תנאי קבלה - הנדסה מכנית

 

0540 בית הספר להנדסה מכנית

לימודי תואר שני

תנאי קבלה

הנוסח המחייב בנושא דרישות הרישום והקבלה, בנוסף לתנאים אוניברסיטאיים כלליים, מתפרסם כל שנה ב"חוברת המידע למועמדים" היוצא לאור לקראת כל שנת לימודים, על ידי המרכז למרשם.

א.    ללימודי התואר השני בהנדסה מכנית  רשאי להגיש מועמדות נרשם הממלא אחר כל התנאים המפורטים בידיעון הפקולטה וכן התנאים הבאים:

1.    בעל תואר "בוגר אוניברסיטה"  (.B.Sc) בהנדסה או במדעים מדויקים, מטעם מוסד מוכר להשכלה גבוהה.

2.    הממוצע המשוקלל של ציוניו בלימודי התואר הראשון הוא 80 לפחות.

 

ב.      סף הקבלה עשוי להשתנות משנה לשנה ותלוי בבסיס הידע, ברקע לימודי התואר הראשון של המועמד ובמיקום יחסי (מדרג) גבוה במחזור לימודי התואר הראשון. על המועמד להמציא אישור על מיקומו בכיתה.

 

ג.      לפי החלטת ראש בית-הספר, מועמד שרמת ציוניו נמוכה מסף הקבלה ולא פחותה מ- 75  יכול להתקבל ללימודי התואר השני במעמד על-תנאי לתקופה שלא תעלה על שנה. ראש בית-הספר רשאי לקבוע למועמד המעוניין להתקבל כסטודנט "פנימי" תכנית השלמות של קורסים מתואר ראשון לפי סעיף ד' להלן. למועמד המעוניין להתקבל כסטודנט "חיצוני" תיקבע תוכנית לימודים של קורסים מתואר שני עם תנאי מעבר למעמד "מן המניין".

 

  1. בהתאם לבסיס הידע ורקע לימודי התואר הראשון, מועמדים מסוימים המעוניינים להירשם לפקולטה יידרשו להשלים מספר קורסים מלימודי התואר הראשון. הקבלה תהיה ללימודי השלמה.
  1. תנאי מעבר ללימודי תואר שני במעמד "מן המניין" יהיו: סיום כל קורס השלמה בציון 70 לפחות וציון ממוצע בהשלמות. יש לשמור על ממוצע ציונים בקורסים אלה ולעמוד בתנאים נוספים שייקבעו על ידי הפקולטה.

כישלון סופי בשני רישומים עוקבים באחד מקורסי ההשלמה גורר הפסקת לימודים.

2.     תוכנית ההשלמות תקבע על ידי ראש בית-הספר, בהתחשב בבסיס הידע וברקע לימודי התואר הראשון של המועמד. תוכנית השלמות מוצעת תכלול לפחות ארבעה מתוך הקורסים המפורטים מטה:

0542.2110  דינמיקה של גוף קשיח

0542.2200  מכניקת מוצקים (1)

0542.2500  מכניקת הזורמים (1)

0542.2600  תרמודינמיקה (1)

0542.3243  מבוא לבקרה

0542.3620  מעבר חום

0542.4221  מבוא לתורת האלסטיות

0542.4420  תורת המכונות

0509.1845  משוואות דיפרנציאליות רגילות

0509.2846  משוואות דיפרנציאליות חלקיות

 

בסמכות האחראי האקדמי על התואר השני בבית הספר, להפחית את מספר קורסי ההשלמה לתלמידים מצוינים.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>