פרופ' חיית גרישפן פרסמה ספר

Deep Learning for Medical Image Analysis

13 פברואר 2017
פרופ' חיית גרישפן פרסמה ספר

ברכות לחיית גרינשפן על פרסום ספרה    ·    S. K. Zhou, H. Greenspan, D. Shen, Editors: “Deep Learning for Medical Image Analysis”, Elsevier  Academic Press, February 2017.

תקציר

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive