פרופ' ברק אריה ירדאור

ביה"ס להנדסת חשמל סגל אקדמי בכיר
ניווט מהיר:
פרופ' ברק אריה ירדאור
טלפון פנימי: 03-6405314
פקס: 03-6407095
משרד: הנדסת חשמל מ, 121

תחומי מחקר

שערוך פרמטרים, עבוד אותות סטטיסטי: גישות בשערוך ספקטרום פרמטרי מתוך מידע חלקי, סינון אופטימלי ותת-אופטימלי  בסביבת רעשים או אותות אימפולסיביים; עבוד אותות מרחבי: הפרדה עיוורת של מקורות בהתבסס על הפונקציה האופיינית, הרחבה לאקווליזציה  עיוורת. שיטות יעילות לפתרון בעיית לכסון מקורב במשותף של אוסף מטריציות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive