תואר ראשון הנדסה ביו רפואית סמסטר א' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
הנדסה ביו רפואית (0555)
0555.1101.01 ביולוגיה של התא שיעור ה 14:00-11:00 438 וולפסון ד"ר לב חיה
0555.1101.02 ביולוגיה של התא תרגיל א 15:00-14:00 205 כיתות הנדסה גב' בהירי שיר
גב' בניהו נטלי
0555.1101.03 ביולוגיה של התא תרגיל ד 16:00-15:00 206 כיתות הנדסה גב' בניהו נטלי
גב' בהירי שיר
0555.1121.01 כימיה להנדסה ביו-רפואית שיעור ד 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר ליידרמן פבל
0555.1121.02 כימיה להנדסה ביו-רפואית (אחת לשבועיים) תרגיל ד 17:00-15:00 001 כיתות הנדסה גב' בן סעדון שרה
0555.1121.03 כימיה להנדסה ביו-רפואית (אחת לשבועיים) תרגיל א 16:00-14:00 206 כיתות הנדסה גב' בן סעדון שרה
0555.1151.01 מבוא להנדסה ביו-רפואית שיעור ד 12:00-10:00 ד"ר גבאי תמיר
0555.2140.01 מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם שיעור ה 12:00-09:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' שיינוביץ מיקי
0555.2140.02 מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם תרגיל ב 11:00-10:00 108 וולפסון ד"ר ויסמן יונתן
0555.2140.03 מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם תרגיל ב 12:00-11:00 108 וולפסון גב' פיין לריסה
0555.3110.01 מדידות ומתמרים ביו-רפואיים שיעור א 19:00-16:00 102 כיתות הנדסה ד"ר שפר נדב
0555.3110.03 מדידות ומתמרים ביו-רפואיים תרגיל ב 12:00-11:00 104 תוכנה גב' לוסטינג מעין
0555.3115.01 שדות וגלים אלקטרומגנטיים להנדסה ביו רפואית שיעור ד 19:00-16:00 003 דן-דוד דר' שקד נתי
0555.3115.02 שדות וגלים אלקטרומגנטיים להנדסה ביו רפואית תרגיל ב 10:00-09:00 103 תוכנה מר דודאי מתן
0555.3115.03 שדות וגלים אלקטרומגנטיים להנדסה ביו רפואית תרגיל ב 15:00-14:00 008 כיתות הנדסה מר דודאי מתן
0555.3130.01 מעבר חום ומסה שיעור ב 18:00-15:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ ליברזון אלכס
0555.3130.02 מעבר חום ומסה תרגיל ד 10:00-09:00 406 וולפסון מר פרץ רועי
0555.3130.03 מעבר חום ומסה תרגיל ד 09:00-08:00 406 וולפסון מר פרץ רועי
0555.3140.01 ביו-מכניקה שיעור ד 13:00-10:00 438 וולפסון פרופ' אלעד דוד
0555.3140.02 ביו-מכניקה תרגיל ד 14:00-13:00 438 וולפסון גב' בן סעדון שרה
0555.3150.01 ביו-חומרים שיעור ג 15:00-12:00 238 וולפסון פרופ' זילברמן מיטל
0555.3150.02 ביו-חומרים תרגיל ג 16:00-15:00 238 וולפסון גב' לוסטינג מעין
0555.3170.01 קרינה ודימות ברפואה שיעור א 15:00-12:00 406 וולפסון ד"ר צימר יאיר
0555.3170.02 קרינה ודימות ברפואה תרגיל א 16:00-15:00 406 וולפסון ד"ר צימר יאיר
0555.3190.01 סדנה בשיטות עבודה ביולוגיות מעבדה א 19:00-14:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.01 מעבדה ג 21:00-16:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.01 מעבדה ה 14:00-09:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.01 מעבדה ו 13:00-08:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.02 סדנה בשיטות עבודה ביולוגיות מעבדה א 19:00-14:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.02 מעבדה ג 21:00-16:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.02 מעבדה ה 14:00-09:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.02 מעבדה ו 13:00-08:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.03 סדנה בשיטות עבודה ביולוגיות מעבדה א 19:00-14:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.03 מעבדה ג 21:00-16:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.03 מעבדה ה 14:00-09:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.03 מעבדה ו 13:00-08:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.04 סדנה בשיטות עבודה ביולוגיות מעבדה א 19:00-14:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.04 מעבדה ג 21:00-16:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.04 מעבדה ה 14:00-09:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3190.04 מעבדה ו 13:00-08:00 416 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.3401.01 מעבדה במכניקה להנדסה ביו-רפואית מעבדה ב 14:00-11:00 269/370 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
0555.3401.02 מעבדה במכניקה להנדסה ביו-רפואית מעבדה ב 11:00-08:00 269/370 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
0555.4100.01 פרוייקט (1) פרויקט לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר גבאי תמיר
גב' אלון אלה
0555.4540.01 מבוא לגנומיקה חישובית ומערכתית שיעור ג 19:00-16:00 315 רב-תחומי דר טולר תמיר
0555.4540.02 מבוא לגנומיקה חישובית ומערכתית תרגיל ג 20:00-19:00 315 רב-תחומי גב' בהירי שיר
0555.4550.01 מבוא לביופיזיקה של התא שיעור ד 15:00-12:00 101 תוכנה ד"ר נבו אורי
0555.4550.02 מבוא לביו פיזיקה של התא תרגיל ד 16:00-15:00 101 תוכנה מר גורן שחר
0555.4711.01 מכניקה של תאים ורקמות: יישום למערכות עצב-שריר-שלד שיעור ב 16:00-13:00 118 וולפסון פרופ' גפן עמית
0555.4711.02 מכניקה של תאים ורקמות: יישום למערכות עצב-שריר-שלד תרגיל ב 13:00-12:00 118 וולפסון גב' גרייפמן רונה
0555.4712.01 מבוא לנוירו-פרוטזות שיעור ב 19:00-16:00 438 וולפסון ד"ר שושניק רונן
0555.4712.02 מבוא לנוירו-פרוטזות תרגיל ב 20:00-19:00 438 וולפסון ד"ר שושניק רונן
0555.4716.01 פרוייקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו Igem : חלק א שיעור א 19:00-16:00 307 רב-תחומי דר טולר תמיר
0555.4716.02 פרוייקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו Igem : חלק א תרגיל א 20:00-19:00 307 רב-תחומי ד"ר צפריר זוהר
0555.4750.01 שיטות מחקר בהנדסת תאים ורקמות (1) מעבדה א 14:00-12:00 001 כיתות הנדסה פרופ' גפן עמית
ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.4561.01 חישה רציפה של פרמטרים פיזיולוגיים שיעור א 12:00-09:00 010 תוכנה ד"ר שנער צביקה
0555.4561.02 חישה רציפה של פרמטרים פיזיולוגיים תרגיל א 09:00-08:00 010 תוכנה מר עזריה לירן
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive