המגמה להנדסה ביו-רפואית

המגמה להנדסה ביו-רפואית

ההנדסה הביו-רפואית בארץ ובעולם התפתחה בשני העשורים האחרונים בקצב מהיר כתוצאה ממדיניות של העברת משאבים רבים לבריאות, לרווחה ולשיפור איכות חיי האוכלוסייה. המחקר הביו-הנדסי והתשתית שהוקמה עבורו ב-30 השנים האחרונות בישראל ובמדינות המתועשות, הביא את התחום לבגרות מדעית ותעשייתית, ומאפשרים מעבר רציף מהתשתית הטכנולוגית המתקדמת של המאה ה-20 לתעשיית ההי-טק הביו-רפואית של המאה ה-21. התפתחות תשתיות התקשורת, טכנולוגיות המחשוב והטיפול במידע תורמות גם הן לקידום ההנדסה הביו-רפואית. יחסי חולה-רופא הולכים ומשתנים: החולה מודע יותר לאינפורמציה ביולוגית-רפואית וחלק ממערכת הטיפול הרפואי עוברת לביתו של החולה. שינויים אלה מגדילים בהתמדה את דרישות השוק למכשור רפואי, מוצרי אבחון, טיפול, מניעה ותמיכה בחיים. התוכנית לתואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית אשר נפתחה בשנת 2001 באה לענות על העניין ההולך וגובר בתחום זה הן באקדמיה והן בתעשייה.

 

מטרת הלימודים

מטרת תכנית הלימודים היא להכשיר חוקרים ומהנדסים ביו-רפואיים שיידעו להתמודד עם בעיות סבוכות שדורשות ידע רב-תחומי והבנה של מערכות ביולוגיות לצד תחומי ההנדסה השונים. אפשרויות התעסוקה בהנדסה ביו-רפואית בתעשיית ההי-טק, באוניברסיטאות, במכוני מחקר ביו‑רפואי, בבתי חולים, בארגוני בריאות ובארגונים כלכליים הולכות ומתרחבות עקב ההתפתחויות המרשימות בהנדסה ביו-רפואית במחקר, בקליניקה ובתעשייה. תכנית הלימודים לתואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית עונה לאתגרים המדעיים, ההנדסיים והטכנולוגיים שתחום חדשני זה מציב, וממלאת תפקיד חשוב בהכשרת מהנדסים ביו-רפואיים להובלת התחום, הן במחקר והן בתעשייה.

מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים בנויה כך שבוגריה יהיו מהנדסים ברמה גבוהה ושנתוני השכלתם יתאימו הן לתעשיות ההנדסיות הביו-רפואיות והן לתעשיות הנדסיות אחרות. התוכנית מבוססת על לימודים במשך שמונה סמסטרים לאורך ארבע שנים. זוהי תכנית חדשה וייחודית שבמסגרתה ירכשו התלמידים הכשרה רב-תחומית במדעים מדויקים (מתימטיקה, פיזיקה, כימיה), במדעי החיים (ביולוגיה תאית ופיסיולוגיה של מערכות של גוף האדם), בענפי ההנדסה המסורתית (חשמל, מכניקה ומדע החומרים), ועל בסיס כל אלה, התמחות במדעי ההנדסה הביו-רפואית.

סטודנטים מצטיינים (10% עליונים בכיתתם) יכולים לבחור בראשית השנה השלישית ללימודיהם בתכנית לימודים ישירה לתואר שני. סטודנטים שיסיימו תכנית זו יקבלו הן תואר ראשון והן תואר שני בהנדסה ביו-רפואית בתום חמש שנות לימוד. סטודנט בתכנית הישירה לתואר שני ילמד החל מהשנה השלישית קורסים מתכנית לימודי התואר השני.

דרישות לקבלת התואר

לקבלת התואר יהיה זכאי סטודנט שצבר בהצלחה 188 שעות סמסטריאליות (הרצאה, תרגול ומעבדה) בלימודי המגמה, ו-6 שעות לימודי העשרה בתכנית "כלים שלובים".

בוגרי התוכנית יקבלו תואר ראשון (.B.Sc) בהנדסה ביו-רפואית.

 

 

המגמה להנדסה ביו-רפואית

תכנית לימודים

סמסטר 1

 

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ש

ת

מ

סה"כ

שעות

0509.1821

תכנות (פיטון)

2

2

-

4

3

 

0509.1824

אלגברה לינארית

5

2

-

7

6

 

0509.1846

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'

4

2

-

6

5

 

0555.1121

כימיה להנדסה ביו-רפואית

4

2

-

6

5

 

0555.1151

מבוא להנדסה ביו-רפואית

2

-

-

-

-

 

 

סה"כ

17

8

-

23

19

 

 

 

 

סמסטר 2

 

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ש

ת

מ

סה"כ

שעות

0509.1826

פיזיקה (1)

4

2

-

6

5

חדו"א 1ב'; אלגברה ליניארית

0509.1834

מעבדה בפיזיקה

-

-

2

2

1

פיזיקה (1)

0509.1845

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

1

-

4

3.5

חדו"א 1ב'; אלגברה לינארית

0509.1847

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

4

2

-

6

5

חדו"א 1ב'; אלגברה לינארית

0555.1101

ביולוגיה של התא

3

1

-

4

3.5

כימיה להנדסה ביו-רפואית

0555.1140

הסתברות

2

1

-

3

2.5

חדו"א 1ב'; אלגברה ליניארית

 

סה"כ

16

7

2

25

20.5

 

 

 

 

סמסטר 3

 

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ש

ת

מ

סה"כ

שעות

0509.1829

פיזיקה (2)

4

2

-

6

5

פיזיקה (1)

0509.2843

אנליזה הרמונית

2

1

-

3

2.5

חדו"א 2ב'; משוואות דיפ' רגילות

0509.2844

פונקציות מרוכבות

2

1

-

3

2.5

חדו"א 2ב'; משוואות דיפ' רגילות

0512.1201

מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

4

2

-

6

5

משוואות דיפ' רגילות; פיזיקה (2)

0555.2140

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (1)

3

1

-

4

3.5

ביולוגיה של התא

0555.2401

תרמודינמיקה

3

1

-

4

3.5

כימיה להנדסה ביו-רפואית; חדו"א 2ב'

 

סה"כ

18

8

 

26

22

 

 

 

סמסטר 4

 

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ש

ת

מ

סה"כ

שעות

 

 

0509.2846

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

2

1

-

3

2.5

אנליזה הרמונית; חדו"א 2ב'; פונקציות מרוכבות

0512.1202

אלקטרוניקה בסיסית

3

1

2

6

4.5

מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

0512.1203

מבוא לעיבוד אותות

3

1

-

4

3.5

אנליזה הרמונית; מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

0555.2250

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

3

1

-

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (1)

0555.2403

מכניקת הזורמים

3

1

-

4

3.5

משוואות דיפ' רגילות; תרמודינמיקה

0555.2407

מכניקת המוצקים

3

1

-

4

3.5

פיזיקה (1); משוואות דיפ' רגילות

 

סה"כ

17

6

2

25

21

 

 

 

סמסטר 5

 

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ש

ת

מ

סה"כ

שעות

0509.2804

אנליזה נומרית

3

1

-

4

3.5

תכנות; חדו"א 2ב'

0555.3115

שדות וגלים אלקטרומגנטיים להנדסה ביו-רפואית

3

1

-

4

3.5

פיזיקה 2; מבוא למערכות ומעגלים חשמליים

0555.3130

מעבר חום ומסה

3

1

-

4

3.5

משוואות דיפרנציאליות חלקיות; מכניקת הזורמים

0555.3140

ביו-מכניקה

3

1

-

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2); מכניקת הזורמים; מכניקת המוצקים

0555.3150

ביו-חומרים

3

1

-

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2); מכניקת המוצקים

0555.3190

סדנה בשיטות עבודה ביולוגיותi

-

-

1

1

1

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

0555.3401

מעבדה במכניקה

-

-

3

3

2

מכניקת הזורמים; מכניקת המוצקים; תרמודינמיקה

 

סה"כ

15

5

4

24

20.5

 

 

 

סמסטר 6

 

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ש

ת

מ

סה"כ

שעות

0555.2240

סטטיסטיקה

2

1

-

3

2.5

הסתברות

0555.2280

בקרה במערכות ביולוגיות

3

1

-

4

3.5

פיזיקה (1); משוואות דיפ' רגילות; מבוא למערכות ומעגלים חשמליים; מע' פיז' בגוף האדם (2)

0555.3120

עיבוד תמונות רפואיות (1)

3

1

-

4

3.5

מבוא לעבוד אותות

0555.3260

מעבדה בהנדסה

ביו-רפואית

-

-

4

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם; אלקטרוניקה בסיסית

 

2 קורסי מסלול

6

2

-

8

7

 

 

סה"כ

14

5

4

23

 

20

 


 

סמסטר 7

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ש

ת

מ

סה"כ

שעות

0555.4100

פרויקט גמר (1)

3

-

-

3

3

 

 

4 קורסי מסלול

12

4

 

16

14

 

 

סה"כ

15

4

4

23

17

 

 

 

סמסטר 8

 

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ש

ת

מ

סה"כ

שעות

0555.4450

שיטות חישוביות בהנדסה ביו-רפואית

3

1

-

4

3.5


 

סטטיסטיקה; אנליזה נומרית; אנליזה הרמונית; פונקציות מרוכבות; משוואות דיפ' חלקיות

0555.4200

פרויקט גמר (2)

3

-

-

3

3

 

 

4 קורסי מסלול

 

12

4

-

16

14

 

 

סה"כ

18

5

-

23

20.5

 

 

המגמה להנדסה ביו-רפואית

מסלולי בחירה

 

 

החל מסמסטר 6 מציעה המגמה מסלולי התמחות. כל סטודנט חייב בבחירת מסלול התמחות ראשי ומסלול התמחות משני. כמו כן מוצע אשכול קדם רפואה – למתעניינים בהמשך בלימודי רפואה.

 

התכנית כוללת שני מסלולי התמחות ואשכול קדם רפואה:

  • מסלול "ביו-מכניקה, ביו-חומרים והנדסת רקמות"

  • מסלול "אותות ומערכות בהנדסה ביו-רפואית"

  • אשכול קדם רפואה וקדם וטרינריה

 

יש לבחור מסלול התמחות ראשי ומסלול התמחות משני.

חובה ללמוד לפחות 7 קורסים במסלול ההתמחות הראשי.

חובה ללמוד 3 קורסים נוספים מתוך המסלול המשני או מקורסי הבחירה הפקולטטיים המופיעים בהמשך כאשר לפחות קורס אחד נלמד מהמסלול המשני.

 

את הקורס "תכנות 2 שפת C" ניתן לקחת רק במסגרת קורסי הבחירה במסלול המשני.

ניתן לבחור בחטיבת הנדסה ביו-רפואית במערכות עצביות כמסלול משני וכן בקורס תכנות 2 שפת C .

 

תלמידים המעוניינים באשכול קדם רפואה או קדם וטרינריה, חייבים להחליט על כך עד סוף שנה ב'. על תלמידים אלה ללמוד את המקצועות הרשומים באשכול, על פי התנאים המפורטים בהמשך.

 

 

ביו-מכניקה, ביו-חומרים והנדסת רקמות

המסלול מיועד לספק לסטודנטים את בסיס הידע התיאורטי והמעשי כולל השיטות האנליטיות והחישוביות לתגובה של חומרים ומבנים ביולוגיים ולא-ביולוגיים לעומסים מכאניים וזרימות ביולוגיות. ילמדו שיטות תכנון של תחליפי רקמה ומשתלים באמצעות גישות ושיטות של ביו-חומרים והנדסת רקמות. המסלול מיועד לסטודנטים המתעניינים בהיבטים ההנדסיים של הנדסת רקמות, מכניקה של תאים, מבנה ותכונות של ביו-חומרים פולימריים קרמיים ומתכתיים ובאינטראקציה שלהם עם תאים. ילמדו תופעות זרימה, מעבר חום ומסה במערכות ביולוגיות, אפיון ביו-מכני של רקמות קשות ורכות, ויישומים בפיתוח משתלים ותחליפי רקמות ואברים באמצעות חומרים סינטטיים ורקמות מהונדסות.

קורסי החובה במסלול הם: מכניקה של תאים ורקמות, זרימה במערכות ביולוגיות, הנדסת תאים ורקמות, ביו-חומרים פולימריים ותאימותם, שיטות מחקר בהנדסת תאים ורקמות (1)+(2).

 

סמסטר ב'

 

מס' הקורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

ש

ת

מ

סה"כ

 

0555.3160

 

הנדסת תאים ורקמותii

3

1

-

4

3.5

מעבר חום ומסה; ביו-מכניקה

6

0555.4610

 

עקרונות הנדסיים בביולוגיה מולקולרית ותאית

3

1

-

4

3.5

הנדסת תאים ורקמות

8

0555.4630

ביו-חומרים פולימריים ותאימותםiii

3

1

-

4

3.5

ביו-מכניקה; ביו-חומרים; הנדסת תאים ורקמות

8

0555.4650

אברים ומשתלים מלאכותיים

3

1

-

4

3.5

ביו-מכניקה; ביו-חומרים; הנדסת תאים ורקמות

8

0555.4720

זרימה במערכות ביולוגיות ופיזיולוגיותiv

3

1

-

4

3.5

 

8/6

0555.4760

שיטות מחקר בהנדסת תאים ורקמות (2) v

-

-

2

-

3.5

 

8

0555.4715

מבוא להנדסת רקמות תוך תאית

3

1

-

4

3.5

הסתברות; סטטיסטיקה; ביולוגיה של התא ; ידע בסיסי בתכנות בעזרת MATLAB; משוואות דיפרנציאליות רגילות.

8/6

0512.1820

תכנות 2 שפת C

3

1

-

4

 

 

8/6


 

 

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

ש

ת

מ

סה"כ

 

0555.3110

מדידות ומתמרים ביו-רפואייםvi

3

1

-

4

3.5

אלקטרוניקה בסיסית; בקרת מערכות ביולוגיות; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

7

0555.4711

 

מכניקה של תאים ורקמות: יישום למערכת עצב ושריר

3

1

-

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2); מכניקת המוצקים; מכניקת הזורמים, מבוא לעיבוד אותות.

7

0555.4750

שיטות מחקר בהנדסת תאים ורקמות (1)

(קורס שנתי) vii

 

-

-

2

-

 

סדנה בשיטות עבודה ביולוגיות; ביו-מכניקה; ביו-חומרים; מעבדה במכשור ומדידות ברפואה; הנדסת תאים ורקמות

7

0555.4550

מבוא לביו-פיזיקה וביו-הנדסה של התא

 

3

1

-

4

3.5

פיזיקה (2); משוואות דיפרנציאליות חלקיות; ביולוגיה של התא

7

 

0555.4712

נוירו-פרוטזות

3

1

-

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

7

0542.4621

מבוא לרובוטיקה

 

3

שו"ת

-

-

3

2.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

7


 


 


 

אותות ומערכות בהנדסה ביו-רפואית

 

המסלול מיועד לספק לסטודנטים את בסיס הידע התיאורטי והמעשי כולל השיטות האנליטיות והחישוביות להבנה וניתוח של אותות ומערכות ביולוגיים וטכנולוגיות דיאגנוסטיות וטיפוליות. המסלול מתחלק ל-3 תחומים עיקריים: עקרונות הנדסיים של מערכות פיסיולוגיות, עקרונות פיסיקליים והנדסיים של טכנולוגיות דיאגנוסטיות ותקשורת והבנה של אינפורמציה רפואית וטיפול בה.

קורסי חובה במסלול: מדידות ומתמרים ביו-רפואיים, קרינה ודימות ברפואה, ועיבוד אותות ביולוגיים ורפואיים, אופטיקה ולייזרים ברפואה, מעבדה מתקדמת בביו-אלקטרוניקה.


 

סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

ש

ת

מ

סה"כ

 

 

 

0555.4282

מעבדה מתקדמת בביו-אלקטרוניקהviii

-

-

4

4

3.5

מעבדה בהנדסה ביו-רפואית

8

0555.4510

עיבוד אותות ביולוגיים ורפואייםix

3

1

-

4

3.5

מבוא לעיבוד אותות; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

8/6

0555.4520

עיבוד תמונות רפואיות (2)

3

1

-

4

3.5

עיבוד תמונות רפואיות (1)

8

0555.4530

אופטיקה ולייזרים ברפואהx

3

1

-

4

3.5

פיזיקה (2); אלקטרוניקה בסיסית

8/6

0555.4570

מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטית

 

3

1

-

4

3.5

פיזיקה 2; מבוא לעיבוד אותות; משוואות דיפרנציאליות חלקיות; קרינה ודימות ברפואה

8/6

0555.4575

אופטיקה ודימות אופטי

3

1

-

4

3.5

שדות וגלים אלקטרו מגנטיים להנדסה ביו רפואית

8

0512.1820

 

תכנות 2 שפת C

3

1

-

4

 

 

8/6

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ניתן בסמ'

ש

ת

מ

סה"כ

 

0555.3110

מדידות ומתמרים ביו-רפואייםxi

3

1

-

4

3.5

אלקטרוניקה בסיסית; בקרת מערכות ביולוגיות; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

7

0555.3170

 

קרינה ודימות ברפואהxii

3

1

-

4

3.5

מבוא לעבוד אותות; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2); פיזיקה (2)

7

0555.3240

 

התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות

3

1

-

4

3.5

אופטיקה ולייזרים ברפואה; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

7

0555.4540

 

מידע ותקשורת ברפואה

3

1

-

4

3.5

אלקטרוניקה בסיסית; משוואות דיפ' חלקיות

7

0555.4560

אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאים

3

1

-

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2); משוואות דיפרנצ' רגילות

7

0555.4712

נוירו-פרוטזות

3

1

-

4

3.5

מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)

7

0455.2777

מבנה המח

 

5

-

-

5

5

 

שנתי

 

 

 

קורסים פקולטטיים הניתנים לבחירה: (לא ניתן לקחת יותר משני קורסים מרשימה זו)

 

מס' קורס

שם הקורס

אופן ההוראה

משקל

דרישות קדם

ש

ת

מ

סה"כ

שעות

0542.2300

מכניקת המוצקים (2)

3

1

-

4

3.5

מכניקת המוצקים (1)

0542.4223

מבוא לאלמנטים סופיים

3

1

-

4

3.5

מכניקת המוצקים (2) או מבוא לתורת האלסטיות

0542.4320

מכניקת הזורמים (2)

3

1

-

4

3.5

מכניקת הזורמים (1)

0512.3632

אותות אקראיים ורעש

3

2

-

5

4

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מבוא לניתוח אותות

0512.4261

מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי

3

1

-

4

3.5

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות; תקשורת ספרתית

0512.2510

מבנה נתונים ואלגוריתמים

3

1

-

4

3.5

 

0512.4660

מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה

3

1

-

4

3.5

תמסורת גלים

 

 

אשכול קדם רפואה

 

מסלול קדם רפואה בתכנית לתואר ראשון בהנדסה רפואית:

סטודנטים שיבחרו באשכול זה יהיו מועמדים לתכנית הרפואה הארבע שנתית ללא צורך בהשלמת מקצועות קדם נוספים.

 

להלן הדרישות כפי שנלקחו מאתר בית הספר לרפואה http://www.tau.ac.il/medicine/4annually:

רשאים יהיו להגיש מועמדות סטודנטים אשר סיימו בהצלחה את קורסי הליבה הבאים, אשר נלמדו במסגרת לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר.

 

שם הקורס

היקף

קורס מתוכנית הנדסה

ביו-רפואית המחליף קורס זה

קורסים מומלצים באונ' ת"א

ביוכימיה

בהיקף של 4 ש"ס לפחות בציון של 80 לפחות

 

0455.2548 ביוכימיה 1 ממדעי החיים

ביולוגיה של התא

בהיקף של 4 ש"ס לפחות בציון של 80 לפחות

0555.1101 ביולוגיה של התא

-

ביולוגיה מולקולרית

בהיקף של 4 ש"ס לפחות בציון של 80 לפחות

 

0455.2549 מבוא לביולוגיה מולקולרית

מיקרוביולוגיה בסיסית / מבוא למיקרוביולוגיה

בהיקף של 4 ש"ס לפחות

 

0455.2580 מיקרוביולוגיה

פיזיולוגיה בסיסית / מבוא לפיזיולוגיה

בהיקף של 4 ש"ס לפחות

05552140: מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (1); 05552250: מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)
-

גנטיקה

בהיקף של 3 ש"ס לפחות

 

0455.2526 גנטיקה כללית

סטטיסטיקה

בהיקף של 3 ש"ס לפחות

0509.2801 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

-

 

סטודנטים שיבחרו באשכול רפואה יסיימו עם 195 ש"ס בתוכנית הלימודים.

סטודנטים אלה יוכלו להמיר קורס בחירה אחד מהמסלול המשני וקורס בחירה פקולטטי אחד בשני קורסים מקורסי הליבה המפורטים לעיל.

 

 

i סדנת חובה. על המועד תפורסם הודעה.

ii חובה במסלול

iii חובה במסלול

iv חובה במסלול

v חובה במסלול

vi חובה במסלול

vii חובה במסלול

viii חובה במסלול

ix חובה במסלול

x חובה במסלול

xi חובה במסלול

xii חובה במסלול

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>