המגמה למדע והנדסה של חומרים - תואר חד חוגי - תשע"ט

עודכן: 19.08.2018

המגמה למדע והנדסה של חומרים

 

 

תכנית לימודים לתואר חד-חוגי במדע והנדסה של חומרים

 

 

 

תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדע והנדסה של חומרים מיועדת לסטודנטים ולסטודנטיות שמבקשים השכלה והכשרה לתפקידי מהנדס החומרים. התוכנית תקנה בסיס ידע מדעי-הנדסי מוצק להבנה של הקשר בין שיטות ההכנה, המבנה, התכונות והיישומים של החומרים, ותכשיר את  הבוגרים להשתלבות מוצלחת כמהנדסים במחקר ופיתוח הן באקדמיה והן בתעשייה.

בוגרי מדע והנדסה של חומרים רוכשים ידע רב-תחומי  מכיוון שהמקצוע משלב מדעים מדויקים (כימיה, פיזיקה) עם הנדסה (בעיקר – מכאנית, כימית וחשמל), ולעתים – ביולוגיה.

השנתיים הראשונות של התואר מתמקדות בקורסי מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ובקורסי בסיס בהנדסה. בשנים השלישית והרביעית הדגש הוא על קורסים במדע והנדסה של חומרים. בשנת הלימודים הרביעית והאחרונה, הסטודנטים גם יבצעו פרויקט גמר במעבדות מחקר אוניברסיטאיות ו/או בתעשייה.

תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה ובחירה, כולל מעבדות, במגוון נושאים כגון הקשר בין מבנה לתכונות של חומרים, קינטיקה ותרמודינמיקה של תהליכים בחומרים, מעברי פאזות, תכונות פיזיקליות של חומרים, תכונות מכאניות של חומרים, שיטות אפיון חומרים, מתכות וחומרים אל-מתכתיים, חומרים מרוכבים, חומרים חכמים, מידול ותכן חומרים באמצעות מחשב, תהליכי ייצור, הגנת חומרים מפני הסביבה וחקר כשל, חומרים והתקנים אלקטרוניים, חומרים לאגירת ולהמרת אנרגיה, ביו-חומרים, מערכות מיקרו-אלקטרו-מכאניות, ועוד.

פרויקט הגמר בשנה האחרונה ללימודים מתבצע בהנחיית חברי סגל מהמחלקה למדע והנדסה של חומרים במעבדות המחקר שלהם ו/או בשיתוף עם מנחה חיצוני מהתעשייה. מטרת הפרויקט היא להעמיק את הידע בנושאים אשר הסטודנטים בחרו, ללמוד שיטות מחקר מתקדמות, ולפתח חשיבה יצירתית, יזמות ועבודה עצמאית.

 

מספר נקודות הזכות ושעות שנתיות הנדרשות לקבלת התואר

 

לקבלת התואר נדרשות 178-179 ש"ס, מתוכן 137 ש"ס (121.5 נ"ז) קורסי חובה, 34-35 ש"ס קורסי בחירה, ו- 4 ש"ס קורסי בחירה מתכנית "כלים שלובים".

 

מבנה כללי של תכנית הלימודים (לימודי בחירה, חובה, סמינריונים, תרגילים וכדומה בנ"ז ובש"ס בחלוקה לפי שנות לימוד וסמסטרים)

 

 

 

 

תכנית לימודים לתואר חד חוגי  במדע והנדסה של חומרים

 

 

תכנית לימודים

 

 

קורסי חובה

 

 

סמסטר 1

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1646

חדו"א 1ב'

4

2

-

6

5

 

0509.1815

כימיה בסיסית להנדסה*

2

1

-

3

3

 

0509.1826

פיזיקה 1

4

2

-

6

5

 

0581.1112

אופקים בהנדסת חומרים

1

-

-

1

0.5

 

0581.1117

מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים -כימיה

4

2

-

6

5

 

סה"כ

 

15

7

-

22

18.5

 

 

 

סמסטר 2

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1829

פיזיקה 2

4

2

-

6

5

פיזיקה 1

0509.1834

מעבדה בפיזיקה א1

-

-

2

2

2

 

0581.1118

מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה

4

2

-

6

5

מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה

0581.1121

מעבדה בכימיה**

 

 

4

4

4

כימיה בסיסית להנדסה

סה"כ

 

8

4

6

18

16

 

 

 

סמסטר 3

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.2192

כתיבה טכנית באנגלית

2

-

-

2

2

 

0509.2805

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה***

3

1

-

4

3.5

 

0581.2111

מבוא למדע והנדסת חומרים

3

1

-

4

3.5

כימיה בסיסית להנדסה

0581.2130

שיטות מתמטיות

3

1

-

4

3.5

מבוא מתמטי 1+2

0581.2132

מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה

-

-

1

1

1

במקביל: מבוא למדע והנדסת חומרים

 

קורס בחירה מ- "כלים שלובים"

-

-

-

2

2

 

סה"כ

 

11

3

1

17

15.5

 

 

 

 

 

 

סמסטר 4

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1820

תכנות (פייתון)

2

2

-

4

3

 

0555.2407

מכניקת המוצקים

3

1

-

4

3.5

שיטות מתמטיות; פיזיקה 1

0581.3123

דיפוזיה במוצקים

2

1

-

3

2.5

שיטות מתמטיות; מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3181

התנהגות מכאנית של חומרים

3

1

-

4

3.5

מבוא למדע והנדסת חומרים או מכניקת המוצקים

יעודכן בקרוב

תרמודינמיקה וקינטיקה של חומרים*

4

1

-

5

4.5

 

 

קורס בחירה מ- "כלים שלובים"**

-

-

-

2

2

 

סה"כ

 

14

6

-

22

19

 

 

 

סמסטר 5

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0581.3111

מטלורגיה פיזיקלית

3

1

-

4

3.5

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3112

חומרים פולימריים

3

-

-

3

3

כימיה כללית 1;  מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3113

חומרים קרמיים

3

-

-

3

3

כימיה כללית 1;  מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3121

פיזיקה של חומרים

3

1

-

4

3.5

מבוא לגלים  

0581.3131

מעבדה בחומרים הנדסיים

-

-

1

1

1.5

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.3133

אפיון חומרים

3

-

-

3

3

 

0581.3191

תכן ניסויים

2

-

-

2

2

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

0581.4121

מעבר תנע, חום ומסה (להנדסת חומרים)

3

1

-

4

3.5

שיטות מתמטיות; דיפוזיה במוצקים

0581.4371

חומרים במערכות אנרגיה***

3

-

-

3

3

 

סה"כ

 

23

3

1

27

26.5

 

 

 

סמסטר 6

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0581.3122

מבוא למדע חישובי בחומרים

3

2

-

5

4

מבוא למדע והנדסת חומרים; פיזיקה של חומרים

0581.4115

בחירת חומרים

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.4132

מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית****

3

1

-

4

3.5

מבוא למדע והנדסת חומרים; פיזיקה של חומרים

סה"כ

 

9

3

-

12

10.5

 

 

 

 

 

סמסטר 7

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0581.3132

מעבדת שיטות מתקדמות באפיון חומרים

-

-

3

3

2

מבוא למדע והנדסת חומרים;  פיזיקה של חומרים; שיטות באפיון

0581.4112

חומרים מרוכבים

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים

0581.4113

תהליכי עיבוד וייצור חומרים 1

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים, מטלורגיה פיזיקלית

0581.4117

פרויקט מתקדם בהנדסת חומרים (א)*

-

-

6

6

6

 

0581.4311

הנדסת קורוזיה**

3

-

-

3

3

כימיה כללית 1, 2; מבוא למדע והנדסת חומרים

סה"כ

 

9

-

9

18

17

 

 

 

סמסטר 8

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0581.4114

תהליכי עיבוד וייצור חומרים 2

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים; מטלורגיה פיזיקלית; תהליכי עיבוד וייצור חומרים 1

0581.4118

פרויקט מתקדם בהנדסת חומרים (ב)*

-

-

6

6

6

 

סה"כ

 

3

-

6

9

9

 

                 
 

 

 

 

קורסי בחירה

 

 

 

 

הערה: יש לבחור לפחות  34 נ"ז מהרשימה הבאה. בנוסף, על הסטודנט לבחור 4 ש"ס מתכנית "כלים שלובים".

מס'

 

אופן ההוראה

 

 

סמסטר

קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

מומלץ

0512.1202

אלקטרוניקה בסיסית

3

1

2

6

4.5

מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

7/9

0512.2508

התקנים אלקטרוניים

4

2

-

6

5

מבוא לגלים

6/8

0512.4700

טכנולוגיות מיקרו- וננו-אלקטרוניקה*

3

1

-

4

4.5

התקנים אלקטרוניים

8

0512.4702

מבוא למערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות*

4

-

-

4

4

מבוא לגלים

8

0542.4091

מעבדה במכניקת מוצקים

-

-

2

2

1.5

מכניקת המוצקים; מבוא למדע והנדסת חומרים

7/8/9

0555.1101

ביולוגיה של התא

3

1

-

4

3.5

כימיה להנדסה ביו-רפואית

7

0555.3160

הנדסת תאים ורקמות

3

1

-

4

3.5

כימיה להנדסה ביו-רפואית; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם 2; מכניקת המוצקים; מכניקת הזורמים

6/8

0555.4740

מכניקה של תאים ורקמות

3

1

-

4

3.5

ביו-מכניקה;  ביו-חומרים

7/9

0571.4809

יזמות היי-טק

2

-

-

3

3

 

7/9

0581.3133

אפיון חומרים

3

-

-

3

3

קורס בחירה לתלמידי שנים ג+ד בתשע"ט בלבד

6/8

0581.4111

חומרים מרוכבים 2

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים

6/8

0581.4231

מיקרוסקופית אלקטרונים בחדירה במדע חומרים*

3

-

-

3

3

פיזיקה 2; מבוא למדע והנדסת חומרים; מבוא לגלים ולמוליכים למחצה

6/8

0581.4232

תכונות פיסיקליות של גבישים

3

-

-

3

3

כל קורסי החובה הבסיסיים במתמטיקה ובפיסיקה

7/9

0581.4321

חומרים מגנטיים*

3

-

-

3

3

פיזיקה 2; פיזיקה של חומרים

7/9

0581.5131

**Xקריסטלוגרפיה בקרני 

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים

7/9

0581.5312

חומרים חכמים**

3

-

-

3

3

פיזיקה של חומרים; פיזיקה 2

6/8

0581.5313

חומרים לטמפרטורות

גבוהות**

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים; התנהגות מכאנית של חומרים

7/9

0581.5361

ביו-חומרים**

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים; חומרים פולימריים; חומרים קרמיים; חומרים מרוכבים; הנדסת קורוזיה

7/9

0581.5332

מיקרוסקופית אלקטרונים סורקים ((SEM**, ***

2

-

-

2

2

 

7/9

0581.5381

חקר כשל הנדסי**

3

-

-

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים; הנדסת קורוזיה (במקביל); התנהגות מכאנית של חומרים

7/9

 

 

 

 

 

* מחליף את ה"כימיה כללית 1" ו- " כימיה כללית 2" בתואר הכפול.

** מחליף את ה"מעבדה בכימיה 1" בתואר הכפול.

יינתן בפקולטה למדעי החיים (אחראי אקדמי: פרופ' אלכסנדר קוטלייר).

*** במקום קורס 0509.2801

* מחליף את קורסי ה"תרמודינמיקה" וה"קינטיקה" בתואר הכפול.

** קורס בחירה מ"כלים שלובים" הוקדם לסמסטר 4 בעקבות דילול ש"ס חובה בסמסטר זה.

*** קורס "רמה מקבילה" הפתוח גם ללימודי מוסמך.

**** קורס זה מחליף את הקורס "מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מבנית" (0351.3104), שניתן בעבר ע"י פרופ' ישראל גולדברג בסמסטר 8. השינוי חל גם בתכנית התואר המשולב/הכפול חומרים-כימיה, החל מסמסטר ב' השנה. הוא ינתן ע"י ד"ר סימיון גורפמן, חבר סגל ליבה חדש במחלקה למדע והנדסה של חומרים, שזהו תחום התמחותו. 

* משקל פרויקט הגמר שונה מ- 10 ש"ס / 10 נ"ז בסמסטרים 7 + 8 ל- 12 ש"ס / 12 נ"ז, על-מנת שישווה למשקל פרויקט הגמר בתכנית התואר הכפול/משולב חומרים כימיה (סמסטר 9).

** קורס "רמה מקבילה" הפתוח גם ללימודי מוסמך.

* קורס "רמה מקבילה" הפתוח גם ללימודי מוסמך.

** קורס תואר שני הפתוח לסטודנטים מתואר ראשון. עשוי להינתן באנגלית.

*** לא יינתן בתשע"ט

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive