הנדסת חשמל

0510 בית הספר להנדסת חשמל

 

תכניות לימודים לתארים מתקדמים

 

הקורסים בביה"ס  ערוכים בארבע שכבות: 

שכבת  4000 - קורסים ממסלולי ההתמחות בתואר הראשון. שכבת  5000 -  קורסי תשתית מתמטיים-מדעיים. שכבת  6000 -  קורסי ליבה הנדסיים. שכבת  7000 – קורסי התמחות.

 

חובת שמיעת קורסים:

נתיב מחקרי:  חובה ללמוד - לפחות 2 קורסים משכבת 5000 (מהם לפחות קורס מתמטי אחד) ולפחות 2 קורסים משכבת  6000. ניתן לקחת עד  3 קורסים משכבת  4000, וקורס רביעי באישור המנחה וועדת תואר שני בית ספרית.

 

נתיב פרויקט גמר: חובה ללמוד - לפחות 2 קורסים משכבת  5000 (מהם לפחות קורס מתמטי אחד) ולפחות 4 קורסים משכבת  6000. ניתן לקחת עד  4 קורסים משכבת 4000.

בשני נתיבי הלימוד – שאר הקורסים יכולים להיבחר מבין הקורסים בשכבות 7000, 6000, 5000.

 

 

מקרא:

1- תקשורת

2- עיבוד אותות

3- בקרה

4- מחשבים

5- אנרגיה

6   -  אלקטרואופטיקה

7   -  התקנים

8   -  אלקטרומגנטיות

90 -  פלסמה

95 -  עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת

 

מספר

שם הקורס

ש"ש/
נ"ז

דרישות
קדם

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

0510.5001

 

משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

3

---

 

+

+

 

+

+

+

+

+

+

א/ב

0510.5002

 

אנליזה פונקציונלית

3

---

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

ב

0510.5003

מתמטיקה בדידה

3

---

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

א

0510.5004

אלקטרוניקה קוונטית

3

פיזיקה (3),  התקנים אלקטרוניים  –  או קורס שקול.

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

א

0510.5005

 

תהליכים אקראיים

3

אותות אקראיים ורעש

+

+

+

+

 

 

 

+

 

+

ב

0510.6101

 

תורת האינפורמציה (1)

3

אותות אקראיים ורעש;  תקשורת ספרתית (מומלץ – לא חובה)

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

א

0510.6102

 

עקרונות קידוד וגילוי בתקשורת

3

תקשורת ספרתית; תורת האינפורמציה (מומלץ – לא חובה)

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

ב

0510.6201

 

עיבוד ספרתי של אותות חד ורב מימדי[1]

 

3

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות;  עיבוד תמונות -  (מומלץ)

+

+

+

+

 

 

 

+

 

+

ב

0510.6202

 

תורת השערוך[2]

3

אותות אקראיים ורעש

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

ב

0510.6251

 

ראיה ממוחשבת[3]

3

עיבוד תמונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

ב

0510.6301

בקרה אופטימלית

3

מבוא לבקרה לינארית מודרנית

 

+

+

 

+

 

 

 

 

 

ב

0510.6401

 

תכנון וניתוח אלגוריתמים

3

מבנה נתונים ואלגוריתמים

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

א

0510.6402

 

עקרונות רשתות תקשורת

3

מבוא לתקשורת מחשבים

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

ב

0510.6501

 

עיבוד הספק

3

המרת אנרגיה

 

 

+

 

+

 

 

 

+

 

א

0510.6602

 

אלקטרואופטיקה ואופטיקה לא לינארית

3

אופטיקה קלאסית

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

ב

0510.6610

התקנים פוטוניים – עקרונות ויישומים

3

אופטיקה קלאסית

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

ב

0510.6701

 

פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה

3

התקנים אלקטרוניים

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

א

0510.6801

 

אלקטרודינמיקה קלאסית

3

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

 

 

 

 

+

+

 

+

+

 

ב

0510.6802

קרינה והתפשטות של גלים אלקטרומגנטיים

3

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

ב

0510.7001

 

ממחקר למוצר –סוגיות בהעברת ידע וטכנולוגיה
מהאקדמיה לתעשייה[4]

2

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0510.7002

אופטימיזציה[5]

3

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ב

0510.7003

כתיבה מדעית באנגלית

2+2 ללא נקודות זכות

הדרכה אישית, מומלץ לנתיב מחקרי  (תיזה)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

א/ב

0510.7004

 

שיטות אסימפטוטיות בהנדסה[6]

2

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

 

-

0510.7005

שיטות סטוכסטיות שימושיות לאפיון ולניתוח רעש במערכות הנדסיות[7]

2

אותות אקראיים ורעש

+

+

+

 

 

+

+

+

 

 

-

0510.7101

 

נושאים מתקדמים בתורת האינפורמציה

2

תורת האינפורמציה (1)

+

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

ב

0510.7102

 

תורת הקודים לתיקון שגיאות[8]

2

מבוא לקודים לתקון שגיאות

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

-

0510.7103

 

פרקים נבחרים בתקשורת  ספרתית

OFDM-MIMO

2

תהליכים אקראיים; תורת השיערוך

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א

0510.7104

 

דחיסת נתונים ואותות[9]

2

תורת האינפורמציה (1);  העברה ספרתית של אותות

+

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

-

0510.7105

מערכות תקשורת אלחוטיות

2

תקשורת ספרתית

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

א

0510.7107

גישה אינפורמציונית לתקשורת ערוצים גאוסיים ליניאריים[10]

2

העברה ספרתית של אותות; תורת האינפורמציה (רצוי)

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0510.7108

שיטות איטרטיביות בקידוד

2

תורת האינפורמציה (1)

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א

0510.7111

סינון לא לינארי וישומו לתקשורת מודרנית[11]

2

תהליכים אקראיים (מומלץ)

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

-

0510.7112

קודים ומחרוזות[12]

2

מבוא לקודים לתיקון שגיאות

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0510.7114

תכן מגברי RFIC [13]

2

תמסורת גלים ומערכות מפולגות; מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

+

 

 

 

 

 

+

+

 

 

-

0510.7115

תכן מעגלי תקשורת ב‑RFIC [14]

2

תכן מגברי RFIC

+

 

 

 

 

 

+

+

 

 

-

0510.7125

תורת האינפורמציה (2) [15]

3

תורת האינפורמציה (1)

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

-

 

0510.7130

אינטראקציה בבעיות דחיסה ותקשורת[16]

2

תורת האינפורמציה (1)

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

-

0510.7201

 

עיבוד אותות מרחבי

2

תהליכים אקראיים; תורת הדטקציה (במקביל); אנליזה פונקציונלית או ידע באלגברה מתקדמת

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

ב

0510.7202

 

רשתות עצביות  מלאכותיות[17]

2

אותות אקראיים ורעש

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

-

0510.7204

 

עקרונות מכ"ם - מורחב

 

3

אותות אקראיים ורעש

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

א

0510.7206

 

עיבוד ספרתי של אותות דיבור[18]

2

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0510.7207

 

עיבוד אותות במערכות חושים [19]

2

עיבוד אותות סטטיסטי (במקביל)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

-

0510.7208

 

זיהוי תבניות[20]

2

אותות אקראיים  ורעש

תורת השערוך  (מומלץ)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

-

0510.7211

 

עיבוד תמונות מתקדם

3

עיבוד תמונות

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

א

0510.7212

נושאים מתקדמים בראיה  ממוחשבת[21]

2

עיבוד תמונות

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

-

0510.7213

 

מעבדה מתקדמת בעיבוד ספרתי של תמונות[22]

2

--

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

-

0510.7214

אקוסטיקה תת מימית - יסודות[23]

2

משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות או  שיטות מתמטיות בהנדסה

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0510.7218

ראייה – מנגנונים, מודלים ואלגוריתמים

2

עיבוד תמונות

+

+

 

 

 

+

 

 

 

+

ב

0510.7225

סינון אדפטיבי[24]

2

מבוא לעיבוד אותות  סטטיסטי או תהליכים אקראיים ותורת השערוך

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0510.7230

שימושים של קודים עבור ביג דאטה ורשתות[25]

2

מבוא לקודים לתיקון שגיאות; מתמטיקה בדידה (מומלץ)

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0510.7301

בקרה רובסטית[26]

2

בקרה אופטימלית

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0510.7306

 

מערכות בקרה עם מיתוגים

2

מבוא לתורת הבקרה

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

א

0510.7307

טכניקות  בקרה באלקטרוניקה ומערכות הספק[27]

3

--

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

-

0510.7310

בקרה סטוכסטית[28]

2

--

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

-

0510.7315

מערכות מושהות בזמן

2

מבוא לבקרה לינארית מודרנית

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

א

0510.7320

יציבות מערכות לינאריות ונושאים נלווים בעיבוד אותות[29]

2

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

-

0510.7401

 

קריפטוגרפיה ואבטחת מערכות מחשב[30]

2

מתמטיקה בדידה

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

-

0510.7403

 

נושאים מתקדמים בתקשורת מחשבים[31]

2

מבוא לתקשורת מחשבים

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

-

0510.7404

 

מבוא למערכות לומדות

2

מבני נתונים ואלגוריתמים או יעילות של חישובים

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

ב

0510.7405

 

ארכיטקטורה מתקדמת של מחשבים[32]

2

ארכיטקטורה  ומבנה המחשב

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

-

0510.7406

 

נושאים בתקשורת רבת מעבדים[33]

2

תכנון וניתוח אלגוריתמים;   מבוא לתקשורת מחשבים

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

-

0510.7408

 

מערכי עיבוד ב- VLSI [34]

2

מבנה המחשב

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

-

0510.7409

 

נושאים באבטחת מידע

 

2

עקרונות רשתות תקשורת;   קריפטוגרפיה ואבטחת מערכות מחשב

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

ב

0510.7410

נושאים באלגוריתמים[35]

2

תכנון וניתוח אלגוריתמים

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

-

0510.7413

ארכיטקטורות לרשתות על שבב[36]

2

מבנה המחשב

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

-

0510.7415

עיבוד וניתוח של צורות גיאומטריות[37]

2

ידע בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

-

0510.7420

מעבדים מרובי ליבות ומערכות משובצות מחשב

2

ארכיטקטורה מתקדמת של מחשבים או קורס דומה

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

א

0510.7421

אנליזה של גרפים גדולים[38]

2

תכנון וניתוח אלגוריתמים או יעילות של חישובים

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

-

0510.7425

מבוא לאלגוריתמי רשת[39]

3

תכנן וניתוח של אלגוריתמים

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

-

0510.7430

רשתות תקשורת מחשבים על גבי שבב

2

מבוא לתקשורת מחשבים

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

ב

0510.7503

מערכות הגנה בפני ברק[40]

3

בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק; תפעול מערכות הספק בתנאי א-נורמליים

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

-

0510.7507

 

התקני מתח נמוך[41]

2

עיבוד הספק - במקביל

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

-

0510.7508

 

רכיבים במערכות חלוקה

2

בעיות טכנו-כלכליות של מערכות הספק

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

א

0510.7510

 

אנרגיות מתחדשות 1: אנרגיה פוטוולטאית ואנרגית רוח

2

ממירים ממותגים בתדר גבוה

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

א

0510.7602

 

מערכות אלקטרואופטיות לעיבוד אותות[42]

2

עיבוד אופטי של נתונים (במקביל) או באישור המרצה

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

-

0510.7604

 

אלמנטים אופטיים דיפרקטיביים[43]

2

אופטיקה קלאסית  או אישור המרצה

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

-

0510.7608

 

אופטיקה של מהודי לייזר ואלומות קוהרנטיות[44]

2

אופטיקה קלאסית  או קורס שקול

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

-

0510.7609

 

חיישנים מסיבים אופטיים

3

אופטיקה קלאסית; מבוא לתקשורת אופטית

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

א

0510.7610

סוליטונים אופטיים[45]

2

משוואות דיפרנציאליות חלקיות, שדות אלקטרומגנטיות

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

ב

0510.7613

 

מערכות מודרניות לתקשורת אופטית[46]

2

מבוא לתקשורת אופטית

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

-

0510.7614

 

שיטות מדידה אופטיות[47]

2

אופטיקה קלאסית; אופטיקה סטטיסטית וקוהרנטית

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

-

0510.7615

 

תכנון מערכות אופטיות מתקדמות

2

אופטיקה קלאסית; מערכות הדמייה ועיבוד אופטי של נתונים

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

א

0510.7616

 

מבוא לתכנון אופטי ותוכנת זימקס

2

אופטיקה קלאסית (ראה סילבוס)

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

ב

0510.7619

פוטונים במבנים אלקטרומגנטיים: יסודות ויישומים[48]

2

אלקטרודינמיקה קלאסית או דומה + אלקטרוניקה קוונטית או קוונטים 2 (0321.3101)

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

-

0510.7620

תופעות התפשטות ורעש במערכות תקשורת בסיבים אופטיים[49]

2

מבוא  לתקשורת אופטית

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

-

0510.7622

אופטיקה אולטרא מהירה[50]

2

אופטיקה קלאסית

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

-

0510.7623

תופעות שדה – אטום קוהרנטיות[51]

2

שדות אלקטרומגנטיים, אלקטרוניקה קוונטית או קורס מקביל

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

-

0510.7625

 

אופטיקה סטטיסטית וקוהרנטיות[52], [53]

2

אופטיקה קלאסית; אותות אקראיים ורעש

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

-

0510.7630

נושאים נבחרים בתורת הלייזרים ושימושיהם[54]

2

מבוא ללייזרים; אלקטרוניקה קוונטית

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

-

0510.7635

אינפרא אדום – תהליכים פיזיקליים והתקנים שימושיים

2

אופטי'קה קלאסית

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

ב

0510.7701

 

המרה פוטו-וולטאית של אנרגיית שמש

2

פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

ב

0510.7702

 

חומרים לא-לינאריים באופטיקה ואלקטרוניקה[55]

2

מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

*

0510.7703

 

התקנים נאנומטריים – תכונות ויישומים[56]

2

---

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

*

0510.7704

 

הנעה ננומטרית עקרונות, חומרים והתקנים[57]

2

פיזיקה 1,2,3; מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

*

0510.7705

 

איפיון ננומטרי של חומרים והתקנים אלקטרוניים[58]

2

---

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

*

0510.7706

תכן מתקדם של מעגלים אנלוגיים[59]

2

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים, אותות אקראיים ורעש

+

 

+

 

+

+

+

+

 

 

*

0510.7709

 

אפיון חומרים אלקטרוניים[60]

2

מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

*

0510.7715

עקרונות ויישומים של בקרה ושליטה בדיספרסיה[61]

2

אופטיקה קלאסית; אלקטרוניקה קוונטית; ננו  פוטוניקה (מומלץ)

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

*

0510.7718

מעגלים של אותות מעורבים[62]

2

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים; מבוא לתכנון מעגלי VLSI

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

-

0510.7721

מבוא לתכנון מצלמות דיגיטליות מבוססות גלאי CMOS [63]

2

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

-

0510.7725

מודלים חישוביים במצב מוצק ומערכות סופיות[64]

2

פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

-

0510.7803

 

עקרונות פיזיקליים של מערכות תקשורת אלחוטיות[65]

2

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

-

0510.7804

 

שיטות נומריות אינטגרליות באלקטרומגנטיות [66]

3

שדות אלקטרומגנטים

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

-

0510.7805

 

שיטות נומריות דיפרנציאליות באלקטרומגנטיות[67]

2

שדות אלקטרומגנטים

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

-

0510.7806

 

מערכי אנטנות סוקרים[68]

2

אנטנות וקרינה

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

-

0510.7807

 

נושאים מתקדמים בתורת האנטנות

3

אנטנות וקרינה

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

א

0510.7808

 

מקורות קרינה מבוססי אלקטרונים[69]

3

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

-

0510.7811

אינטרקציות בין מיקרוגלים וחומרים[70]

2

שדות אלקטרומגנטיים; תמסורת גלים ומערכות מפולגות

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

-

0510.7815

מבוא לננו-אלקטרומגנטיות

2

אלקטרוניקה קוונטית

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

א

0510.7816

אופטיקה של ננו חומרים[71]

2

אלקטרוניקה קוונטית או אלקטרודינמיקה קלאסית

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

-

0510.7901

מבוא לפלסמה

2

---

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

-

 

0510.7902

 

התפרקויות חשמליות ועיבוד חומרים באמצעות פלסמה[72]

3

שדות אלקטרומגנטיים

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

-

0510.7903

 

שיטות ניסוייות בחקר התפרקויות חשמליות ופלסמה[73]

2

תמסורת גלים ומערכות מפולגות

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

-

0510.7905

 

תהליכים אלקטרופיזקלים ואלקטרוכימיים בעיבוד חומרים[74]

2

התפרקויות חשמליות ועיבוד חומרים באמצעות פלסמה או שיטות ניסוייות בחקר התפרקויות חשמליות ופלסמה

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

-

0510.7907

 

ציפויים מטלורגיים: טכנולוגיות ציפוי ותכונותיהם[75]

2

מבוא למדע והנדסת חמרים; או  חומרים: מבנה ותכונות

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

-

 

0510.8255

אופטיקת אלקטרונים

2

ראה סילבוס

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

ב[76]

0510.9995

פרויקט

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510.9996

בחינת גמר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510.9999

עבודת גמר  (תיזה)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קורסים מומלצים מיחידות אחרות

 

קורסים מיחידות אחרות בפקולטה להנדסה

מקרא:

1- תקשורת

2- עיבוד אותות

3- בקרה

4- מחשבים

5- אנרגיה

6  - אלקטרואופטיקה

7  - התקנים

8  - אלקטרומגנטיות

90 - פלסמה

95 - עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת

 

מספר

שם הקורס

נ"ז

ש"ש

 

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

0553.5547

ניתוח תמונות בספריות דיגיטליות ובמאגרים רפואיים[77]

3

3

ראה הנדסה ביו-רפואית

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0553.5510

מיקרוסקופיה אופטית מתקדמת ושימושיה בביו-רפואה[78]

3

3

ראה הנדסה ביו-רפואית

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

-

0553.5555

עיבוד אותות ותמונות רפואיות[79]

2

2

ראה הנדסה ביו-רפואית

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0555.4570

מבוא הנדסי לדימות  ע"י תהודה מגנטית

3

4

קורס "רמה מקבילה".

ראה הנדסה ביו-רפואית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

ב

0581.5332

(0582.5110)

מיקרוסקופית אלקטרונים סורק

SEM [80]

2

2 (א)

ראה מדע והנדסת חומרים

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

-

0581.5232

(0582.5111)

מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונים סורק

 SEM [81]

1

2 (ב)

ראה מדע והנדסת חומרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0581.5233

(0582.5137)

מיקרוסקופיית אלקטרונים בחדירה TEM [82]

2

2 (א)

ראה מדע והנדסת חומרים

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

-

0581.5234

(0582.5138)

מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונים בחדירה TEM [83]

1

1(ב)

 

ראה מדע והנדסת חומרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0581.5235

(0582.5500)

ניתוח חומרים בעזרת שיטות ספקטרוסקופיות חדישות XPS/AES

2

2(א)

 

ראה מדע והנדסת חומרים

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

ב

0581.5236

(0582.5501)

מעבדה בניתוח חומרים בעזרת שיטות ספקטרוסקופיות חדישות: XPS/AES

1

1(ב)

 

ראה מדע והנדסת חומרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב

0572.5120

פרטיות מידע

2

2

ראה המחלקה להנדסת תעשייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א

 

(א)   2 ש"ס - 3 שעות - שני שליש סמסטר

(ב)   1 ש"ס – 3 שעות – שליש סמסטר

 

 

קורסים מהפקולטה למדעים מדויקים

 

 

מספר

שם הקורס

נ"ז

ש"ש

 

1

2

3

4

5

6

7

8

90

95

סמ'

0321.4450

עיבוד אותות ואנליזה למידע מפיסיקה ניסויית[84]

3

3

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0365.4133

תיאוריה סטטיסטית מתקדמת[85]

2

3

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

-

0365.4142

אינפורמציה, הסתברות ומשחקים[86]

2

3

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

-

0365.4212

הסתברות מתקדמת[87]

2

3

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

-

0365.4230

תורה ארגודית[88]

2

3

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

-

0365.4409

אנליזה קמורה ואופטימיזציה (1)

2

3

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

א

0365.4432

תכנות דינמי[89]

2

3

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

-

0365.4436

תורת התורים

2

3

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

א

0365.4542

תכנות בשלמים

2

3

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

-

0366.4660

שיטות מתמטיות מתקדמות לעיבוד וניתוח תמונות (2)

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

ב

0368.3014

גרפיקה ממוחשבת[90]

 

3

רמה מקבילה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

-

0368.3049

מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית

 

3

רמה מקבילה

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

א

0368.3063

למידה חישובית: מודלים גרפיים הסתברותיים[91]

 

3

רמה מקבילה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

-

0368.4211

גיאומטריה חישובית

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

א

0368.4429

חישוב מבוזר

2

3

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

ב

 

 

 

 

מפת מספרי קורסים:

0321 – החוג לפיזיקה

0365 – החוג לסטטיסטיקה

0366 -  החוג למתמטיקה

0368 – מדעי המחשב

 

 

 

[1] הקורס יינתן בשפה האנגלית

[2] הקורס יינתן בשפה האנגלית

[3] אינו פתוח למי שלמד קורס 0510.7209

[4] לא יינתן בתשע"ו

[5] הקורס יינתן בשפה האנגלית

[6] לא יינתן בתשע"ו

[7] לא יינתן בתשע"ו

[8] לא יינתן בתשע"ו

[9] לא יינתן בתשע"ו

[10] לא יינתן בתשע"ו

[11] לא יינתן בתשע"ו

[12] לא יינתן בתשע"ו

[13] לא יינתן בתשע"ו

[14] לא יינתן בתשע"ו

[15] לא יינתן בתשע"ו

[16] לא יינתן בתשע"ו

[17] לא יינתן בתשע"ו

[18] לא יינתן בתשע"ו

[19] לא יינתן בתשע"ו

[20] לא יינתן בתשע"ו

[21] לא יינתן בתשע"ו

[22] לא יינתן בתשע"ו

[23] לא יינתן בתשע"ו

[24] לא יינתן בתשע"ו

[25] לא יינתן בתשע"ו

[26] לא יינתן בתשע"ו

[27] לא יינתן בתשע"ו

[28] לא יינתן בתשע"ו

[29] לא יינתן בתשע"ו

[30] לא יינתן בתשע"ו

[31] לא יינתן בתשע"ו

[32] לא יינתן בתשע"ו

[33] לא יינתן בתשע"ו

[34] לא יינתן בתשע"ו

[35] לא יינתן בתשע"ו

[36] לא יינתן בתשע"ו

[37] לא יינתן בתשע"ו

[38] לא יינתן בתשע"ו

[39] לא יינתן בתשע"ו

[40] לא יינתן בתשע"ו

[41] לא יינתן בתשע"ו

[42] לא יינתן בתשע"ו

[43] לא יינתן בתשע"ו

[44] לא יינתן בתשע"ו

[45] הקורס יינתן בשפה האנגלית

[46] לא יינתן בתשע"ו

[47] לא יינתן בתשע"ו

[48] לא יינתן בתשע"ו

[49] לא יינתן בתשע"ו

[50] לא יינתן בתשע"ו

[51] לא יינתן בתשע"ו

[52] אינו פתוח למי שלמד קורס 0510.6601

[53] לא יינתן בתשע"ו

[54] לא יינתן בתשע"ו

[55] לא יינתן בתשע"ו

[56] לא יינתן בתשע"ו

[57] לא יינתן בתשע"ו

[58] לא יינתן בתשע"ו

[59] לא יינתן בתשע"ו

[60] לא יינתן בתשע"ו

[61] לא יינתן בתשע"ו

[62] לא יינתן בתשע"ו

[63] לא יינתן בתשע"ו

[64] לא יינתן בתשע"ו

[65] לא יינתן בתשע"ו

[66] לא יינתן בתשע"ו

[67] לא יינתן בתשע"ו

[68] לא יינתן בתשע"ו

[69] לא יינתן בתשע"ו

[70] לא יינתן בתשע"ו

[71] לא יינתן בתשע"ו

[72] לא יינתן בתשע"ו

[73] לא יינתן בתשע"ו

[74] לא יינתן בתשע"ו

[75] לא יינתן בתשע"ו

[76] קורס מרוכז – יינתן בשבועיים  3-14 אפריל 2016.

[77] לא יינתן בתשע"ו

[78] לא יינתן בתשע"ו

[79] לא יינתן בתשע"ו

[80] לא יינתן בתשע"ו

[81] לא יינתן בתשע"ו

[82] לא יינתן בתשע"ו

[83] לא יינתן בתשע"ו

[84] לא יינתן בתשע"ו

[85] לא יינתן בתשע"ו

[86] לא יינתן בתשע"ו

[87] לא יינתן בתשע"ו

[88] לא יינתן בתשע"ו

[89] לא יינתן בתשע"ו

[90] לא יינתן בתשע"ו

[91] לא יינתן בתשע"ו

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>