המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה - תשע"ט

לימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה מיועדים להכשיר את הדרג המוביל במחקר ובפיתוח תעשיות ה‑High-Tech של שנות ה- 2000.

……
ייחודה של הנדסת החשמל והאלקטרוניקה הוא בכך שהיא מכילה מספר רב מאוד של עיסוקים הנדסיים-מדעיים המקיפים כמעט את כל תחומי התעשייה עתירת הידע. מהנדס חשמל ואלקטרוניקה יכול להשתלב בתעשייה המתקדמת במגוון תפקידים - מתכנון ופיתוח  רכיבים אלקטרוניים, דרך תכנון ופיתוח מערכות תקשורת ובקרה ועד לפיתוח ויישום מחשבים.
……
המאפיין את הלימודים במסגרת אקדמית הוא שימת דגש על הבסיס התיאורטי-מדעי של מקצועות הלימוד. בגישה זו מוקנים לבוגר הכלים להתמודד עם כל טכנולוגיה עכשווית ועתידית. כמו כן מסוגלים הבוגרים להשתלב בלימודים לתארים מתקדמים ובמחקר בתחומי ההנדסה השונים וכן במדעים מדויקים - מתמטיקה, פיזיקה ומחשבים.
 
מבנה תוכנית הלימודים
השלב הראשון בתכנית הלימודים מוקדש להקניית התשתית הפיזיקלית והכלים המתמטיים הדרושים לסטודנט בהמשך לימודיו ובפעילותו העתידה כמהנדס, וללימוד מקצועות בסיסיים במדעי ההנדסה.
המשך הלימודים מיועד להרחבת התשתית והעמקתה במקצועות המיוחדים להנדסת החשמל והאלקטרוניקה, על מגוון ענפיה, שמהווים את בסיס הידע המשותף לכל העוסקים במקצוע.
……
לסטודנט ניתנת האפשרות לבחור במספר תחומי התמחות ספציפיים בהתאם לנטיותיו האישיות. הבחירה מתבצעת מבין מסלולי ההתמחות הבאים, שמאפשרים לסטודנט להעמיק ולבסס את הידע שלו במגוון נושאים בהנדסת חשמל: מחשבים, תקשורת, בקרה, עיבוד אותות, התקנים אלקטרוניים, אלקטרואופטיקה, קרינה וגלים, אנרגיה ומערכות הספק, ביו-אלקטרוניקה וחומרים. כן ניתנת אפשרות לסטודנט להרחיב ידיעותיו במקצועות הנדסיים אחרים, או להשלימן ולבססן בלימודים נוספים במתמטיקה או במדעים מדויקים.
……
לימוד במעבדה מהווה חלק אינטגרלי של תכנית הלימודים ומיועד להמחיש ולבסס את החומר העיוני הנלמד בהרצאות ולהקנות לסטודנט ניסיון וגישה ישירה למכשירים, לרכיבים ולמערכות, שבאמצעותם מיישם המהנדס את רעיונותיו. בנוסף, כל סטודנט נדרש לבצע פרויקט הנדסי שבו הוא יכול להביא לידי ביטוי את הידע שרכש במהלך לימודיו.
……
סטודנטים בתוכנית מצטיינים יוכלו לבצע פרויקט מחקר ולהתחיל אותו כבר בשלב מוקדם של הלימודים.
 
מבנה תוכנית הלימודים
הסטודנט נדרש  לצבור 192 שעות, (כולל 6 שעות קורסי העשרה מתכנית "כלים שלובים").
ניתן להעריך, שסטודנט ברמה ממוצעת מסוגל להשלים את לימודיו בתכנית הרגילה בארבע שנים (שמונה סמסטרים) ותכנית הלימודים המומלצת שלהלן מבוססת על פרק זמן זההסטודנט נדרש  לצבור 192 שעות, (כולל 6 שעות קורסי העשרה מתכנית "כלים שלובים").
……
בעלי תואר הנדסאי מוסמך מסוגלים להשלים את לימודיהם בזמן קצר יותר על סמך הפטורים הניתנים להם (רשימת הפטורים בעמ' 60 (יעודכן בהתאם).
……
 
בוגרי התכנית יקבלו תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
 

 
 
פרויקט מחקר למצטיינים
 
מטרת הפרויקט
לאפשר לסטודנטים מצטיינים להשתלב בעבודה מחקרית ברמה גבוהה כבר במהלך התואר הראשון. הפרויקט למצטיינים מחליף את פרויקט הגמר הרגיל לתואר ראשון. 
 
כללי הפרויקט
 1. הקבלה לפרויקט מחקר למצטיינים תעשה בסיום סמסטר שלישי ל-5 אחוז העליונים בתכנית חשמל אלקטרוניקה וחשמל אלקטרוניקה ומדעי המחשב ו-15 אחוז העליונים מחשמל אלקטרוניקה ופיזיקה.
 2. את הפרויקט המחקרי ניתן יהיה להתחיל בסמסטר הרביעי ללימודים. משך הפרויקט 1-4 סמסטרים.
 3. התקשרות בין מנחים לסטודנטים תתבצע בצורה אישית ויזומה על ידי הסטודנט.
 4. בתוך חצי שנה מתחילת העבודה על הפרויקט, יהיה המנחה מחויב להצהיר כי הסטודנט יקבל ציון בעבור עבודת המחקר עד תום הזמן המיועד למחקר (גם אם בסופו של דבר לא יגיעו לתוצרים מחקריים המיועדים לפרסום כמו כתיבת מאמר – ראו סעיף 7).
 5. סטודנטים יוכלו להחליף פרויקט/מנחה כל עוד נותרה להם שנה לסיום הלימודים.
 6. פרויקט יוכל להיות מאויש גם על ידי זוג סטודנטים.​
תוצרי הפרויקט
מאמר שהוגש לפרסום בכתב עת מדעי, לצורך זה גם פרסום ראשוני ב-ArXiv ייחשב. במקרה זה הסטודנט לא נדרש להציג סיכום נוסף של עבודתו. במקרה ולא הוגש מאמר לפרסום, יגיש הסטודנט עבודה מסכמת עליה יהיה חתום המנחה
.

 
 
 
תוכנית לימודים
 
הערה: דרישות הקדם המודגשות בקו הן במקביל.
 סמסטר 1 
מס' קורס
שם הקורס
ש'
ת'
מ'
סה"כ
שעות
משקל
דרישות קדם
השלמה מתמטית לפיזיקה
2
2
-
4
3
 
מכניקה קלאסית להנדסת חשמל
4
2
-
6
5
השלמה מתמטית לפיזיקה
אלגברה לינארית
5
2
-
7
6
 
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'
4
2
-
6
5
 
תכנות  - פייתון
2
2
-
4
3
 
 
סה"כ
17
10
-
27
22
 
 
סמסטר 2 
מס' קורס
שם הקורס
ש'
ת'
מ'
סה"כ
שעות
משקל
דרישות קדם
משוואות דיפרנציאליות רגילות
3
1
-
4
3.5
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'; אלגברה לינארית
חשבון דיפרנציאלי
ואינטגרלי 2ב'
4
2
-
6
5
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'; אלגברה לינארית
פיזיקה (2)
4
2
-
6
5
מכניקה קלאסית להנדסת חשמל
תכנות 2 – שפת C
2
2
-
4
3
תכנות - פייתון
מערכות לוגיות ספרתיות
3
1
-
4
3.5
אלגברה לינארית
 
סה"כ
17
7
-
24
20
 
      
 סמסטר 3 
מס' קורס
שם הקורס
ש'
ת'
מ'
סה"כ
שעות
משקל
דרישות קדם
מעבדה בפיזיקה
-
-
2
2
2
 
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
3
1
-
4
3.5
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  2ב'
אנליזה הרמונית
 
2
1
-
3
2.5
חשבון דיפ' ואינטגרלי 2ב'; מד"ר; פונקציות מרוכבות
פונקציות מרוכבות
2
1
-
3
2.5
אלגברה לינארית; חשבון דיפ' ואינטגרלי 2ב'
פיזיקה קוונטית ומצב מוצק
4
2
-
6
5
מע' בפיזיקה; פיזיקה (2);   מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
מעגלים ומערכות לינאריות
4
2
-
6
5
משוואות דיפרנציאליות רגילות; פיזיקה 2
 
סה"כ
15
7
2
24
20.5
 
 
 סמסטר 4 
מס' קורס
שם הקורס
ש'
ת'
מ'
סה"כ
שעות
משקל
דרישות קדם
אנליזה נומרית
3
1
-
4
3.5
תכנות – פייתון; משוואות דיפרנציאליות רגילות
משוואות דיפרנציאליות חלקיות
2
1
-
3
2.5
מד"ר; פונקציות מרוכבות;
אנליזה הרמונית.
התקנים אלקטרוניים
4
2
-
6
5
פיזיקה קוונטית ומצב מוצק
מבני נתונים ואלגוריתמים
3
1
-
4
3.5
תכנות  2 – שפת c או פייתון; מערכות לוגיות ספרתיות
שדות אלקטרומגנטיים
3
1
-
4
3.5
אנליזה הרמונית; פיזיקה (2); משוואות דיפרנציאליות חלקיות
אותות ומערכות
3
1
-
4
3.5
אנליזה הרמונית; מעגלים ומערכות לינאריות
 
סה"כ
18
7
-
25
21.5
 
 
 סמסטר 5 1
מס' קורס
שם הקורס
ש'
ת'
מ'
סה"כ
שעות
משקל
דרישות קדם
מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים
4
2
-
6
5
התקנים אלקטרוניים; מעגלים ומערכות לינאריות
תמסורת גלים ומערכות מפולגות
3
1
-
4
3.5
שדות אלקטרומגנטיים
 
מבוא לתורת הבקרה
2
1
-
3
2.5
מעגלים ומערכות לינאריות
המרת אנרגיה
 
3
1
-
4
3.5
מעגלים ומערכות לינאריות; שדות אלקטרומגנטיים
אלקטרוניקה - מעבדה   (1)
-
-
4
4
2
התקנים אלקטרוניים; מעגלים אלק' אנלוגייםתמסורת גלים ומערכות מפולגות
אותות אקראיים ורעש
3
2
-
5
4
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה;  אותות ומערכות
מבנה המחשב2
(חובה במסלול)
2
2
-
4
3
מבני נתונים ואלגוריתמים; מער' לוגיות ספרתיות
 
סה"כ
15-18
7-8
4
26-30
20.5-23.5
 
1 תלמידי מחזור אביב יוכלו ללמוד בסמסטר 5 קורס מסלול אחד
2 מבנה המחשב הוא קורס חובה במסלול מחשבים ומהווה דרישת קדם לקורסים מתקדמים במסלול זה. לתלמידים המעוניינים להרחיב את מסלול מחשבים מומלץ לקחת את הקורס כבר בסמסטר 5.
 
 סמסטר 6 
מס' קורס
שם הקורס
ש'
ת'
מ'
סה"כ
שעות
משקל
דרישות קדם
מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
3
1
-
4
3.5
מערכות לוגיות ספרתיות;
מעגלים אלקט' אנלוגיים
מעבדה בהמרת אנרגיה
-
-
2
2
1
המרת אנרגיה
אלקטרוניקה - מעבדה  (2)
-
-
4
4
2
מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים; אלקטרוניקה מעבדה (1)
 
3 קורסי מסלול
-
-
-
12
10.5
 
 
סה"כ
3
1
6
22
17
 
 
 סמסטר 7 
מס' קורס
שם הקורס
ש'
ת'
מ'
סה"כ
שעות
משקל
דרישות קדם
אלקטרוניקה - מעבדה  (3)
-
-
4
4
2
מעגלים אלקטרוניים ספרתיים; אלקטרוניקה מעבדה (2)
פרויקט גמר שלב א'
-
-
-
-
-
130 שעות  
 
3 קורסי מסלול
-
-
-
12
10.5
 
 
סה"כ
3
1
6
22
17
 
 
 סמסטר 8 
מס' קורס
שם הקורס
ש'
ת'
מ'
סה"כ
שעות
משקל
דרישות קדם
פרויקט גמר שלב ב'
-
-
-
4
6
מותנה במעבר פרויקט גמר שלב א'
 
3 קורסי מסלול
-
-
-
12
10.5
 
 
2 מעבדות מתקדמות
-
-
-
6
3
 
 
סה"כ
 
 
-
22
19.5
 
 
 
 

 
 
מסלולי בחירה
 1. יש לבחור 3 מסלולים.
 2. במסלולים אלה יש לצבור סה"כ 9 קורסים (לא כולל מעבדות).
 3. יש להשלים 3 קורסים בכל מסלול. במידה ולוקחים מסלול מורחב יש להשלים לפחות שני קורסים בכל אחד מהמסלול/ים האחר/ים (כשביניהם קורס/י החובה הנדרשים בהם).
 4. המסלולים שבהם אפשר לקחת יותר מ-3 קורסים הם: תקשורת, עיבוד אותות, התקנים, מחשבים ואנרגיה ואלקטרוניקת הספק. (בכל שאר המסלולים ניתן לקחת עד 3 קורסים).
 5. קורסים המוצעים ביותר ממסלול אחד ייחשבו כממלאים את הדרישות בכל אחד מהמסלולים – מלבד המסלול הבין-תחומי.
 6. יש להשלים 2 מעבדות מתקדמות בשני מסלולים שונים, ובתנאי שיש לתלמיד את דרישות הקדם למעבדה.
……
לצורך מילוי מכסת השעות לתואר (192 שעות) רשאי התלמיד לבחור קורסים מרשימת קורסי המסלול או קורסים מתקדמים ממחלקות אחרות בפקולטה, או קורסים המוצעים ע"י הפקולטה למדעים מדויקים, או מרשימת הקורסים ללימודי תואר שני.
……
ההשתתפות בקורסי תואר שני מחייבת אישור המורה וראש המגמה (לתשומת לב: בקורסי תואר שני אין מועד ב').
 
 
 
 
מסלול תקשורת (במסלול זה ניתן לקחת יותר מ-3 קורסים)
תחום התקשורת חובק מגוון רחב ביותר של נושאים, חלקם בעלי אופי של דיסציפלינה מדעית וחלקם חדשניים ומתפתחים בקצב מהיר המוכתב ע"י התפתחות טכנולוגית נמרצת. הידע, המוקנה ע"י לימוד קורסים בנושא התקשורת, חיוני הן עבור העוסקים בפיתוח מוצרים המשמשים לתקשורת אלקטרונית והן לצורך התמודדות עם בעיות הקשורות בתחומים אחרים, כגון עיבוד אותות, בקרה ומחשבים.
……
המסלול מציע קורסים בסיסיים תיאורטיים וכן קורסים בעלי גוון טכני יותר. מספר ניכר של קורסים בתואר שני  מבוססים על הידע הנרכש בקורסי מסלול זה
 
 
מס' קורס
שם הקורס
ש'
ת'
מ'
סה"כ
שעות
משקל
דרישות קדם
סמסטר
מחזור
     
רגיל
אביב
תורת האינפורמציה1
3
-
-
3
3
אותות אקראיים ורעש
7
8
עקרונות קידוד וגילוי בתקשורת1
3
-
-
3
3
תקשורת ספרתית
8
7
למידה מכונה סטטיסטית2
3
-
-
3
3
אותות אקראיים ורעש
7
8
מערכות תקשורת
 (חובה במסלול)
3
1
-
4
3.5
אותות אקראיים ורעש
6
7
תקשורת ספרתית
 (חובה במסלול)3
3
1
-
4
3.5
אותות אקראיים ורעש
7
6
העברה ספרתית של אותות4
3
1
-
4
3.5
תקשורת ספרתית
 
8
7
מבוא לקודים לתיקון שגיאות
3
1
-
4
3.5
אותות אקראיים ורעש
7
8
מעגלי תקשורת
3
1
-
4
3.5
מעגלים אלקט' אנלוגיים; מער' תקשורת
7
8
מעבדה מתקדמת בתקשורת
-
-
3
3
1.5
מערכות תקשורת
7/8
8
מבוא לתקשורת מחשבים
3
1
-
4
3.5
מבנה המחשב
8
7
מבוא לתקשורת אופטית
3
1
-
4
3.5
תמסורת גלים ומערכות מפולגות; אותות אקראיים ורעש
8
7
1 קורס תואר שני
2 לא יינתן בתשע"ט
3 הקורס יינתן באנגלית
4 סטודנטים ממחזור אביב שרוצים ללמוד את הקורס "העברה ספרתית של אותות", צריכים ללמוד את "מבוא לעיבוד ספרתי של אותות" בסמסטר 5.
 
 
 
מסלול עיבוד אותות (במסלול זה ניתן לקחת יותר מ-3 קורסים)
תחום זה  כיום הוא בעל חשיבות מרכזית במגוון רחב של שטחים ושימושים הכוללים תקשורת ספרתית, עיבוד אותות דיבור, עיבוד תמונות, הנדסה רפואית, מערכות צבאיות ועוד. ההתפתחות האקספוננציאלית באמצעי המחשוב והמזעור מאפשרים שימוש בטכניקות עיבוד אותות מתקדמות לצורך פתרון בעיות ופיתוח מוצרים מתוחכמים. מטרת המסלול היא להקנות מושגים וידע בסיסי בעיבוד אותות על תחומיו המגוונים, הן בהיבט התיאורטי והן בהיבט המעשי. המעבדה הנלווית עוסקת במימוש שיטות עיבוד אותות על גבי מעבד האות הייעודי, ה-DSP.
……
המסלול מקנה ידע בסיסי הכרחי למהנדס המתעתד לעסוק במחקר או בפיתוח בתעשיית ההי‑טק בתחום עיבוד אותות על היבטיו הרבים והמגוונים.
 
 
מס' קורס
שם הקורס
ש'
ת'
מ'
סה"כ
שעות
משקל
דרישות קדם
סמסטר
מחזור
רגיל
אביב
תורת השערוך1
3
-
-
3
3
אותות אקראיים ורעש
6/8
7
למידה מכונה סטטיסטית1
3
-
-
3
3
אותות אקראיים ורעש
7
8
למידה עמוקה1
2
-
-
2
2
באישור מרצה הקורס
7
8
מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (חובה במסלול)
3
1
-
4
3.5
אותות ומערכות
6
5/7
מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי2
3
1
-
4
3.5
אותות אקראיים ורעש; מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
7
6/8
העברה ספרתית של אותות3
3
1
-
4
3.5
תקשורת ספרתית
8
7
מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות3
-
-
3
3
1.5
מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי
7
8
עיבוד תמונות2
3
-
1
4
3.5
אותות אקראיים ורעש; מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
7
6/8
עיבוד וניתוח וידאו
3
-
1
4
3.5
עיבוד תמונות
8
7
מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות
-
-
3
3
1.5
עיבוד תמונות
8
7
 
מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים4
3
1
-
4
3.5
אופטיקה קלאסית
7
8
1 קורס תואר שני
2 יש לבחור  לפחות אחד משני הקורסים
3 סטודנטים  ממחזור אביב, שרוצים ללמוד את "העברה ספרתית של אותות", או את "מעבדה מתקדמת לעיבוד  
   ספרתי של אותות", צריכים ללמוד את "מבוא לעיבוד ספרתי של אותות" בסמסטר 5.
4 סטודנטים  ממחזור אביב, שרוצים ללמוד את הקורס "מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים" יכולים ללמוד את הקורס במקביל עם הקורס "אופטיקה קלאסית" באישור המרצה.
 
 
 
מסלול בקרה
תחום הבקרה משתרע על מגוון רחב מאד של תחומים תעשייתיים וכמעט בכל תחום שבו יש צורך לבצע החלטות בזמן אמת. לדוגמה: מערכות ייצור, רובוטיקה, כלי טייס, מערכות משולבות מכניקה ואלקטרוניקה, רוב המערכות הדינמיות והמערכות הכימיות. בכל המערכות הנ"ל משולב תהליך בקרה  (Feedback).  מבנה הקורסים והחומר הנלמד מכשירים את הסטודנט לראיה כוללת אנליטית ומסודרת לניתוח ותכנון בקרה במגוון רחב מאד של תחומים, כולל שימוש בכלי תכנון (תכנה) המתקדמים ביותר הקיימים בעולם.
 
מס' קורס
שם הקורס
ש'
ת'
מ'
סה"כ
שעות
משקל
דרישות קדם
סמסטר
מחזור
  
רגיל
אביב
למידה מכונה סטטיסטית1
3
-
-
3
3
אותות אקראיים ורעש
7
8
מעבדת בקרה
-
-
2
2
1
מבוא לתורת הבקרה
6/7
7/8
מבוא לבקרה ספרתית
3
1
-
4
3.5
מבוא לתורת הבקרה
6/8
7
מבוא לבקרה לינארית מודרנית (חובה במסלול)
3
1
-
4
3.5
מבוא לתורת הבקרה; אותות אקראיים ורעש
 
6/8
5/7
מערכות משוב שימושיות
(חובה במסלול)
3
1
-
4
3.5
מבוא לתורת הבקרה
7
6/8
מעבדה מתקדמת בבקרה
-
-
3
3
1.5
מע' בבקרה;  מבוא  לבקרה לינארית  מודרנית; מערכות משוב  שימושיות.
7/8
7/8
מבוא לרובוטיקה2
3
-
-
3
2.5
פיזיקה קלאסית 1; מבוא לתורת הבקרה
7
6/8
1 קורס תואר שני
2 לא יינתן בתשע"ט
 
 
 
מסלול מחשבים  (במסלול זה ניתן לקחת יותר מ-3 קורסים)
מסלול זה מקנה ידע מתקדם בחומרה ובתוכנה.
……
שני הקורסים "מבנה המחשב" ו"ארכיטקטורה של מחשבים" עוסקים בחומרה, מרכיבים ספרתיים ועד למחשוב מקבילי. הקורס "מבוא לתכנות מערכות" עוסק בעקרונות של מערכות הפעלה ובמהדרים.
 
מס' קורס
שם הקורס
ש'
ת'
מ'
סה"כ
שעות
משקל
דרישות קדם
סמסטר
מחזור
     
רגיל
אביב
מבוא לאבטחת מידע
3
1
-
4
4
הרישום כפוף לאישור מרצה הקורס – מס' מקומות מוגבל; מבנה המחשב; מבוא לתכנות מערכות
6/8
7
תכנון וניתוח אלגוריתמים1
3
-
-
3
3
מבנה נתונים ואלגוריתמים
7
8
למידה מכונה סטטיסטית2
3
-
-
3
3
אותות אקראיים ורעש
7
8
למידה עמוקה2
2
-
-
2
2
באישור מרצה הקורס
7
8
מבוא לקודים לתיקון שגיאות
3
1
-
4
3.5
אותות אקראיים ורעש
7
8
עיבוד תמונות
3
-
1
4
3.5
אותות אקראיים ורעש; מבוא לעיבוד ספרתי של אותות;
7
6/8
מבנה המחשב
(חובה במסלול)
2
2
-
4
3
מבני נתונים ואלגוריתמים; מער' לוגיות ספרתיות
5/6
5/6
מבוא לתכנות מערכות
(חובה במסלול)
3
1
-
4
3.5
מבני נתונים ואלגוריתמים;
מבנה המחשב
7
6/8
ארכיטקטורה של מחשבים
3
1
-
4
3.5
מבנה המחשב
7
6/8
מבוא לתקשורת מחשבים3
3
1
-
4
3.5
מבנה המחשב
8
7
מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת-מחשבים3
-
-
3
3
1.5
מבנה המחשב
7
8
מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים
-
1
2
3
1.5
מבוא לתקשורת מחשבים או אישור מאחראי מעבדה
7/8
7/8
מעבדה מתקדמת במבנה המחשב3
-
1
3
4
2
מבנה המחשב
7/8
7/8
מעבדה מתקדמת בשפת C
 
1
3
4
2
תכנותC ; מבני נתונים
7/8
7/8
מבוא לתכנון מעגלי VLSI2,1
3
1
-
4
3.5
מערכות לוגיות ספרתיות; התקנים אלקטרוניים; מעגלים ספרתיים
6/8
7
1 קורס תואר שני
2 הקורס יינתן באנגלית
3 סטודנטים ממחזור אביב שמעוניינים ללמוד את "מבוא לתקשורת מחשבים", או את "מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים", או את "מעבדה מתקדמת במבנה המחשב", צריכים ללמוד את "מבנה המחשב"  בסמסטר 5. שתי המעבדות (ארכיטקטורת מחשבים ומבנה המחשב) נחשבות כמעבדה מתקדמת במסלול ומספיק לבחור באחת מהן. ניתן לבחור בשתיהן לצורך השלמת מכסת שעות לתואר.
 
 
 
מסלול אנרגיה ואלקטרוניקת הספק (במסלול זה ניתן לקחת יותר מ-3 קורסים)
מסלול זה עוסק במעגלים אלקטרוניים לוויסות הספק, ממירי הספק ממותגים בתדר גבוה להמרת הספק,  ac-dc, dc-dc, ו- dc-ac, הן בשיקולי בקרה והן בשיקולים טופולוגיים. בתחום  ההינע האלקטרוני, מטפלים בהיבטים מערכתיים של מנועים, עומסים, מגברי הספק להפעלת המנועים. תחום הזרם החזק עוסק בייצור, העברה וחלוקה של הספק חשמלי, בשיקולים טכנו-כלכליים, במערכות הספק למתחים גבוהים ונמוכים, בתנאי תפעול רגילים ובתנאי תפעול תוך תקלות והפרעות.
 
מס' קורס
שם הקורס
ש'
ת'
מ'
סה"כ
שעות
משקל
דרישות קדם
סמסטר
מחזור
    
רגיל 
אביב
מערכות משוב שימושיות
3
1
-
4
3.5
מבוא לתורת הבקרה
7
6/8
הנע חשמלי של מנועים1
3
1
-
4
3.5
המרת אנרגיה
7
6/8
ממירים ממותגים בתדר גבוה1
3
1
-
4
3.5
מבוא למערכות לינאריות; המרת אנרגיה
6/8
5/7
תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים
3
1
-
4
3.5
בעיות טכנו- כלכליות של מערכות הספק
7
8
בעיות טכנו-כלכליות
של מערכות הספק1
3
1
-
4
3.5
המרת אנרגיה
6/8
7
אלקטרוניקת הספק
3
1
-
4
3.5
המרת אנרגיה
7
6/8
מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה
-
-
3
3
1.5
המרת אנרגיה;
מעבדה בהמרת אנרגיה
7/8
7/8
1    חובה לקחת לפחות אחד משלושת הקורסים.
להלן רשימת הקורסים הנדרשים על מנת להירשם בפנקס המהנדסים במדור זרם חזק. כמו כן, ישנה גם דרישה לבצע פרויקט גמר בתחום של זרם חזק:
0512-2525 - שדות אלקטרומגנטיים
0512-3571 - המרת אנרגיה
0512-3572 - המעבדה להמרת אנרגיה
0512-3673 - הנע אלקטרוני של מנועים
0512-3674 - בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק
0512-4504 - תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים
0512-4503 - ממירים ממותגים בתדר גבוה
0510-7507 - התקני מתח נמוך
0510.7508 - התקני מתח גבוה
……
יש לשים לב כי התנאים לקבל רישיון אינם נקבעים ע"י האוניברסיטה כי אם ע"י האחראי על מתן רישיונות במשרד העבודה והם עשויים להשתנות ע"י משרד העבודה.
 
 
מסלול אלקטרו-אופטיקה
מערכות אלקטרו-אופטיות ממלאות כיום תפקידים מרכזיים בחישה, אחסון נתונים ותקשורת, כאשר צפויים בעתיד יישומים אחרים בנושא עיבוד אותות.
……
מטרת המסלול היא הקניית מושגים וידע בסיסי בהתקנים ומערכות אלקטרו-אופטיות. המעבדה המתקדמת מאפשרת חשיפה ישירה לחלק ממערכות אלו.
 
מס' קורס
שם הקורס
ש'
ת'
מ'
סה"כ
שעות
משקל
דרישות קדם
סמסטר
מחזור
   
רגיל  
אביב
מבוא ללייזרים1
3
1
-
4
3.5
תמסורת גלים ומערכות מפולגות; פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק
7
6/8
מבוא לתקשורת אופטית1
3
1
-
4
3.5
תמסורת גלים ומערכות מפולגות; אותות אקראיים ורעש
8
7
מערכות הדמייה ועיבוד אופטי של נתונים2
3
1
-
4
3.5
 
אופטיקה קלאסית
7
8
אופטיקה קלאסית (חובה במסלול)
3
1
-
4
3.5
תמסורת גלים ומערכות מפולגות או שדות וגלים אלקטרומגנטיים
6
7
מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה
-
-
3
3
1.5
 
אופטיקה קלאסית
7/8
8
התקני מצב מוצק
3
1
-
4
3.5
התקנים אלקטרוניים
8
7
התפשטות ופיזור גלים
3
1
-
4
3.5
תמסורת גלים ומערכות מפולגות
7
6/8
1 חובה אחד משני הקורסים.
2 סטודנטים ממחזור אביב, שרוצים ללמוד את הקורס "מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים", יכולים ללמוד את הקורס במקביל עם הקורס "אופטיקה קלאסית" באישור המרצה.
 
 
 
מסלול התקנים אלקטרוניים (במסלול זה ניתן לקחת יותר מ-3 קורסים)
המסלול מיועד לסטודנטים המתכננים להשתלב בתעשיית המיקרואלקטרוניקה, אחת מתעשיות "הצמיחה" הגדולות בעולם, בתפקידי ייצור, תכנון, בקרה ומו"פ. ניתן בו רקע מתאים על התקנים וחומרים אלקטרוניים, שיטות ייצור ותכנון. הקורסים מרחיבים ומעמיקים את הידע שהושג בקורסים הבסיסיים.
 
מס' קורס
שם הקורס
ש'
ת'
מ'
סה"כ
שעות
משקל
דרישות קדם
סמסטר
מחזור
     
רגיל אביב
מבוא ללייזרים
3
1
-
4
3.5
תמסורת גלים ומערכות מפולגות; פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק
7
6/8
טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה1
3
1
 
4
3.5
התקנים אלקטרוניים
7
6/8
מבוא למערכות מיקרו – אלקטרוניות –מכניות
3
1
-
4
3.5
פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק
6/8
7
מבוא לתכנון מעגלי VLSI1,2
3
1
-
4
3.5
מערכות לוגיות ספרתיות; התקנים אלקטרוניים; מעגלים ספרתיים
6/8
7
התקני מצב מוצק2
3
1
-
4
3.5
התקנים אלקטרוניים
8
5/7
התקנים אלקטרוניים מתקדמים (חובה במסלול)
3
1
-
4
3.5
התקנים אלקטרוניים
6
5/7
מעגלים אנלוגיים משולבים
3
1
-
4
3.5
מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים
7
6/8
מעבדה מתקדמת להתקנים
-
-
3
3
1.5
התקנים אלקטרוניים מתקדמים;  תמסורת גלים ומערכות מפולגות
7/8
7/8
התקני מיקרוגלים אקטיביים
3
-
-
3
3
תמסורת גלים ומערכות מפולגות; התקנים אלקטרוניים
8
7
1 הקורס יינתן באנגלית
2 חובה אחד משני הקורסים
 
 
 
מסלול אלקטרומגנטיות וקרינה
גלים אלקטרומגנטיים משמשים להעברת אינפורמציה במערכות שידור-קליטה ובמערכות חישה שונות. מסלול זה עוסק בשיטות אנליזה, תכנון ומימוש של מערכות אלקטרומגנטיות בתדרי רדיו, מיקרוגל וגלים מילימטריים, החל מרמת המקורות, דרך מערכות התמסורת ומעגלי המיקרוגל, הרכיבים והאנטנות, וכלה בהתפשטות הגל ופיזורו ממטרות. המסלול מקנה הכשרה בסיסית למהנדסי מיקרוגל ואנטנות, מיועד גם לאנשי מערכות כגון תקשורת ומכ"ם, ומתאים גם לאנשי אלקטרו-אופטיקה.
 
מס' קורס
שם הקורס
ש'
ת'
מ'
סה"כ
שעות
משקל
דרישות קדם
סמסטר
מחזור
     
רגיל אביב
הנדסת מיקרוגלים
(חובה במסלול)
3
1
-
4
3.5
תמסורת גלים ומערכות מפולגות או שדות וגלים אלקטרומגנטיים
6
7
התקני מיקרוגלים פסיביים
3
1
-
4
3.5
הנדסת מיקרוגלים
7
8
התקני מיקרוגלים אקטיביים
3
-
-
3
3
תמסורת גלים ומערכות מפולגות; התקנים אלקטרוניים
8
7
אנטנות וקרינה
3
1
-
4
3.5
תמסורת גלים ומערכות מפולגות
7
6/8
התפשטות ופיזור גלים
3
1
-
4
3.5
תמסורת גלים ומערכות מפולגות
7
6/8
מעבדה מתקדמת למיקרוגלים
-
-
3
3
1.5
הנדסת מיקרוגלים
7/8
7/8
 
 
 
מסלול ביו-אלקטרוניקה*
המסלול פותח בפני הסטודנט חלון לעולם הרפואה ומדעי החיים. ההתפתחות הטכנולוגית המרשימה בתחומי המחקר, האבחון והטיפול הרפואיים, מעמידה את המהנדס כחלק בלתי נפרד מפעילויות אלו. המסלול מקיף את הנושאים: הכרת מערכות פיזיולוגיות, מכשור רפואי, עקרונות של מדידות רפואיות ויישומים שונים של טכנולוגיה מתקדמת ברפואה, כמו מערכות הדמאה רפואיות ושימושי לייזר ברפואה. יוצגו גם שיטות עיבוד אות ותמונה אופייניים ליישומים ברפואה, כמו עיבוד אותות של גלי מוח וגלים חשמליים שנוצרים על ידי הלב ומערכות שרירים. המסלול מהווה גם בסיס מצוין למעוניינים בתואר שני בהנדסה ביו-רפואית.
 
המסלול מורכב מקורס חובה ואחד משלושה המקבצים
מס' קורס
שם הקורס
ש'
ת'
מ'
סה"כ
שעות
משקל
דרישות קדם
סמסטר
מחזור
     
רגיל אביב
מעבדה מתקדמת בביו-אלקטרוניקה
-
-
4
4
3.5
ביולוגיה מולקולרית
8
7
ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית (חובה במסלול)
4
 
 
4
4
 
6/8
5/7
מקבץ מס' 1
 
מבוא ללייזרים
3
1
-
4
3.5
פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק; תמסורת גלים ומערכות מפולגות
7
6/8
 
התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות1
3
1
-
4
3.5
מבוא ללייזרים
7
6/8
מקבץ מס' 2
עיבוד תמונות
3
-
1
4
3.5
אותות אקראיים ורעש; מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
7
6/8
עיבוד תמונות רפואיות (2)
3
1
-
4
3.5
עיבוד תמונות
8
7
מקבץ מס' 23
אנטומיה ופיזיולוגיה למהנדסים
3
1
-
4
3.5
 
6
5/7
מבוא לביופיזיקה והנדסה של התא
3
1
-
4
3.5
ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית
7
6/8
אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאים1
3
1
-
4
3.5
ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית
7
6/8
*  מספר המקומות בקורסים של הנדסה ביו-רפואית מוגבל.
1  לא יינתן בתשע"ט
2 יש לבחור  שניים מבין שלושת הקורסים במקבץ
 
 
 
מסלול חומרים
חקר חומרים הוא, ככל הנראה, התחום המדעי-טכנולוגי הקדום ביותר. השפעת החומרים על התפתחות האדם באה לידי ביטוי בקריאת תקופות שונות בהיסטוריה על-שם החומרים שאפשרו זאת. פיתוח חומרים חדשים, שיפור תכונותיהם של חומרים קיימים ופיתוח תהליכים חדשים להפקת חומרים, עיבודם וחיבורם הפכו בעשורים האחרונים צוואר בקבוק בפיתוח טכנולוגיות שונות (לדוגמה, מנועי טורבינה לתעופה, מערכות להפקת מגה-אנרגיה, סיבים אופטיים לטלקומוניקציה, רכיבים למיקרו-אלקטרוניקה, וכו'). הצפי הוא, שתפקיד מרכזי זה של תחום החומרים יימשך, תוך השפעה משמעותית על הכלכלה ועל איכות הסביבה. בעידן הננו-טכנולוגיה, לפיתוח חומרים חדשים וטכנולוגיות מזעור יש תפקיד מרכזי. לכן, חברות טכנולוגיה עילית מפנות בעידן המודרני תשומת לב הולכת וגוברת לתחום החומרים. גם באוניברסיטת תל-אביב, תחום זה מתפתח במהרה, במיוחד בתארים מתקדמים. מטרות מסלול החומרים לחשוף את הסטודנטים לעולם המרתק של מדע והנדסת חומרים, ולהקנות להם בסיס ידע טוב יותר ומכנה משותף גדול יותר במידה שיבחרו בעתיד בלימודי תואר שני ושלישי בתכנית הבין-פקולטית באוניברסיטת תל-אביב.
 
מס' קורס

 שם הקורס

ש'
ת'
מ'
סה"כ
שעות
משקל
דרישות קדם
סמסטר
מחזור
     
רגיל אביב
כימיה בסיסית להנדסה
2
1
-
3
3
--
7
8
פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה
3
-
-
3
3
התקנים אלקטרונים
8
7
מבוא למדע והנדסת חומרים  (חובה במסלול)
3
1
-
4
3.5
כימיה בסיסית להנדסה
8
7
פיזיקה של חומרים
3
1
-
4
3.5
מוליכים למחצה
7
8
מבוא למדע חישוב בחומרים
3
2
-
5
4
מבוא למדע והנדסת חומרים
8
7
חומרים מגנטיים
3
-
-
3
3
פיזיקה 2; פיזיקה של חומרים
7
8
חומרים חכמים
3
-
-
3
3
מבוא למדע והנדסת חומרים
8
7
מיקרוסקופית אלקטרונים סורקים1
2
-
-
2
2
--
8
7
1 לא יינתן בתשע"ט
 
 
 
מסלול בין-תחומי
מסלול שייתן אפשרות להתמחות בשרשראות מכוונות תחום.
כדוגמא – שרשרת טכנולוגיות תקשורת ובה קורסים ממסלול תקשורת, עיבוד אותות, אלקטרומגנטיות ואלקטרו-אופטיקה.
……
תלמידים שבחרו במסלול הבין-תחומי חייבים להשלים מעבדות מתקדמות מתוך שני המסלולים האחרים. לא ניתן לבחור את מסלול ביו-אלקטרוניקה שאין בו מעבדה מתקדמת כאחד משני המסלולים הנוספים.
 
מס' קורס
שם הקורס
ש'
ת'
מ'
סה"כ
שעות
משקל
דרישות קדם
סמסטר
מחזור
     
רגיל אביב
תקשורת ספרתית
3
1
-
4
3.5
אותות אקראיים ורעש
7
6/8
  או                
מערכות תקשורת
3
1
-
4
3.5
אותות אקראיים ורעש
6
7
מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
3
1
-
4
3.5
אותות ומערכות
6
5/7
מבוא לבקרה לינארית מודרנית
3
1
-
4
3.5
מבוא לתורת הבקרה; אותות אקראיים ורעש
6/8
5/7
מבנה המחשב
3
1
-
4
3.5
מבני נתונים ואלגוריתמים; מערכות לוגיות ספרתיות
6
5/7
הנע חשמלי של מנועים
3
1
-
4
3.5
המרת אנרגיה
7
6/8
 
או
 
 
 
 
 
 
 
 
ממירים ממותגים בתדר גבוה
3
1
-
4
3.5
מבוא למערכות לינאריות; המרת אנרגיה
6/8
5/7
אופטיקה קלאסית
3
1
-
4
3.5
תמסורת גלים ומערכות מפולגות או שדות וגלים אלקטרומגנטיים
6
7
התקנים אלקטרוניים מתקדמים
3
1
-
4
3.5
התקנים אלקטרוניים
6
5/7
הנדסת מיקרוגלים
3
1
-
4
3.5
תמסורת גלים ומערכות מפולגות או שדות וגלים אלקטרו-מגנטיים
6
7
ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית
4
-
-
4
4
 
6/8
5/7
מבוא למדע והנדסת חומרים
3
1
-
4
3.5
 
6
5/7
 
 
 

 

רשימת פטורים לבעל תואר הנדסאי
הפטור יינתן על סמך ציון ממוצע 80 לפחות בבחינות הגמר הממשלתיות (לא כולל פרויקט).
 
הנדסאי חשמל ואלקטרוניקה:
0512.3513  מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים
0512.3514  מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
0512.3561  מערכות לוגיות ספרתיות
0512.3591  מעבדה באלקטרוניקה 1
0512.3592  מעבדה באלקטרוניקה 2
0512.3593  מעבדה באלקטרוניקה 3
0512.4000  פרויקט
0512.3513  מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים
 
הנדסאי מחשבים:
0512.3561  מערכות לוגיות ספרתיות
0512.4000  פרויקט
 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive