חברי סגל ותחומי מחקר - הנדסת חשמל

0510 בית הספר להנדסת חשמל

ראש בית הספר – פרופ' פרופ' עדי אריה

ראש המחלקה למערכות – פרופ' מיכאל מרגליות

ראש המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית – פרופ' מרק שטייף

 

חברי סגל בית הספר – תחומי מחקר

פרופ' שי אבידן - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת מחשבים ותכנה, 301, טל' 6407206, avidan@eng.tau.ac.il

ראיה ממוחשבת, ניתוח תמונה ווידאו (זיהוי ועקיבה אחרי עצמים), גרפיקה ממוחשבת (שיטות מתקדמות לעריכת תמונות), מערכות מרובות מצלמות.

 

פרופ' גיא אבן - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת מחשבים ותכנה, 202, טל' 6407769, guy@eng.tau.ac.il

תכנון וניתוח אלגוריתמים העוסקים ברשתות תקשורת, פענוח קודים לתיקון שגיאות, אריתמטיקה של מחשבים ובקרה סטוכסטית.

אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות.

 

פרופ' (בדימוס) חנוך אור - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 115, טל' 6407195, hur@eng.tau.ac.il

עיבוד ספרתי של אותות: דגימה, אינטרפולציה, אקסטרפולציה ושחזור של אפקטים של אורך מלה סופי ומניעתם. מסננים ספרתיים שיטות חיפוש (גרדינט), סנון אדפטיבי. רגישות והקטנתה. שימושי שיטות נומריות בעיבוד אותות ובקרה. בקרה ומערכות: שיטות לא לינאריות ואוסילציות, רגישות.

 

פרופ' אבישי אייל- המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת חשמל, 125, טל' 6409367, 6407365 avishay@eng.tau.ac.il

חיישנים מסיבים אופטיים.  חישה אקוסטית בעזרת סיבים אופטיים. ביופוטוניקה. פוטואקוסטיקה לשימושים ביו-רפואיים.

התפשטות אור בסיבים אופטיים. תופעות תלויות קיטוב במערכות סיב-אופטיות. מדידות אופטיות.

 

מורה בכירה (בדימוס) מרים אלמור - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

almor@eng.tau.ac.il

גרפיקה הנדסית, שרטוט ותיכון בעזרת מחשב (תיב"ם), ותקשורת גרפית, אדריכלות ותכנון ערים.

 

ד"ר טל אלנבוגן - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת חשמל, 240, טל' 6407372, tellenbogen@tauex.tau.ac.il

ננו-אלקטרואופטיקה, פלאזמוניקה, מטא-חומרים אופטיים, שליטה באור על ידי ננו-אנטנות, חיישנים וגלאים ננומטריים, ננו-לייזרים, תאים פוטו-וולטאים, אקסיטוניקה, אופטיקה של מבנים ננומטריים מתכתיים, אופטיקה לא לינארית במערכי מבנים ננומטריים.

 

ד"ר בני אפלבאום - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת מחשבים ותכנה, 203, טל' 6407352, bennyap@post.tau.ac.il

קריפטוגרפיה (תיאוריה ופרקטיקה), סיבוכיות חישובית, קושי ממוצע של בעיות סיפוק אילוצים.

 

פרופ' (אמריטוס) יוסף אפלבוים - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 129, טל' 6409014, 6407052, appel@eng.tau.ac.il

מכונות חשמל, הנע חשמלי, אינוורטורים מיוחדים, אנרגיה סולרית (חישובי קרינה), מערכות פוטו-וולטאיות (תאי שמש, ריכוז, עקיבה, מערכות סולריות חשמליות). קרינת שמש על המאדים, מערכות חשמל בחלל.

 

פרופ' אורי ארז – המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 120, טל' 6405416, uri@eng.tau.ac.il

נושאים בתורת האינפורמציה מרובת משתמשים; שיטות יעילות לביטול הפרעות ידועות במשדר; קודי זמן מרחב לתקשורת אלחוטית; קודי ערוץ באורך משתנה; שיטות קוונטיזציה יעילה; תכונות בנייה ושימושים של סריגים.

 

פרופ' עדי אריה - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת חשמל, 245-6, טל' 6406627, 6407545 ady@eng.tau.ac.il

אופטיקה לא לינארית; לייזרים מיוצבי תדר ושימושיהם. מדידות אופטיות מדויקות (דיספרסיה כרומטית ותרמית, התפעלות תרמית).

ספקטרוסקופיה אטומית ומולקולרית באמצעות לייזרים; אופטיקה קוונטית.

 

ד"ר אלון באב"ד - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת חשמל, 227, טל' 6409423 alonb@eng.tau.ac.il

אופטיקה לא לינארית, אופטיקה לא לינארית קיצונית, יצירת הרמוניות גבוהות, ננופוטוניקה, אופטיקה אולטרא מהירה, אופטיקה קוונטית, תהליכים אלקטרוניים בסיסיים באטומים ומולקולות.

 

פרופ' (אמריטוס) יאיר בארי - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 133, טל' 6408058 ybeery@eng.tau.ac.il

קודים לתקון-שגיאה, אלגוריתמים לפענוח קודי תקון-שגיאה, קודי טורבו, ארכיטקטורות ואלגוריתמים למערכי עיבוד ב - VLSI.

 

פרופ' (אמריטוס) בן- ציון בוברובסקי - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 123, טל' 6407295, bobi@eng.tau.ac.il

סנכרון במקלטים ספרתיים (all digital). מערכות אדפטיביות. תקשורת CDMA ו‑OFDM. יישומים מתקדמים של פילטר קלמן בתקשורת ובמציאות מדומה. מקלטי GPS מתקדמים לביטול הפרעות ושגיאות רב נתיב. סינון תהליכים לא לינאריים.

 

פרופ' אמיר בוג - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת חשמל, 239, טל' 6408246, boag@eng.tau.ac.il

אלקטרומגנטיות ואקוסטיקה חישובית, אלגוריתמים נומריים מהירים לניתוח תופעות פיזור גלים, אלקטרומגנטיות של מיקרוסקופ כוח גשש קלווין, ננו-אנטנות, גבישים פוטוניים, אלגוריתמים גנטיים לתכנון רכיבים אלקטרומגנטיים, הדמיה מכ"מית ואקוסטית, שימושים רפואיים.

 

 

פרופ' (אמריטוס) ראובן בוקסמן - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסה מכנית, 123, טל' 6407364, 6408176, boxman@eng.tau.ac.il

קשתות חשמליות באדי מתכת וברקע ריק: מדידת צפיפויות של האלקטרונים ורמות מעוררות של אטומים ויונים על-ידי שיטות אינטרפרומטריות וספקטרוסקופיות. תיאוריה של העברת אנרגיה ויינון בתוך קשת. תיאוריה ונסיונות של התנהגות קשת-הריק בשדה מגנטי.

ציפויים וסיגסוגי פני שטח בעזרת קשת ריק: ציפוי מתכת, קרמיקה, פחמן דמוי יהלום ומוליכים שקופים על פני מתכות, פולימרים וזכוכית. ייצור ננו-צינוריות של פחמן על ידי קשתות באוויר בדופקים, וננו-חלקיקים אחרים על-ידי קשתות בנוזלים.

 

פרופ' דוד בורשטין - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 134, טל' 6408057, burstyn@eng.tau.ac.il

תורת האינפורמציה, ייצוגים גרפיים של קודים לתיקון שגיאות ופענוח איטרטיבי, קודי LDPC, יישומים של קודים בעלי מבנה גרפי דליל לקידוד ערוץ, קידוד מקור ותקשורת מרובת משתמשים. נושאים בעיבוד וזיהוי אותות.

 

פרופ' יובל ביסטריץ - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 142, טל' 6408174. bistritz@eng.tau.ac.il

עיבוד ספרתי של אותות. קידוד דיבור בקצבים נמוכים. זיהוי דיבור ואימות דובר. יציבות של מערכות רציפות ופילטרים דיגיטליים רב מימדיים ויישומים. יציבות נומרית ועיבוד סימבולי של אלגוריתמים לעיבוד אותות.

 

פרופ' (אמריטוס) אריה בראונשטיין - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - כתות, 105, טל' 6408124, 6408892, aribraun@eng.tau.ac.il

מערכות הספק במתח גבוה ובמתח נמוך. פגיעות ברקים ואמינות של מערכות הספק. אנרגיה סולרית: המרה ישירה ומערכות סולריות חשמליות.

 

פרופ' אלכס ברונשטיין - המחלקה למערכות

וולפסון – הנדסת חשמל, 131, טל' 6405645, bron@eng.tau.ac.il

גיאומטריה חישובית, עיבוד וניתוח צורות, ראיה ממוחשבת, ניתוח תמונות ווידאו, למידה חישובית.

 

פרופ' (אמריטוס) אבי גובר - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת חשמל, 235, טל' 6408148, 6408149, gover@eng.tau.ac.il

אלקטרואופטיקה ואלקטרוניקה קוונטית. לייזרי אלקטרונים חופשיים; לייזרים רבי עוצמה והתקני קרינה; שימושים בתחום גלים מילימטריים ותחום תדרי THz; התקנים אלקטרוניים.

 

ד"ר פבל גינזבורג - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון – הנדסת חשמל, 238, טל' 6406058, pginzburg@post.tau.ac.il

ניתוח ננו-התקנים; פיזיקה קוונטית; מוליכים למחצה; אופטיקה לאליניארית; פלזמוניקה; מערכות הדמייה וחומרי 'על'; אנטנות; התקני RF.

 

פרופ' אליהו ג'רבי - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון – הנדסה מכנית, 329, טל' 6408048, jerby@eng.tau.ac.il

אינטראקציות אלקטרומגנטיות-טרמיות ממוקדות של מיקרוגלים וחומרים, תופעות פלסמה בעירור מיקרוגלים, הצתת אבקות מתכת, מערכות מיקרוגל.

 

פרופ' אהוד הימן - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון – הנדסת חשמל, 242, טל' 6408147 heyman@eng.tau.ac.il

אלקטרומגנטיות ותורת הגלים: שיטות אנליטיות לניתוח בעיות קרינה; התפשטות ופיזור של פולסים קצרים; חישוב ושיערוך חתימות מכ"ם; זיהוי והדמיית מטרות.

 

פרופ' (אמריטוס) עמוס הרדי - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת חשמל, 217, טל' 6408959, hardy@eng.tau.ac.il

אלקטרואופטיקה ואלקטרוניקה קוונטית. לייזרי הזרקה, אופטיקת הסיבים. מנחי גל אופטים, אופטיקה לא לינארית, אופטיקה משולבת, תקשורת אופטית.

 

פרופ' ג'ורג' וויס - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת מחשבים ותוכנה, 305, טל' 6405164, gweiss@eng.tau.ac.il

תורת המערכות והבקרה. מערכות מפולגות, מערכות פסיביות. בקרה של ממירים ומערכות המרת אנרגיה, כדוגמת גנרטורים בתחנות רוח.

 

פרופ' אבישי וול - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת מחשבים ותוכנה, 314, טל' 6406316, yash@eng.tau.ac.il

אבטחת מחשבים, אבטחת רשתות תקשורת, קריפטוגרפיה, Firewalls, ניהול מפתחות הצפנה, תקשורת אלחוטית מוצפנת, מיפוי של רשתות תקשורת, ויזואליזציה של מדיניות אבטחה ארגונית, אלגוריתמים לחישוב מבוזר.

 

פרופ' אנטוני וייס- המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת מחשבים ותוכנה, 304, טל' 6407460, ajw@eng.tau.ac.il

חסמים על הביצועים המירביים בשיערוך, שיערוך השהיה ודופלר, עיבוד אופטימלי של אותות ממערכי אנטנות, כיול מערכי אנטנות, עיבוד אותות של SAR, עקיבה אחר מטרות רבות בתמונות אינפרא אדום, עיבוד ספרתי של אותות,ניתוח ביצועים של מערכות איכון קורנים ומערכות ניווט.

 

פרופ' שלמה וייס - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 143, טל' 6407400, weiss@eng.tau.ac.il

ארכיטקטורה של מחשבים, הערכת ביצועים, מיקרוארכיטקטורה, מערכות משובצות מחשב (embedded), מעבדים מרובי ליבות (multicore), מכונות וירטואליות.

 

פרופ' אהוד וינשטין - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 135, טל' 6408133, udi@eng.tau.ac.il

תורת השערוך, עיבוד אותות סטטיסטי, שימוש בסטטיסטיקות מסדר גבוה, זיהוי מערכות, שיטות הדגשה/הפרדה/שיחזור אותות וביטול רעשים ע"י שימוש במדידות חד ורב ערוציות, שמושים בתקשורת, אותות דיבור, תמונות, מכ"ם/סונאר.

 

פרופ' (אמריטוס) זיגמונד זינגר - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - כתות, 115, טל' 6407363, 6408892, singer@eng.tau.ac.il

אלקטרוניקת מעגלי הספק. מקורות אנרגיה זעירים, עיבוד הספק. בקרת חסרת הפסדים של מערכות, יישומים להמרת ac/dc נטולת הרמוניות. מערכות אנרגיה סולרית. בקרת לייזרים גזיים במערכות dc ובתדר מיתוג גבוה.

 

 

פרופ' רם זמיר - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 122, טל' 6406273, zamir@eng.tau.ac.il

קודי סריג בתורת האינפורמציה. שיטות עיבוד אות בתורת האינפורמציה. מערכות תקשורת מרובות משתמשים. ריבוי תאורים. הסתגלות בתקשורת.

 

פרופ' יעל חנין - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת חשמל, 229, טל' 6407698, 6407937, hanein@eng.tau.ac.il

שיטות מיקרו-ייצור ומערכות ננו עבור מגוון יישומים בייולוגים. טכנולוגיות ייצור של מולקולות צינוריות עשויות מפחמן (ננו צינוריות) למחקר בתאי מוח, ארגון תאים באתרים, מדידה וערעור חשמלי וחישה כימית. שיטות של מזעור ועיצוב פולימרים לארגון תאים וחלבונים ליישומם מגוונים כגון אלמנטים למיקרו-תעלות, שליטה באלמנטים ביולוגים ומחקר בסיסי בהבנת חשיבות האופי הפולימרי של תאים ביולוגים. כימיה של פני השטח נחקרת כטכנולוגיה לארגון-עצמי של תאים ושל מיקרו-רכיבים המיוצרים בטכנולוגיות מזעור סטנדרטיות.

 

פרופ' משה טור- המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון – הנדסת מחשבים ותוכנה, ,טל' 6408125, 6405914, tur@post.tau.ac.il

שיטות חישה מתקדמות בסיבים אופטיים (בראג, ריילי, ברילואן), השתלת חיישני סיבים בחומרים מרוכבים, במטוסים ללא טייס ובכלי טייס נוספים, חישת צורה באמצעות סיבים אופטיים

(Shape sensing), פוטוניקה במיקרוגל, בראדאר ובמערכות תקשורת אנלוגית, מערכות תקשורת מתקדמות מסיבים אופטיים, slow light, עיבוד אותות בסיבים.

 

פרופ' (בדימוס) עודד יניב - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, yaniv@eng.tau.ac.il

שיטות סינטזה של מערכות משוב עם הרבה כניסות ויציאות ועם אי-ודאות בפרמטרים, מערכות לינאריות, לא לינאריות, רזונטביות ורובוטיות.

 

פרופ' אריה ירדאור - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 121, טל' 6405314, arie@eng.tau.ac.il

שערוך פרמטרים, עבוד אותות סטטיסטי: גישות בשערוך ספקטרום פרמטרי מתוך מידע חלקי, סינון אופטימלי ותת-אופטימלי בסביבת רעשים או אותות אימפולסיביים; עבוד אותות מרחבי: הפרדה עיוורת של מקורות בהתבסס על הפונקציה האופיינית, הרחבה לאקווליזציה עיוורת. שיטות יעילות לפתרון בעיית לכסון מקורב במשותף של אוסף מטריציות.

 

פרופ' (אמריטוס) ליאוניד ירושלבסקי - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - כתות, 116 טל' 6407366, 6408014, yaro@eng.tau.ac.il

עיבוד תמונה – עקרונות ויישומים, עיבוד ספרתי של אותות רב-מימדיים, עיבוד רצף ווידאו, עיבוד תמונות ביו-רפואיות, הולוגרפיה ספרתית.

 

פרופ' (אמריטוס) נדב לבנון - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 130, טל' 6408137, nadav@eng.tau.ac.il

מערכות מכ"ם, אותות מכ"ם לרזולוציה גבוהה, אותות מכ"ם CW, טכניקות גילוי ושיערוך. שיטות נווט ואיכון.

 

פרופ' (אמריטוס) רוברט ליפצר - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 115, טל' 6407195, liptser@eng.tau.ac.il

סינון לינארי ולא לינארי, יישום תיאוריית מרטינגיל לקרוב תהליכים סטוכסטיים וחקירה של מערכות סטוכסטיות דינמיות, קרובי דיפוזיה בתורת התורים, עקרונות המיצוע וסטיות גדולות

 

פרופ' סימון ליצין - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 141, טל' 6407286, litsyn@eng.tau.ac.il

צפינה ספרתית של אותות, תקשורת ספרתית, אלגוריתמים מהירים לעיבוד אותות, קריפטוגרפיה ואבטחת מערכות מחשב.

 

פרופ' בוריס מלמד - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת מחשבים ותוכנה, 207, טל' 6406413, malomed@eng.tau.ac.il

תקשורת אופטית, שיטות "dispersion management" ו-WDM, סוליטונים ואופטיקה לא ליניארית, תהליכים פרמטריים באופטיקה, דינמיקה של וורטקס בצמתי ג'וזפסון (על מוליכות), סריגים דינאמיים לא ליניאריים, מבנים לא ליניאריים במערכות דיסיפטיביות,

"Bose-Einstein condensation".

 

פרופ' דוד מנדלוביץ - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון – הנדסת חשמל, 237, טל' 6408245, 6408139, mend@eng.tau.ac.il

מערכות הדמייה אלקטרואופטיות, רזולוציה וסופר-רזולוציה, פלסטיקה של דרגות חופש, חישה תלת מימדית באמצעים אופטיים, מערכות ראיה מלאכותיות, ראיה ממוחשבת (Computational Photography), מעבדים אופטו-אלקטרוניים ייחודיים, מערכות עיבוד אופטי זמני, עיבוד תמונות, תורת האינפורמציה באופטיקה.

 

פרופ' חגית מסר - ירון - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 139, טל’ 6408119, messer@eng.tau.ac.il

עיבוד אותות ואנליזה סטטיסטית של אותות עם יישומים לתקשורת, לניטור הסביבה ולחקר המח; פיתוח ויישום כלים מתקדמים לגילוי ושיערוך פרמטרים של אותות לא גאוסיים ו/או לא סטציונרים.

 

פרופ' מיכאל מרגליות - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת מחשבים ותוכנה, 302, טל' ע.6407768, michaelm@eng.tau.ac.il

מערכות עם מיתוגים (switched systems), בקרה אופטימלית, מידול וניתוח של מערכות ביולוגיות, שליפת מידע מרשתות עצביות מלאכותיות.

 

פרופ' (אמריטוס) עמנואל מרום - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת חשמל, 217, טל' 6406066,6407698, marom@eng.tau.ac.il

אלקטרואופטיקה, הולוגרפיה, עיבוד תמונות, סיבים אופטיים, אופטיקה משולבת, עיבוד אותות אופטיים, סוקרים אופטיים, מערכות הדמייה, רכיבים אופטיים מחושבי מחשב .

 

פרופ' מנחם נתן - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת חשמל, 226, טל' 6407027, 6408765, nathan@eng.tau.ac.il

מיקרו מעבדות על שבבי סיליקון. מיקרו-מצברים בשכבות דקות. סימולציה של Electromigration, סימולציה של הולכה יונית, MOEMS, Photonic crystals .

 

 

ד"ר אמיר נתן - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת חשמל, 232, טל' 6408635, amirnatan@post.tau.ac.il

תיאוריה וחישוב של חומרים מעקרונות ראשונים. שימוש בשיטות כגון תורת פונקציונאל הצפיפות (DFT)ו- TDDFT לחישוב תכונות מצב היסוד ומצבים מעוררים של מערכות מחזוריות ומערכות סופיות. בניית מודלים תיאורטיים בסקאלות שונות של מרחק וזמן לחומרים והתקנים אלקטרוניים. מערכות מורכבות, פני שטח וחיבור בין חומרים אורגניים ואי-אורגניים. תופעות מגנטיות. אינטראקציה של אור וחומר ומודלים לתאים סולריים. פיתוח שיטות מתמטיות וחישוביות לפיתרון בעיות פיזיקאליות גדולות של מערכות מרובות מעבדים ומערכות משולבות.

 

ד"ר ערן סוחר - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת חשמל, 234, טל' 6405805, 6408765, socher@eng.tau.ac.il

מעגלים משולבים לשימושי RFIC וחישה. התקנים ומעגלים לגלים מילימטריים בטכנולוגיות סיליקון ו-CMOS. מעגלי תקשורת אלחוטית וקווית מתקדמים בתדר גבוה. מעגלי VLSI analog/RF . תקשורת מהירה על-שבב למעבדים מרובי ליבות.

 

פרופ' (אמריטוס) יעקב סנידרס - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 115, טל' 6408539, snyders@eng.tau.ac.il

מבנה ופענוח של קודים לתיקון שגיאות, שיטות פענוח איטרטיביות, תקשורת רב-נגישית, שילוב קדוד ואפנון, נושאים בתורת האינפורמציה

 

ד"ר עפר עמרני - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת מחשבים ותוכנה, 307, טל' 6407766, ofera@eng.tau.ac.il

תקשורת ספרתית: תקשורת ניידת, שיטות תקשורת רחבות סרט (UWB, OFDM) שילוב קידוד אפנון, שריגים, קודי זמן-מרחב, שיטות פענוח ישירות ואיטרטיביות וחקר ביצועים, שיטות להעברת ווידאו בתקשורת ניידת. רכיבים אלקטרו-אופטים מתקדמים לצרכי תקשורת ועיבוד אותות בתחום האופטי והחשמלי.

 

פרופ' מאיר פדר - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 137, טל' 6408060, meir@eng.tau.ac.il

נושאים בתורת האינפורמציה. בעיות חיזוי ושיערוך אוניברסליות. אלגוריתמים סדרתיים לשחזור אותות ושיערוך פרמטרים.קודי סריג דלילים לתקשורת. דחיסת נתונים ואותות. נושאים בעיבוד אותות.

 

פרופ' מרים פירסט-יוסט - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 145, טל' 6408050, mira@eng.tau.ac.il

חקר מערכות השמיעה - אפיון פרמטרים תחושתיים באמצעות נסויים פסיכואקוסטיים ומודלים כמותיים. קליטה ועיבוד של אותות פיזיולוגיים כגלי מח ופליטה אקוסטית. עיבוד תמונות של גזע המוח שמתקבלות בהדמיה מגנטית והתאמתם לאטלסים אנטומיים. פתוח מערכות מומחה המבוססות על התפישה האנושית.

 

פרופ' אמיליה פרידמן - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 116, טל' 6405313, emilia@eng.tau.ac.il

בקרה של מערכות מושהות בזמן ומערכות מפולגות. בקרה ספרתית. בקרה דרך רשת.

 

 

פרופ' (אמריטוס) שמשון פרנקנטל - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסה מכנית, 133, טל' 6408530, shim@eng.tau.ac.il

פיזיקת הפלסמה. מגנטוהידרודינמיקה ושימושיה במערכות המרת אנרגיה, בחקר הקורונה של השמש ובחקר האינטראקציה בין רוח השמש והמגניטוספירה. מעברי קרינה וחלקיקים. התפשטות קרינה בתווך אקראי - אקוסטיקה תת-מימית, גלים אלקטרומגנטיים באטמוספירה וביאונוספירה.

 

פרופ' בועז פת-שמיר - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת מחשבים ותוכנה, 213, טל' 6407036, boaz@eng.tau.ac.il

חישוב מבוזר, רשתות תקשורת מחשבים, אלגוריתמים מקבילים ומבוזרים, פרוטוקולים, מערכות המלצה, סינון משותף (collaborative filtering).

 

פרופ' רפאל קסטנר - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת חשמל, 243, טל' 6407447, kast@eng.tau.ac.il

טכניקות נומריות לניתוח פיזור אלקטרומגנטי במישור הזמן; תנאי שפה בולעים; תיכון אנטנות ומערכי אנטנות רבי-אלומות. שיטות יעילות לניתוח -פיזור אלקטרומגנטי במישור התדר. ייצוגים אינטגרליים דיסקרטים במישור הזמן.

 

פרופ' נחום קריתי - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת מחשבים ותוכנה, 306, טל’ 6407767, nk@eng.tau.ac.il

עיבוד וניתוח תמונות, ראיה ממוחשבת, ניתוח וידאו, הדמיית עומק, הדמייה רפואית וניתוח תמונות רפואיות.

 

פרופ' אריה רוזין - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת חשמל, 228, טל' 6405214, 6408273, aruzin@eng.tau.ac.il

חקר גלאים מוליכים למחצה לקרינות X וגמא. גלאי סיליקון לחלקיקים אנרגטיים במיוחד (Minimum lonizing Particles). נזקי קרינה, ונזקים מהשתלות לגלאים ולאלקטרוניקה. גלאים מחומרים מרוכבים (כגון CdZnTe, CdTe) לגילוי הדמיה וספקטרוסקופיה של פוטוני X וגמא. מעגליVLSI אנלוגיים. סימולציה דו- ותלת מימדית של התקני חישה. חקר התקנים ונזקי קרינה בקנה מידה ננו-מטרי באמצעות AFM.

 

פרופ' יוסי רוזנוקס - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

לשכת דקאן, וולפסון – הנדסה מכנית, 200, טל' 6408738, yossir@eng.tau.ac.il

ננומדע וננוטכנולוגיה: טרנזיסטורים וחיישנים המבוססים על ננו-חוטים, מדידות חשמליות של מוליכים למחצה והתקנים בסקלה ננומטרית, דינמיקה של נושאי מטען במוליכים למחצה: זמני חיים, תהליכי התאחדות, תאי שמש.

 

 

פרופ' (אמריטוס) גיל רוזנמן - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת חשמל, 230, טל' 050-6481638, gilr@eng.tau.ac.il

מבני נאנו ביולוגיים וביו-נאנו-טכנולוגיה. צינורות נאנו פפטידיות (PNT ). שיטות חדשות של ציפוים פאפטידיים לדור החדש של חומרים אופטיים ופיזואלקטריים ומתקנים לשימושים ביו-רפואיים. תכונות אלקטרוניות, אופטיות ודיאלקטריות של PNT בסקאלה נאנו. ציפויים סופר-הידרופובים לטכנולוגיה לניקוי עצמי.פעילות אלקטרוכימיה של PNT ודור חדש של מתקנים לשימור האנרגיה. מודיפיקצית פני שטח תחת הקרנה אלקטרונית לפיתוח שיטות פיזיקאליות חדשות ונאנו טכנולוגיות בתחום הדפוס, מיקרו אלקטרוניקה, מיקרופלוידיקס חומרי נאנו.

 

פרופ' דנה רון - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת מחשבים ותוכנה, 201, טל’ 6406917, danar@eng.tau.ac.il

תכנון אלגוריתמים יעילים ובפרט אלגוריתמים עם סבוכיות תת-ליניארית, תורת הלמידה החישובית.

 

פרופ' שלמה רושין - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת חשמל, 236, טל'6408529, ruschin@eng.tau.ac.il

התקנים לתקשורת אופטית, אופטיקה מונחית-גל. פיזיקה של מקורות לייזר, עיצוב אלומות לייזר. אופטיקה אינטגרלית, אופטיקה של שכבות דקות, אופטיקה לא לינארית. אופטיקה קוונטית. חיישנים ביולוגיים וביוכימיים מבוססים על אופטקיה אינטגרלית.

 

ד"ר דן רפאלי- המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 117, טל' 6407051, danr@eng.tau.ac.il

תקשורת ספרתית: מודולציה, דטקציה, קידוד, תקשורת ניידת, תקשורת לווינית, סינכרון.

 

פרופ' יובל שביט- המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת מחשבים ותוכנה, 303, טל' 6408659, shavitt@eng.tau.ac.il

האינטרנט כגרף ותכונותיו, מפוי ומדידת האינטרנט, אלגוריתמי תזמון ונהול חוצצים, QoS באינטרנט ומימושו, רשתות peer-to-peer, ניתוב ברשתות ad-hoc, פרוטוקול TCP, אלגוריתמים מבוזרים; בעיות מיקום.

 

פרופ' יעקב שויער - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת חשמל, 231, טל' 6407559, kobys@eng.tau.ac.il

התקנים ננו-פוטוניים אקטיביים (לייזרים) ופאסיביים, פלאזמוניקה מטא-משטחים וננו-אנטנות, שיטות וחומרים פולימרים לאופטיקה אינטגרטיבית, חיישנים ביוכימיים וחיישני תנועה, Photonic Crystals Slow-Light, אופטיקה לא לינארית, תקשורת מוצפנת.

 

פרופ' יוסי שחם - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת חשמל, 226, טל' 6408064, yosish@eng.tau.ac.il

מיקרו וננו-אלקטרוניקה. חקר התקני מוליכים-למחצה. תכנון ופיתוח טכנולוגיות למימוש מעגלים משולבים בקנה מידה גדול (ULSI & VLSI). מחקר בנושאים הקשורים לחיבורי ביניים (Interconnects) של מעגלים משולבים. חקר שיטות אלקטרוכימיות לשיקוע ננו-מוליכים למעגלים משולבים ולמעגלים מיקרואלקטרומכניים.

 

 

פרופ' בן-ציון שטינברג - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון – הנדסת חשמל, 241, טל' 6407373, steinber@eng.tau.ac.il

אלקטרו-מגנטיות ואופטיקה. התפשטות ופיזור גלים. תופעות גלים הרמוניות ותלויות זמן, אלגוריתמים ומודלים להתפשטות. בעיות פיזור ותכונות אפקטביות של מפזרים מורכבים. התפשטות גלים במבנים ובחומרים מורכבים. מבנים מחזוריים. גבישים פוטוניים.

 

פרופ' מרק שטייף - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסת חשמל, 126, טל' 6405905, shtaif@eng.tau.ac.il

יסודות התקשורת בסיבים אופטיים. תופעות הקשורות לפרופוגציה בסיבים ובהתקנים אופטיים. מגבלות קליטה בנוכחות רעש, עיוותים לא לינאריים ועיוותים הקשורים לקיטוב, הגברה אופטית, שיטות איפנון וקליטה מיוחדות, חישובי קיבול הערוץ.

 

ד"ר עופר שייביץ - המחלקה למערכות

וולפסון – הנדסת חשמל, 127, טל' 6408135, ofersha@eng.tau.ac.il

נושאים בתורת האינפורמציה, תקשורת אינקראקטיבית בערוץ רועש. בעיות דחיסה, חיזוי וחישוב מבוזר. קשרים למערכות דינמיות, תורת הגרפים ובקרה סטוכסטית. נושאים בעיבוד אותות סטטיסטי. יישומים של תורת האינפורמציה בבעיות חיזוי ולמידה.

 

פרופ' דורון שמילוביץ - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון - הנדסה מכנית, 225, טל' 6406238, 6405731, shmilo@eng.tau.ac.il

אלקטרוניקת הספק: טופולוגיות להמרה בנצילות גבוהה, ממירי מתח dc/dc, dc/ac ו‑ac/dc. דינמיקה ובקרה של מערכות הספק. יישומים מיוחדים: מחוללי פולסים בעלי הספק גבוה, ממירים לשימוש במיקרו-תאי דלק ובמערכות סולריות, הזנת התקנים ללא מגע חשמלי. איכות ההספק: טיפול בהרמוניות, פילטרים פאסיביים ואקטיביים, מערכות יישור אקטיביות (Active Power Factor Correction(. מתמרים, חיישנים ומיקרו-גנראטורים פייזואלקטריים.

 

ד"ר חדוה שפיצר (חוקרת) - המחלקה למערכות

וולפסון – הנדסת חשמל בניין כיתות, 113, מעבדה 114, טל' 6409017, hedva@eng.tau.ac.il

חקר ראיה: מנגנוני אדאפטאציה כרומטיים ואכרומטיים (gain control) מההיבטים הניסיוניים והחישוביים; אלגוריתמים לדחיסה ופריסה של התחום הדינמי הרחב; הבלטת קווי מתאר "דמיוניים" לפי מנגנונים ראייתיים; מנגנוני אינדוקציה; מציאת צורות ומרקמים מתנועה; אברציות כרומטיות; התקיימות מנגנונים סותרים; יישומים: תמונות אמת: (כולל HDR images); תמונות IR ותמונות רפואיות: לפרסקופיה; אולטרה סאונד; תמונות רנטגן; MRI; SPECT; CT.

 

פרופ' (אמריטוס) יורם שפירא - המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

shapira@eng.tau.ac.il

הרכב, מבנה ותכונות אלקטרוניות של שטח פנים של מוליכים למחצה; שכבות-על מבודדות ומתכתיות על מוליכים למחצה; פיתוח תאי שמש וגלאים לאינפרא-אדום; אפקטים של קרינה ודפוזיה בחומרים אלקטרוניים.

 

פרופ' (אמריטוס) אורי שקד - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 138, טל' 6408879, shaked@eng.tau.ac.il

קרה וסנון אופטימליים, שיערוך ובקרת H-infinity, תכנון מינימקס של מערכות בקרה, משחקים דיפרנציאליים בבקרה, תכנון מערכות בקרה ומשערכים בתנאי אי-ודאות נרחבת. תכנון קמור ושמושים בבקרה.

 

ד"ר יצחק תמו - המחלקה למערכות

וולפסון - הנדסת חשמל, 128, tamo@post.tau.ac.il

תורת האינפורמציה; קודים לתיקון שגיאות ומחיקות; בעיות יישומיות באחסון מידע ניהולו והגנתו.

 

 

 

יפה גדעון, מזכירת ביה"ס להנדסת חשמל

וולפסון - הנדסת חשמל, 245, טל' 6406194, yaffag@eng.tau.ac.il

 

אילנה רוטמן, עוזרת למזכירת ביה"ס להנדסת חשמל

וולפסון – הנדסת חשמל, 244, טל' 6405646, elanasha@tuaex.tau.ac.il

 

עירית נוילנדר, מזכירת המחלקה למערכות

וולפסון – הנדסת חשמל, 124, טל' 6408764, iritn@eng.tau.ac.il

 

אורית נטע אליעזר, מזכירת המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקלית

וולפסון – הנדסת חשמל, 224, טל' 6408765, oritnett@tauex.tau.ac.il

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>