• ראשי
 • מכתב לתלמידי תארים מתקדמים - תשע"ז

  ‏8 ספטמבר, 2016‏ה' אלול, תשע"ו

  לתלמידי תואר שני בהנדסה שלום רב,

  • שנת הלימודים תשע"ז תיפתח ביום ראשון, 30 באוקטובר 2016, כ"ח תשרי.

  לוח שנה"ל תשע"ז  https://www.tau.ac.il/calendar

  Academic Calendar 2015-2016

   

  • כנס תלמידי תואר שני יתקיים ביום ג' 25.10.2016 שעה 15.00           מפגש עם דקאן הפקולטה ויו"ר הוועדה לתואר שני

    שעה 16.00    מפגש עם נציג יחידת הלימוד

  • מקצה ראשון - החל מיום ב' 5.9.2016   שעה 11.00 עד יום ה' 8.9.16 שעה 10.00

  • מקצה שני    - החל מיום ב' 19.9.16 שעה 11.00 עד יום ה' 22.9.16שעה 10.00

  •מקצה שלישי  - החל מיום ב' 31.10.16 שעה 11.00 עד יום ה' 3.11.16  שעה 10.00

  רישום יתאפשר רק למסדרי שכר לימוד לשנת תשע"ז

  ניתן לשלם את המקדמה באתר מידע אישי לתלמיד

  ויתור רווחה ניתן להצהיר במידע האישי לתלמיד עד ל-14.9.16

  הנ"ל חל על תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גורם חיצוני. תלמידים הזכאים ל"פרס לימודים" מתבקשים לפנות למזכירות היחידה בה הם לומדים לאישור טופס  הצהרת סגל לפני המשלוח ליחידה לשכ"ל.  

              טופס "הצהרת סגל" – יש להעבירו עד 31.8.16 ליחידה לשכ"ל ל- im@tau.ac.il

  פגישה עם המנחה

  שם המנחה מופיע בהודעת הקבלה מהמרכז למרשם ובמידע אישי לתלמיד -                      

           לשונית: עבודת גמר/מחקר ומנחים. אופן לימוד: 20 נתיב מחקרי (תיזה), 22 נתיב פרויקט

  לקראת סמסטר ב' יש לקיים פגישה נוספת עם המנחה לאישור תכנית הלימודים של סמסטר ב' ולדיווח על מהלך הלימודים

  אתר פרויקטים בהנדסת חשמל.

  הנחיות בנושא מציאת מנחה לתיזה / פרויקט

   

   

  חשבון שכר לימוד יחושב לפי מספר השעות שרשום התלמיד. אם יהיו שינויים ברישום- יתוקן חשבון שכר הלימוד והתלמיד יחויב או יזוכה בהתאם, כולל הפרשי הצמדה. התעריף לש"ס לכל המתקבלים ללימודי תואר שני הוא זהה ונקבע לפי תעריף הלימודים במסלול ללא תיזה (למעט תלמידים במסלול הישיר לתואר שני).

  לתלמידי שנה ב' תואר שני בנתיב מחקרי (תיזה) במעמד "מן המניין" שהתקשרו עם מנחה קבוע לתיזה, ידווח קורס "הנחיית תיזה", בהיקף 12 ש"ס. שכר הלימוד יחושב בהתאם.

  • הפסקת לימודים

  תלמיד המבקש להפסיק לימודיו בפקולטה מיוזמתו, יודיע על כך בכתב למזכירות תלמידים כללית במרכז למרשם ולמזכירות לתארים מתקדמים. אנו מפנים תשומת לב התלמיד לחוברת שכ"ל והרשמה בסעיף הדן בהפסקת לימודים.

  • דואר אלקטרוני

  הפקולטה להנדסה מנהלת את כל ההתכתבות עם הסטודנטים באמצעות דואר אלקטרוני.

  אתחול קוד מחשב וכתובת אימייל

  אחזור קוד מחשב באתר  https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Utils/Get_Kod.aspx

   

  • הודעות SMS

  ניתן לקבל הודעות SMS, הכוללות ציונים סופיים בקורסים והודעות על שינויים במערכת השעות. מידע ורישום לשירות ההודעות מתבצע באתר מידע אישי לתלמיד. החיוב נעשה דרך חשבון שכר הלימוד.

  מזכירות הסטודנטים עומדת לרשותכם בכל שאלה בנושא הלימודים!

  בברכת הצלחה בלימודים,   

  מזכירות ביה"ס לתארים מתקדמים

  אורית גוטרמן                        טל' 6406869   oritg@tauex.tau.ac.il

  ליאת כהן                    טל' 6405791   liatc@tauex.tau.ac.il

  ליאורה לויצקי           טל' 6408372   lioral@tauex.tau.ac.il

   

  הערות: אין בקבלת מכתב זה כל אישור מצד הפקולטה על מעמדו האקדמי של הסטודנט או אישור על המשך לימודים בשנה"ל תשע"ז.

  בקשה להנפקת תעודת סטודנט באתר  student.co.il/tau

   

   

   

  תכניות הלימודים לתואר שני:

  הנדסת חשמל    https://engineering.tau.ac.il/yedion/2016-17/20

  הנדסה מכנית    https://engineering.tau.ac.il/yedion/2016-17/22-3

  הנדסת סביבה   https://engineering.tau.ac.il/yedion/2016-17/23-2

  הנדסה ביו רפואית          https://engineering.tau.ac.il/yedion/2016-17/24-3

  הנדסת תעשייה  https://engineering.tau.ac.il/yedion/2016-17/25-3

  מדע והנדסה של חומרים https://engineering.tau.ac.il/yedion/2016-17/26-3

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  Developed by
  Design by
  Basch Interactive