תואר ראשון הנדסת חומרים סמסטר א' מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0581.2111.01 מבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים שיעור ב 17:00-14:00 134 וולפסון פרופ' ריכטר שחר
0581.2111.02 מבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים תרגיל ג 14:00-13:00 130 וולפסון מר דסקלו מתן
0581.2130.01 שיטות מתמטיות שיעור א 17:00-14:00 118 וולפסון מר רועי כהן
0581.2130.02 שיטות מתמטיות תרגיל ג 10:00-09:00 118 וולפסון מר רועי כהן
0581.2132.02 מעבדה במבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים מעבדה ד 14:00-11:30 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.2132.01 מעבדה במבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים מעבדה ד 11:30-09:00 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.2191.01 מבוא לגלים שיעור ה 10:00-08:00 001 כיתות הנדסה ד"ר בן כהן אסיה
0581.2191.01 שיעור א 09:00-08:00 130 וולפסון ד"ר בן כהן אסיה
0581.2191.02 מבוא לגלים תרגיל ה 15:00-14:00 438 וולפסון מר אלון תמירון
0581.1112.01 אופקים בהנדסת חומרים שיעור ב 15:00-14:00 130 וולפסון ד"ר לכמן-סנש נועה
0581.3111.01 מטלורגיה פיזיקלית שיעור ד 12:00-09:00 106 תוכנה פרופ' שנק רוני
0581.3111.02 מטלורגיה פיזיקלית תרגיל ב 16:00-15:00 001 כיתות הנדסה מר ווקנין אוריאל
0581.3121.01 פיזיקה של חומרים שיעור א 13:00-10:00 104 תוכנה ד"ר דיאגז לופז אוסבלדו
0581.3121.02 פיזיקה של חומרים תרגיל ב 15:00-14:00 406 וולפסון גב יהושע רוית
0581.3121.03 פיזיקה של חומרים תרגיל א 16:00-15:00 205 כיתות הנדסה גב יהושע רוית
0581.3131.01 מעבדה בחומרים הנדסיים (לסטודנטים בחומרים) מעבדה ד 18:00-15:00 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.3330.01 מפגשי מדע וטכנולוגיה 1 סדנה
0581.3331.01 מפגשי מדע וטכנולוגיה 2 סדנה
0581.3332.01 מפגשי מדע וטכנולוגיה 3 סדנה
0581.3410.01 קריאה מודרכת 1 ק"מ
0581.4131.01 מעבדה בחומרים הנדסיים מעבדה ה 11:00-08:00 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.4131.02 מעבדה בחומרים הנדסיים מעבדה ה 14:00-11:00 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.4231.01 מיקרוסקופיית אלקטרונים בחדירה שיעור ב 16:00-13:00 120 וולפסון פרופ' כהן עמית
0581.4311.01 הנדסת קורוזיה שיעור ד 14:00-11:00 315 רב-תחומי פרופ' אליעז נעם
0581.4371.01 חומרים במערכות אנרגיה שיעור א 19:00-16:00 134 וולפסון ד"ר רוזן בריאן
0581.3191.01 תכן ניסויים שיעור ב 10:00-08:00 206 כיתות הנדסה ד"ר גראבוב פבל
0581.4112.01 חומרים מרוכבים שיעור ב 13:00-10:00 130 וולפסון ד"ר לכמן-סנש נועה
0581.4113.01 תהליכי עיבוד וייצור חומרים 1 שיעור ד 11:00-08:00 206 כיתות הנדסה ד"ר ישמח אריאל
0581.4121.01 מעבר תנע, חום ומסה שיעור ג 19:00-16:00 130 וולפסון ד"ר רוזן בריאן
0581.4121.02 מעבר תנע, חום ומסה תרגיל ג 20:00-19:00 130 וולפסון מר המו אלירן
0581.4232.01 תכונות פיסיקליות של גבישים שיעור ג 15:00-12:00 008 כיתות הנדסה ד"ר גורפמן סמיון
0581.3290.01 סמינרים סמסטר א' סמינר
0581.3132.01 מעבדת שיטות מתקדמות באפיון חומרים מעבדה א 18:00-15:00 008 רב-תחומי פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0581.3112.01 חומרים פולימריים שיעור ד 15:00-12:00 134 וולפסון ד"ר לכמן-סנש נועה
0581.3113.01 חומרים קרמיים שיעור ב 13:00-10:00 205 כיתות הנדסה פרופ' סתר נאוה
ד"ר מארדר רחל
0581.4321.01 חומרים מגנטיים שיעור א 10:00-09:00 118 וולפסון פרופ' כהן עמית
0581.4321.01 שיעור א 15:00-13:00 120 וולפסון פרופ' כהן עמית
0581.5002.01 סמינר משותף סמינר ג 16:00-15:00 207 כיתות הנדסה ד"ר לכמן-סנש נועה
0351.2202.01 תרמודינמיקה שיעור ה 14:00-12:00 005 אולם דאך פרופ' רויכמן יעל
0351.2202.04 תרמודינמיקה תרגיל ג 17:00-15:00 204 פיזיקה שנקר מר לוסקי אור שמעון
0351.2304.01 כימיה אורגנית 1 שיעור ב 19:00-17:00 005 אולם דאך פרופ' אמיר רועי
0351.2304.01 שיעור ה 12:00-10:00 005 אולם דאך פרופ' אמיר רועי
0351.2304.02 כימיה אורגנית 1 תרגיל א 10:00-09:00 111 אורנשטיין מר סלור גדי
0351.1105.01 כימיה כללית 1 שיעור א 18:00-15:00 005 אולם דאך ד"ר סיט עמית
0351.1105.01 שיעור ד 10:00-08:00 005 אולם דאך ד"ר סיט עמית
0351.1110.01 כימיה כללית 2 שיעור א 14:00-12:00 005 אולם דאך פרופ' אבנשטיין יובל
0351.1110.01 שיעור ב 13:00-12:00 005 אולם דאך פרופ' אבנשטיין יובל
0351.1110.04 כימיה כללית 2 תרגיל ג 18:00-16:00 118 קפלון מר חננאל אורי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive