
0555.1820.02 תוכנה 2: מבני נתונים ותכנות במטלב תרגיל ד 10:00-08:00 008 תוכנה מר זילביגר אוהד
0555.1820.03 תוכנה 2: מבני נתונים ותכנות במטלב תרגיל ד 15:00-13:00 008 תוכנה גב' שטרן נטע
0555.2240.04 סטטיסטיקה שיעור ה 10:00-08:00 102 כיתות הנדסה גב טליתמן מיכל
0555.2240.05 סטטיסטיקה תרגיל ה 12:00-11:00 207 כיתות הנדסה מר צודיקוביץ' יבגני
0555.2240.06 סטטיסטיקה תרגיל ה 11:00-10:00 206 כיתות הנדסה מר צודיקוביץ' יבגני
0555.2250.01 מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2) שיעור ה 13:00-10:00 438 וולפסון פרופ' שיינוביץ מיקי
0555.2250.02 מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2) תרגיל ב 13:00-12:00 120 וולפסון ד"ר ויסמן יונתן
גב' פיין לריסה
0555.2250.03 מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2) תרגיל ב 14:00-13:00 120 וולפסון גב' פיין לריסה
ד"ר ויסמן יונתן
0555.2280.01 בקרת מערכות ביולוגיות שיעור ג 17:00-14:00 103 כיתות הנדסה מר רדונסקי דביר
0555.2280.02 בקרת מערכות ביולוגיות תרגיל ה 12:00-11:00 206 כיתות הנדסה גב' נסים נגה
0555.3115.04 שדות וגלים אלקטרומגנטיים לביו-רפואית שיעור ד 19:00-16:00 003 דן-דוד גב' דרדיקמן גילי
0555.3115.05 שדות וגלים אלקטרומגנטיים לביו-רפואית תרגיל ה 16:00-15:00 130 וולפסון מר דודאי מתן
0555.3115.06 שדות וגלים אלקטרומגנטיים לביו-רפואית תרגיל ד 20:00-19:00 003 דן-דוד מר דודאי מתן
0555.2407.01 מכניקת המוצקים שיעור ד 15:00-12:00 130 וולפסון ד"ר לסמן איילת
0555.2407.02 מכניקת המוצקים תרגיל ד 16:00-15:00 130 וולפסון מר סופר רותם
0555.3120.01 עיבוד תמונות רפואיות (1) שיעור א 19:00-16:00 101 כיתות הנדסה ד"ר פריימן מרדכי
0555.3120.02 עיבוד תמונות רפואיות (1) תרגיל ד 12:00-11:00 130 וולפסון גב' כאהן נועה
0555.3120.03 עיבוד תמונות רפואיות (1) תרגיל ד 11:00-10:00 130 וולפסון גב' כאהן נועה
0555.4200.01 פרוייקט (2) פרויקט לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר גבאי תמיר
0555.4282.01 מעבדה מתקדמת בביו-אלקטרוניקה מעבדה א 19:00-16:00 328 וולפסון ד"ר נבו אורי
0555.4282.01 מעבדה ה 11:00-08:00 328 וולפסון ד"ר נבו אורי
0555.4282.02 מעבדה מתקדמת בביו-אלקטרוניקה מעבדה ג 20:00-17:00 328 וולפסון ד"ר נבו אורי
0555.4282.02 מעבדה ד 15:00-12:00 328 וולפסון ד"ר נבו אורי
0555.4450.01 שיטות חישוביות בהנדסה ביו-רפואית שיעור ה 19:00-16:00 102 כיתות הנדסה מר סופר רן
0555.4450.02 שיטות חישוביות בהנדסה ביו-רפואית תרגיל ה 20:00-19:00 102 כיתות הנדסה גב' עמראני גולן
0555.4510.01 עיבוד אותות ביולוגיים ורפואיים שיעור ד 19:00-16:00 438 וולפסון מר אומר נועם
0555.4510.02 עיבוד אותות ביולוגיים ורפואיים תרגיל ד 20:00-19:00 438 וולפסון גב' כהן מסלטון שיר
0555.4520.01 עיבוד תמונות רפואיות (2) שיעור ג 19:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' גרינשפן חיית
0555.4520.02 עיבוד תמונות רפואיות (2) תרגיל ג 20:00-19:00 020 אודיטוריום הנדסה מר שגיא נמרוד
0555.4520.03 עיבוד תמונות רפואיות (2) תרגיל ג 16:00-15:00 206 כיתות הנדסה מר שגיא נמרוד
0555.4530.01 אופטיקה ולייזרים ברפואה שיעור ה 16:00-13:00 106 תוכנה ד"ר ביסקר גילי
דר' שקד נתי
9555.4530.01 אופטיקה ולייזרים ברפואה שיעור ב 18:00-15:00 108 וולפסון
0555.4530.02 אופטיקה ולייזרים ברפואה תרגיל ב 19:00-18:00 108 וולפסון גב' לוזון דיה
0555.4570.01 מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטית שיעור ב 15:00-12:00 130 וולפסון דר בן אליעזר נועם
0555.4570.02 מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטית תרגיל א 16:00-15:00 118 וולפסון גב' אלון אלה
0555.4610.01 עקרונות הנדסיים בביולוגיה מולקולרית ותאית שיעור ג 11:00-08:00 118 וולפסון פרופ' בינדרמן יצחק
0555.4610.02 עקרונות הנדסיים בביולוגיה מולקולרית ותאית תרגיל ג 15:00-14:00 206 כיתות הנדסה גב' לוסטינג מעין
0555.4630.01 ביו חומרים פולימריים ותאימותם שיעור ד 15:00-12:00 238 וולפסון פרופ' זילברמן מיטל
0555.4630.02 ביו חומרים פולימריים ותאימותם תרגיל ד 16:00-15:00 238 וולפסון מר מצליח ליאור
0555.4650.01 אברים ומשתלים מלאכותיים שיעור א 19:00-16:00 118 וולפסון מר מרטינז אלישע
0555.4650.02 אברים ומשתלים מלאכותיים תרגיל א 20:00-19:00 118 וולפסון גב' עמראני גולן
0555.4760.01 שיטות מחקר בהנדסת תאים ורקמות (2) מעבדה ד 12:00-10:00 205 כיתות הנדסה פרופ' גפן עמית
ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.4715.01 מבוא להנדסה תוך תאית ו iGEM שיעור ג 20:00-17:00 206 כיתות הנדסה דר טולר תמיר
0555.4715.02 מבוא להנדסה תוך תאית ו iGEM תרגיל ד 10:00-09:00 206 כיתות הנדסה גב' בהירי שיר
0555.4717.01 פרוייקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו Igem : חלק ב שיעור א 19:00-16:00 307 רב-תחומי דר טולר תמיר
ד"ר סלומון דור
0555.4717.02 פרוייקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו Igem : חלק ב תרגיל א 20:00-19:00 307 רב-תחומי ד"ר צפריר זוהר
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive