פרופ' יעקב סנידרס

מגמת אלקטרוניקה מערכות אמריטוס
ניווט מהיר:
פרופ' יעקב סנידרס
טלפון פנימי: 03-6407195
פקס: 03-6407095

תחומי מחקר

מבנה ופענוח קודים לתקון שגיאות, שיטות איטרטיביות, שיטות של  תקשורת ספרתית.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive