מפגש עתודאים

כנס הסברה והיכרות עם הפקולטה למתקבלים דרך העתודה

16 ספטמבר 2018
עתודה

לתלמידי הפקולטה שלום רב,

 

לקראת פתיחת שנת הלימודים אנו מברכים אתכם בשנה טובה ומאחלים לכם הצלחה בלימודים.

שנת הלימודים תשע"ט תיפתח ביום ראשון, ה' בחשון תשע"ט, 14 באוקטובר 2018. להלן מידע על סדרי ההרשמה והלימודים, כדי שתהליך הרישום הראשון יעבור ללא תקלות.

 
כנס הסברה והיכרות עם הפקולטה למתקבלים דרך העתודה יתקיים ביום רביעי ה-3.10.2018, בשעה 11:00 באודיטוריום הנדסה 020.

 
רישום לקורסים והרכבת תכנית לימודים

הרישום לקורסים מתבצע בשיטת ה"מכרז" (Bidding), שהיא מערכת ממוחשבת אליה מזין התלמיד את העדפותיו והיא משבצת אותו לקבוצות לימוד בשיטת "המכירה הפומבית".

הרישום מתבצע באתר האוניברסיטה, לשני הסמסטרים, בכתובת: https://www.tau.ac.il/bidding

באתר נמצאת מצגת מילולית המסבירה את עקרונות הרישום. בנוסף, יש אפשרות לעיין בדף של שאלות נפוצות בענייני רישום במכרז, הכניסה באמצעות הכפתור של הסבר כללי.

 
הרכבת תכנית לימודים

הרישום בשנים א' ו-ב' הוא לא לקורסים בודדים, אלא ל"מנה" - מערכת שעות מומלצת, שכוללת את כל הקורסים אליהם יש להירשם בכל סמסטר (פרט לתלמידי התכנית חשמל ואלקטרוניקה + פיזיקה, הנרשמים בשנה א' לקורסים בודדים ולא למנה). בכל סמסטר עומדות לבחירת הסטודנטים מספר מערכות (מנות) ובכל מערכת מצוין מספר הסטודנטים שיוכלו לבחור בה. על כל סטודנט לבחור במערכת השעות שמתאימה לו ביותר ובמערכות אלטרנטיביות, שבהן יהיה מעוניין אם לא יצליח להירשם למערכת בה בחר. יש לדרג את כל המנות, בסדר יורד. תלמיד שלא ידרג את כל המנות, עלול להישאר ללא רישום לקורסים.

תלמיד אשר מסיבה כלשהי מבקש ללמוד בהיקף הקטן מ-75% מתכנית הלימודים, יפנה מראש בבקשה לוועדה לענייני תלמידים דרך מזכירות הסטודנטים.

 

לתשומת לבכם:

  • את פירוט המנות ניתן לראות באתר הפקולטה תחת הכותרת סטודנטים / תואר ראשון / מנות(לתשומת לבכם, קורסי האנגלית מופיעים במנות המפורסמות באתר הפקולטה, על מנת  שסטודנט יוכל לראות איך נראית מערכת השעות כולל קורסי האנגלית, אך את הרישום בפועל לקורסי האנגלית יש לבצע בנפרד לפי ההסברים בהמשך המייל. הרישום לקורסי האנגלית אינו נעשה בבידינג של הנדסה)
  • מכסת הנקודות בבידינג של תלמידי שנה א' היא 100 נקודות.
  • בפקולטה להנדסה, העברת הנקודות במכרז מקבוצה לקבוצה נעשית באופן אוטומטי.
  • לאחר הרישום לקורסים, בגלל אילוצים שונים, עלולים לחול שינויים במערכת השעות. שינויים אלה לא יופיעו במנות המפורסמות באתר. על התלמידים לוודא ב"מידע אישי לתלמיד", באתר http://ims.tau.ac.il, מהי מערכת השעות הסופית שלהם. מערכת השעות מתפרסמת תחת המידע האישי רק לאחר פרסום תוצאות הריצה השנייה של הבידינג. באתר זה ניתן לראות גם את החדרים בהם מתקיימים השיעורים, וכן את מועדי המבחנים.

 
סדרי הרישום

גישה למערכת הרישום תתאפשר אך ורק לתלמידים אשר שילמו את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ט. יש לבצע את תשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד לפחות עשרה ימים לפני היום הראשון לרישום, כדי לוודא את קליטת הוראת התשלום במערכת (גם אם מועד התשלום מאוחר יותר). סטודנט שלא יסדיר את שכ"ל במועד, לא יוכל להשתתף בבידינג במועד ועקב כך סיכוייו להירשם לקורסים או למנה הרצויים לו, ירדו.

 

לוח זמנים לרישום לקורסים

הרישום לקורסים בשיטת ה"מכרז" ייערך מתאריך  2.10.18 בשעה 11:00 עד תאריך 4.10.18 בשעה 10:00.

 
פטורים

בקשות לפטור מקורסים (לכל תקופת הלימודים) יש להגיש בשבוע הראשון ללימודים.

נוהל פטורים מתפרסם בידיעון הפקולטה.

 
שינויים במערכת השעות

שינויים במערכת השעות ניתן לעשות במזכירות הסטודנטים בשבועיים הראשונים של  הסמסטר.

תלמיד, שיש לו "פטור" מקורס הכלול במנה, יירשם למנה ויבדוק שהקורס בוטל דרך "המידע האישי", באתר האינטרנט, בתקופת השינויים.

ייתכנו שינויים במועדי הקורסים, התרגולים, חדרי הלימוד, ולוח הבחינות עד תום השבועיים הראשונים של הסמסטר ולכן יש לעקוב באינטרנט  בנוגע לשינויים אפשריים במועדי הקורסים ובחדרי הלימוד.

 
לימודי העשרה "כלים שלובים"

אוניברסיטת תל-אביב, בעידוד המועצה להשכלה גבוהה, דוגלת ברעיון שעל כל תלמיד לתואר ראשון להרחיב את ידיעותיו מעבר לתחום הלימוד שבחר ללמוד.

תכנית "כלים שלובים" היא תכנית אקדמית המהווה חלק מלימודי התואר הראשון ומציעה קורסים בתחומים שונים.  מטרתה להעניק לימודי השלמה בנושאים הרחוקים לחלוטין מתחום הלימודים שבחרתם לתואר, להרחיב את הדעת, להעשיר בהשכלה כללית ולחשוף אתכם למגוון רחב של תחומי עיון, חשיבה, מחקר ויצירה.

התלמידים והקורסים נחלקים לשתי קבוצות:

"מזרח" = תחומי מדעי החיים, רפואה, הנדסה והמדעים המדויקים (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במזרח הקמפוס).

"מערב" = תחומי מדעי הרוח, מדעי החברה והאמנויות (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במערב הקמפוס).

תלמידי מדעי הרוח, אמנויות, חינוך, מדעי החברה, משפטים וניהול (מערב) ייחשפו לידע מתחומי הרפואה, מדעי החיים ומקצועות המדעים המדויקים (מזרח).  

תלמידי הנדסה, מדעי החיים, רפואה ומדעים מדויקים (מזרח) ילמדו נושאים מתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה, החינוך, האמנויות, המשפטים והניהול (מערב).

הרישום לקורסי "כלים שלובים" הוא סמסטריאלי. הרישום לתלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" יתבצע באינטרנט, במידע האישי לסטודנטים, בשיטת כל הקודם זוכה.

הרישום המקוון כבר הסתיים. אנחנו ממליצים שלא להירשם לקורס מתכנית "כלים שלובים" בסמסטר הראשון ללימודים.

תלמיד שבכל זאת מעוניין להירשם יכול לעשות זאת ברישום המאוחר, על בסיס מקום פנוי, שיתחיל ב-04/10/18 וימשך עד סוף השבוע השני של סמסטר א'. רישום זה פתוח לכלל הסטודנטים באוניברסיטה,

לרבות תלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" המעוניינים להירשם לקורסים נוספים מעבר למכסה המותרת להם. הרישום יתבצע באמצעות טופס מקוון שנמצא באתר האינטרנט של התכנית.

 

מידע על הקורסים המוצעים בתשע"ט ומספר הקורסים שעל התלמיד ללמוד יפורסם באינטרנט באתר התכנית "כלים שלובים": www.core.tau.ac.il.

 

אנגלית

תלמידי שנה א' החייבים ברמת "מתקדמים א'" יירשמו לקורסי האנגלית המתאימים להם על פי בחירתם.

לתלמידי שנה א' החייבים להירשם לאנגלית, ברמת מתקדמים ב', נבנו מספר מנות המתאימות לשיבוץ הקורס באנגלית. (לתשומת ליבכם: קורסי האנגלית מופיעים במנות המפורסמות באתר הפקולטה, על מנת שסטודנט יראה כיצד נראית מערכת השעות כולל קורסי האנגלית, אך את הרישום לקורסי האנגלית יש לבצע בנפרד לפי ההסברים שלהלן)

הרישום לקורסי אנגלית (מתקדמים א' ומתקדמים ב') מתבצע בתאריכים 2.9.2018 – 8.10.2018 בין השעות 08:00 – 22:00 וב-9.10.20187 עד לשעה 16:00 באתר האינטרנט https://www.tau.ac.il/ בפונקציה "מידע אישי לסטודנט רישום לקורסים". לצורך הרישום יש להקיש את מס' הזהות וקוד אישי (סיסמה).

שינויים וביטולים יתקיימו בשבועיים הראשונים של הסמסטר בשעות 9:00-12:00 ו 13:00-15:00 בלבד, בבניין "ווב" חדר 205.

 
תלמידים חסרי פיזיקה

תלמידים חסרי פיזיקה, שהתקבלו על תנאי פטור מפיזיקה עד סוף סמסטר א', שלא השתתפו בקורס "פיזיקה 0" בקיץ, חייבים יהיו ללמוד את חומר הקורס באופן עצמאי ולעבור את בחינת הסיווג שתתקיים בסוף סמסטר א' . על מועד הבחינה תפורסם הודעה.

תלמידי המגמות להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, ומדע והנדסה של חומרים שלא יעברו את בחינת הסיווג לפני תחילת הלימודים, לא יוכלו להתחיל את לימודיהם.

 
מתמטיקה

בשנים האחרונות אנו נוכחים לדעת כי חלק ניכר מהמתקבלים ללימודים בפקולטה להנדסה מתקשים, במיוחד בתחילת לימודיהם, להגיע לרמה ולקצב הלימוד הנדרשים בקורסי המתמטיקה השונים. לפיכך פתחנו באחרונה קורסי הכנה במתמטיקה לאלה החפצים בכך מכלל המתקבלים ללימודים.

בנוסף, ולאור הניסיון המצטבר, הוחלט, כי כל המתקבלים לפקולטה להנדסה שסיימו 4 יח"ל במתמטיקה יחויבו לעבור בחינת סיווג במתמטיקה אשר תתקיים באחריות בית הספר למדעי המתמטיקה בשיתוף הפקולטה להנדסה. שלושה מועדי בחינה יועמדו לרשות הסטודנטים במהלך הקיץ.

 

על מנת לסייע למתקבלים להתכונן לבחינת הסיווג מציע ביה"ס למדעי המתמטיקה קורסי הכנה שהותאמו לשם כך. ההשתתפות בקורס אינה חובה, אך היא מומלצת בעיקר לנדרשים לעבור את הבחינה, כמו גם לכלל המתקבלים כהכנה ללימודים בכלל ולקורסי המתמטיקה בפרט. פירוט לגבי הקורסים ניתן למצוא באתר ביה"ס למתמטיקה: https://exact-sciences.tau.ac.il/math/classification_math_tests1/?tab=3

מתקבלים לפקולטה להנדסה שסיימו 4 יח"ל במתמטיקה ולא קבלו ציון "עובר" בבחינת הסיווג במתמטיקה עד תחילת שנה"ל יוכלו להתחיל את לימודיהם במעמד על תנאי בתכנית לימודים מצומצמת בלבד ויחויבו לעמוד בבחינת הסיווג במתמטיקה בציון עובר עד סוף הסמסטר הראשון ללימודים, לאחר שיקבלו על כך אישור.

מתקבלים אלו יגישו בקשה לוועדת הקבלה בדוא"ל: kabalahand@tauex.tau.ac.ilויקבלו אישור בכתב לגבי תכנית הלימודים והתנאים בהם עליהם לעמוד.

 
ידיעון הפקולטה

ידיעון הפקולטה הכולל את תכניות הלימודים, תקנון לימודים מעודכן, מערכת השעות והבחינות יימצא באתר הפקולטה להנדסה: http://www.eng.tau.ac.il.

יש לעיין בלוח המודעות באינטרנט בנוגע לשינויים אפשריים במועדי הקורסים ובחדרי הלימוד.

 
דואר אלקטרוני

הפקולטה להנדסה מנהלת את כל ההתכתבות עם הסטודנטים באמצעות דואר אלקטרוני.

הסבר על פתיחת החשבון בקישור שלהלן:

http://www.tau.ac.il/cc/computing/students-mail-heb.html

 

מזכירות הסטודנטים מאחלת לכם הצלחה בלימודים ועומדת לרשותכם בכל שאלה שתתעורר בענייני לימודים. 

בברכת שנה טובה והצלחה,

צוות מזכירות הסטודנטים

 

אין במכתב זה משום אישור קבלה ללימודים בפקולטה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive