תואר ראשון - הנדסה מכנית סמסטר ב' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0542.2600.02 תרמודינמיקה (1) שו"ת ב 12:00-10:00 130 וולפסון פרופ' בראונר נעימה
מר חממי-ביסור איתן
0542.2600.02 שו"ת א 14:00-11:00 438 וולפסון פרופ' בראונר נעימה
מר חממי-ביסור איתן
0542.4220.01 תורת התנודות שו"ת ג 14:00-12:00 238 וולפסון ד"ר ברינסקי איגור
0542.4220.01 שו"ת ה 16:00-14:00 238 וולפסון ד"ר ברינסקי איגור
0542.4420.01 תורת המכונות שו"ת ד 16:00-14:00 102 כיתות הנדסה ד"ר גרונפלד יוסף
0542.4420.01 שו"ת ה 18:00-16:00 103 כיתות הנדסה ד"ר גרונפלד יוסף
0512.1205.01 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור ב 15:00-13:00 002 דן-דוד מר שפט גבריאל
0512.1205.01 שיעור ג 10:00-09:00 103 כיתות הנדסה מר שפט גבריאל
0512.1205.02 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ג 11:00-10:00 101 תוכנה מר חיים אליהו
0512.1205.03 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ג 09:00-08:00 238 וולפסון מר שמעון כרמי
0512.1205.04 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים שיעור ב 18:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה מר שפט גבריאל
0512.1205.04 שיעור ג 09:00-08:00 207 כיתות הנדסה מר שפט גבריאל
0512.1205.05 מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים תרגיל ב 19:00-18:00 207 דן-דוד גב' חנימוב טטיאנה
0512.1206.01 אלקטרוניקה בסיסית שיעור ב 14:00-11:00 102 כיתות הנדסה מר קוזלוב ויטלי
0512.1206.02 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ה 19:00-18:00 108 וולפסון מר גוולבר רועי
0512.1206.03 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ה 13:00-12:00 130 וולפסון מר גוולבר רועי
0512.1206.04 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ה 14:00-13:00 130 וולפסון מר גוולבר רועי
0512.1206.05 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 12:00-08:00 306 וולפסון מר קוזלוב ויטלי
0512.1206.06 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 20:00-16:00 306 וולפסון מר קוזלוב ויטלי
0512.1206.07 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ד 16:00-12:00 306 וולפסון מר קוזלוב ויטלי
הנדסה מכנית (0542)
0542.1810.01 מכניקה של חלקיקים שו"ת א 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' מרקמן אלה
0542.1810.01 שו"ת א 11:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' קליין אשרת
0542.1810.01 שו"ת ג 16:00-14:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' מרקמן אלה
0542.1810.01 שו"ת ג 17:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' קליין אשרת
0542.1820.01 סטטיקה של גוף קשיח שיעור א 18:00-16:00 201 דן-דוד ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.1820.01 שיעור ג 12:00-11:00 438 וולפסון ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.1820.02 סטטיקה של גוף קשיח תרגיל ג 13:00-12:00 438 וולפסון ד"ר קרילוב ויאציסלב
0542.1820.03 סטטיקה של גוף קשיח שיעור א 15:00-13:00 108 וולפסון ד"ר לסמן איילת
0542.1820.03 שיעור ג 12:00-11:00 134 וולפסון ד"ר לסמן איילת
0542.1820.04 סטטיקה של גוף קשיח תרגיל ג 13:00-12:00 134 וולפסון ד"ר לסמן איילת
0542.2200.02 מכניקת המוצקים (1) שו"ת ב 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.02 שו"ת ד 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.02 שו"ת ד 11:00-10:00 238 וולפסון מר הלוי עומר
0542.2500.04 מכניקת הזורמים (1) שיעור ב 13:00-11:00 438 וולפסון פרופ' גלפגט אלכסנדר
0542.2500.04 שיעור ד 10:00-08:00 134 וולפסון פרופ' גלפגט אלכסנדר
0542.2500.06 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ד 11:00-10:00 134 וולפסון מר יבנין יובל
0542.3620.05 מעבר חום שיעור ב 11:00-08:00 102 כיתות הנדסה ד"ר מרום גיל
0542.3620.06 מעבר חום תרגיל ג 18:00-17:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר גולקוב רומן
0542.3620.07 מעבר חום תרגיל ג 11:00-10:00 134 וולפסון מר גולקוב רומן
0542.4131.01 מנועי שריפה פנימית שו"ת א 18:00-16:00 406 וולפסון דר' גלדויין גדעון
0542.4131.01 שו"ת ג 12:00-10:00 130 וולפסון דר' גלדויין גדעון
0542.3780.02 תהליכי עיבוד (1) שיעור ה 12:00-09:00 238 וולפסון מר אלברג בוריס
0542.3791.07 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.08 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.09 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.10 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 010 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3792.01 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה שיעור א 14:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.02 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 10:00-08:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.03 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 12:00-10:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.04 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 15:00-13:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.05 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ג 17:00-15:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.3792.06 הנדסת ניסויים ומדידות-מעבדה מעבדה ה 14:00-12:00 269/370 וולפסון פרופ ליברזון אלכס
0542.4020.01 תיכון ופרוייקט (2) פרויקט ג 15:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' רייך יורם
0542.4020.01 פרויקט פרופ' רייך יורם
0542.4010.02 תיכון ופרוייקט (2) פרויקט ג 15:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' רייך יורם
0542.4010.02 פרויקט פרופ' רייך יורם
0542.4091.06 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 10:00-08:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.07 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.08 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 14:00-12:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.09 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ה 10:00-08:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.10 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ה 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.11 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ב 16:00-14:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.12 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4123.01 תהליכי מעבר חום וחומר שו"ת ג 17:00-15:00 238 וולפסון ד"ר קושניר רועי
0542.4123.01 שו"ת א 17:00-15:00 134 וולפסון ד"ר קושניר רועי
0542.4221.01 מבוא לתורת האלסטיות שו"ת ג 14:00-12:00 130 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
0542.4221.01 שו"ת ה 16:00-14:00 134 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
0542.4224.02 מכניקת המוצקים (2) שו"ת א 16:00-14:00 438 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
0542.4224.02 שו"ת ד 18:00-16:00 108 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
מר סופר רותם
0542.4224.02 שו"ת ד 12:00-10:00 103 תוכנה מר סופר רותם
0542.4322.01 תכנון תרמי של ציוד אלקטרוני שו"ת ב 11:00-09:00 118 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
0542.4322.01 שו"ת ד 14:00-12:00 205 כיתות הנדסה ד"ר האושטיין הרמן
0542.4352.01 דינמיקת הגזים שו"ת א 12:00-10:00 134 וולפסון פרופ' רוזנפלד משה
מוראני עדי
0542.4352.01 שו"ת ג 10:00-08:00 134 וולפסון פרופ' רוזנפלד משה
מוראני עדי
0542.4424.01 תכן ראשוני של כלי טייס שיעור ג 18:00-15:00 130 וולפסון מר עטר משה
0542.4424.02 תכן ראשוני של כלי טייס תרגיל ג 19:00-18:00 130 וולפסון מר עטר משה
0542.4425.01 הדפסת תלת מימד ותכן חלקי פלסטיקה שיעור ד 18:00-16:00 103 תוכנה מר הררי צח
0542.4425.01 שיעור ד 18:00-16:00 008 תוכנה מר הררי צח
0542.4425.02 הדפסת תלת מימד ותכן חלקי פלסטיקה תרגיל ד 19:00-18:00 103 תוכנה מר הררי צח
0542.4425.02 תרגיל ד 19:00-18:00 008 תוכנה מר הררי צח
0542.4455.01 בינה חישובית שיעור ב 19:00-16:00 134 וולפסון ד"ר מושיוב עמירם
0542.4455.01 שיעור ה 17:00-16:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה ד"ר מושיוב עמירם
0542.4521.01 תיכון מבני אוויר וחלל שו"ת ה 12:00-08:00 008 כיתות הנדסה מר אברמובסקי צבי
0542.4523.01 מבוא לאווירודינמיקה שו"ת א 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' זייפרט אברהם
לוריא עומר
0542.4523.01 שו"ת ג 12:00-10:00 108 וולפסון פרופ' זייפרט אברהם
לוריא עומר
0542.4622.01 דינמיקה ובקרה של מערכות שו"ת א 19:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר מושיוב עמירם
0542.4622.01 שו"ת א 20:00-19:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר מושיוב עמירם
מר טורטמן בן
0542.4622.01 שו"ת ב 15:00-14:00 207 כיתות הנדסה מר טורטמן בן
0542.4093.01 מעבדה במערכות אנרגיה מעבדה א 16:00-13:00 269/370 וולפסון ד"ר מרום גיל
0542.4093.02 מעבדה במערכות אנרגיה מעבדה ד 16:00-13:00 269/370 וולפסון ד"ר מרום גיל
0542.4093.03 מעבדה במערכות אנרגיה מעבדה א 19:00-16:00 269/370 וולפסון ד"ר מרום גיל
מדע והנדסה של חומרים וכימיה
0581.1111.04 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית שיעור א 16:00-13:00 201 נפתלי ד"ר גולן עוז
0581.1111.05 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 17:00-16:00 205 כיתות הנדסה גב מלכי מעיין
0581.1111.06 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 15:00-14:00 205 כיתות הנדסה גב מלכי מעיין
0581.1111.01 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית שיעור א 19:00-16:00 103 כיתות הנדסה מר דסקלו מתן
0581.1111.02 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 14:00-13:00 118 וולפסון גב דהן מורן
0581.1111.03 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 16:00-15:00 205 כיתות הנדסה גב מלכי מעיין
0581.1111.07 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 15:00-14:00 118 וולפסון גב דהן מורן
0581.1132.01 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 10:30-08:00 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.1132.02 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 13:00-10:30 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.1132.03 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 15:30-13:00 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.1132.04 מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה להנדסה מכנית מעבדה ד 17:30-15:00 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive