מערכת שעות הנדסת חומרים סמסטר ב'

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0351.3104.01 מבוא קריסטלוגרפיה לכימיה מבנית שיעור ד 16:00-18:00 007 (הולצבלט) הולצבלט פרופ' גולדברג ישראל
0351.3104.01 שיעור ד 18:00-19:00 007 (הולצבלט) הולצבלט פרופ' גולדברג ישראל
0351.2809.01 ביוכימיה לכימאים שיעור ד 16:00-18:00 207 דן-דוד ד"ר פראג גלי
פרופ' הירש יואל
0351.2809.01 שיעור ג 12:00-14:00 103 אורנשטיין ד"ר פראג גלי
פרופ' הירש יואל
0512.4702.01 מבוא למערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות שו"ת ג 11:00-13:00 207 כיתות הנדסה פרופ' חנין יעל
גב' אינזלברג לילך
0512.4702.01 שו"ת ד 14:00-16:00 207 כיתות הנדסה פרופ' חנין יעל
גב' אינזלברג לילך
0581.1111.07 מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכנית תרגיל ד 15:00-16:00 120 וולפסון גב מלכי מעיין
0581.3181.01 התנהגות מכנית של חומרים שיעור ב 16:00-19:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' גולדפרב אילן
0581.3181.01 תרגיל ג 16:00-17:00 438 וולפסון מר דסקלו מתן
0581.3181.02 התנהגות מכנית של חומרים תרגיל ד 18:00-19:00 438 וולפסון מר דסקלו מתן
0510.6610.01 התקנים פוטוניים - עקרונות ויישומים שיעור ג 15:00-18:00 106 תוכנה פרופ' שויער קובי
0510.7003.03 כתיבה מדעית באנגלית שיעור ד 16:00-18:00 008 תוכנה גב' ברוידו מוניקה
מדע והנדסה של חומרים (0581)
0582.5201.01 חומרים פולימריים שיעור ה 18:00-21:00 120 וולפסון פרופ' וינברג אמוץ
0581.5131.01 קריסטלוגרפיה בקרני X שיעור ה 15:00-18:00 104 תוכנה פרופ' כהן עמית
0581.5235.01 ניתוח חומרים בעזרת שיטות טפקטרוסקופיות ב AEX/XPS שיעור ג 15:00-18:00 103 תוכנה ד"ר בורשטיין לריסה
0581.5236.01 מעבדה בניתוח חומרים בעזרת שיטות ספקטרוסקופיות חדישות Aes/Xps מעבדה ג 10:00-13:00 ד"ר בורשטיין לריסה
0581.5312.01 חומרים חכמים שיעור ד 17:00-20:00 406 וולפסון ד"ר ישמח אריאל
0581.5221.01 סימולציה אוטומיסטית של חומרים שיעור ב 15:00-18:00 406 וולפסון ד"ר דיאגז לופז אוסבלדו
0581.5211.01 חומרים אופטיים שיעור א 17:00-20:00 103 תוכנה ד"ר גלון אהוד
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive