תכנית התואר הראשון בהנדסת תעשייה וניהול

תוכנית התואר הראשון בהנדסת תעשייה וניהול

 

הנדסת תעשייה וניהול עוסקת בתכנון ותפעול מערכות של תעשייה ושירותים. מהנדס תעשייה וניהול משתמש בידע מתחומי המתמטיקה, מדעי הטבע, מדעי ההנדסה, מחשבים ומערכות מידע, מדעי החברה והניהול על מנת לגבש פתרון הנדסי לבעיות תכנון ותפעול של מערכות מורכבות.

 

הנדסת תעשייה וניהול שונה ממקצועות הנדסה אחרים בכך שהיא עוסקת לא רק בהתנהגותן של מערכות פיזיקליות אלא גם באנשים המפעילים את מערכות התעשייה והשירותים. לפיכך, על מהנדס התעשייה להיות בעל ידע נרחב הן בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה והן בתחומי מדעי החברה והניהול.

 

מחשוב ומערכות מידע הינם כלים מרכזיים במערכות אותן מתכנן ומפעיל מהנדס תעשייה וניהול. המחשב משמש להפעלת המערכות הפיזיות, עיבוד נתונים, יישום פתרונות הנדסיים ומהווה כלי עזר חשוב לקבלת החלטות. לפיכך, לימודי המחשב ומערכות המידע מהווים נדבך חשוב בהכשרתו של מהנדס תעשייה וניהול.

 

תפקידי מהנדס תעשייה וניהול כוללים בין היתר עיסוקים כגון: תפעול וניהול של מערכות, תיכון מערכי ייצור, תיכון מערכות ממוחשבות לפיקוח על הייצור, המלאי, האיכות והעלויות, חקר שיטות עבודה, ניתוחים כלכליים, תיכון והתקנה של מערכות מידע, ניתוח בעיות בהנדסת אנוש, פתרון בעיות תפעוליות מורכבות תוך שימוש במודלים אנליטיים ותיכון מפעלים ומערכות שינוע.

 

תכנית הלימודים משלבת ידע תיאורטי ומעשי, תוך הדגשת ההיבט ההנדסי והכמותי. התכנית בנויה מקורסי חובה, הכוללים את תחומי הידע ההכרחיים למהנדס תעשייה וניהול, וקורסי בחירה המיועדים להקנות התמחות בשטחים מסוימים של המקצוע בהתאם לנטיות לבו של הסטודנט. תכנית החובה בנויה משני נדבכים עיקריים.  הנדבך הראשון מקנה בסיס חזק במדעים מדויקים והנדסה בכלל, והנדבך השני מתרכז בשטחים השונים של הנדסת תעשייה וניהול והרקע האנליטי שלהם וכן בכלכלה, ניהול ומדעי המחשב. בקורסים הכמותיים מושם דגש על שימוש במחשב ומערכות מידע. בנוסף לידע תיאורטי נרחב, תכנית הלימודים מקנה גם ידע מעשי מקיף. ידע זה מוקנה הן באמצעות מעבדות כגון מעבדה להנדסת שיטות וארגונומיה, מעבדה בייצור משולב מחשב ומעבדה בניהול משאבי המפעל, והן באמצעות התנסות בלתי אמצעית בעולם המעשה במסגרת קורס הנדסת שיטות בשנה השנייה ובמסגרת  פרויקט מסכם בתעשייה  בשנה הרביעית.

 

על מנת להיות זכאי לתואר נדרש הסטודנט לצבור 184 שעות לימודי המגמה ו-6 שעות לימודי העשרה בתכנית "כלים שלובים". החל מהשנה השלישית על הסטודנט לבחור קורסים ממקבצי הבחירה להעמקת הידע בתחומים מסוימים. ככלל מוצעים שלושה מקבצי התמחות.

תפעול מערכות

ניהול

מחשבים ומערכות מידע

סטודנטים מצטיינים יכולים לבחור בראשית השנה השלישית ללימודיהם בתכנית לימודים ישירה לתואר שני. סטודנטים שיסיימו תכנית זו יקבלו הן תואר ראשון והן תואר שני בהנדסת תעשייה בתום חמש שנות לימוד. סטודנט  בתכנית הישירה לתואר שני  ילמד החל מהשנה הרביעית קורסים מהתכנית של לימודי התואר השני במקום חלק מן הקורסים שבתכנית לתואר הראשון. המצטיינים ביותר יוכלו לשלב, בנוסף, לימודי תואר שני במנהל עסקים בפקולטה לניהול, במשך לימודים כולל של שש שנים.

בוגרי התכנית יקבלו תואר ראשון B.Sc. בהנדסת תעשייה וניהול.

 

 

 

המגמה להנדסת תעשייה וניהול

תכנית הלימודים

 

 

לקבלת התואר דרושות 190 שעות, עפ"י הפירוט:

154 שעות קורסי חובה.

30 שעות ממקבצי הבחירה: תפעול מערכות, ניהול,  מחשבים ומערכות מידע. חובה לבחור 8 שעות לפחות מכל מקבץ ו-6 שעות נוספות ממקבצי הבחירה, באופן חופשי.

6    שעות מקורסי העשרה אשר לא ישוקללו במניין השעות לתואר.

 

סמסטר 1

הערה: דרישות הקדם המודגשות בקו ניתן לקחת גם במקביל.

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1821

תכנות

2

2

-

4

3

 

0509.1824

אלגברה לינארית

5

2

-

7

6

 

0509.1846

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב

4

2

-

6

5

 

0571.1804

כלכלה למהנדסי תעשייה

3

1

-

4

3.5

 

 

סה"כ

14

7

-

21

17.5

 

 

 

סמסטר 2

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1826

פיזיקה (1)

4

2

 

6

5

 

0509.1847

חשבון דיפרנציאלי

ואינטגרלי 2ב

4

2

-

6

5

חשבון  דיפ' ואינט' 1ב;

אלגברה לינארית

0509.1845

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

1

-

4

3.5

חשבון  דיפ' ואינט' 1ב;

אלגברה לינארית

0571.1817

מבוא להנדסת תעשייה וניהול

2

1.5

-

3.5

3

 

0571.1818

מבני נתונים

2

2

-

4

3

תכנות

 

0571.1819

חשבונאות תעשייתית

ותמחיר

3

2

-

5

4

כלכלה למהנדסי תעשייה

 

סה"כ

18

10.5

-

28.5

23.5

 

 

 

 

סמסטר 3

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0509.1829

פיזיקה (2)

4

2

-

6

5

פיזיקה (1)

0509.1833

מעבדה בפיזיקה

 

-

-

2

2

2

 

0509.2847

מבוא למתמטיקה בדידה

2

1

-

3

2.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב

0571.2119

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית

3

1

-

4

3.5

חשבונאות תעשייתית ותמחיר;

מבוא להסתברות

0571.2120

תכנון מערכות בסיסי נתונים

2

2

-

4

3

מבני נתונים

0571.2123

הנדסת מערכות מידע

3

1

-

4

3.5

תכנון מערכות בסיסי נתונים

0571.2803

מבוא להסתברות

3

1

-

4

3.5

חשבון דיפר' ואינטגרלי 2ב

 

סה"כ

17

8

2

27

23

 

 

 

 

סמסטר 4

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0571.3803

מודלים סטוכסטים בחקר ביצועים

3

1

-

4

3.5

סטטיסטיקה

0512.1207

מבוא למעגלים, מערכות ואותות חשמליים

3

1

-

4

3.5

פיזיקה (2); מד"ר

0571.2102

הנדסת שיטות[1]

3

2

-

5

4

מבוא להנדסת תעשייה וניהול;

סטטיסטיקה

0571.2122

התנהגות ארגונית

 

3

-

-

3

3

הנדסת שיטות

0571.2124

ניתוח ועיצוב מערכות מידע

3

-

-

3

3

הנדסת מערכות מידע

0571.2804

סטטיסטיקה

3

1

-

4

3.5

מבוא להסתברות

0571.3122

הבטים פיזיולוגיים בהנדסת גורמי אנוש

2

-

-

2

2

התנהגות ארגונית

0571.2901

כתיבה טכנית[2]

-

1

-

1

0.5

 

 

סה"כ

20

6

-

26

23

 

 

 

 

סמסטר 5

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0571.3123

ניתוח מערכות

מלאי

3

1.5

-

4.5

3.5

הנדסת שיטות;

אופטימיזציה ומטה-היוריסטיקות

0571.3133

אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקות

3

1

-

4

3.5

מודלים דטרמיניסטיים

0571.3135

ניהול פרוייקטים

3

-

-

3

3

ניתוח מערכות מלאי

0571.3136

הבטים קוגניטיביים בהנדסת גורמי אנוש

3

-

-

3

בשילוב מעבדה

3

סטטיסטיקה, הנדסת שיטות

0571.3802

מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים

3

1

-

4

3.5

אלגברה לינארית; מבוא למתמטיקה בדידה

 

 

קורסי מקבץ

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

15

3.5

-

18.5

16.5

 

 

 

סמסטר 6

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0571.3137

ניתוח נתונים סטטיסטי

3

1

-

4

3.5

סטטיסטיקה

0571.3110

סימולציה

2

1.5

-

3.5

2.5

ניתוח נתונים סטטיסטי;

מודלים סטוכסטים

בחקר ביצועים

0571.3124

ניתוח מערכות

ייצור

3

1.5

-

4.5

3.5

נמ"מ

0571.3134

איכות כוללת

3

1

-

4

3.5

ניתוח נתונים סטטיסטי;  סימולציה; מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים

 

קורסי מקבץ

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

11

5

-

16

13

 

 

 

 

סמסטר 7

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0571.4107

פרוייקט (1)[3]

-

-

3

3

3

תכן מפעלים;

ניתוח מערכות

ייצור; סימולציה; מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים

0571.4117

תכן מפעלים

2

1

-

3

2.5

ניתוח מערכות

ייצור; סימולציה

0571.4126

מערכות ייצור ממוחשבות[4]

2

-

-

2

2

ניתוח מערכות

ייצור

0571.4152

 

 

0571.4157

 

מעבדה בייצור משולב מחשב CIM [5]

----------------------

מעבדה בניהול משאבי המפעל (ERP) [6]

-

 

 

-

-

 

 

-

3

 

 

3

3

 

 

3

2

 

 

2

מערכות ייצור ממוחשבות

-------------------

 

ניתוח מערכות

ייצור

 

קורסי מקבץ

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

3

1

6

10

8.5

 

 

 

 

סמסטר 8

 

 

אופן ההוראה

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

0571.4116

פרוייקט (2) [7]

-

-

3

3

3

פרוייקט (1)

0571.4126

מערכות ייצור  ממוחשבות[8]

2

-

-

2

2

ניתוח מערכות ייצור

0571.4152

 

 

0571.4157

 

מעבדה בייצור משולב מחשב CIM [9]

----------------------

מעבדה בניהול משאבי המפעל (ERP) [10]

-

 

 

-

-

 

 

-

3

 

 

3

3

 

 

3

2

 

 

2

מערכות ייצור ממוחשבות

-------------------

 

ניתוח מערכות

ייצור

 

קורסי מקבץ

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

1

-

6

7

6

 

 

 

 

 

     

מקבצי בחירה-רשימת קורסים

 

מקבץ תפעול מערכות

 

 

אופן ההוראה

 

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן

בסמ'

0571.4118

ניתוח אירועים בהנדסת תעשייה

2

-

-

2

2

ניתוח מערכות ייצור

7

0571.4153

ניתוח מערכות לוגיסטיות

3

-

-

3

3

ניתוח מערכות ייצור

8

0571.4159

מערכות שירות

3

-

-

3

3

ניתוח מערכות ייצור; מודלים דטרמיניסטיים וסטוכסטיים בחקר ביצועים

8/6

 

 

0571.4164

מודלים כמותיים של ביצועי אנוש

3

-

-

3

3

סטטיסטיקה, היבטים קוגניטיביים בהנדסת גורמי אנוש

8/6

0571.4173

תורת המשחקים ויישומיה

3

-

-

3

3

מבוא להסתברות; ניתוח מערכות מלאי

8/6

 

0571.4174

תיכון וחשיבה המצאתית

2

-

-

2

2

הנדסת שיטות

7/5

0542.4422

תכן הנדסי: מבוא ושיטות[11]

2

2

-

4

3

אלגברה לינארית

7/5

 

 

 

מקבץ ניהול

 

 

אופן ההוראה

 

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן

בסמ'

0571.4138

ניתוח החלטות

 

3

-

-

3

3

מבוא להסתברות

7/5

0571.4175

ניהול משאבי אנוש

2

-

-

2

2

התנהגות ארגונית

7/5

0571.4804

מימון חברות

2

1

-

3

2.5

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית

7/5

0571.4805

מבוא לשיווק

3

-

-

3

3

התנהגות ארגונית;

מבוא למימון ולכלכלה הנדסית

8/6

0571.4808

דיני עסקים

2

-

-

2

2

התנהגות ארגונית

7/5

0571.4809

יזמות היי-טק

2

-

-

2

2

 

8

 

 

 

מקבץ מערכות מידע

 

 

 

אופן ההוראה

 

 

 

מס' קורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

סה"כ

שעות

משקל

דרישות קדם

ניתן

בסמ'

0571.4145

רשתות תקשורת מחשבים[12]

2

1

-

3

2.5

הנדסת מערכות מידע; סימולציה

7

0571.4160

איחזור מידע ומערכות המלצה

3

-

-

3

3

תכנות, אלגברה לינארית, אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקות

8

0571.4161

ניתוח ועיצוב מונחה עצמים

2

1

-

3

2.5

ניתוח ועיצוב

מערכות מידע

-

0571.4163

כריית ידע

3

-

-

3

3

תכנון מערכות בסיסי נתונים; ניתוח מערכות ייצור ;  ניתוח נתונים סטטיסטי

7

0571.4166

תכן והערכה של ממשק אדם-מחשב

3

-

-

3

3

היבטים קוגניטיביים בהנדסת גורמי אנוש;

ניתוח ועיצוב

מערכות מידע

8/6

0571.4172

מחסני נתונים

2

1

-

3

2.5

תכנון מערכות בסיסי נתונים

8/6

0571.4177

מערכות לניהול קשרי לקוחות CRM

2

1

-

3

2.5

ניתוח ועיצוב

מערכות מידע

8

 

 

 

 

[1] יתקיים סיור במסגרת הקורס במפעל/ארגונים.

[2] יתקיימו 7 מפגשים במהלך הסמסטר של 2 שעות כל אחד.

[3] סטודנטים במסלול הישיר לתואר שני לא נדרשים ללמוד את הקורסים פרוייקט (1) ופרוייקט (2), אך חייבים ברישום לקורסים אלה.

[4] תלמיד שנרשם לקורס "מערכות ייצור ממוחשבות" חייב לקחת במקביל (באותו סמסטר) את "המעבדה בייצור משולב מחשב CIM".

[5] המעבדות ב"ייצור משולב מחשב" (CIM)   וב"ניהול משאבי המפעל" (ERP) תוצענה לחילופין למחצית הסטודנטים בסמסטר 7 ולמחצית האחרת בסמסטר 8.

[6] המעבדות ב"ייצור משולב מחשב" (CIM)   וב"ניהול משאבי המפעל" (ERP) תוצענה לחילופין למחצית הסטודנטים בסמסטר 7 ולמחצית האחרת בסמסטר 8.

[7] סטודנטים במסלול הישיר לתואר שני לא נדרשים ללמוד את הקורסים פרוייקט (1) ופרוייקט (2), אך חייבים ברישום לקורסים אלה.

[8] תלמיד שנרשם לקורס "מערכות ייצור ממוחשבות" חייב לקחת במקביל (באותו סמסטר) את "המעבדה בייצור משולב מחשב CIM".

[9] המעבדות ב"ייצור משולב מחשב" (CIM)   וב"ניהול משאבי המפעל" (ERP) תוצענה לחילופין למחצית הסטודנטים בסמסטר 7 ולמחצית האחרת בסמסטר 8.

[10] המעבדות ב"ייצור משולב מחשב" (CIM)   וב"ניהול משאבי המפעל" (ERP) תוצענה לחילופין למחצית הסטודנטים בסמסטר 7 ולמחצית האחרת בסמסטר 8.

[11] קורס מהמגמה להנדסה מכנית.

[12] סטודנט שמעוניין להעמיק את ידיעותיו בתחום, רשאי להחליף קורס זה בקורס "מבוא לתקשורת מחשבים" (0512.4462) מביה"ס להנדסת חשמל, בתנאי שעמד בדרישות הקדם של הקורס.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>