תואר ראשון הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר ב' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0512.4704.01 התקני מצב מוצק שו"ת ג 12:00-10:00 104 תוכנה פרופ' אלנבוגן טל
מר קוזלוב ויטלי
0512.4704.01 שו"ת ה 15:00-13:00 101 תוכנה פרופ' אלנבוגן טל
מר קוזלוב ויטלי
0512.4890.02 מעבדה מתקדמת למיקרוגלים מעבדה 327 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה (0512)
0512.1202.08 אלקטרוניקה בסיסית שיעור ד 11:00-08:00 101 כיתות הנדסה ד"ר אלפי יצחק
0512.1202.09 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ה 09:00-08:00 206 כיתות הנדסה מר הרן אביעד
0512.1202.11 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ג 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר אלפי יצחק
0512.1202.12 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ג 16:00-12:00 306 וולפסון ד"ר אלפי יצחק
0512.1202.13 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ה 20:00-16:00 306 וולפסון ד"ר אלפי יצחק
0512.1203.01 מבוא לעיבוד אותות שיעור ד 15:00-12:00 003 דן-דוד מר וייס אמיר
0512.1203.02 מבוא לעיבוד אותות תרגיל ב 17:00-16:00 406 וולפסון מר פישמן בן
0512.1203.03 מבוא לעיבוד אותות תרגיל ב 19:00-18:00 102 כיתות הנדסה מר פישמן בן
0512.1206.03 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ה 13:00-12:00 130 וולפסון מר גוולבר רועי
0512.3571.07 המרת אנרגיה שיעור ד 13:00-10:00 103 כיתות הנדסה ד"ר בק יובל
0512.3571.08 המרת אנרגיה תרגיל א 13:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר לביא דורי
0512.1820.01 תכנות 2 שפת C שיעור א 15:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' שביט יובל
0512.1820.02 תכנות 2 שפת C תרגיל ה 16:00-14:00 008 תוכנה גב' גרביץ אסיה
0512.1820.03 תכנות 2 שפת C תרגיל ה 14:00-13:00 008 תוכנה גב' גרביץ אסיה
0512.1820.03 תרגיל ה 17:00-16:00 008 תוכנה גב' גרביץ אסיה
0512.1820.04 תכנות 2 שפת C שיעור א 12:00-10:00 001 שאפל פרופ' שביט יובל
0512.1820.05 תכנות 2 שפת C תרגיל ג 16:00-14:00 008 תוכנה מר עוז נבות
0512.1820.06 תכנות 2 שפת C תרגיל ה 12:00-10:00 008 תוכנה מר רוטשטיין ירדן
0512.1820.07 תכנות 2 שפת C תרגיל ה 10:00-08:00 008 תוכנה מר רוטשטיין ירדן
0512.2508.03 התקנים אלקטרוניים שיעור ד 13:00-11:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר בן כהן אסיה
0512.2508.03 שיעור ה 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר בן כהן אסיה
0512.2508.04 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 12:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר שאבי אורן
0512.2508.05 התקנים אלקטרוניים תרגיל ב 19:00-17:00 012 ברגלס מר ונה דניאל
0512.2508.06 התקנים אלקטרוניים שיעור ב 15:00-13:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר נתן אמיר
0512.2508.06 שיעור ד 14:00-12:00 002 דן-דוד ד"ר נתן אמיר
0512.2508.07 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 17:00-15:00 101 כיתות הנדסה מר כץ נעם
0512.2508.08 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 10:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' אמזלג אודליה
0512.2509.01 מבוא להתקנים אלקטרוניים שיעור ב 10:00-08:00 406 וולפסון ד"ר נתן אמיר
ד"ר בן כהן אסיה
0512.2509.01 שיעור ד 10:00-09:00 130 וולפסון ד"ר בן כהן אסיה
ד"ר נתן אמיר
0512.2509.02 מבוא להתקנים אלקטרוניים תרגיל ה 13:00-12:00 207 כיתות הנדסה מר כץ נעם
0512.2510.01 מבני נתונים ואלגוריתמים שיעור ב 12:00-10:00 002 דן-דוד פרופ' גולדרייך רון דנה
0512.2510.01 שיעור ג 16:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' גולדרייך רון דנה
0512.2510.02 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ה 15:00-14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר גרינהוט זיו
0512.2510.03 מבני נתונים ואלגורתמים תרגיל ה 11:00-10:00 130 וולפסון מר גרינהוט זיו
0512.2510.04 מבני נתונים ואלגוריתמים שיעור ב 18:00-16:00 102 כיתות הנדסה ד"ר סולומון שי
0512.2510.04 שיעור ה 15:00-14:00 103 כיתות הנדסה ד"ר סולומון שי
0512.2510.05 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ה 18:00-17:00 238 וולפסון מר פיאט נמרוד
0512.2510.06 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ה 17:00-16:00 238 וולפסון מר פיאט נמרוד
0512.2525.04 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ד 18:00-15:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' שטינברג בן ציון
0512.2525.05 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ה 14:00-13:00 438 וולפסון ד"ר גרב חונה
0512.2525.06 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ה 12:00-11:00 130 וולפסון ד"ר גרב חונה
0512.2525.07 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ה 13:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' גינזבורג פבל
0512.2525.08 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ג 16:00-15:00 104 תוכנה מר מרימה דניאל
0512.2525.09 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ה 16:00-15:00 102 כיתות הנדסה מר מרימה דניאל
0512.2526.01 שדות וגלים אלקטרומגנטיים שיעור ג 15:00-12:00 104 תוכנה ד"ר גולוב מיכאל
0512.2526.02 שדות וגלים אלקטרומגנטיים תרגיל ה 16:00-15:00 120 וולפסון מר גוולבר רועי
0512.2830.08 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק שיעור ב 13:00-11:00 205 כיתות הנדסה ד"ר באב"ד אלון
ד"ר בן כהן אסיה
0512.2830.08 שיעור ה 12:00-10:00 108 וולפסון ד"ר באב"ד אלון
ד"ר בן כהן אסיה
0512.2830.09 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ה 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה מר שולגה גאורגיי
0512.2832.09 מעגלים ומערכות לינאריות שיעור ב 10:00-08:00 438 וולפסון פרופ' מרגליות מיכאל
0512.2832.09 שיעור ד 15:00-13:00 103 כיתות הנדסה פרופ' מרגליות מיכאל
0512.2832.10 מעגלים ומערכות לינאריות תרגיל ד 18:00-16:00 207 דן-דוד מר דדוש יוסי
9512.2832.10 שעת קבלה יוסי דדוש ד 19:30-18:00 207 דן-דוד מר דדוש יוסי
0512.2835.01 אותות ומערכות שיעור ג 19:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר חדד יקיר
0512.2835.02 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ב 10:00-08:00 108 וולפסון מר הראל יובל
0512.2835.03 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ד 10:00-08:00 108 וולפסון גב' בר-שביט אלונה
0512.2835.04 אותות ומערכות שיעור ד 18:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.2835.05 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ד 12:00-10:00 108 וולפסון גב' בר-שביט אלונה
0512.2835.06 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ג 12:00-10:00 206 כיתות הנדסה גב' בר-שביט אלונה
0512.2835.07 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ב 12:00-10:00 238 וולפסון גב' דובא סיוון
0512.3513.08 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור א 12:00-10:00 102 כיתות הנדסה פרופ' סוחר ערן
0512.3513.08 שיעור ג 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה פרופ' סוחר ערן
0512.3513.09 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ד 10:00-08:00 205 כיתות הנדסה מר אלעזר טל
0512.3513.10 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ה 13:00-11:00 104 תוכנה מר פרימור דניאל
0512.3513.11 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ג 20:00-18:00 205 כיתות הנדסה מר הרן אביעד
0512.3514.03 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ב 16:00-13:00 134 וולפסון גב' ברנדה דנה
ד"ר אלפי יצחק
0512.3514.04 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ד 11:00-10:00 206 כיתות הנדסה מר ונה דניאל
0512.3514.05 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ד 13:00-12:00 118 וולפסון מר פז דניאל
0512.3514.06 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ה 16:00-13:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר אלפי יצחק
גב' ברנדה דנה
0512.3514.07 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ב 09:00-08:00 207 כיתות הנדסה מר ונה דניאל
0512.3514.08 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ב 09:00-08:00 134 וולפסון מר פז דניאל
0512.3526.07 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור ב 17:00-14:00 238 וולפסון פרופ' הימן אהוד
0512.3526.08 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ה 11:00-10:00 104 תוכנה פרופ' הימן אהוד
0512.3542.04 מעבדת בקרה מעבדה ב 16:00-12:00 202 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3542.05 מעבדת בקרה מעבדה ב 16:00-12:00 202 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.07 מבוא לתורת הבקרה שיעור ג 10:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.08 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ב 20:00-19:00 207 כיתות הנדסה מר נניקשוילי יצחק
0512.3543.09 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ד 20:00-19:00 207 כיתות הנדסה מר נניקשוילי יצחק
0512.3561.06 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור א 17:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' אבן גיא
0512.3561.07 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ג 12:00-11:00 118 וולפסון מר גינזבורג דביר
0512.3561.08 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ג 17:00-16:00 406 וולפסון מר לוקאץ' אלון
0512.3561.09 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ג 17:00-16:00 206 כיתות הנדסה מר גינזבורג דביר
0512.3561.10 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור א 12:00-09:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' אבן גיא
0512.3561.11 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ג 15:00-14:00 118 וולפסון מר לוקאץ' אלון
0512.3561.12 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ג 11:00-10:00 438 וולפסון מר ברסטיז'בסקי קונסטנטי
0512.3561.13 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ג 16:00-15:00 406 וולפסון מר לוקאץ' אלון
0512.3572.03 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה א 16:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.04 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה א 20:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.05 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ב 16:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.06 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ב 20:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.07 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ג 12:00-08:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.08 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ג 16:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.09 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ג 20:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3591.05 אלקטרוניקה - מעבדה (1) מעבדה ב 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
0512.3591.06 אלקטרוניקה - מעבדה (1) מעבדה א 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
0512.3592.03 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ב 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3592.04 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ג 20:00-16:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3593.04 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה ה 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
מר חדד ברק
0512.3593.05 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה א 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
מר חדד ברק
0512.3593.06 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה ב 20:00-16:00 306 וולפסון ד"ר עמרני עופר
מר חדד ברק
0512.3632.08 אותות אקראיים ורעש שיעור א 16:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' ארז אורי
0512.3632.09 אותות אקראיים ורעש תרגיל ד 10:00-08:00 120 וולפסון מר ברג תומר
0512.3632.10 אותות אקראיים ורעש תרגיל ה 10:00-08:00 134 וולפסון מר דאובר אסף
0512.3632.11 אותות אקראיים ורעש תרגיל ד 12:00-10:00 120 וולפסון מר ברג תומר
0512.4000.02 פרוייקט שלב ב' פרויקט א 13:00-12:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה מר פיינגלרנט יעקב
0512.4000.02 פרויקט ב 15:00-14:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה מר פיינגלרנט יעקב
0512.4000.02 פרויקט ג 13:00-12:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה מר פיינגלרנט יעקב
0512.4000.02 פרויקט ד 13:00-12:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה מר פיינגלרנט יעקב
0512.4001.02 פרוייקט שלב א' פרויקט ב 16:00-15:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה מר פיינגלרנט יעקב
0512.4001.02 פרויקט ג 14:00-13:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה מר פיינגלרנט יעקב
0512.4100.01 מערכות תקשורת שיעור ב 12:00-09:00 101 כיתות הנדסה ד"ר רג'א ג'יריס
0512.4100.02 מערכות תקשורת תרגיל ד 09:00-08:00 207 כיתות הנדסה גב' אורן לוברמן מור
0512.4100.03 מערכות תקשורת תרגיל ד 10:00-09:00 207 כיתות הנדסה גב' אורן לוברמן מור
0512.4162.01 העברה ספרתית של אותות שו"ת א 18:00-16:00 001 כיתות הנדסה פרופ' זמיר רם
0512.4162.01 שו"ת ה 15:00-13:00 104 תוכנה פרופ' זמיר רם
0512.4190.03 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה א 16:00-13:00 201 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4190.04 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה ג 12:00-09:00 201 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4200.01 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות שיעור ג 18:00-16:00 102 כיתות הנדסה פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.01 שיעור ה 18:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.02 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ה 18:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה מר רגב אביב
0512.4200.06 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ה 14:00-12:00 010 ברגלס מר יעקובי דרור
0512.4200.04 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות שיעור ג 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.04 שיעור ה 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.05 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ה 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה מר רגב אביב
0512.4200.07 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ה 16:00-14:00 010 ברגלס מר יעקובי דרור
0512.4263.01 עיבוד וניתוח וידאו שיעור ג 16:00-13:00 013B פורטר פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.02 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה ד 09:00-08:00 406 וולפסון פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.03 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה ד 10:00-09:00 406 וולפסון פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.04 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה ד 11:00-10:00 406 וולפסון פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.05 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה ד 12:00-11:00 406 וולפסון פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.06 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4291.01 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה א 12:00-09:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4291.02 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה א 16:00-13:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4291.03 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה ד 16:00-13:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4291.04 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה ד 20:00-17:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4300.01 מבוא לבקרה ספרתית שיעור ב 12:00-09:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' גרשון אליהו
0512.4300.02 מבוא לבקרה ספרתית (אחת לשבועיים במקום הרצאה) תרגיל ג 20:00-18:00 102 כיתות הנדסה מר קאופמן שי
0512.4360.01 מבוא לבקרה לינארית מודרנית שו"ת ב 19:00-17:00 101 כיתות הנדסה פרופ פרידמן אמיליה
מר שרון יקיר
0512.4360.01 שו"ת ג 16:00-14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ פרידמן אמיליה
מר שרון יקיר
0512.4390.03 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ד 19:00-16:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4390.04 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ה 15:00-12:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4390.05 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ה 19:00-16:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4400.04 מבנה המחשב שיעור ג 14:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר אוקסמן גדליה
0512.4400.05 מבנה המחשב תרגיל א 10:00-08:00 438 וולפסון מר גוליברודה יקיר
0512.4400.06 מבנה המחשב תרגיל ה 20:00-18:00 206 כיתות הנדסה מר גוליברודה יקיר
9512.4409.01 אלגורתמים ברשתות שו"ת
