לוח בחנים סמסטר ב'

לוח בחני אמצע סמסטר

לתלמידי הפקולטה להנדסה סמסטר ב' תשע"ט

מעודכן ליום 4.3.19

 

 

תאריך

שעות

מס קורס

שם קורס

מרצה

שנה

5.4.19

08:30-10:00

05091745

מד"ר לחשמל ואלקטרוניקה

מר כהנא אדר

ד"ר אמיר ענת

 

חשמל א

מחשב א

5.4.19

08:30-10:00

05091645

מד"ר למכנית

 

מר שוסטין בוריס

מכנית א

כדהא א

5.4.19

08:30-10:00

05091445

מד"ר לתעו"נ

פרופ' פישלוב דליה

תעונ א

5.4.19

10:45-12:15

05124492

מעבדה מתקדמת במבנה המחשב

פרופ אבן גיא

חשמל ד

מחשב ד

פיזיקה ד

5.4.19

10:45-12:15

05091746

חדו"א 1ב' לתלמידי חשמל

מר בלכמן לב

אביב 1

12.4.19

08:30-10:00

05091747

חדו"א 2ב' לחשמל     

מר איילי נחשון יעקב

פרופ קוניאבסקי בוריס

פרופ טל-עזר הלל

חשמל א

מחשב א

12.4.19

08:30-10:00

05091647

חדו"א 2ב' למכנית

ד"ר הרנס יובל

מכנית א

כדהא א

12.4.19

08:30-10:00

05091447

חדו"א 2ב' לתעו"נ

מר וישנבסקי לאוניד

תעונ א

12.4.19

10:45-12:15

05091547

חדו"א 2ב' לביו-רפואית

 ד"ר דוראל ללה

ביו א

ביו מח א

12.4.19

10:45-12:15

05811118

מבוא מתמטי 2 לחומרים כימיה

ד"ר יוסף יצחק

חומרים א

12.4.19

10:45-12:15

05091118

מכניקה קלאסית להנדסת חשמל     

פרופ וולנסקי תומר

אביב 1

12.4.19

10:45-12:15

05092843

אנליזה הרמונית 

מר כהנא אדר

מר אלישע אורן

אביב 3

מכנית ב

כדהא ב

16.4.19

08:30-10:00

05091646

חדו"א 1ב' למכנית וחומרים – קורס חוזר

מר מינקין אלכסנדר

מכנית א

ביו א

ביו מח א

תעונ א

3.5.19

08:30-10:00

05091724

אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה

ד"ר פריד סלע

אביב 1

10.5.19

08:30-10:00

05091545

מד"ר לביו-רפואית

ד"ר כהן בועז

ביו א

ביו מח א

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive