הנדסת חשמל

0510 בית הספר להנדסת חשמל

תכניות לימודים לתארים מתקדמים

 

הקורסים בביה"ס  ערוכים בארבע שכבות: 

שכבת  4000 - קורסים ממסלולי ההתמחות בתואר הראשון. שכבת  5000 -  קורסי תשתית מתמטיים-מדעיים. שכבת  6000 -  קורסי ליבה הנדסיים. שכבת  7000 – קורסי התמחות.

 

חובת שמיעת קורסים:

נתיב מחקרי:  חובה ללמוד - לפחות 2 קורסים משכבת 5000 (מהם לפחות קורס מתמטי אחד) ולפחות 2 קורסים משכבת  6000. ניתן לקחת עד  3 קורסים משכבת  4000, וקורס רביעי באישור המנחה וועדת תואר שני בית ספרית.

 

נתיב פרויקט גמר: חובה ללמוד - לפחות 2 קורסים משכבת  5000 (מהם לפחות קורס מתמטי אחד) ולפחות 4 קורסים משכבת  6000. ניתן לקחת עד  4 קורסים משכבת 4000.

בשני נתיבי הלימוד – שאר הקורסים יכולים להיבחר מבין הקורסים בשכבות 7000, 6000, 5000.

 

 

מקרא:

 

1- תקשורת

2- עיבוד אותות

3- בקרה

4- מחשבים

5- אנרגיה

 

 

6   -  אלקטרואופטיקה

7   -  התקנים

8   -  אלקטרומגנטיות

90 -  פלסמה

95 -  עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת

 

 

 

 

מספר

שם הקורס

ש"ש/
נ"ז

דרישות
קדם

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

0510.5001

 

משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

3

--

 

+

+

 

+

+

+

+

+

+

א/ב

0510.5002

אנליזה פונקציונלית

3

--

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

ב

0510.5003

מתמטיקה בדידה

3

--

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

א

0510.5004

אלקטרוניקה קוונטית

3

פיזיקה (3),  התקנים אלקטרוניים  –  או קורס שקול.

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

א

0510.5005

 

תהליכים אקראיים

3

אותות אקראיים ורעש

+

+

+

+

 

 

 

+

 

+

ב

0510.6101

 

תורת האינפורמציה (1)

3

אותות אקראיים ורעש;  תקשורת ספרתית (מומלץ – לא חובה)

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

א

0510.6102

 

עקרונות קידוד וגילוי בתקשורת

3

תקשורת ספרתית; תורת האינפורמציה (מומלץ – לא חובה)

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

ב

 

 

מספר

שם הקורס

ש"ש/
נ"ז

דרישות
קדם

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

0510.6201

 

עיבוד ספרתי של אותות חד ורב מימדי**

3

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות;  עיבוד תמונות -  (מומלץ)

+

+

+

+

 

 

 

+

 

+

ב

0510.6202

 

תורת השערוך **

3

אותות אקראיים ורעש

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

ב

0510.6251

ראיה ממוחשבת***

3

עיבוד תמונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

ב

0510.6301

בקרה אופטימלית

3

מבוא לבקרה לינארית מודרנית

 

+

+

 

+

 

 

 

 

 

ב

0510.6401

 

תכנון וניתוח אלגוריתמים

3

מבנה נתונים ואלגוריתמים

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

א

0510.6402

 

עקרונות רשתות תקשורת

3

מבוא לתקשורת מחשבים

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

ב

0510.6501

 

עיבוד הספק

3

המרת אנרגיה

 

 

+

 

+

 

 

 

+

 

א

0510.6602

 

אלקטרואופטיקה ואופטיקה לא לינארית

3

אופטיקה קלאסית

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

ב

0510.6610

התקנים פוטוניים – עקרונות ויישומים

3

אופטיקה קלאסית

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

ב

0510.6701

 

פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה

3

התקנים אלקטרוניים

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

א

0510.6801

 

אלקטרודינמיקה קלאסית

3

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

 

 

 

 

+

+

 

+

+

 

ב

0510.6802

קרינה והתפשטות של גלים אלקטרומגנטיים

3

--

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

ב

0510.7001

 

ממחקר למוצר –סוגיות בהעברת ידע וטכנולוגיה
מהאקדמיה לתעשייה

2

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

0510.7002

אופטימיזציה**

3

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ב

0510.7003

כתיבה מדעית באנגלית

2+2 ללא נקודות זכות

הדרכה אישית, מומלץ לנתיב מחקרי  (תיזה)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

א/ב

0510.7004

 

שיטות אסימפטוטיות בהנדסה**

2

--

+

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 א

 

 

מספר

שם הקורס

ש"ש/
נ"ז

דרישות
קדם

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

0510.7005

שיטות סטוכסטיות שימושיות לאפיון ולניתוח רעש במערכות הנדסיות

2

אותות אקראיים ורעש

+

+

+

 

 

+

+

+

 

 

*

0510.7101

 

נושאים מתקדמים בתורת האינפורמציה

2

תורת האינפורמציה (1)

+

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

ב

0510.7102

 

תורת הקודים לתיקון שגיאות

2

מבוא לקודים לתקון שגיאות

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

*

0510.7103

 

פרקים נבחרים בתקשורת  ספרתית

OFDM-MIMO

2

תהליכים אקראיים; תורת השיערוך

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א

0510.7104

 

דחיסת נתונים ואותות

2

תורת האינפורמציה (1);  העברה ספרתית של אותות

+

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

*

0510.7105

מערכות תקשורת אלחוטיות

2

תקשורת ספרתית

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

א

0510.7107

גישה אינפורמציונית לתקשורת ערוצים גאוסיים ליניאריים

2

העברה ספרתית של אותות; תורת האינפורמציה (רצוי)

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

*

0510.7108

שיטות איטרטיביות בקידוד

2

תורת האינפורמציה (1)

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *

0510.7111

סינון לא לינארי ויישומו לתקשורת מודרנית

2

תהליכים אקראיים (מומלץ)

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

*

0510.7112

קודים ומחרוזות

2

מבוא לקודים לתיקון שגיאות

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 א

0510.7114

תכן מגברי RFIC

2

תמסורת גלים ומערכות מפולגות; מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

+

 

 

 

 

 

+

+

 

 

*

0510.7115

תכן מעגלי תקשורת ב‑RFIC

2

תכן מגברי RFIC

+

 

 

 

 

 

+

+

 

 

*

0510.7125

תורת האינפורמציה (2)

3

תורת האינפורמציה (1)

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

ב

 

0510.7130

אינטראקציה בבעיות דחיסה ותקשורת

2

תורת האינפורמציה (1)

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

*

 

0510.7140

הסתברות במימד גבוה ושימושים**

2

אותות אקראיים ורעש. מומלץ - תורת האינפורמציה 1, תהליכים אקראיים.

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

א

 

 

 

 

 

מספר

שם הקורס

ש"ש/
נ"ז

דרישות
קדם

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

 

0510.7201

 

עיבוד אותות מרחבי

2

תהליכים אקראיים; תורת הדטקציה (במקביל); אנליזה פונקציונלית או ידע באלגברה מתקדמת

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 *

 

0510.7202

 

רשתות עצביות  מלאכותיות

2

אותות אקראיים ורעש

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

*

 

0510.7204

 

עקרונות מכ"ם - מורחב

 

3

אותות אקראיים ורעש

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

א

 

0510.7206

 

עיבוד ספרתי של אותות דיבור

2

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

0510.7207

 

עיבוד אותות במערכות חושים

2

עיבוד אותות סטטיסטי (במקביל)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

א

 

0510.7208

 

זיהוי תבניות

2

אותות אקראיים  ורעש

תורת השערוך  (מומלץ)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

א

 

0510.7211

 

עיבוד תמונות מתקדם

3

עיבוד תמונות

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

*

 

0510.7212

נושאים מתקדמים בראיה  ממוחשבת

2

עיבוד תמונות

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

א

 

0510.7213

 

מעבדה מתקדמת בעיבוד ספרתי של תמונות

2

--

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

*

 

0510.7214

אקוסטיקה תת מימית - יסודות

2

משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות או  שיטות מתמטיות בהנדסה

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

0510.7218

ראייה – מנגנונים, מודלים ואלגוריתמים

2

עיבוד תמונות

+

+

 

 

 

+

 

 

 

+

ב

 

0510.7225

סינון אדפטיבי

2

מבוא לעיבוד אותות  סטטיסטי או תהליכים אקראיים ותורת השערוך

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

0510.7230

שימושים של קודים עבור ביג דאטה ורשתות

2

מבוא לקודים לתיקון שגיאות; מתמטיקה בדידה (מומלץ)

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

א

 

0510.7250

ייצוגים  דליליים ושימושיהם בעיבוד אותות ותמונות

2

--

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

א

 

0510.7255

סמינר בלמידה עמוקה

2

ראייה ממוחשבת או תורת השערוך או באישור המרצה

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

א

 

0510.7301

בקרה רובסטית

2

בקרה אופטימלית

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

ב

מספר

שם הקורס

ש"ש/
נ"ז

דרישות
קדם

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

 

0510.7306

 

מערכות בקרה עם מיתוגים

2

מבוא לתורת הבקרה

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

*

 

0510.7307

טכניקות  בקרה באלקטרוניקה ומערכות הספק

3

--

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

*

 

0510.7310

בקרה סטוכסטית

2

--

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

*

 

0510.7315

מערכות מושהות בזמן

2

מבוא לבקרה לינארית מודרנית

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

*

 

0510.7320

יציבות מערכות לינאריות ונושאים נלווים בעיבוד אותות

2

--

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

ב

 

0510.7325

כיוונים חדשים בתורת המערכות והבקרה עם יישומים בביולוגיה מערכתית

2

מבוא לתורת הבקרה

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

א

 

0510.7401

 

קריפטוגרפיה ואבטחת מערכות מחשב

2

מתמטיקה בדידה

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

*

 

0510.7403

 

נושאים מתקדמים בתקשורת מחשבים

2

מבוא לתקשורת מחשבים

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

*

 

0510.7404

 

מבוא למערכות לומדות

2

מבני נתונים ואלגוריתמים או יעילות של חישובים

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

*

 

0510.7405

 

ארכיטקטורה מתקדמת של מחשבים

2

ארכיטקטורה  ומבנה המחשב

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

*

 

0510.7406

 

נושאים בתקשורת רבת מעבדים

2

תכנון וניתוח אלגוריתמים;   מבוא לתקשורת מחשבים

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

ב

0510.7408

 

מערכי עיבוד ב- VLSI

2

מבנה המחשב

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

*

0510.7409

 

נושאים באבטחת מידע

 

2

עקרונות רשתות תקשורת;   קריפטוגרפיה ואבטחת מערכות מחשב

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

*

0510.7410

נושאים באלגוריתמים

2

תכנון וניתוח אלגוריתמים

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

*

0510.7413

ארכיטקטורות לרשתות על שבב

2

מבנה המחשב

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

*

0510.7415

עיבוד וניתוח של צורות גיאומטריות

2

ידע בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

*

                                 
 

 

 

מספר

שם הקורס

ש"ש/
נ"ז

דרישות
קדם

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

0510.7420

מעבדים מרובי ליבות ומערכות משובצות מחשב

2

ארכיטקטורה מתקדמת של מחשבים או קורס דומה

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

*

0510.7421

אנליזה של גרפים גדולים

2

תכנון וניתוח אלגוריתמים או יעילות של חישובים

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

*

0510.7425

מבוא לאלגוריתמי רשת

3

תכנן וניתוח של אלגוריתמים

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

א

0510.7430

רשתות תקשורת מחשבים על גבי שבב

2

מבוא לתקשורת מחשבים

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

*

0510.7503

מערכות הגנה בפני ברק

3

בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק; תפעול מערכות הספק בתנאי א-נורמליים

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

*

0510.7507

 

התקני מתח נמוך

2

בעיות טכנו-כלכליות של מערכות הספק

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

ב

0510.7508

 

התקני מתח גבוה

 

2

בעיות טכנו-כלכליות של מערכות הספק;

התקני מתח נמוך

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

*

0510.7510

 

אנרגיות מתחדשות 1: אנרגיה פוטוולטאית ואנרגית רוח

2

ממירים ממותגים בתדר גבוה

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

*

0510.7602

 

מערכות אלקטרואופטיות לעיבוד אותות

2

עיבוד אופטי של נתונים (במקביל) או באישור המרצה

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

*

0510.7603

 

לייזרים של מוליכים למחצה

 

2

אלקטרוניקה קוונטית, מבוא ללייזרים, אופטיקה קלאסית (מומלץ)

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

א

0510.7604

 

אלמנטים אופטיים דיפרקטיביים

2

אופטיקה קלאסית  או אישור המרצה

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

א

0510.7608

 

אופטיקה של מהודי לייזר ואלומות קוהרנטיות

2

אופטיקה קלאסית  או קורס שקול

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

*

0510.7609

 

חיישנים מסיבים אופטיים

3

אופטיקה קלאסית; מבוא לתקשורת אופטית

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

*

0510.7610

סוליטונים אופטיים

2

משוואות דיפרנציאליות חלקיות, שדות אלקטרומגנטיות

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

*

0510.7613

 

מערכות מודרניות לתקשורת אופטית

2

מבוא לתקשורת אופטית

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

*

 

 

 

 

מספר

שם הקורס

ש"ש/
נ"ז

דרישות
קדם

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

0510.7614

 

שיטות מדידה אופטיות

2

אופטיקה קלאסית; אופטיקה סטטיסטית וקוהרנטית

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

*

0510.7615

 

תכנון מערכות אופטיות מתקדמות

2

אופטיקה קלאסית; מערכות הדמייה ועיבוד אופטי של נתונים

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

*

0510.7616

 

מבוא לתכנון אופטי ותוכנת זימקס

2

אופטיקה קלאסית (ראה סילבוס)

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

ב

0510.7619

פוטונים במבנים אלקטרומגנטיים: יסודות ויישומים

2

אלקטרודינמיקה קלאסית או דומה + אלקטרוניקה קוונטית או קוונטים 2 (0321.3101)

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

ב

0510.7620

תופעות התפשטות ורעש במערכות תקשורת בסיבים אופטיים

2

מבוא  לתקשורת אופטית

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

*

0510.7622

אופטיקה אולטרא מהירה

2

אופטיקה קלאסית

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

*

0510.7623

תופעות שדה – אטום קוהרנטיות

2

שדות אלקטרומגנטיים, אלקטרוניקה קוונטית או קורס מקביל

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

*

0510.7625

 

אופטיקה סטטיסטית וקוהרנטיות**

2

אופטיקה קלאסית; אותות אקראיים ורעש

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

*

0510.7630

נושאים נבחרים בתורת הלייזרים ושימושיהם

2

מבוא ללייזרים; אלקטרוניקה קוונטית

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

*

0510.7635

אינפרא אדום – תהליכים פיזיקליים והתקנים שימושיים

2

אופטי'קה קלאסית

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

*

0510.7701

 

המרה פוטו-וולטאית של אנרגיית שמש

2

פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

*

0510.7702

 

חומרים לא-לינאריים באופטיקה ואלקטרוניקה

2

מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

*

0510.7703

 

התקנים נאנומטריים – תכונות ויישומים

2

---

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

*

 

 

 

 

מספר

שם הקורס

ש"ש/
נ"ז

דרישות
קדם

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

 

 

0510.7704

 

הנעה ננומטרית עקרונות, חומרים והתקנים

2

פיזיקה 1,2,3; מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

*

0510.7705

 

אפיון ננומטרי של חומרים והתקנים אלקטרוניים

2

---

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

*

0510.7706

תכן מתקדם של מעגלים אנלוגיים

2

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים, אותות אקראיים ורעש

+

 

+

 

+

+

+

+

 

 

*

0510.7709

 

אפיון חומרים אלקטרוניים

2

מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

*

0510.7715

עקרונות ויישומים של בקרה ושליטה בדיספרסיה

2

אופטיקה קלאסית; אלקטרוניקה קוונטית; ננו  פוטוניקה (מומלץ)

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

*

0510.7718

מעגלים של אותות מעורבים

2

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים; מבוא לתכנון מעגלי VLSI

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

*

0510.7721

מבוא לתכנון מצלמות דיגיטליות מבוססות גלאי CMOS

2

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

*

0510.7725

מודלים חישוביים במצב מוצק ומערכות סופיות

2

פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

*

0510.7803

 

עקרונות פיזיקליים של מערכות תקשורת אלחוטיות

2

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

*

0510.7804

 

שיטות נומריות אינטגרליות באלקטרומגנטיות

3

שדות אלקטרומגנטים

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

א

0510.7805

 

שיטות נומריות דיפרנציאליות באלקטרומגנטיות

2

שדות אלקטרומגנטים

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

*

0510.7806

 

מערכי אנטנות סוקרים

2

אנטנות וקרינה

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

*

0510.7807

 

נושאים מתקדמים בתורת האנטנות

3

אנטנות וקרינה

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

*

0510.7808

 

מקורות קרינה מבוססי אלקטרונים

3

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

*

0510.7811

אינטרקציות בין מיקרוגלים וחומרים

2

שדות אלקטרומגנטיים; תמסורת גלים ומערכות מפולגות

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

ב

0510.7815

מבוא לננו-אלקטרומגנטיות

2

אלקטרוניקה קוונטית

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

*

 

 

מספר

שם הקורס

ש"ש/
נ"ז

דרישות
קדם

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

0510.7816

אופטיקה של ננו חומרים**

2

אלקטרוניקה קוונטית או אלקטרודינמיקה קלאסית

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

א

0510.7820

חומרים מלאכותיים – שיטות אנליטיות בתווך מורכב

2

שדות אלקטרומגנטיים, תמסורת גלים ומערכות מפולגות

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

ב

0510.7901

מבוא לפלסמה

2

---

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

*

 

0510.7902

 

התפרקויות חשמליות ועיבוד חומרים באמצעות פלסמה

3

שדות אלקטרומגנטיים

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

*

0510.7903

 

שיטות ניסוייות בחקר התפרקויות חשמליות ופלסמה

2

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

*

0510.7905

 

תהליכים אלקטרופיזקליים ואלקטרוכימיים בעיבוד חומרים

2

התפרקויות חשמליות ועיבוד חומרים באמצעות פלסמה או שיטות ניסוייות בחקר התפרקויות חשמליות ופלסמה

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

*

0510.7907

 

ציפויים מטלורגיים: טכנולוגיות ציפוי ותכונותיהם

2

מבוא למדע והנדסת חומרים; או  חומרים: מבנה ותכונות

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

*

0510.9995

פרויקט

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510.9996

בחינת גמר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510.9999

עבודת גמר  (תיזה)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קורסים מומלצים מיחידות אחרות

קורסים מיחידות אחרות בפקולטה להנדסה

מקרא:

1- תקשורת

3- בקרה

5- אנרגיה

7- התקנים

90- פלסמה

2- עיבוד אותות

4- מחשבים

6- אלקטרואופטיקה

8 - אלקטרומגנטיות

95- עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת

 

מספר

שם הקורס

נ"ז

ש"ש

 

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

0553.5547

ניתוח תמונות בספריות דיגיטליות ובמאגרים רפואיים

3

3

ראה הנדסה ביו-רפואית

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

*

0553.5510

מיקרוסקופיה אופטית מתקדמת ושימושיה בביו-רפואה

3

3

ראה הנדסה ביו-רפואית

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

ב

0553.5555

עיבוד אותות ותמונות רפואיות

2

2

ראה הנדסה ביו-רפואית

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

*

0555.4570

מבוא הנדסי לדימות  ע"י תהודה מגנטית

3

4

קורס "רמה מקבילה".

ראה הנדסה ביו-רפואית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

*

0581.5332

(0582.5110)

מיקרוסקופית אלקטרונים סורקים SEM

2

2 (א)

ראה מדע והנדסה של חומרים

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

א

0581.5232

(0582.5111)

מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונים סורקים SEM**

1

2 (ב)

ראה מדע והנדסה של  חומרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א

0581.5233

(0582.5137)

מיקרוסקופיית אלקטרונים  חודרים  TEM

2

2 (א)

ראה מדע והנדסה של חומרים

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

א

0581.5234

(0582.5138)

מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונים   חודרים TEM**

1

1(ב)

 

ראה מדע והנדסה של חומרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א

0581.5235

(0582.5500)

ניתוח חומרים בעזרת שיטות ספקטרוסקופיות חדישות XPS/AES

2

2(א)

 

ראה מדע והנדסה של חומרים

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

*

0581.5236

(0582.5501)

מעבדה בניתוח חומרים בעזרת שיטות ספקטרוסקופיות חדישות: XPS/AES

1

1(ב)

 

ראה מדע והנדסה של חומרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

0581.5255

 

תנועה בסקאלת ננו: עקרונות, חומרים ומכשירים

2

2

ראה מדע והנדסה של חומרים

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

א

0572.5120

פרטיות מידע

2

2

ראה המחלקה להנדסת תעשייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

קורסים מהפקולטה למדעים מדויקים

 

מספר

שם הקורס

נ"ז

ש"ש

 

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

0321.4450

עיבוד אותות ואנליזה למידע מפיסיקה ניסויית

3

3

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

0365.4133

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת

2

3

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

א

0365.4142

אינפורמציה, הסתברות ומשחקים

2

3

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

א

0365.4212

הסתברות מתקדמת

2

3

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

*

0365.4230

תורה ארגודית

2

3

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

*

0365.4409

אנליזה קמורה ואופטימיזציה (1)

2

3

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

*

0365.4432

תכנות דינמי

2

3

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

א

0365.4436

תורת התורים

2

3

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

א

0365.4542

תכנות בשלמים

2

3

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

*

0366.4660

שיטות מתמטיות מתקדמות לעיבוד וניתוח תמונות (2)

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

*

0368.3014

גרפיקה ממוחשבת

 

3

רמה מקבילה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

*

0368.3049

מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית

 

3

רמה מקבילה

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

א

0368.3063

למידה חישובית: מודלים גרפיים הסתברותיים

 

3

רמה מקבילה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

*

0368.4211

גיאומטריה חישובית

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

*

0368.4429

חישוב מבוזר

2

3

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

ב

 

 

 

 

 

מפת מספרי קורסים:

0321 – החוג לפיזיקה

0365 – החוג לסטטיסטיקה

0366 -  החוג למתמטיקה

0368 – מדעי המחשב

 

*     לא יינתן בתשע"ז

 **   הקורס יינתן בשפה האנגלית

***  אינו פתוח למי שלמד קורס 0510.7209

 

*     לא יינתן בתשע"ז

**   הקורס יינתן בשפה האנגלית

*     לא יינתן בתשע"ז

*     לא יינתן בתשע"ז

*     לא יינתן בתשע"ז

*     לא יינתן בתשע"ז

 ** אינו פתוח למי שלמד קורס 0510.6601

 

*     לא יינתן בתשע"ז

 

*     לא יינתן בתשע"ז

**   הקורס יינתן בשפה האנגלית

 

*     לא יינתן בתשע"ז

** ההשתתפות בקורס המעבדה מותנית במעבר הקורס העיוני תחילה. מספר המקומות מוגבל והקבלה לקורס תאושר ע"י מרצה

     הקורס על-סמך שיקולים כגון תכנית הלימודים של הסטודנט, האם לימודים בזמן מלא, חיוניות הציוד למחקר לתיזה (נדרשת

     הצהרת מנחה קבוע), מספר מקומות פנויים, וכד'.

 

(א)   2 ש"ס - 3 שעות - שני שליש סמסטר

(ב)   1 ש"ס – 3 שעות – שליש סמסטר

 

 

* לא יינתן בתשע"ז

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive