הכשרות קיץ בחקר תחום האנרגיה המתחדשת לתלמידי תואר ראשון בפקולטה להנדסה

אנו פותחים את תכנית הקיץ להכשרת תלמידי תואר ראשון מצטיינים, המבקשים להתנסות במחקר מדעי בתחום האנרגיה המתחדשת. המועד האחרון להגשת בקשות: 01.07.2017

18 יוני 2017
תכנית הקיץ להכשרת תלמידי תואר ראשון מצטיינים. המועד האחרון להגשת בקשות: 01.07.2017

הכשרות קיץ בחקר תחום האנרגיה המתחדשת

אנו פותחים את תכנית הקיץ להכשרת תלמידי תואר ראשון מצטיינים, המבקשים להתנסות במחקר מדעי בתחום האנרגיה המתחדשת. התכנית מאפשרת לתלמידים מצטיינים להצטרף לאחת מקבוצות המחקר העוסקות באופן מובהק בחקר תחום האנרגיה המתחדשת

 

מטרת התכנית

מטרת התכנית לאפשר לתלמידים להיחשף ולהתנסות בעבודת מחקר בנושאים וגישות חדשניות, כנדבך מכין לקראת לימודי ההמשך. בפרק מחקר זה יוכלו התלמידים להתנסות במחקר עיוני או מעשי. ההכשרה תתקיים במשך 10 שבועות במהלך חודשי הקיץ, בתשלום מלגת קיום של 5000ש"ח: 50% במימון המרכז לאנרגיה מתחדשת ו-50% במימון החוקר. לוחות הזמנים לביצוע ההכשרה ייעשו בתיאום אישי בין התלמיד/ה לבין ראש קבוצת המחקר

 

אנו מבקשים להדגיש כי תכנית זו אינה מהווה תחליף לקורס פרויקט מחקר והיא אינה מזכה בקרדיט אקדמי. 

 

תנאי הקבלה

- לתכנית יוכלו להתקבל תלמידים אשר סיימו את חמשת הסמסטרים הראשונים של לימודיהם בתואר הראשון (שנה ראשונה + שנייה וסמסטר ראשון של השנה השלישית) בציון ממוצע של 80 לפחות.

- על המועמדים לאתר מנחה מתאים/ה מתחום האנרגיה המתחדשת, אשר מוכן/ה לקלוט אותם במעבדתו לשם ההכשרה. בתום ההכשרה חלה חובה על התלמידים להגיש דו"ח מדעי קצר המסכם את עבודתם

 

הגשת המועמדות

ניתן להגיש מועמדות רק לאחר איתור המנחה המתאים, ולצרף

1) מכתב בקשה ובו פרטים אישיים כולל כתובת מגורים, מספר טלפון וכתובת מייל.

2) גיליונות ציונים של שנה ראשונה + שנייה וסמסטר ראשון של השנה השלישית

3) המלצה מהמנחה המיועד תוך ציון נושא ההכשרה אותה יבצע המועמד בתכנית הכשרת הקיץ

 

את החומרים המצוינים לעיל יש להגיש לאיילת פישמן במייל 

שאלות ניתן לשלוח למייל האמור או לפנות בטל': 03-6310336

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive