תכנית לתואר כפול בהנדסה מכנית ובביוטכנולוגיה ימית

עודכן: 12.08.2015

תכנית לתואר כפול בהנדסה מכנית ובביוטכנולוגיה ימית

 

מטרת התכנית להכשיר מהנדסי מכונות שיהיו בעלי רקע מוצק בתחומי ההנדסה המכנית הקלאסית תוך זיקה למדעי הים התיכון, ובה בעת ירכשו מיומנות, רקע אקדמי ושליטה בשפתם המקצועית של מומחים בתחום הביוטכנולוגיה הימית ומיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי מוטיבציה גבוהה לקבל השכלה בין-תחומית ולהשתלב כמהנדסים בעלי ידע מעמיק בשני התחומים.

 

משך הלימודים בתכנית הכפולה 5 שנים בלבד (10 סמסטרים), זאת לעומת משך לימודים של 7 שנים (3 + 4) אילו תחומי הלימוד היו בנפרד.

 

התכנית במרכז רופין תעניק לסטודנטים פטור מחלק מהקורסים, ובפרט בקורסים במתמטיקה ופיזיקה, בהתבסס על קורסים מקבילים שיילמדו בהנדסה מכנית באוניברסיטת ת"א. הפטור בשתי התכניות יינתן רק אם סטודנט יסיים את הקורס בהצלחה. ציון המעבר ייקבע כפי שיוסכם בין שתי היחידות, ולא יהיה נמוך מציון המעבר הנדרש בכל אחת מהתכניות. ההכרה ההדדית בקורסים תינתן רק למי שיסיימו את לימודיהם לשני התארים. הציון הסופי יחושב כמקובל בשני המוסדות. הפרויקט ייחשב כציון עם מלוא הנקודות בתכנית של הנדסה מכנית, וכפטור בתכנית של ביוטכנולוגיה ימית. הנחיית הפרויקט תתבצע בשיתוף הפעולה בין הסגל מהנדסה מכנית לסגל מביוטכנולטגיה ימית.

 

התכנית תתנהל במקביל בשני המוסדות. תנאי המעבר משנה לשנה, התקנון של עבודות ובחינות – זהים למקובל בכל אחת מהתכניות הקיימות, בפרט, הלימודים במגמה להנדסה מכנית יתנהלו בהתאם לתקנון הפקולטה להנדסה, כולל תנאי המעבר בין השנים. בשנתיים הראשונות רוב הלימודים יתקיימו באוניברסיטת תל-אביב. היה ועד תום השנה הרביעית ללימודים לא ישלימו תלמידי הנדסה מכנית באוניברסיטת ת"א מחצית מנקודות הזכות שנותרו להם בביוטכנולוגיה ימית, הם יחוייבו להשלים את מלוא מכסת הקורסים של התואר הרגיל בהנדסה מכנית על מנת לממש זכאותם לתואר. סטודנטים רשאים לפרוש מהתכנית ולהמשיך במסגרת תכנית רגילה בהנדסה מכנית בכל שלב מוקדם יותר.

בוגרי תכנית התואר ראשון כפול בהנדסה מכנית ובביוטכנולוגיה ימית לא יחוייבו בלימודי השלמה אם ירצו להמשיך לתואר שני באחת משתי התכניות.

 

על מנת להיות זכאי לתואר, נדרש הסטודנט ללמוד 271 ש"ס, 156 שעות בהנדסה מכנית (כולל 4 שעות לימודי העשרה מכלים שלובים) ו-115 שעות בביוטכנולוגיה ימית.

בוגרי התכנית יקבלו שני תארים נפרדים, תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה מכנית ותואר ראשון (B.Sc.) בביוטכנולוגיה ימית של המרכז האקדמי רופין.

 

 

 

התכנית להנדסה מכנית וביוטכנולוגיה ימית

תכנית לימודים

 

סמסטר 1

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1820

תכנות

2

2

-

4

3

 

0509.1846

 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'

4

2

-

6

5

 

0509.1824

אלגברה לינארית

5

2

-

7

6

 

0509.1510

גרפיקה הנדסית

1

2

2

5

3

 

0509.1815

כימיה בסיסית להנדסה

2

1

-

3

3

 

0542.1800

מבוא להנדסה מכנית

2

-

-

2

1

 

 

סה"כ הנדסה מכנית

16

9

2

27

21

 

 

 

סמסטר 2

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1834

מעבדה בפיזיקה

-

-

3

3

2

 

 

0509.1845

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

1

-

4

3.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'; אלגברה לינארית

0509.1847

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

4

2

-

6

5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'; אלגברה לינארית

0542.1810

מכניקה של חלקיקים

3

2

-

5

4

 

0542.1820

סטטיקה של גוף קשיח

3

1

-

4

3.5

מכניקה של חלקיקים

 

סה"כ הנדסה מכנית

13

6

3

22

18

 

 

 

כימיה פיזיקלית

2

2

-

4

3

 

 

כימיה אורגנית

3

2

-

5

4

 

 

סה"כ ביוטכנולוגיה

5

4

-

9

7

 

 

סה"כ איחוד

18

10

3

31

25

 

 

 

סמסטר 3

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.2844

פונקציות מרוכבות

2

1

-

3

2.5

אלגברה לינארית; חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב';

חשבון דיפ' ואינטגרלי 2ב'

0509.2804

אנליזה נומריתi

3

1

-

4

3.5

תכנות, משוואות דיפ' רגילות

0542.2600

תרמודינמיקה (1)

3

2

-

5

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'; כימיה כללית;

מכניקה של חלקיקים

0542.2110

דינמיקה של גוף קשיח

3

1

-

4

3.5

סטטיקה של גוף קשיח

0509.1829

פיזיקה (2)

4

2

-

6

5

מכניקה של חלקיקים

0542.2200

מכניקת המוצקים (1)

4

1

-

5

4.5

משוואות דיפ' רגילות; סטטיקה של גוף קשיח

 

סה"כ הנדסה מכנית

19

8

-

27

23

 

 

 

מבוא לאקולוגיה

4

-

-

4

4

 

 

סה"כ ביוטכנולוגיה

4

-

-

4

4

 

 

סה"כ איחוד

23

8

-

31

27

 

 

 

סמסטר 4

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.2843

אנליזה הרמונית

2

1

-

3

2.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'; משוואות דיפ' רגילות; פונקציות מרוכבות

0509.2846

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

2

1

-

3

2.5

משוואות דיפ' רגילות; פונקציות מרוכבות; אנליזה הרמונית

0542.2500

מכניקת הזורמים (1)

3

2

-

5

4

משוואות דיפרנציאליות רגילות; תרמודינמיקה(1); דינמיקה של גוף קשיח

0512.1205 ii

מבוא למעגלים, מערכות ואותות חשמליים

4

1

-

5

4.5

פיזיקה (2); משוואות דיפר' רגילות

0581.1111iii

מבוא למדע והנדסת חומרים

3

1

-

4

3.5

כימיה בסיסית להנדסה

0581.1132

מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה

 

 

1

1

0.5

 

 

סה"כ הנדסה מכנית

14

6

1

21

17.5

 

 

 

בוטניקה ימית

3.5

-

-

3.5

3.5

 

 

המערכת האקולוגית של הים התיכון (קורס מרוכז)

4

-

-

4

4

 

 

סה"כ ביוטכנולוגיה

7.5

-

-

7.5

7.5

 

 

סה"כ איחוד

21.5

6

1

28.5

25

 

 

 

סמסטר 5

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0542.3243

מבוא לבקרה

3

1

0.5

4.5

4

 

0509.2805

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

-

4

3.5

 

0542.3791

תהליכי עיבוד -(מעבדה)

-

-

2

2

1

 

0542.2400

תכן מכני (1)

2

2

-

4

3

מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים; גרפיקה הנדסית

 

סה"כ הנדסה מכנית

8

4

2.5

14.5

11.5

 

 

 

אוקינוגרפיה פיזיקלית

2.5

1

-

3.5

3

 

 

מהתא לאורגניזם

4

-

1

5

4.5

 

 

סה"כ ביוטכנולוגיה

6.5

1

1

8.5

7.5

 

 

סה"כ איחוד

14.5

5

3.5

23

19

 

 

סמסטר 6

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

 

שני קורסי מסלול

6

2

-

8

7

 

0542.3620

מעבר חום

3

1

-

4

3.5

משוואות דיפרנציאליות חלקיות; תרמודינמיקה (1); מכניקת הזורמים (1)

0512.1202

אלקטרוניקה בסיסית

3

1

1.5

5.5

4.5

מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים

 

סה"כ הנדסה מכנית

12

4

1.5

17.5

15

 

 

 

זואולוגיה חסרי חוליות

3

-

2

5

4

 

 

סה"כ ביוטכנולוגיה

3

-

2

5

4

 

 

סה"כ איחוד

15

4

3.5

23

19

 

 

 

סמסטרים 7-10 iv

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

 

פרוייקט (1) (2)

6

-

-

6

6

 

 

שלושה קורסי מסלול

9

3

-

12

7

 

0542.3792

הנדסת ניסויים ומדדות – מעבדה

2

-

3

5

3

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מכניקת הזורמים (1); אלקטרוניקה בסיסית

0542.4091

מעבדה במכניקת המוצקים

-

-

2

2

1.5

מבוא למדע והנדסת חומרים; מכניקת המוצקים (1)

0542.4092

מעבדת זרימה ומעבר חום

-

-

3

3

2

תרמודינמיקה (1); הנדסת ניסויים ומדידות-מעב';

מכניקת הזורמים (1); מעבר חום

 

סה"כ

17

3

8

28

19.5

 

 

סמסטר 7

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

 

אוקינוגרפיה כימית

2

1

1

4

3

 

 

ביוכימיה

4

-

-

4

4

 

 

גנטיקה

4

-

-

4

4

 

 

מעבדה רב תחומית (שנתית)

-

-

5

5

2.5

 

 

סה"כ ביוטכנולוגיה

10

1

1

17

13.5

 

 

סמסטר 8

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

 

מבוא למיקרוביולוגיה

3

-

-

3

3

 

 

ביולוגיה מולקולארית

4

-

-

4

4

 

 

פיזיולוגיה של מערכות

4

-

-

4

4

 

 

טיפול במים והתפלת מים

4

-

-

4

4

 

 

מעבדה רב תחומית (שנתית)

-

-

5

5

2.5

 

 

מבוא לביוטכנולוגיה

2

-

-

2

2

 

 

פרמנטציה

2

-

-

2

2

 

 

סה"כ ביוטכנולוגיה

19

-

5

24

21.5

 

 

סמסטר 9

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

 

אוקינוגרפיה ביולוגית

3

-

-

3

3

 

 

מיקרוביולוגיה ימית

3

-

1

4

4

 

 

כתיבה מדעית

1

-

-

1

4

 

 

חקלאות מים וים

4

-

-

4

4

 

 

ביואינפורמטיקה

2

-

-

2

2.5

 

 

חומרי טבע מן הים

3

-

-

3

2

 

 

מעבדה מולקולארית מורחב

-

-

4

4

2

 

 

מתגלית למוצר

2

-

-

2

2

 

 

סה"כ ביוטכנולוגיה

18

-

5

23

20.5

 

 

סמסטר 10

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

 

סמינרון בוגר

3

-

-

3

3

 

 

שימור הסביבה הימית והחופית

2

-

-

2

2

 

 

ביוטכנולוגיה ימית (קורס מרוכז)

3

-

-

3

3

 

 

חומרי טבע מן הים מעבדה

-

-

4

4

2

 

 

סה"כ ביוטכנולוגיה

8

-

4

12

10

 

 

ביה"ס למדעי הים, המרכז האקדמי רופין שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכנית הלימודים מעת לעת.

 

 

מאגר של קורסי חובה במסלולים של בית הספר להנדסה מכנית

 

במסגרת של התוכנית לתואר כפול בהנדסה מכנית ובביוטכנולוגיה ימית יידרשו חמישה קורסי מסלול (ששייכים למסלול אחד שלם או למסלולים שונים) מתוך המאגר של קורסי חובה בלבד של כל המסלולים בהנדסה מכנית.

 

 

מקרא:

מסלולים:

  1. מבנים ומכניקה חישובית

  2. הנדסת סביבה

  3. זרימה ותיכון תרמי

  4. מכטרוניקה/ מערכות אוטונומיות

  5. מערכות ממוזערות וחומרים

  6. אוירונוטיקה וחלל

  7. תכן מכני ותכנון בעזרת מחשב (תיב"ם).

  8. מערכות אנרגיה

 

 

מספר

קורס

שם קורס

שעות

משקל

דרישות קדם

1

2

3

4

5

6

7

8

0542.3360

הנעה

4

3.5

מעבר חום; תרמודינמיקה (1)

 

x

 

 

 

 

 

 

0542.4093

מעבדה במערכות אנרגיה

3

2

מעבדת זרימה ומעבר חום

 

 

 

 

 

 

 

x

0542.4120

תרמודינמיקה (2)

4

3.5

תרמודינמיקה (1)

 

x

 

 

 

 

 

x

0542.4122

הסעת מזהמים בסביבה

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

 

x

 

 

 

 

 

 

0542.4123

תהליכי מעבר חום וחומר

4

3.5

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1)

 

x

 

 

 

 

 

 

0542.4131

מנועי בערה פנימית

4

3.5

תרמודינמיקה (2)

 

 

 

 

 

 

 

x

0542.4132

אנרגיה מתחדשת

4

3.5

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1); תרמודינמיקה (1)

 

x

 

 

 

 

 

x

0542.4179

מתקנים לייצור כוח וניצול אנרגיה

4

3.5

תרמודינמיקה (1); מעבר חום

 

 

 

 

 

 

 

x

0542.4220

תורת התנודות

4

3.5

דינמיקה של גוף קשיח; מכניקת המוצקים (1)

 

 

 

 

x

 

 

 

0542.4221

מבוא לתורת האלסטיות

4

4.5

מכניקת המוצקים (1)

x

 

 

 

 

 

 

 

0542.4222

תורת המבנים

4

3.5

מכניקת המוצקים (1)

x

 

 

 

 

 

 

 

0542.4223

מבוא לאלמנטים סופיים

4

3.5

מכניקת המוצקים (1); מכניקת המוצקים (2)

x

 

 

 

 

 

 

 

0542.4224

מכניקת המוצקים (2)

4

3.5

מכניקת המוצקים (1)

x

 

 

 

 

x

 

 

0542.4320

מכניקת הזורמים (2)

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

 

 

x

 

 

 

 

 

0542.4321

הידראוליקה הנדסית

4

3.5

מכניקת הזורמים (1); משוואות דיפרנציאליות חלקיות

 

 

x

 

 

 

 

 

0542.4322

תכנון תרמי של ציוד אלקטרוני

4

3.5

מעבר חום

 

 

x

 

 

 

 

 

0542.4351

הנדסה ימית

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

 

 

x

 

 

 

 

 

0542.4420

תורת המכונות

4

3.5

דינמיקה של גוף קשיח; מכניקת המוצקים (1)

 

 

 

 

 

 

x

 

0542.4421

נושאים מתקדמים בתכן מערכות מכניות

4

3.5

תכן מכני (1); תורת המכונות

 

 

 

 

 

 

x

 

0542.4422

תכן הנדסי-מבוא ושיטות

4

3.5

אלגברה לינארית

 

 

 

 

 

 

x

 

0542.4423

גרפיקה בעזרת מחשב*

4

3.5

תכנות

 

 

 

 

 

 

x

 

0542.4455

בינה חישובית

4

3.5

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מבוא לבקרה

 

 

 

x

 

 

 

 

0542.4620

מכטרוניקה – עקרונות השימוש במיקרו-מעבדים

4

3.5

אלגברה לינארית; מבוא למערכות ומעגלים חשמליים; המרת אנרגיה; מבוא לבקרה

 

 

 

x

 

 

 

 

0542.4621

מבוא לרובוטיקה

3

2.5

מבוא לבקרה ; דינמיקה של גוף קשיח

 

 

 

x

 

 

 

 

0542.4622

דינמיקה ובקרה של מערכות

4

3.5

מבוא לבקרה

 

 

 

x

 

 

 

 

0542.4624

מעבדה ברובוטיקה ובקרה של מערכות

3

2.5

מבוא לרובוטיקה; דינמיקה ובקרה של מערכות

 

 

 

x

 

 

 

 

0542.4722

מבוא למערכות זעירות

4

3.5

מכניקת המוצקים (1) ו-(2); דינמיקה של גוף קשיח; פיזיקה (2)

 

 

 

 

x

 

 

 

0581.3181

התנהגות מכנית של חומרים

4

3.5

מבוא למדע והנדסת חומרים; מכניקת המוצקים (1)

 

 

 

 

x

 

 

 

0581.4131

מעבדה בחומרים הנדסיים

1

0.5

מבוא למדע והנדסת חומרים

 

 

 

 

x

 

 

 

 

** לא יינתן בתשע"ו

i ניתן במגמה להנדסת חשמל בסמסטר 3

ii הקורס יהיה באחריות המחלקה למדע והנדסת חומרים. הסילבוס יהיה ללא שינוי.

iii הקורס יהיה באחריות המחלקה למדע והנדסת חומרים. הסילבוס יהיה ללא שינוי.

iv קורסים אלה יתווספו למניין הקורסים בסמסטרים 7-10.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>