מכתב לתלמידי תארים מתקדמים - תשע"ז

‏13 מרץ, 2017‏ט"ו אדר, תשע"ז

לתלמידי תואר שני בהנדסה שלום רב,

  • סמסטר ב' תשע"ז ייפתח ביום שני,  13 במרץ 2017.

לוח שנה"ל תשע"ז  https://www.tau.ac.il/calendar

Academic Calendar 2015-2016

 

 

אין מקצה שלישי של רישום באמצעות הבידינג.

ניתן לבטל רישום לקורסים במידע אישי לתלמיד עד 26.3.17.

רישום לקורסים – יש לשלוח מייל עם פרטים אישיים ופרטי הקורס למזכירות לתארים מתקדמים.

 

רישום יתאפשר רק למסדרי שכר לימוד לשנת תשע"ז

ניתן לשלם את המקדמה באתר מידע אישי לתלמיד

ויתור רווחה ניתן להצהיר במידע האישי לתלמיד.

הנ"ל חל על תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גורם חיצוני. תלמידים הזכאים ל"פרס לימודים" מתבקשים לפנות למזכירות היחידה בה הם לומדים לאישור טופס  הצהרת סגל לפני המשלוח ליחידה לשכ"ל.  

            טופס "הצהרת סגל" – יש להעבירו ליחידה לשכ"ל ל- im@tau.ac.il

פגישה עם המנחה

שם המנחה מופיע בהודעת הקבלה מהמרכז למרשם ובמידע אישי לתלמיד -                      

         לשונית: עבודת גמר/מחקר ומנחים. אופן לימוד: 20 נתיב מחקרי (תיזה), 22 נתיב פרויקט

 

לקראת סמסטר ב' יש לקיים פגישה נוספת עם המנחה לאישור תכנית הלימודים של סמסטר ב' ולדיווח על מהלך הלימודים

הנחיות בנושא מציאת מנחה לתיזה / פרויקט

 

 

חשבון שכר לימוד יחושב לפי מספר השעות שרשום התלמיד. אם יהיו שינויים ברישום- יתוקן חשבון שכר הלימוד והתלמיד יחויב או יזוכה בהתאם, כולל הפרשי הצמדה. התעריף לש"ס לכל המתקבלים ללימודי תואר שני הוא זהה ונקבע לפי תעריף הלימודים במסלול ללא תיזה (למעט תלמידים במסלול הישיר לתואר שני).

לתלמידי שנה ב' תואר שני בנתיב מחקרי (תיזה) במעמד "מן המניין" שהתקשרו עם מנחה קבוע לתיזה, ידווח קורס "הנחיית תיזה", בהיקף 12 ש"ס. שכר הלימוד יחושב בהתאם.

  • הפסקת לימודים

תלמיד המבקש להפסיק לימודיו בפקולטה מיוזמתו, יודיע על כך בכתב למזכירות תלמידים כללית במרכז למרשם ולמזכירות לתארים מתקדמים. אנו מפנים תשומת לב התלמיד לחוברת שכ"ל והרשמה בסעיף הדן בהפסקת לימודים.

  • דואר אלקטרוני

הפקולטה להנדסה מנהלת את כל ההתכתבות עם הסטודנטים באמצעות דואר אלקטרוני.

אתחול קוד מחשב וכתובת אימייל

אחזור קוד מחשב באתר  https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Utils/Get_Kod.aspx

 

  • הודעות SMS

ניתן לקבל הודעות SMS, הכוללות ציונים סופיים בקורסים והודעות על שינויים במערכת השעות. מידע ורישום לשירות ההודעות מתבצע באתר מידע אישי לתלמיד.

החיוב נעשה דרך חשבון שכר הלימוד.

  • בקשה להנפקת תעודת סטודנט באתר  student.co.il/tau

 

מזכירות הסטודנטים עומדת לרשותכם בכל שאלה בנושא הלימודים!

בברכת הצלחה בלימודים,   

מזכירות ביה"ס לתארים מתקדמים

אורית גוטרמן                        טל' 6406869

ליאת כהן                    טל' 6405791  

ליאורה לויצקי           טל' 6408372

 

הערה: אין בקבלת מכתב זה כל אישור מצד הפקולטה על מעמדו האקדמי של

 

תכניות הלימודים לתואר שני:

הנדסת חשמל    https://engineering.tau.ac.il/yedion/2016-17/20

הנדסה מכנית    https://engineering.tau.ac.il/yedion/2016-17/22-3

הנדסת סביבה   https://engineering.tau.ac.il/yedion/2016-17/23-2

הנדסה ביו רפואית          https://engineering.tau.ac.il/yedion/2016-17/24-3

הנדסת תעשייה  https://engineering.tau.ac.il/yedion/2016-17/25-3

מדע והנדסה של חומרים https://engineering.tau.ac.il/yedion/2016-17/26-3

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive