תארים מתקדמים הנדסת תעשיה סמסטר ב' מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0365.2112.01 תכנון ניסויים וניתוח שונות שיעור ד 11:00-13:00 111 אורנשטיין פרופ' שטיינברג דוד מרק
0571.4160.01 אחזור מידע ומערכות המלצה שיעור ד 15:00-18:00 150 שאפל ד"ר שמואלי ארז
0571.4159.01 מערכות שירות שיעור ה 12:00-15:00 134 וולפסון ד"ר רביב טל
0571.4164.01 מודליים כמותיים של ביצועי אנוש שיעור א 12:00-15:00 238 וולפסון פרופ' יואכים מאיר
0571.4166.01 תכן והערכה של ממשק אדם-מחשב שיעור א 17:00-20:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר גורן גורדון
0510.7404.01 מבוא למערכות לומדות שיעור א 15:00-17:00 103 תוכנה ד"ר אפלבאום בני
9572.5000.02 סמינר מחלקתי סמינר
0572.5201.01 מערכות דינאמיות שיעור ד 17:00-19:00 130 וולפסון פרופ' חמלניצקי יבגני
0572.5225.01 שיטות סטוכסטיות למהנדסי תעשיה שיעור ג 15:00-18:00 130 וולפסון פרופ' גרצ'אק יגאל
0572.5256.01 תכן קווי ייצור שיעור ב 18:00-20:00 120 וולפסון פרופ' בוקצין יוסף
0572.5135.01 טכנולוגיות ומסדים לנתוני עתק Big Data שיעור ה 16:00-18:00 001 כיתות הנדסה ד"ר שמואלי ארז
0572.5356.01 מבחנים קבוצתיים שיעור ב 16:00-18:00 009 ברגלס ד"ר בונה ארנון
0572.5257.01 אופטימיזציה הלכה למעשה שיעור ה 18:00-20:00 118 וולפסון ד"ר רביב טל
0572.5999.02 פרוייקט (מסלול ללא תיזה)
0572.9999.02 עבודת גמר
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive