תואר כפול בהנדסה מכנית ובמדעי כדור הארץ עם הדגש בלימודי סביבה (הכ"ס)

תכנית לתואר כפול בהנדסה מכנית ובמדעי כדור הארץ עם הדגש בלימודי סביבה

 

מטרת התכנית להכשיר בוגרי תואר ראשון בעלי הכשרה הן בהנדסה מכנית והן במדעי כדור הארץ עם הדגש בלימודי סביבה. התכנית מציעה מבט בינתחומי ייחודי על הקשר שבין הנדסה מכאנית ותשתיות לבין מדעי כדור הארץ, משאבי טבע וסביבה, ומהווה תכנית לימודים אטרקטיבית לסטודנטים בעלי השקפה רב-תחומית המעוניינים לשלב לימודים אקדמיים עם אתגרים פרקטיים וסביבתיים.

מסגרת לימודים חדשנית זו מציעה ליצור מומחים רב-תחומיים, במסגרת תכנית עשירה ומאתגרת, בה יקבלו הבוגרים קורסים מקצועיים הן בהנדסה מכנית והן בלימודי כדור הארץ בתוספת למקבץ משמעותי של קורסים בנושאי אקולוגיה וסביבה. מטרת התואר הכפול היא להכשיר מהנדסים שהם גם מדענים במדעי כדור הארץ, אשר מודעים להיבטים הסביבתיים שבתחומים אלה. זהו תואר ייחודי ומאתגר שמטרתו לספק לסטודנטים את הכלים הפיסיקליים, המתמטיים והחישוביים יחד עם מודעות להיבטים האתיים והסביבתיים של הנדסה ומדעי כדור הארץ, באופן שיכשיר אותם להיות מומחים בתחומם, ובעלי ראייה מערכתית רחבה. 

בוגרי התכנית צפויים להיות מבוקשים הן ע"י תעשייה ומקומות עבודה העוסקים במחצבים ובמשאבי טבע וסביבה, במיוחד בתחום הבנייה, הנדסת מאגרי גז ונפט, הידרולוגיה, חיפוש וכריית מחצבים, ובפרויקטים גדולים של תשתיות, בחברות היי טק העוסקות באנרגיות מתחדשות, קיימות, ועוד, והן ע"י גופי רגולציה או ייצוג של גופים העוסקים בתחום, הן בארץ והן בחו"ל, וכן במסגרת מוסדות ממשלתיים (כמו המכון הגיאולוגי או בשירות המטאורולוגי).

 

משך הלימודים בתכנית הוא 4 וחצי שנים (תשעה סמסטרים) ומבוססת על תכניות הלימודים לתואר ראשון בהנדסה מכנית ובמדעי כדור הארץ וכן על קורסים ייעודיים בלימודי הסביבה.

 

על מנת להיות זכאי לתואר, נדרש הסטודנט ללמוד הוא 238.5 ש"ס:

225.5 ש"ס קורסי הנדסה מכנית + מדעי כדור הארץ, 13  ש"ס קורסי לימודי סביבה

 

יהיו זכאים לקבל את התואר סטודנטים, שקיבלו ציון "עובר" (60) בכל אחד מהקורסים שיחושבו לתואר, וכן שממוצע הציונים בקורסים יהיה 70 ומעלה.

בוגרי התכנית יקבלו שני תארים:

  • בוגר אוניברסיטה  (B.Sc) בהנדסה מכנית B.Sc. in Mechanical Engineering))
  • בוגר אוניברסיטה (B.Sc.) במדעי כדור הארץ עם הדגש בלימודי סביבה

B.Sc. in Geosciences with an emphasis on Environmental Studies

 

 

 

 

 

תכנית לתואר כפול בהנדסה מכנית ובמדעי כדור הארץ

 עם הדגש בלימודי סביבה

 

תכנית לימודים

 

סמסטר 1

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1510

גרפיקה הנדסית

1

2

2

5

3

 

0509.1820

תכנות

2

2

-

4

3

 

0509.1824

אלגברה לינארית

5

2

-

7

6

 

0509.1846

חשבון דיפרנציאלי ואיטגרלי 1ב'

4

2

-

6

5

 

0542.1800

מבוא להנדסה מכנית

2

-

-

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0910.1100

מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית

2

-

-

2

2

 

 

סה"כ

16

8

2

26

20

 

 

 

 

סמסטר 2 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1834

מעבדה בפיזיקה

-

-

2

2

1

 

 

0509.1845

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

1

-

4

3.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'; אלגברה לינארית

0509.1847

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

4

2

-

6

5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'; אלגברה לינארית

0542.1810

מכניקה של חלקיקים

3

2

-

5

4

 

0542.1820

סטטיקה של גוף קשיח

3

1

-

4

3.5

מכניקה של חלקיקים

 

 

 

 

 

 

 

 

0341.2221

מבוא לכימיה

4

-

-

4

 

 

חדש

אקולוגיה תעשייתית

3

-

-

3

3

 

 

סה"כ

20

6

2

28

20

 

 

 

סה"כ שנה א:  54 שעות. הנדסה: 45;   מדעי כדור הארץ: 4;   פורטר: 5.

 

סמסטר 3

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1829

פיזיקה (2)

4

2

-

6

5

מכניקה של חלקיקים 

0509.2844

פונקציות מרוכבות

2

1

-

3

2.5

מד"ר;  חשבון דיפ' ואינטגרלי 2ב'

0542.2110

דינמיקה של גוף קשיח

3

1

-

4

3.5

סטטיקה של גוף קשיח

0542.2200

מכניקת המוצקים (1)

4

1

-

5

4.5

משוואות דיפ' רגילות; סטטיקה של גוף קשיח

0509.2804

אנליזה נומרית

3

1

-

4

3.5

תכנות, משוואות דיפ' רגילות

0542.2600

תרמודינמיקה (1)

3

2

-

5

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב';  כימיה כללית;

מכניקה של חלקיקים

 

 

 

 

 

 

 

 

0341.1200

מבוא לגיאולוגיה

4

-

-

4

 

 

 

סה"כ

20

7

-

27

19.5

 

                 
 

 

סמסטר 4

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.2804

אנליזה נומרית

3

1

-

4

3.5

תכנות; משוואות דיפ' רגילות

0509.2843

אנליזה הרמונית

2

1

-

3

2.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  1ב', 2ב'; משוואות דיפ' רגילות; פונקציות מרוכבות 

0509.2846

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

2

1

-

3

2.5

משוואות דיפ' רגילות; פונקציות מרוכבות; אנליזה הרמונית

0542.2500

מכניקת הזורמים (1)

3

2

-

5

4

משוואות דיפרנציאליות רגילות; תרמודינמיקה(1); דינמיקה של גוף קשיח

0581.1111

מבוא למדע והנדסת חומרים

3

1

-

4

3.5

כימיה בסיסית להנדסה

0581.1132

מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה

 

 

1

1

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341.1200

מבוא למדעי האטמוספירה

4

-

-

4

 

 

0341.2244

מבוא לפיזיקת הפלאסמה

4

-

-

4

-

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב', 2ב'; אלגברה לינארית

 

סה"כ

21

6

-

28

16.5

 

 

 

סה"כ שנה ב': 55 שעות.      הנדסה: 43;  מדעי כדור הארץ: 12;  פורטר: 0.

 

סמסטר 5

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0542.2400

תכן מכני (1)

2

2

-

4

3

מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים; גרפיקה הנדסית

0542.3620

מעבר חום

3

1

-

4

3.5

מכניקת הזורמים (1); משוואות דיפרנציאליות חלקיות; אנליזה הרמונית; תרמודינמיקה (1)

0509.2805

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

-

4

3.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'; אלגברה לינארית

0341.2005

פיזיקה של האטמוספירה

3

-

-

3

 

מבוא למדעי האטמוספירה; מכניקה של חלקיקים

0341.3015

שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ

2

-

-

2

 

מכניקה של חלקיקים, פיזיקה2; חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב, 2ב, אלגברה לינארית, תכנות

0341.2006

מבוא לגיאופיזיקה

3

-

-

3

 

מבוא לגיאולוגיה

0341.2000

מחנה מיפוי מרוכז (ניתן במרוכז בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים)

4

-

-

4

 

מבוא לגיאולוגיה

0910.1500

פרקים במבוא לאקולוגיה

2

-

-

2

2

 

חדש

קורס בחירה בלימודי סביבה

3

-

-

3

3

 

 

סה"כ

25

3

-

29

15

 

 

 

סמסטר 6

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0542.3792

הנדסת ניסויים ומדידות - מעבדה

2

-

2

4

3

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מכניקת הזורמים (1)

0542.4091

מעבדה במכניקת המוצקים

-

-

2

2

1.5

מבוא למדע והנדסת חומרים; מכניקת המוצקים (1)

0512.1205

מבוא למעגלים, מערכות ואותות חשמליים

4

1

-

5

4.5

פיזיקה (2); משוואות דיפר' רגילות

 

קורס בחירה –הנדסה מכנית

4

-

-

4

3.5

 

0341.3262

מכניקה מסלולית בסיסית

3

-

-

3

-

חשבון דיפרנצ' ואינטגרלי 1ב 2ב; אלגברה לינארית; מכניקת חלקיקים; דינמיקה של גוף קשיח; פיזיקה 2

0341.3229

מבוא למטאורולוגיה דינמית

3

-

-

3

3

מכניקת חלקיקים; פיזיקה 2;  מבוא למדעי האטמוספירה; אלגברה לינארית; חדו"א 1ב, 2ב; משוואות דיפרנציאליות רגילות

0341.2206

גיאולוגיה סטרוקטוראלית

4

-

-

4

4

מבוא לגיאולוגיה; מבוא למדעי כדור הארץ

 

סה"כ

20

1

4

26

19.5

 

 

סה"כ שנה ג':   54 שעות.      הנדסה:27;מדעי כדור הארץ: 22; פורטר: 5

 

 

סמסטר 7

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0542.4092

מעבדת זרימה ומעבר חום

-

-

3

3

2

תרמודינמיקה (1); הנדסת ניסויים ומדידות- מעבדה; מכניקת הזורמים (1); מעבר חום

 

קורס בחירה – הנדסה מכנית

4

-

-

4

3.5

 

0542.3243

מבוא לבקרה

3

1

0.5

4.5

4

מבוא למעגלים ומערכות

0341.2007

מעבדה במדעי כדור הארץ

4

-

-

4

 

מבוא לגיאולוגיה; מבוא למדעי כדור הארץ; מבוא למדעי האטמוספירה

0341.3207

גיאודינמיקה

3

-

-

3

 

מבוא לגיאולוגיה; מבוא לגיאופיזיקה

0341.3214

מבוא לעיבוד אותות סיסמיים

3

-

-

3

 

אנליזה נומרית

0341.2215

קורס במדעי כדור הארץ – ייקבע בהמשך

3

-

-

3

3

 

 

מטאורולוגיה סינטופטית

3

-

-

3

 

מבוא למדעי האטמוספירה; מבוא למטאורולוגיה דינמית

 

סה"כ

23

1

3.5

27.5

12.5

 

 

 

סמסטר 8

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0542.4010

פרוייקט (1)

-

-

-

3

-

 

0542.4351

הנדסה ימית[1]

4

-

-

4

3.5

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1); תרמודינמיקה (1)

0542.4125

מבוא להנדסת סביבה[2]

4

-

-

4

3.5

 

0341.3013

תורת האקלים

3

-

-

3

3

מבוא למטאורולוגיה דינמית; אנליזה נומרית

0341.3258

סייסמולוגיה של רעידות אדמה

3

-

-

3

 

גיאודינמיקה; אנליזה נומרית; מכניקת מוצקים

0341.3205

שיטות סיסמיות

3

-

-

3

3

מבוא לגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ

0341.3225

מזג אויר חללי

3

-

-

3

 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב, 2ב; אלגברה לינארית; פיזיקה 2

 

סה"כ

20

-

-

23

13

 

 

 

סה"כ שנה ד': 50.5 שעות. הנדסה: 22.5; מדעי כדור הארץ: 28; פורטר: 0

 

סמסטר 9

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0542.4010

פרוייקט

-

-

-

3

-

 

 

שני קורסי בחירה – הנדסה מכנית

8

-

-

8

-

 

קורס חדש

מבוא לתורת הכאוס

3

-

-

3

-

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב 2ב;  אלגברה לינארית; מכניקה של חלקיקים; שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ

קורס חדש

סכנות טבע

3

-

-

3

 

מבוא למטאורולוגיה דינמית;

מבוא למדעי האטמוספירה; פיזיקה של האטמוספירה

קורס חדש

אפקטים אנתרופוגניים באטמוספירה

3

-

-

3

3

מבוסס על קורס שניתן בעבר בגיאופיזיקה;

מבוא למדעי האטמוספירה; מבוא למטאורולוגיה דינמית

חדש

קורס בחירה בלימודי סביבה

3

-

-

3

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

סה"כ שנה ה': 23 שעות.    הנדסה: 11; מדעי כדור הארץ: 9; פורטר: 3.

 

 

קורסי בחירה

כל סטודנט יידרש ללמוד במהלך התואר הכפול ארבעה קורסי בחירה (מבין שמונה -  קורס ליבה אחד  "המרת אנרגיה והנע חשמלי" ושבעה קורסי חובה במסלולים בתכנית הרגילה של הנדסה מכנית) שמציע ביה"ס להנדסה מכנית, נספח א'.

כל סטודנט יידרש ללמוד במהלך התואר הכפול שניים מבין חמישה קורסי הבחירה שמציע ביה"ס פורטר. לרשימת קורסי הבחירה המוצעים ראו נספח ב'. בכל שנה אקדמית יוצעו שניים מבין קורסי הבחירה. כלומר, להבדיל מקורסי החובה של פורטר, שיוצעו בכל שנה, כל קורס הכלול ברשימת קורסי הבחירה יוצע רק אחת לשנתיים.

סיכום

סה"כ התואר הכפול בהנדסה ומדעי כדור הארץ עם הדגש בלימודי סביבה:  238.5 שעות.

 

הנדסה מכנית:

קורסי ליבה של הנדסה מכנית ללא קורסי מסלול וללא פרויקט: 120.5 שעות

6 קורסי מסלול של הנדסה מכנית (2 קורסי חובה ו-4 קורסי בחירה):  24 שעות

פרויקט: 6 שעות

סה"כ הנדסה מכנית: 150.5 שעות

 

מדעי כדור הארץ:

סה"כ: 75 שעות (52% של התכנית המקורית).

סה"כ מדעי כדור הארץ כולל חפיפה עם הנדסה מכנית (56 שעות): 131 שעות.

 

בי"הס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר:

5 קורסי פורטר:  13 שעות

 

קורסים סביבתיים נוספים:

בנוסף לקורסים הניתנים ע"י בי"ס פורטר כוללת תכנית התואר הכפול 2 קורסים (8 שעות) בנושאי סביבה שניתנים על ידי הנדסה מכאנית (קורסים אלה נספרו בטבלה לעיל תחת הנדסה מכאנית) וקורס אחד (3 שעות) בנושא סביבה שניתן על ידי מדעי כדור הארץ (קורס זה נספר בטבלה לעיל תחת מדעי כדור הארץ). 

 

סה"כ קורסים בנושאי סביבה: 24 שעות.

 

 

נספח א': רשימת קורסי הבחירה של ביה"ס להנדסה מכנית

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0512.1204

המרת אנרגיה והנע חשמלי

2

1

0.5

3.5

2.5

פיזיקה (2); מבוא למעגלים, מערכות ואותות חשמליים

0542.4120

תרמודינמיקה (2)

4

-

-

4

 

תרמודינמיקה (1)

0542.4122

הסעת מזהמים בסביבה

4

-

-

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

0542.4123

תהליכי מעבר חום וחומר

4

-

-

4

3.5

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1)

0542.4132

אנרגיה מתחדשת

4

-

-

4

3.5

מעבר חום; מכניקת הזורמים (1); תרמודינמיקה (1)

0542.4221

מבוא לתורת האלסטיות

4

-

-

4

4.5

מכניקת המוצקים (1)

0542.4223

מבוא לאלמנטים סופיים

4

-

-

4

4.5

מכניקת המוצקים (1)

0542.4320

מכניקת הזורמים (2)

4

-

-

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

 

 

 

נספח ב': רשימת קורסי הבחירה של בי"ס פורטר במסגרת תכנית הלימודים של הכ"ס[3]

מספר קורס

שם קורס

ש"ס

סמסטר

קורס חדש

בין כלכלה סביבתית לכלכלה אקולוגית

3

טרם נקבע

קורס חדש

האטמוספירה כנחלת כלל גלובלית 

3

טרם נקבע

קורס חדש

היסטוריה סביבתית של המזה"ת

3

טרם נקבע

קורס חדש

מבוא למשק המים בישראל

3

טרם נקבע

0910.1001

מקורות החדשנות בישראל וחדשנות סביבתית

3

טרם נקבע

 

 

 

 

נספח ג': קורסי ליבה של הנדסה מכנית שהוסרו מתכנית הלימודים של הכ"ס

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0512.1202

אלקטרוניקה בסיסית

3

1

1.5

5.5

4.5

מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

0542.3791

תהליכי עיבוד (מעבדה)

-

-

2

2

1

 

0542.3780

תהליכי עיבוד (1)

3

-

-

3

3

גרפיקה הנדסית; מבוא למדע והנדסת חומרים

 

 

 

נספח ד': קורסי ליבה של מדעי כדור הארץ שהוסרו מתכנית הלימודים של הכ"ס

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0351.2803

פיזיקה כללית 1ב'

5

-

-

5

5

 

0341.1203

מבוא למדעים פלנטריים

4

-

-

4

4

 

 

סה"כ

9

-

-

9

 

 

 

 

 

נספח ה': קורסי חפיפה (הנדסה ומדעי כדור הארץ) במסגרת תכנית הלימודים של הכ"ס

הנדסה מכנית

מדעי כדור הארץ

סה"כ שעות

שם הקורס

סה"כ שעות

שם הקורס

4

תכנות

2

תכנות

7

אלגברה לינארית

5

אלגברה לינארית1ג

5

מכניקה של חלקיקים 

6

פיזיקה כללית א 1

6

פיזיקה (2)

6

פיזיקה כללית א 2

6

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב1

6

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ג

6

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב2

6

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ג

3

אנליזה הרמונית

5

שיטות מתמטיות בכימיה

3

כימיה בסיסית להנדסה

4

מבוא לכימיה

4

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

4

הסתברות וסטטיסטיקה

4

אנליזה נומרית

4

מבוא לאנליזה נומרית

5

מכניקת המוצקים (1)

5

מכניקת הרצף  - מוצקים

5

מכניקת הזורמים (1)

3

מכניקת זורמים

58

 

56

סה"כ

 

 

 

 

 

[1] קורס חובה במסלולים של הנדסה מכנית

[2] קורס חובה במסלולים של הנדסה מכנית

[3] כל תלמיד בתואר הכפול חייב לקחת במהלך לימודיו 6 ש"ס מקורסי הבחירה שמציע בי"ס פורטר. כל קורס בחירה יינתן לסירוגין, אחת לשנתיים. כל תלמיד בוחר איזה קורס בחירה ומתי ללמוד אותו לפי היצע הקורסים בכל שנה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>