9512.4409.01 שו"ת
0512.4462.01 מבוא לתקשורת מחשבים שיעור ג 16:00-14:00 101 כיתות הנדסה מר פרי יונדב
0512.4462.01 שיעור ד 12:00-11:00 101 כיתות הנדסה מר פרי יונדב
0512.4462.02 מבוא לתקשורת מחשבים תרגיל ד 13:00-12:00 438 וולפסון מר גינזבורג דביר
0512.4462.03 מבוא לתקשורת מחשבים תרגיל ד 14:00-13:00 438 וולפסון מר גינזבורג דביר
0512.4491.03 מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים מעבדה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4491.04 מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים תרגיל ג 20:00-18:00 008 כיתות הנדסה מר מלר תום
0512.4492.06 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ב 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.07 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ב 17:00-14:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.08 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ג 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.09 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ג 17:00-14:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.10 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב תרגיל ה 14:00-12:00 008 כיתות הנדסה מר מרקוב מרקו
מר ונה דניאל
0512.4493.03 מעבדה מתקדמת בשפת C מעבדה א 19:00-16:00 101 תוכנה מר אבירם נמרוד
0512.4493.04 מעבדה מתקדמת בשפת C תרגיל א 20:00-19:00 101 תוכנה מר אבירם נמרוד
0512.4503.01 ממירים ממותגים בתדר גבוה שו"ת ג 14:00-12:00 206 כיתות הנדסה ד"ר מדיני דרור
0512.4503.01 שו"ת ה 15:00-13:00 103 תוכנה ד"ר מדיני דרור
0512.4505.01 בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק שו"ת ג 12:00-08:00 406 וולפסון ד"ר בק יובל
מר תייר טל
0512.4590.02 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ה 13:00-10:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4590.03 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ה 18:00-15:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4602.01 מבוא לתקשורת אופטית שו"ת ג 14:00-12:00 118 וולפסון פרופ אייל אבישי
מר ויסמן שרון
0512.4602.01 שו"ת ה 17:00-15:00 103 תוכנה פרופ אייל אבישי
מר ויסמן שרון
0512.4803.01 התקני מיקרוגל אקטיביים שו"ת ד 16:00-13:00 406 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
0512.4660.01 אופטיקה קלאסית שו"ת א 10:00-08:00 206 כיתות הנדסה פרופ' מנדלוביץ דוד
מר אלמלאם שי אברהם
0512.4660.01 שו"ת ג 10:00-08:00 206 כיתות הנדסה פרופ' מנדלוביץ דוד
מר אלמלאם שי אברהם
0512.4690.02 מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה מעבדה 012 וולפסון פרופ' אלנבוגן טל
0512.4702.01 מבוא למערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות שו"ת ד 12:00-10:00 101 תוכנה פרופ' חנין יעל
מר בנז'מין ארז
0512.4702.01 שו"ת ה 12:00-10:00 103 תוכנה פרופ' חנין יעל
מר בנז'מין ארז
0512.4703.01 מבוא לתכנון מעגלי VLSI שיעור ב 19:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' שחם יוסף
0512.4703.02 מבוא לתכנון מעגלי VLSI תרגיל ה 13:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר קוקלין יבגני
0512.4703.03 מבוא לתכנון מעגלי VLSI תרגיל ה 10:00-09:00 104 תוכנה מר קוקלין יבגני
0512.4705.01 התקנים אלקטרוניים מתקדמים שיעור ד 19:00-16:00 102 כיתות הנדסה פרופ' שחם יוסף
0512.4705.02 התקנים אלקטרוניים מתקדמים תרגיל ה 10:00-09:00 130 וולפסון פרופ' שחם יוסף
0512.4705.03 התקנים אלקטרוניים מתקדמים תרגיל ה 13:00-12:00 108 וולפסון פרופ' שחם יוסף
0512.4790.02 מעבדה מתקדמת להתקנים מעבדה 005 כיתות הנדסה פרופ' שחם יוסף
0512.4800.01 הנדסת מיקרוגלים שו"ת ב 18:00-16:00 001 כיתות הנדסה פרופ' בוג אמיר
ד"ר גרב חונה
0512.4800.01 שו"ת ד 18:00-16:00 001 כיתות הנדסה פרופ' בוג אמיר
ד"ר גרב חונה
0555.3801.01 אנטומיה ופיזיולוגיה למהנדסים שו"ת א 12:00-10:00 001 כיתות הנדסה ד"ר שביט גבריאל
0555.3801.01 שו"ת ה 13:00-11:00 101 תוכנה ד"ר שביט גבריאל
0555.4551.01 ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית שיעור ב 14:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
גב' צלנצ'וק קרן
0555.4551.01 שיעור ד 15:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
גב' צלנצ'וק קרן
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive