תקנון שמיעת סמינרים

אנו מבקשים להביא לידיעתכם את תקנון הסמינרים העדכני.

 

 

להלן התקנון:

 

 

  • סמינר מחלקתי

 

התלמידים חייבים להשתתף בסמינרים של בית הספר/המחלקה בהיקף של 14 סמינרים לתלמידים במסלול מחקרי ו-8 סמינרים במסלול עם פרויקט.

 

ניתן להשתתף בסמינרים של מחלקות אחרות ופקולטות אחרות בנושאים הרלוונטיים לתחום המחקר של הסטודנט, בהיקף של 50% מחובת הסמינרים בתכנית הלימודים, עד 7 סמינרים בנתיב המחקרי (מתוך 14 סמינרים) ועד 4 סמינרים בנתיב פרויקט (מתוך 8 סמינרים).(1) השתתפות בסמינרים של מחלקות/פקולטות אחרות תתקבל בתנאי שנוכחות בסמינרים כאמור תתועד ותאושר מראש על ידי רכז הסמינרים של יחידת הלימוד והמנחה.

 

כנס מדעי- במקרה של השתתפות בכנס מדעי, יגיש התלמיד בקשה מראש לאחראי על הסמינרים והמנחה לזיכוי משעות סמינר. המנחה ורכז הסמינרים יחליטו על היקף שעות הסמינר בהן יזוכה התלמיד כל מקרה יישקל  לגופו.

 

תלמידים בתכנית להנדסת חשמל חייבים לשמוע 14 סמינרים בנתיב תזה ו – 8 סמינרים בנתיב פרויקט. כנס מדעי לא נותן קרדיט לחישוב שעות סמינר.

 

 

חובת השתתפות בסמינרים במחלקה למדע והנדסה של חומרים

על הסטודנט מוטלת חובת השתתפות בסמינרים בתחום מדע והנדסה של חומרים המאורגנים ע"י המחלקה או ע"י יחידות אקדמיות אחרות באוניברסיטת תל-אביב. במהלך התואר יש להשתתף ב-14 סמינרים – תלמידים בנתיב פרוייקט, ו-8 סמינרים – לתלמידים בנתיב תיזה. באחריות הסטודנט למלא טופס השתתפות בסמינרים (הורד אותו כאן)[1] ולהחתים בתום כל סמינר את האחראי האקדמי או חבר סגל אקדמי אחר הנוכח בסמינר. השתתפות, כמרצה או כמציג פוסטר, בכנס מדעי בתחום החומרים שנמשך לפחות יום אחד תזכה את הסטודנט ב-4 שעות סמינר. במהלך התואר ניתן לקבל קרדיט זה פעם אחת בלבד. על התלמיד להגיש בקשה למרכז הסמינרים המחלקתי. לבקשה יש לצרף את המלצת המנחה הקבוע, תוכנית הכנס עם סימון ההצגה של התלמיד, ואסמכתא להשתתפות בכנס. עם השלמת חובת ההשתתפות בסמינרים הסטודנט יגיש אותו למזכירות סטודנטים, והוא יתויק בתיקו האישי ויהווה אחד התנאים לסגירת התואר.

 

 

 (1) קורסים של מכון גורדון לאנרגיה יוכרו כקורסים מרוכזים לצורך חובת השתתפות בסמינרים, על פי אישור מראש מהרכז האקדמי של הסמינרים בבית הספר/המחלקה המעניק/ה את התואר.

 

 

 

לוח אירועים פקולטי      - סמינרים מחלקתיים מפורסמים בלוח האירועים הפקולטי

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive